Page 1

AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

ÅRHUS SET UDEFRA

De tre første ord - hver deltager sætter sit svar på

Udvikling af fokusområder og kortlægningsredskaber for temaet: Århus set udefra

Kultur/Kunst Vand/Skov

Hvad er fokus? fx.

HVordan? - kortlægningsredskab fx.

HVor? (konkret eller abstrakt) fx.

Hvad er FormåleT?

Formidling - hvem, hvad, hvordan?

- Hvad skal kortlægges?

- Dataindsamling (statestikker) - Bruger interviews og fokusgrupper - Workshops og seminar med professionelle - Offentlige workshops / møder - Kunstprojekter og - processer

- Et geografisk afgrænset området

- Hvilket spørgsmål ønsker man at besvare?

- Hvem formidles til?

- Et netværk

- Hvordan kan resultatet bidrage til den samlede kortlægning?

- Hvad skal de vide?

- Målgruppe?

Mennesker

BORD

- Hvilken type kultur - folkelig/talenter/stjernerne

- Typer af steder

- Hvordan?

Stor provinsby Byen ved vandet Den Gamle by

Tilbud til børnefamilier kortlægges - både eksisterende og fremtidige ønsker.

Som redskab til kortlægningen af tilbud til børnefamilierne bruges kvalitative brugerinterviews og workshops.

Forskellige geografiske lokaliteter kortlægges både i byen og i regionen.

Det kan fungere som et korrektur til Århus set udefra.

Særligt undersøges skoler.

Det spørgsmål man ønsker at besvare er: Hvad ønsker børnefamilier på ferie i Århus at bruge byen (regionen) til?

Centrum Trøjborg og Frederiksbjerg Riskov og Åbyhøj Gjellerup og Århus V (Hasle)

Byens udviklingspotentiale (socialt,kommercielt og kulturelt)

Det der skal formidles videre er følelser og oplevelser.

Rette fokus på byens dilemmaer - eks. ‘Gjellerup på godt og ondt’

Via levende billeder/ net/ redigerede tryksager.

Mangfoldighed

Der formidles til byens: Kulturliv Turister Erhvervsliv Regionen

Lille Den Gamle by

Kultur

Det skal kortlægges, hvilken del af Århus tilflyttere foretrækker at flytte til og hvorfor.

Arbejde med billeder. Invitere ca. 10 svenske kandidat studerende (Malmø Högskola).

Mangfoldighed Muligheder

Typer af steder

Med fokus må turisten, kortlægges hvor ‘energien’ er tilstede i byen.

Udfordre genren.

Små modeller eller fysiske installationer i byen.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

ÅRHUS SET UDEFRA

De tre første ord - hver deltager sætter sit svar på

Udvikling af fokusområder og kortlægningsredskaber for temaet: Århus set udefra

Provins Kultur

Hvad er fokus? fx.

HVordan? - kortlægningsredskab fx.

HVor? (konkret eller abstrakt) fx.

Hvad er FormåleT?

Formidling - hvem, hvad, hvordan?

- Hvad skal kortlægges?

- Dataindsamling (statestikker) - Bruger interviews og fokusgrupper - Workshops og seminar med professionelle - Offentlige workshops / møder - Kunstprojekter og - processer

- Et geografisk afgrænset området

- Hvilket spørgsmål ønsker man at besvare?

- Hvem formidles til?

- Et netværk

- Hvordan kan resultatet bidrage til den samlede kortlægning?

- Hvad skal de vide?

- Målgruppe?

Hyggelig

BORD

- Hvilken type kultur - folkelig/talenter/stjernerne

- Typer af steder

- Hvordan?

Kulturtilbud Handelsby Børn i byen

Kortlægning af aldersforskelle og fordeling af befolkningen på alder i Århus.

Havn Kultur Vidensby

Smuk Kulturelt samlingssted

Særligt fokus kunne være på gruppen af tilflyttere Hvad de vidste om Århus før de flyttede og hvad årsagen til flytningen var. På samme måde kunne det undersøges, hvorfor folk er rejst fra byen, og hvordan deres syn var på Århus - på godt og ondt.

Kortlægningsredskab: Spørgeskemaer, der sendes til tilflyttere inden for de sidste 1-2 år. Evt. med særlig fokus på den kreative klasse eller til ansatte ved højprofilerede virksomheder.

En særlig målgruppe kunne være danske turister.

Man kunne spørge særligt udvalgte turister om at portrættere deres oplevelse af byen på/som et postkort.

Man kunne forhøre sig på Folkeregistret eller hos de ansvarlige for velkomstpakken. Universitetet og hoteller.

Spørgsmål der ønskes besvaret af tilflytterne er: Er dine dine forventninger til Århus blevet indfriet? Betragter du Århus som en lukket eller åben by? Med hvilket formål flytter/flyttede du til Århus og var det et aktivt valg? Fraflyttere kunne spørges om, hvorfor de flyttede fra byen.

Sjov dialekt

By - natur

Kulturturister og Journalister.

Hyglig storby Kultur og studiemiljø

Ung/ dynamisk Mangfoldig Selvfed

Etnisk mangfoldig Festugen AROS

En anden målggruppe kunne være internationale medarbejdere og virksomhedsinvestorer.

Man kunne bruge Studenterhuset som et netværk. Invitere unge udefra Tage fat i netværket af internationale studerende.

Formålet skulle være at tiltrække de turister, der ikke længere har råd til at rejse til eksotiske rejsemål.

