Page 1

MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


VISIONEN

KIRKE Rum og ramme for tro Bygningen har et stærkt bagland i Aalborg Citykirke, som er en frikirke med ca. 400 aktive medlemmer og skaber liv i huset ugen igennem. Kirken har cirka 300 frivillige medarbejdere, der giver liv og manpower til funktioner og tiltag i huset. Med Aalborg Citykirke i huset bliver bygningen et mødested i byen, som aldrig sover eller ligger stille. Den ugentlige formiddagsgudstjeneste om søndagen vil være et tilløbsstykke med 400-500 børn og voksne, fordelt på børnekirke i tre afdelinger, teenagekirke og voksenkirke i den store sal. Efter gudstjenesten er der fællesskab og hygge med god mad og kaffe i caféen. I løbet af ugen vil kirken udtrykke sig i aktiviteter rettet imod specifikke aldersgrupper. Det kunne fx være legestue og børneklub samt teenageklub og game-café. Ungdomskirken får deres egne gudstjenester og caféarrangementer, og det samme gør familienetværket og seniorkirken.

2


CARE En håndsrækning til byen Bygningen bliver en aktiv medspiller i lokalområdet og en aktør i det sociale arbejde i byen som helhed. I partnerskab med eksisterende foreninger vil huset bidrage til at møde konkrete behov og række ud, hvor der er brug for hjælp. Det kunne fx være med ugentlig fællesspisning og foodbank i Caféen eller med julehjælp og skoletaskeuddeling til økonomisk trængte familier.

3 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


VISIONEN

KULTUR Kreativitet med mening Bygningen bliver et kulturcenter for meningsfyldte, kulturelle oplevelser, der skaber minder og giver stof til eftertanke. Huset får flere forskellige scener: Den store koncertsal med plads til 750 personer, den mindre intimsal med plads til 200 personer og cafésalen med plads til 150 personer. Eventkalenderen vil derfor bugne af forskelligartede, kulturelle begivenheder som koncerter med såvel kendte kunstnere som nye talenter, kunstudstillinger, familieshows for både store og små, kunstudstillinger, foredrag, teaterforestillinger, musicals, caféevents m.m. Huset bliver desuden vært for sit eget gospelkor og får egen musikskole. Der vil også være danseundervisning, madlavningskurser og meget andet. Kun fantasien sætter grænser.

4


placering Forbindelserne i orden Bygningen ligger højt placeret med udsigt til en stor del af byen, og facaden vender direkte mod Hobrovej, der er et af byens store trafikale knudepunkter med ca. 25.000 forbipasserende biler hver dag. Denne del af Hobrovej er byens sydlige indfaldsvej, og derfor er der gode forbindelser til bygningen, uanset om du kommer hertil med bil, bus eller cykel.

5 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


BYGNINGEN

A2 HUSET Mødested for erhverv og kultur Bygningen har tidligere dannet ramme for Dansk Teknisk Museum, været mediehus for ANR radio og tv samt fungeret som et center for forskellige virksomheder inden for teknik, medie og service. Bygningen har sin egen, store antennemast, der i dag skaber radio og tv-forbindelser for Nordjyskes medievirksomheder. Derudover huser bygningen også tvstudiet, hvor de legendariske SIFA TV Bingo-programmer optages. Bygningen får tilføjet nye dimensioner til sin nuværende komposition af erhverv og medier, når Aalborg Citykirke flytter ind og skaber rammen for et kirke- og kulturcenter.

6


rummelighed Bygningens kapacitet A2-bygningen er på ca. 4.000 m 2 og indeholder følgende faciliteter:

Mediecenter med tv-studie og redigeringsrum

Café og lounge med plads op til 350 personer

Erhvervspark med udlejning til forskellige virksomheder

Administrations- og konferencerum Børne- og teenagefaciliteter til events og leg

Koncertsal med plads til op til 750 personer 7 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


S I T UAT I O N S P L A N

synlighed & ankomst Et godt sted at komme til Den tidligere industribygning undergår en transformation og bibeholder stadig sit rationelle, enkle og ydmyge udtryk. De nære omgivelser indrettes på en sådan måde, at der tydeligt signaleres en imødekommende åbenhed i forhold til den omgivende by. Parkering sker hvor det allerede i dag er disponeret. Cykelparkering sker både ved indgangen samt på husets nordside. Der foreslåes en enkel men markant skiltning, med A2s stærke logo som en central del.

