Page 1

AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

Reminder:

I er til hver en tid velkomne til at opfinde egne spørgsmål, og undersøge dem også.

TEMA: Børn og unge

BORD

Deltagere i gruppen:

- Hvad ser I er formålet med at kortlægge dette tema?

De fire principper:

- Hvilke succeshistorier kan I fortælle, når kortlægningerne indenfor dette tema er færdige?

De der kommer er de rigtige til at løfte opgaven. Når det starter, så starter det. Det der sker er det eneste der kunne ske. Når det er slut er det slut.

De to fødders lov:

Tag ansvar for din egen læring, sindsfred og bidrag. Er du et sted hvor du føler at du ikke har mere at bidrage med eller lære, så gå videre og bliv en:

Humlebi:

Flyv fra gruppe til gruppe og krydspollinér med idéer, og undersøg andre kortlægninger, som du også er interesseret i at bidrage til.

Sommerfugl:

Lav noget helt andet, såsom at stå og se smuk ud mens du drikker kaffe. Så kan det være der kommer en anden sommerfugl flyvende og at der starter en helt ny gruppe med et helt nyt tema

Formålet er at lave projekter, hvor forskellige miljøer mødes.

En succeshistorie kan være fristedet HUSET version 2.

Tilpasse de utilpassede.

At vi er blevet overrasket over mangfoldigheden og talentet.

At finde ud af, hvor udviklingspotentialet ligger. At afdække hvilke mekanismer/rammer, der skaber energi og udvikling.

At der er kommet flere steder, hvor man ‘bare kan være sammen’ At de uorganiserede og de organiserede børn og unge tilbud mødes og befrugter hinanden, og at de unge tager ejerskab over projektet og trækker det i en anden retning.

- Hvilke vilde idéer og metoder og hvilke mere traditionelle kunne I forestille jer at bruge til kortlægningerne indenfor dette tema?

- Hvad er der brug for nu?

Bedre udnyttelse af byens rum: Street basket, skaterfrihed, scener de må bruge og et ‘Speaker’s Corner’.

Der er brug for at inddrage de unge i processen og at det er dem, der foretager mappingen eksempelvis vha. mobiltelefoner og historiefortællinger.

Man kunne bede de unge selv om at visualisere deres liv -vise digitale billeder.

Der er brug for, at budskabet om kortlægningen bliver spredt via nettet.

Man kunne kortlægge gennem konkrete projekter så som: et mobilt sted, der konstant redefinerer sig og ’young night på AROS’ samt ved hjælp af brugerinddragelse.

At vi finde ud af, hvilke rammer for de unge, der allerede findes så som Frontløberne. Trække unge fra f.eks Brabrand ind i midtbyen. En skate-music park.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

Reminder:

I er til hver en tid velkomne til at opfinde egne spørgsmål, og undersøge dem også.

TEMA: Undergrundskultur og de regionale kreative uddannelser Deltagere i gruppen:

- Hvad ser I er formålet med at kortlægge dette tema?

De fire principper:

- Hvilke succeshistorier kan I fortælle, når kortlægningerne indenfor dette tema er færdige?

De der kommer er de rigtige til at løfte opgaven. Når det starter, så starter det. Det der sker er det eneste der kunne ske. Når det er slut er det slut.

De to fødders lov:

Tag ansvar for din egen læring, sindsfred og bidrag. Er du et sted hvor du føler at du ikke har mere at bidrage med eller lære, så gå videre og bliv en:

Humlebi:

Flyv fra gruppe til gruppe og krydspollinér med idéer, og undersøg andre kortlægninger, som du også er interesseret i at bidrage til.

Sommerfugl:

Lav noget helt andet, såsom at stå og se smuk ud mens du drikker kaffe. Så kan det være der kommer en anden sommerfugl flyvende og at der starter en helt ny gruppe med et helt nyt tema

Formålet er at se undergrunden og eksponere den.

Anderkendelse for den enkelte oranisation.

At bruge undergrunden som et redskab.

At der er blevet skabt nye netværk udover kommunens grænser.

At synliggøre oversete/ uautoriserede ressourcer. Samarbejdspartnere kunne være: Skuespillere, Jysk Kunstakademi, DGI huset, Frontløberne, Kaospiloterne, Filmværkstedet, Animationsskolen, Danseværket, BGK.

At den kreative kulturelle undergrund vokser og frisættes.

- Hvilke vilde idéer og metoder og hvilke mere traditionelle kunne I forestille jer at bruge til kortlægningerne indenfor dette tema?

