Page 1

B R A S I L

I N V E S T

N E W S

M A R S — 2 0 1 2

U T G A V E

0 3

Ferdigstillelse av Viva o Sonho. I DENNE UTGAVE

Forside

1

Markedskommentaren

2

Leiligheter til leie!

2

Husbankhus

3

Verdt å vite

3

Overlevering Viva o Sonho

4

Fremdrift byggeprosjekter

5

Viva o Sonho

6

Metrofor

7

Ceara Event Center

8

Kundeportrett

9

Eiendommer til salgs

10

Distribuer avisen

11

Brasil Invest

11

Eer en 8 måneders byggeperiode er første byggetrinn i Viva o Sonho ferdigslt. Vi starter nå salget, og legger boligene ut for 80.000 R$ som er 5.000 R$ mer enn forespeilet. Om denne prisen slår l har husbyggerne all grunn l å smile, for med en investering på ca 55.100 R$ vil avkastningen på operasjonen være ca 30 %! Og neste byggetrinn forventer vi å bygge enda raskere, siden infrastrukturen nå er etablert for hele prosjektet.

Ceara Event Center

Kundeportrett Møt Robert Eckmann, eiendomsmegleren som selger i Norge og kjøper i Brasil...


SIDE

2

Markedskommentaren

Georg Aalen

”For første gang opplever man at distansen mellom prisen lokalmarkedet betaler og prisen den norske kjøperen forventer samsvarer”

Norske kolonier står for fall det nesten ingen interesse for de “norske koloniene” i det lokale markedet. Mange år gikk uten salg, og de norske koloniene bestod og var akvt brukt. Egen bruk samt utleie l egne landsmenn skapte em jevn trafikk av nordmenn,og man fikk et norsk miljø som skapte I de gylne årene 2004 l 2007 høy trivsel og stor trygghet både valfartet nordmenn i stort antall for turister og eiere. l Brasil for å kjøpe ferieboliger, og mange valgte å kjøpe av nors- Men i dag står de norske koloniene ke leverandører som utviklet for fall, og grunnen er at det i den leilighetsprosjekter som kun ble siste den har bli omsetning på de norske ferieboligene. For første solgt l nordmenn. I mange lfeller ble disse nye anleggene gang opplever man at distansen lagt på steder der det var liten mellom prisen lokalmarkedet betaomsetning i det lokale markeler og prisen den norske kjøperen det, og i llegg ble produktene forventer samsvarer. Prisutviklingen og lokale begivenheter har solgt al2or dyrt. gjort at markedsprisen nå begynner å krype opp mot det folk betalDa anleggene noen år senere stod ferdig hadde interessen for te for disse boligene da de kjøpte dem flere år lbake, samdig som ferieboliger i Brasil falt dramanorske leilighetseiere har senket sk i Norge. Kjøpekra6en i det forventningene l hva disse eienbrasilianske markedet hadde derimot styrket seg vesentlig, og dommene virkelig er verdt. nye finansieringsordninger gjorde at ferieboliger ble solgt raske- I den siste den har Brasil Invest re enn noen gang før. Likevel var resolgt et forholdsvis stort antall

leiligheter for eksterne kunder i disse anleggene som i sin d ble levert av konkurerende leverandører. Mange selges med tap... Kjøperne er i stor grad brasilianere eller europeere,og en eer en forsvinner de norske eierne. Det som en gang var et “norsk” ferieboliganlegg med egne regler og tradisjoner blir gradvis forvandlet l et “helt vanlig leilighetskompleks. Og uten disse norske referansepunktene vil det trolig komme langt færre nordmenn l Ceara i årene fremover. Men selv om norske feriboligeiere er på vei ut av Brasil, er investeringslysten hos nordmenn minst like stor som før. Det går hovedsakelig i byleiligheter, tomter, husbankhus og næringseiendom. Men kundene lbringer mindre d i Brasil og få kjøper ferieboliger... Man må innse at en meget spesiell d er i ferd med å ta slu, en d vi kommer l å savne.

Leiligheter til leie! Brasil Invest leier ut leiligheter sentralt i Fortaleza, og direkte på stranden ved Beach Park. Vi har leiligheter som passer både for familier, par og den som reiser alene.

Frode Tiller

I Fortaleza har vi leiligheter med 1-4 soverom. Alle leilighetene ligger sentralt med kort vei l strandpromenaden. Leilighetene ligger i høyhus med 24 mers resepsjon. Leilighetene har aircondion, interne, utstyrt kjøkken, sengetøy og håndklær. Priser fra 300 kroner pr na.

