Page 1

Kraftigt vatten

uppdrag i Teknisk framsyn för åk 6, 2010-2011 Teknik

Matematik Kraftigt vatten

Samhällskunskap

Svenska

Introduktion För lärare

19/10 KAU

Uppdraget genomförs Av eleverna

Återträff För lärare

Start fr om 20/10 skolan – 13/1 Grande finale i februari KAU

Naturkunska p

Grande finale! 17/2 22/2 KAU 24/2

Utvärdering med lärare

17/3 KAU


Kraftigt vatten – Teknisk framsyn åk 6

Syfte och mål • Att ge eleverna praktisk användning av förvärvad kunskap inom några ämnen. • Att öka elevernas intresse för teknik • Att uppmuntra elevernas tilltro till deras förvärvade kunskap • Att uppmuntra elevernas självständiga tänkande

• Att öka elevernas förståelse om vatten – dess betydelse, hur det kan transporteras, renas och omvandlas till energi


Kraftigt vatten – Teknisk framsyn åk 6

Genomförande Genom att använda sig av förvärvad kunskap inom en rad skolämnen, samt vardagskunskap konstruerar varje grupp i klassen en fungerande apparat enligt reglerna eller gör en dramatisering av en process som speglar målet kring vatten. I uppdraget fokuseras på teknik, naturkunskap, matematik, samhällskunskap och svenska. Tillåtet att koppla till andra ämnen också om så önskas.


Kraftigt vatten – Teknisk framsyn åk 6

Bakgrund När ni gick i årskurs 4 fick ni göra någon form av konstruktion vid ett besök på KTC. I femman fortsatte ni med att göra en konstruktion som hade med energi att göra och ni jobbade bl a på Teknikklubben Lusten på Värmlands museum. Nu är det dags för uppdraget i årskurs 6. Att vatten är viktigt för oss det vet du säkert redan. Vi använder det till mycket. Kommer du ihåg att det blev en stor vattenläcka i Karlstad våren 2010? Stora delar av staden blev utan vatten i flera dagar. Det gäller att ha bra ledningar. I årets uppdrag ska ni få kombinera era kunskaper och erfarenheter från vad ni gjorde i fyran och femman och bygga ett Tekniskt system där Vatten ska transporteras och så småningom ge energi.


Kraftigt vatten – Teknisk framsyn åk 6

Uppdraget Konstruera ett tekniskt system där 1 liter vatten ska förflyttas en sträcka på cirka 3 meter. Vid slutet av sträckan ska vattnet sätta igång något (ett hjul som snurrar, något som låter, lyser eller rör på sig). Vattnet ska alltså ge energi till något. Om det fungerar dåligt med 1 liter vatten är det tillåtet att använda upp till 3 liter. Det gäller att ha bra ledningar. Fundera på hur de ska vara för att inte kollapsa. Ni måste säkert prova er fram med olika material och lösningar. Material – vad får man ha? Vad man vill, gärna sånt som skulle kastas annars. Saker som finns hemma eller i klassrummet.


Kraftigt vatten – Teknisk framsyn åk 6

Grande finale I februari kommer ni till universitetet och visar er konstruktion som ni demonstrerar, eller så kan ni filma när ni använder den i skolan och visa filmen när ni kommer till universitetet. Kanske kan ni bygga en modell i en viss skala så att det är lättar att ta med sig. Ni kan också göra en dramatisering där ni visar hur ert system fungerar, antingen live eller om ni spelar in denna på film. Flera olika sätt alltså att presentera hur man har löst uppdraget. Lycka till!


Kopplingar till kursplanen i Teknik • • • • • •

Begrepp Konstruktion Tekniska system Innovation Dokumentation Teknik, människa, samhälle och natur – vatten- och avloppssystem


Vatten – ett ämnesövergripande tema! Måla, fota, filma, designa… Drama, film, power point, läsa fakta, skriva loggbok…

Tekniska begrepp, Konstruktion, hydraulik, hävert, Vattenhjul, toaletten, vattenlås, vattentorn, vattenledningar

Vatten & världen Reningsverk, vattenverk Slussar, Göta Kanal…

Stånggång, Polhem… Vattnets egenskaper, olika sorters vatten, experiment… Mäta avstånd, volymer…


Frågor under Uppdraget… … kan skickas till Susanne.Walan@kau.se

Råd till lärarna under uppdraget: * Var bara coach – det är inte Du som ska göra konstruktionerna! * Låt eleverna skriva en loggbok under processens gång/portfolio.

Teknisk framsyn - Uppdrag år 6  

Beskrivning av uppdraget för åk 6 elevernas arbete tillsammans med Karlstads universitet.

Advertisement