Page 1

De bibliotheken in Midden-Fryslân organiseren doorlopend exposities, lezingen, culturele activiteiten, workshops en cursussen. Daarnaast sluiten we aan bij de landelijke boekcampagnes zoals Nederland Leest en de Boekenweek. Gratis, snel en eenvoudig op de hoogte blijven van nieuws en evenementen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief! www.sbmf.nl/actueel/nieuwsbrief

Online informatie

Kijk voor meer informatie op www.sbmf.nl

De activiteiten in uw eigen bibliotheek vindt u op de website van de betreffende vestiging.

Akkrum

Boarnswâl 15 • T (0566) 651 392 www.bibliotheekakkrum.nl

Burgum

Schoolstraat 27 • T (0511) 469 668 www.bibliotheekburgum.nl

Hurdegaryp

Fuormanderij 3 • T (0511) 472 173 www.bibliotheekhurdegaryp.nl

Leeuwarden Aldlân Weideflora 287 • T (058) 234 77 79 www.bibliotheekaldlan.nl

Bilgaard Keidam 2 • T (058) 234 77 78 www.bibliotheekbilgaard.nl

Grou

Camminghaburen

Gytsjerk

Centrum

Burstumerdyk 6 • T (0566) 621 493 www.bibliotheekgrou.nl

Simke Kloostermanstrjitte 6 • T (058) 256 26 11 www.bibliotheekgytsjerk.nl

Lieuwenburg 2 • T (058) 234 77 80 www.bibliotheekcamminghaburen.nl

Wirdumerdijk 34 • T (058) 234 77 77 www.bibliotheekleeuwarden.nl

agenda

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

De bibliotheken in Midden-Fryslân

Activiteiten

Op de hoogte blijven?

april t/m juni 2012

voor families & kinderen literaire activiteiten exposities computerworkshops & -cursussen werken & leren

www.sbmf.nl


Welkom in de

bibliotheek! En niet alleen voor boeken, muziek, films en tijdschriften. Wij delen onze kennis over uiteenlopende terreinen ook graag met u in de vorm van lezingen, inloopspreekuren en workshops. Daarnaast is de bibliotheek een ontmoetingsplek waar jong en oud kennis kan maken met literatuur, kunst en cultuur. De activiteiten zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.

Meer info: www.sbmf.nl

voor families & kinderen Voorleeshalfuurtje

Woensdag 4 april, 14.30 – 15.00 uur Bibliotheek Aldlân

Bieb FACTORY – Groepsproject (8 t/m 14 jaar) 4 april t/m 30 mei, 13.30 – 15.00 uur Bibliotheek Bilgaard en Speelkoepel Bilgaard Toegang € 0,50

Bieb FACTORY - Maak je eigen planetarium! (6 t/m 12 jaar) Verhalen uit de Friese canon Woensdag 11 april, 14.30 – ca 16.00 uur, Bibliotheek Aldlân

Bieb FACTORY – Workshop Animatie (8 t/m 12 jaar) Woensdag 23 mei, 13.30 – 14.30 uur, Jeugdbibliotheek Camminghaburen

Bieb FACTORY – Voorlezen en knutselen (4 t/m 8 jaar)

literaire activiteiten Nacht van de Filosofie Fryslân - De Ziel der Dingen (i.s.m. Tresoar en de Leeuwarder Courant) Zaterdag 21 april van 20.00 – 0.00 uur Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden Toegang: € 17,50, Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel selexyz de tille in Leeuwarden via 058-2948620 of klantenservice.detille@selexyz.nl

Maand van het Spannende Boek (1 t/m 30 juni) Thema: Het kwaad in jezelf – waar ligt jouw grens? Kijk voor actuele aankondigingen van lezingen en activiteiten in dit kader op www.sbmf.nl