I Beach Park har vi leiligheter med 2-3 soverom. Alle leilighetene ligger i anlegg helt fremme på stranden. Man går re fra anleggene og ut på stranden. Anleggene har 24 mers resepsjon. Det er gangavstand l badeparken og strandrestaurant. Leilighetene har aircondion, utstyrt kjøkken, sengetøy og håndklær. Noen av leilighetene har interne. På anleggene så er det felles bassengområder. Priser fra 450 kroner pr na.


BRASIL

INVEST

NEWS

MARS—2012

SIDE

Boligprogrammet “Mitt hjem—Mitt liv” - En introduksjon

Boligfinansiering med gunsg rente har i lang d vært mangelvare i Brasil, noe som har gjort det vanskelig for brasilianere å komme inn på boligmarkedet. Men dee har endret seg

ifm at regjeringen Lula i 2009 lanserte det offentlige boligbyggingsprogrammet ”Mi hjem – Mi liv”, der det ble bevilget statlige midler l bygging av mer enn EN MILLION boliger.

få ldelt husbankfinansierte boliger. Når en bolig er ferdigslt, ferdigaest er utstedt og kjøperens finansiering er godkjent, utbetaler husbanken kjøpesummen direkte l selger.

Gjennom denne sosiale ltaksplanen smuleres den brasilianske middelklassen l å investere i nye boliger ved hjelp av statlige subsidier og husbankfinansiering med lav rente og langsikge nedbetalingsmodeller. Kriteriene for å få finansiering og subsidier gjennom programmet er romslige, noe som har medført at folk står i kø for å

Programmet ble en suksess, og i 2011 valgte Lulas eerfølger Dilma Rousef å øke bevilgningen l TER MILLIONER boliger. Brasil Invest bygger husbankboliger iht boligprogrammet, og du kan være med! Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om dee produktet.

Verdt å vite - Arveregler i Brasil

Når en person dør i Brasil skal alle reGgheter, gjeld og eiendeler overdras l den avdødes arvinger iht brasiliansk lov. Følgende slektninger regnes som arvinger:

• Nedadgående slektninger (Alle barn) • Oppadgående slektninger (Foreldre) • Overlevende ektefelle (Mann eller kone) • Sidegående slektninger (Søsken, onkel, tante, søskenbarn) Er den avdøde gi6 vil 50 % av eiendelene lhøre ektefellen, mens den andre halvdelen arves direkte av barnene. Dersom den avdøde er enslig vil hans slektninger arve alt, dersom ikke det er oppreet testamente. Ved å oppree et testamente på et cartorio kan en person disponere over sine eiendeler eer sin død, ved å pålegge arvingene å dele arven eer den avdødes siste vilje. Brasiliansk lov pålegger allikevel at testamentet ikke strider mot Nødvendig deling, ved at avdøde ikke kan unnlate å fordele arv l enkelte arvinger, som i så lfelle har re på halvparten av det loven gir dem. Dermed kan man si at en person kun kan testamentere bort 50 % av sine eiendeler. Eksempel 1: Gi( Mann med to barn uten testamente. Om mannen dør får ektefellen 50 %. Den andre halvdelen deles likt mellom de to barna, som hver får 25 % av arven. Ektefelle = 50% Barn 1 = 25% Barn 2 = 25% 100% Eksempel 2: Gi( Mann med to barn og testamente. Om mannen dør får ektefellen 50 % av eiendelene. Halvparten av de gjenværende 50 % deles likt mellom de to barna slik loven pålegger, mens den andre halvdelen lfaller den som står i testamentet. Ektefelle = 50% Barn 1 = 12,5 % Barn 2 = 12,5 % Iht testament = 25% 100% Den avdøde kan føre opp hvem som helst i testamentet, og et barn kan moa mer enn et annet. Men kun 50 % kan testamenteres bort. Eksempel 3: Gi( person uten barn med testamente. Om mannen dør får ektefellen 50 % av eiendelene. Den andre halvdelen kan tesranenteres fri iht den avdødes ønske. Ektefelle = 50% Iht testament = 50% 100% Overføringen av den avdødes eiendeler l arvingene gjøres via et offentlig dokument (Escritura) som utstedes av Notarius Publicus (Cartorio de Notas). Før overføring kan skje må man betale arveavgi6en ITCD som avhengig av verdien på arven ligger mellom 2 og 8 %. Verdien av avdødes eiendeler fastsees ved taksering. Har du yerligere spørsmål vedrørende arv og testamente kan du ta kontakt med Andre Aalen.