Man kunne afholde bodega-møder mellem det nye og det etablerede kulturelle miljø. Brug innovative nøglepersoner fra undergrunden som representanter for miljøet. At det etablerede miljø åbner sig mere op som platform for de mere subkulturelle miljøer og giver dem frihed. Sende agenter rundt for at lave interviews.

- Hvad er der brug for nu?

At bruge nye medier til formidling. At skabe frihed og frirum for undergrundskulturene.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

Reminder:

I er til hver en tid velkomne til at opfinde egne spørgsmål, og undersøge dem også.

TEMA: Børn og unge - micro kortlægning:Sproglige relationer blandt børn og unge BORD Deltagere i gruppen:

- Hvad ser I er formålet med at kortlægge dette tema?

De fire principper:

Sprogets by - Tema: Et grønt sprog der skaber vækst blandt mennesker - Hvilke succeshistorier kan I fortælle, når kortlægningerne indenfor dette tema er færdige?

De der kommer er de rigtige til at løfte opgaven. Når det starter, så starter det. Det der sker er det eneste der kunne ske. Når det er slut er det slut.

De to fødders lov:

Tag ansvar for din egen læring, sindsfred og bidrag. Er du et sted hvor du føler at du ikke har mere at bidrage med eller lære, så gå videre og bliv en:

Humlebi:

Flyv fra gruppe til gruppe og krydspollinér med idéer, og undersøg andre kortlægninger, som du også er interesseret i at bidrage til.

Sommerfugl:

Lav noget helt andet, såsom at stå og se smuk ud mens du drikker kaffe. Så kan det være der kommer en anden sommerfugl flyvende og at der starter en helt ny gruppe med et helt nyt tema

- Hvilke vilde idéer og metoder og hvilke mere traditionelle kunne I forestille jer at bruge til kortlægningerne indenfor dette tema?

- Hvad er der brug for nu?

Formålet med at kortlægge dette tema er at sætte fokus på sproget - Hvordan taler vi til og om hinanden?

Vi kan fortælle at forældre, lærere og pædagoger i Århus bruger sproget bevidst og nænsomt til og om børn.

Man kunne lave lydoptagelser på lærerværelser, personalerum, i fritkvartere og ulvetimen derhjemme.

Der er brug for noget udefra-kommende, noget indefra-kommende og noget helt nyt.

Vi ønsker at styrke: Positive relationer, anderkende sprogbrug, at ord skaber virkelighed, det bevidste sprogbrug samt et konstruktivt og handlings-orienteret sprog.

At skoleklasser og børnehaver har bøger med samlinger af gode historier.

Interviews i forbindelse med kommunikationsøvelser.

Afprøvning af sprogbruget sammen med børn.

At lærere, pædagoger, børn og forældre er bevidste om, hvilke mekanismer, der ligge bag sprogbrug.

Trække ord ud af sprogbruget i et stykke tid f. eks. ordet ‘skyld’

At alle møder vedrørende børn og unge halveres i tid (fra 60min til 30min).

Forumteater. Undersøge hvornår sproget gør godt?.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

Reminder:

I er til hver en tid velkomne til at opfinde egne spørgsmål, og undersøge dem også.

TEMA: Historier Deltagere i gruppen:

- Hvad ser I er formålet med at kortlægge dette tema?

De fire principper:

- Hvilke succeshistorier kan I fortælle, når kortlægningerne indenfor dette tema er færdige?

De der kommer er de rigtige til at løfte opgaven. Når det starter, så starter det. Det der sker er det eneste der kunne ske. Når det er slut er det slut.

De to fødders lov:

Tag ansvar for din egen læring, sindsfred og bidrag. Er du et sted hvor du føler at du ikke har mere at bidrage med eller lære, så gå videre og bliv en:

Humlebi:

Flyv fra gruppe til gruppe og krydspollinér med idéer, og undersøg andre kortlægninger, som du også er interesseret i at bidrage til.

Sommerfugl:

Lav noget helt andet, såsom at stå og se smuk ud mens du drikker kaffe. Så kan det være der kommer en anden sommerfugl flyvende og at der starter en helt ny gruppe med et helt nyt tema

Facts TELL - Stories SELL Ved at kortlægge personlige historier kan man skabe et nyt grundlag for aktiviteter.

En succes ville være, hvis århusianerne fandt en fælles identitet eller fælles forståelse af mangfoldighed. At vi har fundet nye koblinger mellem historierne og formidlingen af dem f.eks en aktiv formdlingsform, hvor beskueren indgår aktivt.

- Hvilke vilde idéer og metoder og hvilke mere traditionelle kunne I forestille jer at bruge til kortlægningerne indenfor dette tema?

- Hvad er der brug for nu?

Man kan bruge podcasts til at fortælle historierne videre.