Lezing Tomas Ross Dinsdag 5 juni van 19.30 tot 21.30 uur Bibliotheek Leeuwarden

Boekenmarkt Van 25 juni t/m 31 juli Bibliotheek Leeuwarden

Woensdag 18 april, 13.30 – 14.30 uur, Jeugdbibliotheek Camminghaburen

Bieb FACTORY – Try out Theatervoorstelling Woensdag 30 mei, 14.00 – 15.00 uur Speelkoepel Bilgaard

Bieb FACTORY – Voorlezen en knutselen (5 t/m 10 jaar) Woensdag 6 juni, 13.30 – 14.30 uur Bibliotheek Bilgaard Toegang € 0,50

computerworkshops & -cursussen Inloopspreekuur computer- en internetgebruik Donderdag 5 april, 15.00 – 17.00 uur Bibliotheek Leeuwarden Woensdag 8 april, 11.00 – 12.00 uur Bibliotheek Bilgaard Woensdag 18 april, 16.00 – 17.00 uur Bibliotheek Aldlân en Bilgaard Donderdag 19 april, 15.00 – 17.00 uur Bibliotheek Leeuwarden en Burgum Vrijdag 20 april, 15.00 – 17.00 uur Bibliotheek Grou Donderdag 10 mei, 15.00 – 17.00 uur Bibliotheek Leeuwarden

werken & leren Hulp bij je werkstuk of spreekbeurt

Elke maandag en dinsdag, 15.30 -17.00 uur Bibliotheek Bilgaard en Aldlân

Bijeenkomst van DENK.nl (informatieavond over overspanning en burnout) Dinsdag 6 maart van 19.30 – 21.00 uur Bibliotheek Leeuwarden Meer informatie is te vinden op: www.biebwerkt.nl

Inloopspreekuur Leren & Werken Friesland (gratis advies bij studeren, werk en financiën) Iedere vrijdag, 13.00-15.00 uur Bibliotheek Leeuwarden Meer informatie is te vinden op: www.biebwerkt.nl

Donderdag 24 mei, 15.00 – 17.00 uur Bibliotheek Leeuwarden en Burgum Vrijdag 25 mei, 15.00 – 17.00 uur Bibliotheek Grou Woensdag 13 juni, 11.00-12.00 uur Bibliotheek Bilgaard Het inloopspreekuur is voor iedereen die vragen heeft over internet, veel gebruikte computerprogramma’s zoals Word, Excel en Powerpoint, e-readers en databanken. Doet u mee aan ‘Meedoen op internet’, ‘20dingen’ en ‘Klik en Tik’? Stel gerust uw vraag!

Bieb FACTORY – Apparaten slopen (8 t/m 12 jaar) Woensdag 13 juni, 13.30 – 14.30 uur Bibliotheek Bilgaard Toegang € 0,50

Bieb FACTORY – Buitenactviteit (5 t/m 10 jaar) Woensdag 20 juni, 13.30 – 14.30 uur Bibliotheek Bilgaard Toegang € 0,50

Bieb FACTORY – Op stap met de camera ( 8 t/m 12 jaar) Woensdag 20 juni, 13.30 – 14.30 uur Jeugdbibliotheek Camminghaburen

Bieb FACTORY – Picknik (5 t/m 10 jaar) Woensdag 27 juni, 13.30-14.30 uur Bibliotheek Bilgaard Toegang € 0,50

exposities Jubileumexpositie IhliaAnnaBlamanhuis

Maandag 16 april t/m zaterdag 2 juni, Bibliotheek Leeuwarden

Mind Up

Woensdag 7 maart t/m 17 april, Bibliotheek Bilgaard

Schilderijen- en tekeningenexpositie Zienn/Skrep Dinsdag 5 juni t/m zaterdag 30 juni, Bibliotheek Leeuwarden

Expositie aquarellen en olieverfschilderijen: Piet Visser “Wielengebied”

14 maart t/m 3 juli, Bibliotheek Hurdegaryp

www.sbmf.nl

Activiteitenbrochure Bibliotheken Midden-Fryslân  
Activiteitenbrochure Bibliotheken Midden-Fryslân  

De activiteiten in onze bibliotheken voor de maanden april, mei en juni 2012

Advertisement