3


SIDE

4

Ferdigstillelse av Viva o Sonho.

“Med en netto salgspris som tilsvarer ca 80.000 R$ vil operasjonen gi en avkastning på ca 30 %.”

Etter en byggeperiode på Ca 8 måneder er de første husene i Viva o Sonho klare til overlevering. Byggingen av husene har gått raskt, og et stort antall hus var ferdigbygget etter kun 6 mnd. Men det hjelper ikke å ha et ferdigstilt hus dersom ikke infrastrukturen er på plass, så det er først etter 8 måneder at produktet er klart for salg.

I slutten av mars mottok vi det endelige salgsmaterialet fra trykkeriet, og distribuerte dette til våre me-

glere samtidig som prodkutet ble lansert på våre nettsider. Salgsprisen for de første husene er satt til 80.000 R$, som er 5.000 R$ mer enn forespeilet.

for overlevering, som vil finne sted så snart lysverket kobler til strøm og Notarius Publicus registrerer byggverket inn i skjøtet.

Investorene på sin side har kjøpt tomtene for 10.100 R$ og bygget husene for 45.000 R$, slik at den samlede investeringen kommer på 55.100 R$. Dersom man oppnår den salgsprisen som man sikter mot vil operasjonen gi en avkastning på ca 30 %. De fleste husene i første byggetrinn er i dag klare

Brasil Invest har allerede satt igang andre byggetrinn i Viva o Sonho, og etter kun to måneder er husene reist med tett tak og pusset utvendig og innvendig. Vi har fortsatt ledige tomter og kapasitet til å bygge. Og med tre millioner boliger i bestilling gjennom boligprogrammet ¨Mitt hjem Mitt liv¨ skulle det være nok til alle...


BRASIL

INVEST

NEWS

MARS—2012

SIDE

Fremdrift byggeprosjekter dee har ført l at fremlegging av strøm og påkobling av ferdige boliger har bli stående på vent flere steder.

I siste fremdri6speriode har fremdri6en vært god på de fleste prosjektene. Karnevalet stjal selvsagt en liten produksjonsuke, men stort se har arbeidene pågå uhindret. Lysverket har i den siste den vært i streik, og

Aniversariantes dos Mês

Byggeboomen i Brasil regjerer fortsa, og prisene på materialer og arbeidskra6 er fortsa svært høye. Men markedet har stabilisert seg slik at lgangen på arbeidere og bygningsmaterialer nå er langt bedre enn i utgangen av 2011.

Regnden har nå sa inn for fullt, og regnet øser ned over byggeplassene. For kort d lbake kunne vi lese om nedbørtsrekord i fortaleza, i forbindlese med at det falt 265 ml regn i løpet av en dag. Men dreneringsløsningene og andre forberedelser som er gjort på byggeplassene har dee året holdt stand, så regnværet har så langt ikke skapt større problemer for byggingen eller fremdri6en enn forventet.

5


SIDE

6

Viva o Sonho

Husmodellen oppfyller både den bygningsmessig standard som kreves av kommunen og de spesifikke kravene som settes via programmet "Mitt hjem-Mitt liv".

Prosjektet ligger i byen Horizonte og består av 110 eneboliger på 69 kvm. Viva o Sonho betyr "Lev drømmen" og har som målsetning å gi et nytt konsept av kvalitet og komfort i bolig til kjøpere fra den lavere middelklassen. Husmodellen oppfyller både den bygningsmessig standard som kreves av kommunen og de spesifikke kravene som settes via programmet "Mitt hjem-Mitt liv".

Vi har forsøkt å lage en husmodell som er luftig, vakker og romslig samtidig som den oppfyller alle behovene til sine kunder. Huset består av to soverom, kjøkken, stue, bad, vaskerom, garasje, hage og en romslig gårdsplass bak huset. Med full urban infrastruktur, herunder vann, strøm, renovasjon og nærhet til skoler, helsesentre, markeder og offentlig transport, forventer vi at prosjektet blir godt mottatt i markedet.

Viva O Sonho – Nøkkeltall Byggeklar tomt: 11.100 R$ Godkjent husmodell: 47.000 R$ Byggetid: 8 mnd * Salgspris v ferdigstillelse: 80.000 R$ Skatt: 1 % * Inkluderer ikke tidsbruk ifm salg, legalisering og finansiering.