Formidlingen kunne ske hved hjælp af en postkort udstilling eller film.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

ÅRHUS SET UDEFRA

De tre første ord - hver deltager sætter sit svar på

Udvikling af fokusområder og kortlægningsredskaber for temaet: Århus set udefra

Åen Universitetet

Hvad er fokus? fx.

HVordan? - kortlægningsredskab fx.

HVor? (konkret eller abstrakt) fx.

Hvad er FormåleT?

Formidling - hvem, hvad, hvordan?

- Hvad skal kortlægges?

- Dataindsamling (statestikker) - Bruger interviews og fokusgrupper - Workshops og seminar med professionelle - Offentlige workshops / møder - Kunstprojekter og - processer

- Et geografisk afgrænset området

- Hvilket spørgsmål ønsker man at besvare?

- Hvem formidles til?

- Et netværk

- Hvordan kan resultatet bidrage til den samlede kortlægning?

- Hvad skal de vide?

- Målgruppe?

Havnen

BORD

- Hvilken type kultur - folkelig/talenter/stjernerne

- Typer af steder

- Hvordan?

Kultur Teknologi Provins

Shopping

Kortlægninger: Kulturelle potentialer Vækstlag Undergrundsmiljøer Kreative uddannelser Erhverv og kulturturisme

Kortlægningen kan ske ved hjælp af mobiltelefoner, fotos, internet søgninger, statetiske analyser, GPS-registreringer og bycyklerne.

Kortlægningen skal ske på regionalt plan.

Interviews af århusianere udført af udlændinge og omvendt.

Interviews kan finde sted på forskellige af byens platforme, åbne rum og i det ‘4. byrum’.

Uddannelse Nærhed

Dynamik

Yderligere kan netværk og synergier, emergens og fællesskaber kortlægges.

Kulturtilbud Naturtilbud

Skævt smil Provinsby

De indre relationer mellem uddannelse, forskning og virksomheder så som Vestas, Danisco og Alexandra Instituttet kan kortlægges.

Vand og skov Historisk by Undergrund Overskuelighed

Kulturelle potentialler under overskrifter som ‘Den historiske by’ og ‘Havnefronten’

Formålet er at få folk til føle sig velkomne og inspirerede.

Der formidles til udlændinge og studerende, som selv forpligter sig til at beskrive, hvad de får ud af at være i byen.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

ÅRHUS SET UDEFRA

De tre første ord - hver deltager sætter sit svar på

Udvikling af fokusområder og kortlægningsredskaber for temaet: Århus set udefra

Visuelle vartegn Transportmuligheder

BORD

Hvad er fokus? fx.

HVordan? - kortlægningsredskab fx.

HVor? (konkret eller abstrakt) fx.

Hvad er FormåleT?

Formidling - hvem, hvad, hvordan?

- Hvad skal kortlægges?

- Dataindsamling (statestikker) - Bruger interviews og fokusgrupper - Workshops og seminar med professionelle - Offentlige workshops / møder - Kunstprojekter og - processer

- Et geografisk afgrænset området

- Hvilket spørgsmål ønsker man at besvare?

- Hvem formidles til?

- Et netværk

- Hvordan kan resultatet bidrage til den samlede kortlægning?

- Hvad skal de vide?

- Målgruppe? - Hvilken type kultur - folkelig/talenter/stjernerne

- Typer af steder

- Hvordan?

Gammel Hyggelig Ceres

Turisters oplevelser - inden de kom, det første indtryk og efter en uge kan kortlægges.

Redskabet kunne være at følge turister rundt i byen. Give dem et engangskamera, daglige opgaver eller bede dem skrive dagbog.

Turisterne kan kontaktes gennem turistbureauet

At skabe fokus på Århus’ svagheder og styrker i forhold til andre byer.

Der skal formidles, at der er et aktivt undergrundsmiljø i byen, der lever godt sammen med AROS - gennem udstillinger, fotos,kufferter og byvandringer.

Kortlægge særlige grupper som studerende, udlændige og hjemløse.

Spørgeskemaer med spørgsmål som ‘Hvorfor Århus?’ ‘Hvad er dit Århus?’ og ‘Hvad bruger du byen til?’

Gennem Studenterhusets netværk eller ved hjælp af konceptet Anna Amalies tesaloner. For udlændige gennem sprogskoler, aftenskoler, boligområder.

Formålet er at skabe et tydeligere billede af hvem århusianerne er.

Der kan formidles gennem Studenterhusets hjemmeside

Naturskøn Lethed

Cel-by TV2 Festuge

Lynfabrikken Øst for Paradis

Man kan desuden bede de valgte grupper om selv at dokumentere deres daglige liv i Århus ved hjælp af fotos og personlige historier.

At finde de mest aktive brugere af byen på gadeplan.

AROS Kvindemuseet Skov og vand Mindre by med vision

Byvandringer med hjemløse - med fokus på byens bagsider og ‘de slemme steder’.

Kortlægningen kunne ske gennem væresteder og varmestuer eller ved hjælp af de netværk, de indgår i.

At skabe fokus på en befolkningsgruppe, der lever og er fysisk i byen for at give en anden vinkel på Århus.

Formidling gennem ‘Hus Forbi’ dokumenteres f.eks. ved at montere et kamera på en af de hjemløses hund. Lave en dokumentar.

http://www.aarhus2017.dk/uploads/aarhus-udefra  

http://www.aarhus2017.dk/uploads/aarhus-udefra.pdf

Advertisement