Page 1

Oktober 2010 Tid

Sted

Arrangement

Mandag den 4.

Lystrup Bibliotek

Opstart af læsekreds: nyere tysk litteratur. For yderligere

kl. 19.30

omtale se http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/laesekredsnyere-tysk-litteratur

Tirsdag den 5.

Lystrup Bibliotek

Internet for begyndere. For yderligere omtale se

kl. 10.00 –

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/internet-

12.00

begyndere

Torsdag den 7.

Lystrup Bibliotek

Internet for begyndere. For yderligere omtale se

kl. 10.00 –

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/internet-

12.00

begyndere-0

Mandag den 11.

Lystrup Bibliotek

IT-værksted: Computerbøvl – hjælp til selvhjælp ved it-

kl. 19.30 –

konsulent Jakob B. Melbye. For yderligere omtale se

21.30

http://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup/event/itvaerksted

http://www.aakb.dk/files/file_attachments/2010-07-13_1608/oktober_2010  

http://www.aakb.dk/files/file_attachments/2010-07-13_1608/oktober_2010.pdf

Advertisement