SIDE

7

METROFOR Vest sporet av Metrofor starter i gamlebyen (Centro) og går i retning av rettsbygningen og det nye eventsenteret ved Washington Soares. På strekningen vil det være 11 stoppesteder.

President Dilma Rousseff har nylig bevilget to millarder R$ l å ferdigslle Vestre spor av Tbaneprosjektet Metrofor. em milliard skal betales direkte fra regjeringens budsje, og den andre milliarden skal finansieres som et lån l staten Ceara. Etableringen av det hypermoderne T-banesystemet er å betrakte som en revolusjon av kollekvtransporten i Ceara, og er et vikg bidrag l utviklingen her i staten. Dilma roste samdig planleggingsarbeidet som er u2ørt av myndighetene i Ceara i forbindelse med planlegging og struktureringen av prosjektet. “Det jeg har se her i dag fyller

Meg med stolthet og glede” ualte presidenten. Og det manglet heller ikke på ros l Guvernør Cid Gomes. “Guvernøren innehar både polisk og teknisk følsomhet. I egenskap av å være ingeniør kan han løse tekniske problemer, som for eksempel hvordan man skal gå frem for å bygge et så komplekst transportsystem i Fortaleza” sa Dilma.

Vest sporet av Metrofor starter i sentrum og går i retning av resbygningen og det nye eventsenteret ved Washington Soares. På strekningen vil det være 11 stoppesteder, og det meste skal skal stå ferdig l bruk under VM i 2014. Prosjektet har imidlerd flere etapper som skal fulføres sekvensielt, og hele transportsystemet er planlagt ferdigslt innen 2019. og det

meste skal skal stå ferdig til VM i 2014.

BURSDAGER Hver måned feirer Aalen Group bursdagen til sine medarbeidere. I februar ønsker vi å gratulere følgende personer: Mágila Lima, Vania Augusto

Feliz Aniversário!!!

Ny medarbeider Brasil Invest ønsker Daniela Riciolli velkommen som ny medarbeider i vår regnskapsavdeling.


SIDE

8

Ceara Event Center

Det gedigne byggverket er med sine 176.000 kvadratmeter ikke bare det største eventsenteret i staten Ceara, men også et av de desidert største byggverkene i Fortaleza.

Edson Queiroz konferansesenter nærmer seg ferdigtsillelse. Det gedigne byggverket er med sine 176.000 kvm ikke bare det største eventsenteret i staten Ceara, men også et av de desidert største byggverkene i Fortaleza. Eventcenteret har kapasitet l å huse oppl fem store arrangementer på en gang. Det nye eventsenteret er teknologisk se i første rekke, også når det gjelder utstyr og installasjoner. Det vil være HVAC-system i alle sektorer, da dee har lang leved og reduserer strømforbruket. I llegg vil

sanitæranlegget være vakumlkoblet, noe som reduserer vannforbruket. Internasjonale krav l miljøvern og fasiliteter for funksjonshemmede vil også være oppfylt.

ser på senteret, samt 2.000 utenfor senteret i lknytning l akvitetene som vil pågå.

Det nye konferansesenteret ligger på Washington Avenue Smith, Utenfor senteret er det etablert ved siden av universitetet i et parkanlegg med 21.000 kvm Fortaleza. Myndighetene har investert store beløper for å hage. 3.200 parkeringsplasser bygge ut infrastrukturen i gjør at de besøkende kan ta området, først og fremst bilen l messesenteret uten å med tanke på å forbedre bekymre seg for hvor de skal parkere. Det vil bli garderober, trafikkavviklingen i regionen, ved bygging av fire underjorkafeteriaer, klinikker, familiediske tunneler. Disse tunnebad, stellerom for barn, studie lene vil eliminere to lyskryss for eventproduksjon, sikkerhetsavdeling, eget brannvesen, og gi raskere inn-og utreise resinstans for mindreårige og l sentrum. 75% av bygging helseovervåking. Virksomheten av disse tunnelene er allerevil skape 400 faste arbeidsplas- de u2ørt.


SIDE

Kundeportrett

Navn: Robert Eckmann Yrke: Eiendomsmegler Bosted: Østlandet

Med både fotball VM og Olympiske Leker nært forestående har jeg mer tro på Brasil enn noen gang før!

