Page 1

Energiuppdraget 9,82J. - 2010

Alla lärare får heldags introduktion av uppdraget, handledarpärm och möjlighet att prova på energiuppdraget 9,82 J. 2/9 eller 20/10 - 2010

Klasserna besöker teknikklubben LUSTEN för att starta konstruktionen av sina apparater. Eleverna tar med sina ritningar och konstruktioner till skolan för att fortsätta i klassrummet. V37 – v48 2010

Eleverna bygger vidare på sina apparater. Eleverna förbättrar och designar sina apparater.

Klasserna skriver 1-5 A4 i Word om sitt arbete med Energiuppdraget 9,82J. Detta skickas till teknikklubben.lusten@ varmlandsmuseum.se senast 4 veckor efter elevernas besök på museet.

Alla lärare träffas på Värmlands Museum för utvärdering av årets Energiuppdraget 9,82J. 10/1 - 2011

Flödesschema energiuppdraget  

Flödesschema energiuppdraget åk 5 teknisk framsyn

Advertisement