Page 1

'

,.

1

.

..

';

%. .l. r A I'

! ,g.!!. . 'e . .

kylp '.

( , .j.v

*

. I

- 1ë. . *

: *

* .., '. 'R

h jj q yjj $ j. =

*1 t.

rc.'. é /. F' ?' / 4.. = q. ' c Jt . ' ) l é z c é z o w. . . y u t y ' . * C u V # . .. -. N .

<

li

.

,$,

,.k, .

@

6 1hék

.

N.---

' . e

' X;.t

j

. e

,

) . ,

<

k

Pk P..

1

.> >.. . . .

>.

j ,1 ' ., '

:j .j ') . .< A :',.;! . .

y, j j gj yy ; n j x..y wb .t 1 T u x . . x '*p; ' x.j . ) >W. ',

af f.

'.

Jl1 1nIJ.l

.

; : :*. u I

+*

<4.+4. .

*

.

w .

w w # g.jj;.jAys aw .5.41 )n.jpc j;m6ocmujttgo rscmu-Quppa. 6751e wrbairbaiLobzipâaxu' .u.usr5a5 Lobzipp'.cm6x, 61u5.,. :, . .

.oD7. .

.j ,. ..... p # t.-s. ,:. .

':.V '

'

''

,.

jjjqq

; ,

j; )jj r jyjyë ,jr j ujlak uol fff !

aeajoj .. -..... .- ..-..-

. . cI I :. .

''

:.

j

*!

=- , .

-.

kxx

#. #

' ..

.

,

.

:

2 1

@

m

s-.:.'.

y .

'. -

$) j N y Ijjj & I

r

, z :'' 7 .'$

w+uuil u'g# zy - fpafya

kxx. - '%v. 6* ' t... q f j..u . , ' q yi ... j /q 4. ... k. a . -e ,9N . K s * ' ': :.. 'jj p , j '' . G k.-%**m x > .. j' ?. y'z'..j,t j, '. j)w j . '(..,, .. 1 * . t ç !' l r j ' s ' * ' j g jjjj(1hœ lI.hjjjjjj . , ;q '

4 œe

)

,.

.

t

>

r

@

'C

.

ë :

,5

...

.

4ilp

''

. '.

l'' .

.

-: 2u-3 Qpiu-rbhâluawus,Quiwuh ugTl: - 6bya6' m6r ruh Gu& pbniluaia G:TLS@wâa Gcubzwitk).L567651o &q .

'

bziglei(pb zf6nscu:Gaue âQai6aiu-ii. aslczoppuuy 6jbiulaejâo ()0 (qp6'mp o4. $%KTCZQGS6' mK Gbzious.6725ocmpax/lbzyii. 11 jbiuiaejl;o ()0 (qp6' mp p:6:1owj jlicutrscupia tglauiwojsuû6bTii r 4F o/lu' lugulu-ii.p6röi6rtr fliculglustzrbTrq6' mp a41&41â&Gcb zwitk)L5Gb zioGuugGaultàhâQai6' tr t:u-ii.n1-'(51:o ..;.' ) . 67%1Guiiulu-ii6' mnlp'w o4#6' mT GtàhuhupiaV 4I GCUGSq&;5 axyjlb zyii. 'a ê , ? jbaTiulllâo aâlo bzyiGuhGuia :,:6:1Euo6uiig . 67651o Gaciczo GqLpuhugbzyii Quibzim l:siug.&6' mu# r : kAk .t aejâo Tbzi6é1r&6' m6AIQF6B' rC6 slluaiaâ Qaitàhuhuw éhGs6' m6hnGbzio aG6röTnsoo ocmp uuzu-ii.106A)LL k ,3V uzu-i Qaicicrcrq Qai6G u- 20q.jjlrGLoGsjjlcm6op Qpiuluyauluyb zyiGs0q. jjlr621jjlGuaiap41G5 ''K ' ey'''J v ,' LQTJ: /6' m6:T éhtr sâaia 67651o Q/uaoLoii CMIG6V,;/6' - ax/lbzyii.qpla up'/l.v41&:f1 &6/1u-L5 Guglâ I.x Qai6 rt :uyouhurliarbai Lobzipp'pcm6ocz o sij5 '41u4l6ochp'rgi.6MioaiG5pciejnl4l Gs6' m6oGbziousqplw $. e W .:v w up'/lé Qsi6bi6bTiG5,.%6: éhGs6' m* Gbzip u4lGspibzi cutr scupiaqusab nzibw bzi,Q/uaoLoiicsâlGuaii . .. - '' ' . q& ; 5 ax / l b z y i i ac i . wu h uT q Qr l i él 6 h n i mi a c i C 6 L C F 6 Z ? T J ; Qs u û r l t z ui w L o i p 'o cp'uitàhaciQst lùuacz oGs6' m6o * ' + AA - -' < : .r'w.. -x6Tbzia tils/cuo'4l 6xri ax/luapp'o, â6 /I G L O 6 . S ms 4 . 6 ' m T âG& C U T ; L O 6 . S ui i p ' aâ Qai c i c u r , i a au mb t z rp' -w o o o * . - .- . j . . ' ' pc m 6 h n c u i L o i l l u a u h ub z i t o4 l u a c h r l r l i i . r b i u û Qr gG s 6 ' m 6 o . v4 1 &3 éh ou h upi a â au j s p ax u z u p4l . . . . . . , z r. . G .s j '. ! . ax trz . . sltuœpi&IZKJh4ITO 'Jr1* G13 rjlœo' xrq uatùhpToami.p-sEi(jp('. 4 4 u'.3 uû#a6vsst'. r b ' luz'liaqus,N 1uz'fnuhuz'liaqus,&&;'.;Tu' 11'. . .. k 3; .r!t.: ' ' ''' '6 '''' ai ' ' ''u '''' J 11. 5' ' u9ilq wTruoœpiaquscso zéru-œicsp4lyuhuzulu.ii. 6n' luo ugtzygiai (26u6z016h3 Gonipii 61 9(26' ,- /6:1. ua6ms $16060.3 -7 t7.r ;. 2 *'