9

Eiendomsmegleren som selger i Norge og kjøper i Brasil! Robert Eckmann er ikke bare en av Brasil Invest sine første kunder, men også kanskje den kunden som er mest engasjert i eiendom. I Norge jobber han full d som eiendomsmegler hos Postbanken, et yrke han har utøvet i snart 15 år. Med en slik kompetanse skulle man tro at det mest naturlige for Robert var å satse i på eiendom i si eget hjemland Norge men nei… ”I Norge selger jeg eiendom, men når jeg selv skal kjøpe velger jeg å satse i Brasil” sier den erfarne megleren. Hva er det som fikk deg l å velge Fortaleza og Brasil? Det er ingen hemmelighet at før jeg dro l Fortaleza for første gang i 2005 kjente jeg eierne av Brasil Invest både privat og gjennom mi yrke som eiendomsmegler. Det at jeg allerede hadde en kontakt som jeg stolte på var avgjørende for at jeg valgte å satse, og gjorde også at jeg turte å investere før jeg kom l Brasil. Da jeg kom l Brasil første gangen var jeg nok mer spent enn en vanlig turist for å si det sånn… Om du noen gang har reist l Fortaleza i høysesongen, skal du ikke se bort fra at du har mø Robert Eckmann. Siden 2005 har han ”kun” reist 20 turer l Fortaleza! Men hva er det som frister? Fortaleza er en fantassk by, en mini metropol med en blanding av strand, skyskrapere og småhus. Her finnes absolu alt, byen har studentmiljø, fotballag i eliteserien, et pulserende uteliv, vakker natur. Folk er hyggelige og prisene er enda lave, selv om alt koster langt mer der nå enn de første årene jeg reiste... Og hva med prisene på eiendom? Veldig lave, l tross for at det har vært konnuerlig vekst og over dobling i eiendomsprisene siden jeg gjorde mine første investeringer. I 2004 kunne man kjøpe en skyskraperleilighet på 70 kvm med heis og underjordisk parkering ved strandpromenaden for ca 400.000 kroner. I dag koster en slik leilighet tre ganger så mye men pga sterk prisutvikling men også fordi valutaen har styrket seg mot norsk krone. Hva er eer din mening den største forskjellen mellom å handle eiendom i Norge og Brasil? Markedet i Norge er finansiert, mens i Brasil er finansiering nesten ikke lgjengelig. Men dee endrer seg, og da kommer prisene som et skudd. Det er jo grunnen l at vi har så høye priser i Norge, at alle kan låne l gunsg rente. Bare å tenke tanken på at man ikke skulle ha bankfinansiering i Norge er helt absurd, det hadde nok bli vanskelig å få tre millioner kroner for en leilighet om dee skulle gjøres opp cash kontant… Hvordan har resultatene dine vært? Jeg har delta i de fleste prosjektene som Brasil Invest har ha l nå, og jeg har alld få den verdisgningen som var forespeilet. I et av prosjektene ble utbetalingen min li forsinket, men jeg fikk 30 % avkastning som avtalt. Dee var i perioden 2008 og 2009, en d da børser og eiendomsmarkeder over hele verden falt sammen under finanskrisen, og da blir ikke noen måneder forsinkelse noe tema. Så jeg er ikke redd for å satse, og har nylig sa i gang bygging av 6 nye husbankhus i boligprogrammet ”Mi hjem—Mi liv” og sikret meg flere kvartaler med tomter for fremden. Mellomklassen får stadig sterkere kjøpekra6, og enkle boliger for vanlige folk vil det alld være marked for i motsetning l ferieboliger der svingningene i markedet kan være langt større, og avhenger direkte av treder, valutaforhold og utviklingen i verdensøkonomien. Med både fotball VM og Olympiske Leker nært forestående har jeg mer tro på Brasil enn noen gang før!


BRASIL

INVEST

NEWS

SIDE

EIENDOMMER TIL SALGS - CEARÁ Leilighetskompleks : Beach Park Living – Sunshine 303 Størrelse : 72 m2 Beskrivelse: Leilighet inneholdene 1 Suite med eget bad , soverom , kjøkken, stue ,bad og veranda. Parkering: 1 parkeringsplass. Beliggenhet : Av. Dos Golfinhos - Porto das Dunas , Aquiraz Ce. Pris: 330.000 Reais