Der er brug for tid og penge.

Inddrage steder hvor historierne lever naturligt - såsom frisørsaloner.

Offentlig transport - fortæl en historie og kom gratis med bussen.

Ansigt til ansigt interviews.

Kulturnatten.

Bruge Torontos ‘Øre’ metode.

Boligforeninger.

Bede folk fortælle historier med afsæt i forskellige genstande som en blokfløjte eller et billede.

Foreninger generelt.

Få et bredere og mere alsidigt billede af Århus’ identitet. Skabe en kobling mellem byens identitet og steder, folks historier og billedkunsten. Skabe grundlag for at Århus genopfinder sig selv.

‘Historier i natten’. Mødes med folk i deres egne omgivelser.

Sikre at århusianerne føler et ejerskab for projektet og at de kan genkende sig selv i det. At man gennem folks historier sætter fokus på byens glemte eller hemmelige steder, og at historier og specifikke steder, der ellers ville have været glemt kommer frem i lyset. Får fortalt historien gennem flere generationer. Historierne skaber nye tanker og nye processer. Man får belyst historierne fra forskellige vinkler. De lokale historier bliver repræsenteret og synlige.

‘Secret Company’.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

Reminder:

I er til hver en tid velkomne til at opfinde egne spørgsmål, og undersøge dem også.

TEMA: Århus som fysisk sted Deltagere i gruppen: Leif (Arkitektskolen), Kirsten (Visit Århus Event), Mads (Antropologi), Jacob (Filosofi), Line og Marianne (Årstiderne Arkitekter)

- Hvad ser I er formålet med at kortlægge dette tema?

De fire principper:

- Hvilke succeshistorier kan I fortælle, når kortlægningerne indenfor dette tema er færdige?

De der kommer er de rigtige til at løfte opgaven. Når det starter, så starter det. Det der sker er det eneste der kunne ske. Når det er slut er det slut.

De to fødders lov:

Tag ansvar for din egen læring, sindsfred og bidrag. Er du et sted hvor du føler at du ikke har mere at bidrage med eller lære, så gå videre og bliv en:

Humlebi:

Flyv fra gruppe til gruppe og krydspollinér med idéer, og undersøg andre kortlægninger, som du også er interesseret i at bidrage til.

Sommerfugl:

Lav noget helt andet, såsom at stå og se smuk ud mens du drikker kaffe. Så kan det være der kommer en anden sommerfugl flyvende og at der starter en helt ny gruppe med et helt nyt tema

BORD

Formålet er at afdække byens steder og identitet(er), dens oplevelses potentialer samt interaktionen og relationenen mellem mennesker og steder.

Tværgående temaer på alle ‘steder’ skal være: Tidsaspektet, brug/praksis, rumlige/materielle aspecter, aktører, lyde/duft/ sanselighed, drømme om stedet, erindringer, døgnrytme og forfald. Typer af steder kunne være: Mødesteder, ‘måske-steder’,drømmesteder, ‘ikke-steder’ som bagsider, ruter og passager som cykelstier, hemmelige steder.

- Hvilke vilde idéer og metoder og hvilke mere traditionelle kunne I forestille jer at bruge til kortlægningerne indenfor dette tema?

Man kunne følge ruter f.eks skraldebiler.

- Hvad er der brug for nu?

Der er brug for at opleve stederne.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

Reminder:

I er til hver en tid velkomne til at opfinde egne spørgsmål, og undersøge dem også.

TEMA: Mangfoldighed Deltagere i gruppen: Rui, Mikkel (bymuseet), Vibeke (Visit Århus), Ilse (Musikhuset), Anne (global city), Charlotte (NYX)

- Hvad ser I er formålet med at kortlægge dette tema?

De fire principper:

- Hvilke succeshistorier kan I fortælle, når kortlægningerne indenfor dette tema er færdige?

De der kommer er de rigtige til at løfte opgaven. Når det starter, så starter det. Det der sker er det eneste der kunne ske. Når det er slut er det slut.

De to fødders lov:

Formålet er at forløse et kæmpe uudnyttet interkulturelt potentiale og åbne byen op.

En succeshistorie ville være at have fået skabt nysgerighed for nye kulturprojekter og gensidig inspiration.

- Hvilke vilde idéer og metoder og hvilke mere traditionelle kunne I forestille jer at bruge til kortlægningerne indenfor dette tema?

Opsøge folk personligt på gaden, i opgangen eller i hjemmet.

Der er brug for kulturelle mentorer. En kortlægning af hvilke kulturelle grupper der findes, og hvordan de fungerer sammen. En multihal med en interkulturel scene.

