Page 1

Oktober 2010 Tid

Sted

Arrangement

Mandag den 4.

Lystrup Biblio-

Opstart af læsekreds: nyere tysk litteratur. For yderligere

kl. 19.30

tek

omtale se http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/laesekredsnyere-tysk-litteratur

Tirsdag den 5.

Lystrup Biblio-

Internet for begyndere. For yderligere omtale se

kl. 10.00 –

tek

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/internet-

12.00

begyndere

Torsdag den 7.

Lystrup Biblio-

Internet for begyndere. For yderligere omtale se

kl. 10.00 –

tek

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/internet-

12.00

begyndere-0

Mandag den 11.

Lystrup Biblio-

IT-værksted: Computerbøvl – hjælp til selvhjælp ved it-

kl. 19.30 –

tek

konsulent Jakob B. Melbye. For yderligere omtale se

21.30

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/itvaerksted

Tirsdag den 12.

Lystrup Biblio-

Babyrytmik for børn mellem 1 og 3 år. For yderligere om-

kl. 9.30 – ca.

tek

tale se

10.15

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/babyrytmik

Tirsdag den 19.

Lystrup Biblio-

”Drengen der drog ud for at lære frygten at kende”. For-

kl. 13.00 – ca.

tek

tælling for de 8-12 årige. For yderligere omtale se

13.30

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/drengendrog-laere-frygten-kende

Onsdag den 20.

Lystrup Biblio-

Horror på mobilen – skyd din egen gyserfilm. For de 10-

kl. 9.30 – ca.

tek

14 årige. For yderligere omtale se

12.00

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/horrormobilen

Lørdag den 30.

Lystrup Biblio-

Bogsalg. For yderligere omtale se

– lørdag den 6.

tek

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/bogsalg-0

november

http://www.aakb.dk/files/file_attachments/2010-08-20_0945/oktober_2010  

http://www.aakb.dk/files/file_attachments/2010-08-20_0945/oktober_2010.pdf