Page 1

UTTRYKKSHISTORIE

Alle skriftspråk begynte med tegninger


URTID

Modergudinnene Venus fra Willendorf Fra ca 30 000 – 28 000 f. Kr

ca 30 000 – 3 000 år f. Kr

EUROPA


URTID

Hulemalerier fra ca 13 000 f.Kr

fra ca 15 000 f. Kr.

EUROPA


URTID

fra ca 1800 f. Kr.

Stonehenge Bautasteiner på over 20 tonn plassert i en sirkel. Bygd ca 1800 år f. Kr.

EUROPA


URTID

ca 6000 - 1000 f. Kr

• 6000 år gamle hieroglyffer • Et av de eldste skriftspråkene vi kjenner til. • Et bildespråk, der hvert tegn står for et ord eller begrep • Hogd i stein og malt på papyrus og vegger

EGYPT


URTID

Fra  7000  –  200  f.  Kr.  

NORDEN


500 f. Kr. – 500 e. Kr 1

500 f. Kr. – ca 0

ANTIKKEN GRESK ANTIKK Europas kulturhistorie  starter  i  Helles  –  Aten  


2

0. – ca 500

ROMERKS ANTIKK


Fra ca 500 e. Kr. – ca 1500

•  Blir  o1e  beskrevet  som  en  mørk  og  barbarisk  8d   • Har  vært  8l  inspirasjon  for  mange  filmer  i  senere  8d  

Middelalderen


Fra ca 700 f. Kr. – ca 1060

VIKINGTID

NORDEN


Fra ca 500 e. Kr. – ca 1500

Middelalderen

Romansk >d  1000  –  1200  

Runde buer  på  kirker  og  borger     Bilder  og  figurer  var  s>liserte/forenkla  

•  h?p://runeberg.org/bildhist/Image71.jpg


Fra ca 500 e. Kr. – ca 1500

Middelalderen

Gotisk stil 1100 –  1500   Spisse  buer  på  kirker  og  s>liserte  bilder  


Fra ca 500 e. Kr. – ca 1500

Boktrykkerkunsten Gutenberg oppfinner trykkepressen (ca 1450) Det ble mulig å utgi større opplag av bøker og kunne dermed lettere spre informasjon. Boken ble etter hvert for alle – ikke bare for de rike

Middelalderen


Fra ca 1500 - 1600

RENESANSEN

Gjenføding av  an8kken   •   Skapelsen  av  Michelangelo   •   Na?verdenav  Leonardo  da  Vinci


Doryfyros   450  f.  Kr  

David  

av Michelangelo   1500  


Fra ca 1600 - 1700

BAROKKEN Rubens

•  Barokken – ble kalt maktens kunst - fordi konger og herskere brukte kunsten til å forherlige seg selv

Ludvig 14.  


1700 - tallet

OPPLYSNINGSTIDEN

Rokokko og nyklassisisme

•  Marats død  av  David  1798  


1800 - tallet

ROMANTIKKEN

Legger vekt  på  følelser  og  heltehistorier  

Delacroix: Den  franske  revolusjonen  (1793)  malt  1832  


8

1800 - tallet

ROMANTIKKEN

•  •  • 

Det første  bruddet  på  an8kken  –     Fargene  vik8gere  en  rik8g  tegning   Mys8kk  og  overtro  blir  vik8g  


ca 1860 - tallet

REALISMEN

•  Den første  ismen   •  Courbet  –  var  den  som  skapte  realisme  i  kunsten.     •  Poli8sk  budskap  


ca 1860 - tallet

REALISMEN Kunst for kunstens egen skyld - det virkelige livet ”Frokost i det grønne” av Manet


ca 1860 - tallet

REALISMEN

Olympia av Manet Kunst for kunstens egen skyld- det virkelige livet


ca 1870 - tallet

IMPRESJONISMEN

Impresjonismen vakte  oppsikt  med  sine  subjek8ve  øyeblikksstemninger,  sine  le?e   penselstrøk  i  lyse  farger   Monet Penselstrøkene  ble  sa?  direkte  på  lerretet.  