8


r To yo ta fo rh an dle

cy

ke lp

rk er in

g

ar ke r

pa

ing

A2

ind

c payke rk l er in

ga

g

ng

Ho b

ro ve j

ho ve d

sk

ing

ing

rk er

ilt n

pa

Situationsplan 1:500

9 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV

N


STUEPLAN

rummelighed og flow Et godt sted at være Det er ambitionen skabe et hus, som udnytter det store rummelige potentiale der er i bygningen. Særligt SALEN og Caféen får glæde af de helt specielle kvaliteter der er i de højloftede rum bygningens østvendte del. Derudover kommer der et helt nyt indgangsparti - ligeledes med højt til loftet og varierede rummeligheder. Med ombygninger kommer der en helt ny og interessant sammenhæng, som skaber et naturligt flow i huset.

Visualisering af foyerområdet med adgang til sal, café og trappe til MAXI på 1.sal

Visualisering af caféområdet og sammenhæng med salen

10


fremtidig intimsal

Multirum

SALEN

Stueplan 1:200

20M²

11 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


CAFÉEN

et samlingssted Café med placering i hjertet af A2 Caféen danner ramme for fællesskabeligt samvær, hvor en varm atmosfære indbyder til hygge og snak. Caféen er bygget op omkring et industrielt udtryk med et strejf af tidsløs skandinavisk design og lækre naturmaterialer som træ og læder. Der arbejdes med at skabe en kvalitet og varme i indretning og anvendelse af caféen. Således vil træ være et gennemgående tema som bl.a. ankomstområdet med trælameller.

Visualisering af caféen med skydevægge ind til salen, som skaber mulighed for større events. 12


Illustration af caféen samt loungeområde på 1. sal.

13 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


SALEN

”Gulve – Polyurethangulvet har nogle rigtig gode akustiske egenskaber og er desuden robust og enkelt at vedligeholde og rengøre.”

14


”Belysning skal naturligvis afspejle de enkelte rums anvendelse og forstærke de oplevelser og stemninger som ønskes. De anvendte belysningsarmaturer skal have en fleksibilitet og kvalitet som gør at de kan anvendes i de fleste situationer og på den måde skabe en designmæssig rød tråd.”

”Ambitionen er, på den ene side at skabe et moderne og råt ”industrielt” design og samtidig tilføre elementer som giver en oplevelse af varme og intimitet, der gør det naturligt og attraktivt at bruge og opholde sig der.”

15 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


SALEN

”Lofter udføres som sorte troldtekt/ træbeton lofter. Det er effektiv i forhold til akustik. Den sorte farve er valgt for at skabe en ensartet og neutral baggrund for lyssætning.”

16

”Væggene – Træ som materiale vil bidrage med megen kvalitet og vil i høj grad kunne fungere som et designelement som holder sammen på de mange æstetiske udtryk i huset.”


17 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


1. SAL SPL AN

LOUNGE & AKTV Udvidet café og medierum Når man går fra caféen til førstesalen møder man et tilhørende loungeområde. Her er det muligt at sidde i en mere intim afdeling, men med stadig mulighed for at kigge ud over den store café og sal. Medie og digitalisering bliver større og større, derfor huser 1. salen også AKTV, som får faste medielokaler til at udfolde sig. Her bliver der produceret TV og mediegrafisk materiale.

18


fremtidig intimsal Fremtidig intimsal

SALEN SALEN

evt. fremtidigt college, leder & bibelskole

CAFÉ

CAFÉ

1.salsplan 1:200

19 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


Ø KO N O M I

Køb og ombygning 8% INVENTAR 1.800.000 kr 22% Ombygning, 1. fase 5.100.000 kr 67% Køb af bygning 15.600.000 kr 3% Omkostninger 615.000 kr

Total 23.115.000 kr

20

3%


Finansiering 40% Reakreditlån 9.360.000 KR 27% Salg af bygninger 6.150.000 kr 21% NK-fond 4.935.000 kr 12% Indsamlingsmål 2.670.000 kr

Total 23.115.000 kr

21 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


22


23 MASTERPLAN FOR A2 APRIL 2018 RIIHIMÆKIVEJ 6, 9200 AALBORG SV


A2 - Aalborg Citykirke  
A2 - Aalborg Citykirke  
Advertisement