Leilighetskompleks: Beach Park Living – Sunshine 501 Størrelse: 97 m2 Beskrivelse: Leilighet inneholdene 1 Suite med eget bad , soverom , kjøkken , stue,bad og veranda. Leiligheten har også eget tjenestepikerom. Parkering : 1 parkeringsplass. Beliggenhet : Av. Dos Golfinhos - Porto das Dunas , Aquiraz Ce. Pris: 550.000 Reais Leilighetskompleks: Beach Park Living – Sunset 414 Størrelse :107 m2 Beskrivelse : Leilighet inneholdene 1 Suite med eget bad , soverom , kjøkken , stue , bad og veranda. Leiligheten har også eget tjenestepikerom. Parkering : 1 parkeringsplass. Beliggenhet : Av. Dos Golfinhos - Porto das Dunas , Aquiraz Ce. Pris : 550.000 Reais Leilighetskompleks : Aqua Resort – Araca 414 Størrelse: 67 m2 Beskrivelse : Leilighet inneholdene 1 Suite med eget bad , soverom , kjøkken , stue , bad og veranda. Parkering: 1 parkeringsplass Beliggenhet : Av. Dos Golfinhos - Porto das Dunas , Aquiraz Ce. Pris : 550.000 reais

Leilighetskompleks :Costa Blanca – Blokk 4 , Leilighet 201 Størrelse :107 m2 Beskrivelse : Leilighet inneholdene 1 Suite med eget bad , 2 soverom , kjøkken , stue , bad og veranda. Parkering : 2 parkeringsplasser. Beliggenhet : Av. Dos Golfinhos - Porto das Dunas , Aquiraz Ce. Pris : 417,756,36

Leilighetskompleks :Costa Blanca – Blokk 3 , Leilighet 201 Størrelse :107 m2 Beskrivelse : Leilighet inneholdene 1 Suite med eget bad , 1 soverom , kjøkken , stue , bad og veranda. Parkering : 2 parkeringsplasser. Beliggenhet : Av. Dos Golfinhos - Porto das Dunas , Aquiraz Ce. Pris : 417,756,36 Reais

Leilighetskompleks :Breezes do Cumbuco – Badejo 203 Størrelse :104,4 m2 Beskrivelse : Leilighet inneholdene 2 Suiter med eget bad , kjøkken , stue , bad og veranda. Parkering : 1 parkeringsplass Beliggenhet : Av. Dos Coqueiros –Praia do Cumbuco , Caucaia ce. Pris : 412,714,16 Reais

Leilighetskompleks :Breezes do Cumbuco – Marlin 206 Størrelse : 75m2 Beskrivelse : Leilighet inneholdene 1 Suite med eget bad , soverom stue , kjøkken , bad og veranda. Parkering : 1 parkeringsplass Beliggenhet : Av. Dos Coqueiros –Praia do Cumbuco , Caucaia ce. Pris : 412,714,16 Reais

10


SIDE

11

God Påske! Hjelp oss å distribuere avisen! Brasil Invest News skriver om temaer som kan være interessante for alle som har en form for lknytning l Brasil, enten det er turister, investorer eller de som bare drømmer… Vi har som målsetning å jobbe for å øke både kvaliteten og bredden på avisen og innholdet som presenteres, og den beste måten å gjøre det på er ved å øke antall lesere. Dersom du har Brasil interesserte venner eller kjente som du vet har interesse av å bli bedre kjent med Brasil, er det fint om du sender disse et eksemplar. På forhånd takk!

BRASIL INVEST / AALEN GROUP Brasil Invest / Aalen Group er et brasiliansk selskap med norske eiere som har operert i det brasilianske eiendoms markedet siden Brasil Invest AS PB 24

2004. Brasil Invest utvikler og bygger egne eiendomsprosjekter i Brasil. Prosjektene finansieres av selskapet eller i samarbeid med

1931 Vollen

banker og private investorer. Eiendommene selges av vårt statsauo-

Tlf: +47 977 40 681

riserte meglerforetak l kjøpere i det lokale, nasjonale og internasjonaler markedet. Som offisiell bankrepresentant for Caixa Economica Federal kan vi lby markedets gunsgste boligfinansiering l våre kunder. Selskapet forvalter og leier ut eiendom. På våre nesider vil du finne ferieboliger, vanlige boliger og næringseiendommer. Selka-

Your BusinessPartner in Brasil

pet satser i dag sterkt innenfor segmentet “husbankhus”, og arbeider i samsvar med myndighetenes boligplan “Mi hjem - Mi liv”, der det er bevilget offentlige midler l bygging av TRE MILLIONER boliger! Aalen Group er serfisert av Det Norske Veritas iht den internasjonale kvalitetsnormen ISO 9001.

Brasil Invest News 03  

Brasil Invest News 03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you