Tag ansvar for din egen læring, sindsfred og bidrag. Er du et sted hvor du føler at du ikke har mere at bidrage med eller lære, så gå videre og bliv en:

Skabe mere mangfoldige kulturtilbud.

At der er kommet et globalt storytelling center i Århus.

Skabe et kulturelt landkort med inddragelse af forskellige menneskers historier.

At gøre kulturen til mødested, platform for kulturelle møder.

At Århus er blevet et sted hvor folk kommer til for at lære, hvordan man gør.

Skabe en Talk Box f.eks i City Vest og i Bruuns Galleri

Humlebi:

At skabe større sammenhæng mellem vestbyen og midtbyen.

Flyv fra gruppe til gruppe og krydspollinér med idéer, og undersøg andre kortlægninger, som du også er interesseret i at bidrage til.

Sommerfugl:

Lav noget helt andet, såsom at stå og se smuk ud mens du drikker kaffe. Så kan det være der kommer en anden sommerfugl flyvende og at der starter en helt ny gruppe med et helt nyt tema

- Hvad er der brug for nu?

Lave en udstilling om det mangfoldige Århus på et af byens museer med genstande, film, personlige historier om Århus fortalt indefra og set udefra.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

Reminder:

I er til hver en tid velkomne til at opfinde egne spørgsmål, og undersøge dem også.

TEMA: Kulturelle ressourcer Deltagere i gruppen:

- Hvad ser I er formålet med at kortlægge dette tema?

De fire principper:

- Hvilke succeshistorier kan I fortælle, når kortlægningerne indenfor dette tema er færdige?

De der kommer er de rigtige til at løfte opgaven. Når det starter, så starter det. Det der sker er det eneste der kunne ske. Når det er slut er det slut.

De to fødders lov:

Tag ansvar for din egen læring, sindsfred og bidrag. Er du et sted hvor du føler at du ikke har mere at bidrage med eller lære, så gå videre og bliv en:

Humlebi:

Flyv fra gruppe til gruppe og krydspollinér med idéer, og undersøg andre kortlægninger, som du også er interesseret i at bidrage til.

Sommerfugl:

Lav noget helt andet, såsom at stå og se smuk ud mens du drikker kaffe. Så kan det være der kommer en anden sommerfugl flyvende og at der starter en helt ny gruppe med et helt nyt tema

BORD

Formålet er at skabe synlighed og fremme vækstlaget.

At der er blevet opdaget uudnyttede ressourcer.

At støtte og gøre brug af undergrunden.

At der er opstået noget nyt på et kendt grundlag så som KULTURAMA, ‘Den grimmeste festival’, SPOT, FUU og Huset. Dette kunne være at generere nye møder mellem arkitektur og musik.

Lokalisere ildsjæle. At kortlægge og finde ressourcer på tværs af kulturer, institutioner og kunstnere. At skabe et netværk, der vokser ud af kaos.

At folk er blevet gjort opmærksomme på ting, de ikke vidste, de syntes om. At der er blevet dannet flere cross-over arrangementer som - hiphop møder klassiske musikere.

- Hvilke vilde idéer og metoder og hvilke mere traditionelle kunne I forestille jer at bruge til kortlægningerne indenfor dette tema?

Man kunne holde kulturmøder og arrangementer med mulighed for at mødes personligt. Sneboldsmøder. Afholde møder med igangsættere, opservatører og reperatører.

- Hvad er der brug for nu?

Der er brug for mere metodeudvikling og temaopsamling, kondensering af ideer/ materiale og informationer.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

Reminder:

I er til hver en tid velkomne til at opfinde egne spørgsmål, og undersøge dem også.

TEMA: Den kreative by Deltagere i gruppen:

- Hvad ser I er formålet med at kortlægge dette tema?

De fire principper:

- Hvilke succeshistorier kan I fortælle, når kortlægningerne indenfor dette tema er færdige?

De der kommer er de rigtige til at løfte opgaven. Når det starter, så starter det. Det der sker er det eneste der kunne ske. Når det er slut er det slut.

De to fødders lov:

Tag ansvar for din egen læring, sindsfred og bidrag. Er du et sted hvor du føler at du ikke har mere at bidrage med eller lære, så gå videre og bliv en:

Humlebi:

Flyv fra gruppe til gruppe og krydspollinér med idéer, og undersøg andre kortlægninger, som du også er interesseret i at bidrage til.

Sommerfugl:

Lav noget helt andet, såsom at stå og se smuk ud mens du drikker kaffe. Så kan det være der kommer en anden sommerfugl flyvende og at der starter en helt ny gruppe med et helt nyt tema

Formålet ville være at få forskellige menneskers syn på kreativitet.