Rundt 1900

EKSPRESJONISMEN Skriket  av  Munch  1893  


Rundt 1900

EKSPRESJONISMEN

Det første  abstrakte  maleriet  –  Musikken  ble  vik8g  

Wassily Kandinsky 1913    


Rundt 1900 •  • 

FUTURISMEN Futurismen

Futuristene hyllet  den  moderne  verden  og  elsket  fart,  støy,  maskiner,   forurensning  og  byer.   Fron_iguren  Filippo  MarineP  presenterte  det  futuris8ske  manifestet  i   1909,  det  lød  slik:  ”Art,  in  fact,  can  be  nothing  but  violence,  cruelty,  and   injus8ce.”  


12

Rundt 1900 •  •  • 

DADAISMEN

Dadaistene ville  frigjøre  u?rykkene  tradisjonene.  De  blandet  sammen  dagligdagse   gjenstander,  og  lot  8lfeldighetene  bestemme  resultatet.   De  hadde  ikke  respekt  for  den  etablerte  kunsten   Dadaismen  (dada  betyr  gyngehest)     var  opprinnelig  en  an8kunst  –  bevegelse  

Duchamp

Han sa?e  spørsmålstegn  ved  selve   kunstbegrepet  og  hva  som  er  kunst,     blant  annet  ved  å  s8lle  ut     masseproduserte    gjenstander.   1917  s8lte  han  ut  et  pissoar,     kalt  Fontene  


1900 –  1940  

13

MODERNISMEN

KUBISMEN • 

Pablo Piccaso  og  Georges  Braque     brøt  opp  mo8vene  i  geometriske  enkel_ormer.  

•  Kunst som  metode  for  samfunnsopprør   •  Kunst  som  metode  for  å  forstå  seg  selv  og  andre   •  Eksperimenter  med  former  og  farger  

Guernica 1937  


14

1920 -­‐  1940  

SURREALISMEN Salvador Dali  


20

POSTMODERNISME

POPART -­‐  1950  -­‐  1970     Aviser,  magasiner,  filmer,  radio  og  tv  fikk  stadig  større  betydning.     • Det  samme  gjaldt  populærkulturen,  som  igjen  påvirket  bildekunsten.     • I  popart  fra  slu?en  av  50  –  årene  tok  kunsten  opp  i  seg  temaer  og  teknikker    fra  massekulturens  u?rykk  -­‐    som  tegneserier  og  reklame.    

• 

Andy Warhol  og  Roy  Lichtenstein    


19

POSTMODERNISME Jeff Koons  -­‐  1988   Grensene  mellom  ”finkultur”  og  ”populærkultur”  viskes   ut  i  den  postmodernis8ske  kunsten  


20

Reklamens utvikling Sovje>sk propagandaplakat  for  verdensrevolusjonen  1922  


20

Reklamens utvikling

Reklame er  ikke  noe  ny?.  Så  lenge  mennesker   har  levd  i  organiserte  samfunn  og  har  8lbudt   varer  og  tjenester  8l  hverandre,  er  forskjellige   former  for  reklame  ta?  i  bruk.    

Reklamens historie  har  utviklet  seg  parallelt   med  utviklingen  i  samfunnet  gjennom  all  >d.   Den  moderne  reklamen  er  et  resultat  av  det   kapitalis8ske  samfunnet  som  vokste  fram    e?er  den   industrielle  revolusjonen  på  slu?en  av  1700  –  tallet  I   8den  e?er  denne  revolusjonen  oppstod  det  et   varemarked  med  nye  forbruksar8kler,  det  vil  si  8ng   som  er  masseprodusert,  og  som  må?e  kjøpes  for   penger.  


20

Livss8lreklame –  Jappe8d  

"Ceres Royal  1984"    

Reklamens utvikling "Ceres Royal  1984"    

Hver tid hadde sin stil "Morris Marina  reklame  1959"    


20

FUNKSJONALISME OG DESIGN 2013

BAUHAUS Bauhaus (1919 – 1933) var en skole som skapte en stil som hadde dyp innflytelse på senere utviklingen i kunst, arkitektur, grafisk design, interiør design, industridesign, og typografi Bauhaus la vekt på godt håndverk, riktig fargebruk og funksjonell design Geometriske former var viktig

Bauhaus - skolen laget egne fonter, Bauhaus er forbilde for mange designere i dag


Â

Design 1913


Â

Design 1913


Â

Design 1913


Design 1913 Blanding av  foto,  håndtegning  og  digital  tegning  

Uttrykkshistorie 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you