Page 1

JUNI 2010 TID Torsdag den 3. kl. 9.00 – 18.00 Mandag den 7. kl. 14.00 –  16.00 Onsdag den 9. kl. 10.00 –  15.00 Torsdag den 10. kl. 14.00 –  16.00 Tirsdag den 15. kl. 11.30 –  13.00 Tirsdag den 15. kl. 14.00 –  16.00 Onsdag den 16. kl. 10.00 –  15.00 Torsdag den 17. kl. 14.00 –  16.00 Mandag den 21. kl. 14.00 –  16.00 Onsdag den 23. kl. 10.30 –  11.30 Torsdag den 24. kl. 14.00 –  16.00

STED Sønderskovhus Sønderskovhus Sønderskovhus Sønderskovhus

ARRANGEMENT Store sommerudflugt. Musik på tværs ved John  Nielsen/Verner Hansen. Lille sommerudflugt.

Sønderskovhus

Min morfar var skomager på  Fyn ved Lars Lindgrav. Kartoffeldag i Caféen.

Sønderskovhus

Kartoffelbanko.

Sønderskovhus Sønderskovhus Sønderskovhus Sønderskovhus

Pensionade i Hjortshøj (arr.  Sønderskovhus). Johannes Larsen ved Poul Chr.  Overgaard. Musik på tværs ved John  Nielsen/Verner Hansen. Gudstjeneste i lokale A ved  Hans Boas. Sommer i by og på land ved  Chr. Foged.

http://www.aakb.dk/files/att/juni_2010  

http://www.aakb.dk/files/att/juni_2010.doc

http://www.aakb.dk/files/att/juni_2010  

http://www.aakb.dk/files/att/juni_2010.doc

Advertisement