At der er blevet skabt nye netværk for nye samarbejder og en bredere horisont.

Reklamere for byen udadtil.

- Hvilke vilde idéer og metoder og hvilke mere traditionelle kunne I forestille jer at bruge til kortlægningerne indenfor dette tema?

- Hvad er der brug for nu?

Skabe overblik og gennemsigtighed for folk, der ønsker at deltage.

Der er brug for at Århus’ vækstlag tages alvorligt og bruges og udfordres.

Vækstlagssamarbejde med mere etablerede institutioner.

Politisk chancetagning.

Få mobiliseret byens kreative ildsjæle.

At der er kommet mere opbakning til projekterne, så de har større chance for at lykkes og udnytte dem der tør tage chancen.

At de kreative miljøer åbnes mere op.

Gøre det nemme for aktører at bidrage og deltage på tværs af opfattelser.

At der er blevet mere anti-centralisering.

Sytematisering og synliggørelse af gevinsterne ved at være en kreativ by.

Give folk en selvforståelse for, hvad byen har at byde på.

At der er kommet et kreativt vækstlag, der tør se ud over at sammenligne sig med andre og turde stå ved det.

At få afgjort om byens borgere ønsker en kreativ by.

Formålet er at sige, at man ønsker at skabe noget nyt og derved aktivere byens ildsjæle.

At der er blevet skabt en kulturfestival eller biennale. At Århus bliver en by for kreativt flow.


AARHUS EUROPÆISK

2017

KULTURHOVEDSTAD

Reminder:

I er til hver en tid velkomne til at opfinde egne spørgsmål, og undersøge dem også.

TEMA: Den kreative/innovative by Deltagere i gruppen:

- Hvad ser I er formålet med at kortlægge dette tema?

De fire principper:

- Hvilke succeshistorier kan I fortælle, når kortlægningerne indenfor dette tema er færdige?

De der kommer er de rigtige til at løfte opgaven. Når det starter, så starter det. Det der sker er det eneste der kunne ske. Når det er slut er det slut.

De to fødders lov:

Tag ansvar for din egen læring, sindsfred og bidrag. Er du et sted hvor du føler at du ikke har mere at bidrage med eller lære, så gå videre og bliv en:

Humlebi:

Flyv fra gruppe til gruppe og krydspollinér med idéer, og undersøg andre kortlægninger, som du også er interesseret i at bidrage til.

Sommerfugl:

Lav noget helt andet, såsom at stå og se smuk ud mens du drikker kaffe. Så kan det være der kommer en anden sommerfugl flyvende og at der starter en helt ny gruppe med et helt nyt tema

BORD - Hvilke vilde idéer og metoder og hvilke mere traditionelle kunne I forestille jer at bruge til kortlægningerne indenfor dette tema?

- Hvad er der brug for nu?

At klarlægge hvad vi skal leve af i fremtiden.

Det nye multimediehus har haft 5. mio. besøgende.

Innovationsindex for kunst og kulturinstitutioner.

Mere brobygning mellem kultur og erhverv.

At finde ud af om Århus er klar til forandringer.

At der er kommet nye udstillinger der bygger på samarbejdet mellem kulturlivet og vidensfirmaer.

Visuel mapping - termokort af, hvor det er hot.

Mikroanalyse af hvilke virksomheder, der er interesserede.

Kortlægning og definition af innovation.

Mod og nysgerrighed.

Spørg folk, hvor de synes der sker noget nyt og spændende.

Viden til at dele udvikling.

At finde ud af om Århus kan redefinere kreativitet, kunst og kultur i en erhvervsmæssig sammenhæng. Skabe et netværk mellem kultur og erhverv, der strækker sig ud over byens grænser. At Århus når et internationalt niveau og bliver et globalt eksperiment. At skabe en mulighed for en ny kulturudvikling.

Århus lever op til dens kulturmål. At innovation foregår i netværk og subkulturelle miljøer. ‘Beskriv dit eget kulturprodukt virtuelt på din hjemme pc.’ At den gennemsnitlige kunstnerløn har passeret de 20.000 kr pr. mrd. Skabe en platform for innovative produkter og produktioner. At Google Art udvider afdelingen i Århus. Et mobilt showroom. At kunst der er for mærkelig til København flytter til Århus. 5 virksomheder kan føre produkter tilbage til kulturelle og kunstneriske miljøer.

http://www.aarhus2017.dk/uploads/aarhus-div-temaer  
http://www.aarhus2017.dk/uploads/aarhus-div-temaer  

http://www.aarhus2017.dk/uploads/aarhus-div-temaer.pdf

Advertisement