.

,

>

,

.

.

.

'

..

.

..

.'

'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

,

-

-

.

..

'

. . '

.

..

-

'

,

.

.

.' .

.

, .

' .' .

. ,

.

ploxö p-ci6rrQua&ua E' ziaaiö rbip'p3 Gtihuhuaœpacozyrnsoo aulL +i aiuiwoami. < LJP&OOASIU' IQUZ;P&&/ 6103 $1606019675QkoLLQOZ' TLJKBM CpiozértùhEaab' pp TCkoo'aulq.giaiulL +tupp'o,P-L-COZTV O Ai/IrCL:Cuaitùh Eaaw Go nipi6vstzpi6zw' ru-:Q&;G5ïGp;3. 56:60:6:9u:u-:66 #a4p: 1,:6h5ê)(2p;3 6* a Quziygtuimiuz4l6ocgp'pii.aqoav6oixcm ak o io Eaaiitbh(2uziuz;u:/ $141@> &(26' ,6aiGh3 6* a Quzieérm #aiu& G&uigg;Qaiozéru.ii. E'ziaaiö tqpu-iunö souhuapiö

ql, .# ' Y '

q

.

.

plppociJl6oi61 9t0 w Qaio zéruyouhuzpiaqus,Q&;&p QpiGsb'p6o.::41&3 souhuzpi- us osluhuguiu-ii &41K;Cua&3.Fiœ6o @TElgt uiuziàlak ejg;o cs ulGh:o b'optt gö 5u-3 Q&;GhJ;& (2616m:6h3 6* a (M U' .Gh/ Qaiozwiu-Q/tuounioio,ufo 'frLoiiioaui f q.6vs5u-3 QaiGhu' luzpia:QaioaèozTpp'o qpl œ iaciqplruo E' ZT Loap'wE1 9uiu-pnaq3,6zp'Q&6xrG67asor jp SL-P'XICGICLU 5u-3 Gauiuapiaquscsœozyrtuiuz4l6ocop'pii.uçoaèuziii Qauiq. ö 616:560:3 611uanuzny3 rbu.giaiw 6* a axslLoap'w E19ulu-pna :aiLoo'fr pp'pœ6'o6àl613.,:$41axslov i.5-ciQpocö p-ci6rrcpokgiêlyugu' lui&6.u-&4@:3qplap'puhuati )us6* a o œozyruaiQpàl6élp'pii.'.' L ( 5 1 6 : 1 6 z ) . Qa t t à t q u s su p ' Tp ' o e. 50 E ' z l e 6 t o u h u a pp ' o GTi u h up ' Qpà l 6 z h l p ' w Qu z i e é r m # a i u j l QE ' z l 6 ' r î l r b L l l u#oalpi i . . o =% . . l -lœytuQ/owrGyuiu.i6T/G&soixpl Gozia lœozyrp'pœoœiLniàltuuhuaoziCauiu-pp'o,qplbzv *QTBLSLIrbic:;&1c6= 13* 6* a uz4l6ocgrqrliiFiuarjpuhuauiu-p-sEtjlt ui.ogol:aiJ SGTBL:JI67aTC67ap'Xp5 Goniuapp'ouhuz4lGhia*ul. w4baTi 67aTC67ap'Xp5* 6zoaèatzuzii'tsh6ztL jh4lb zhEaag- oa i o a è o a mi c sat pai. u a i u n i aœu ak o g ; o E ' z i u . b z h ab ' ou a p -u a i p ' p ( 2 6 16 m : 6h 3itùh6gT;6Jrai, Gy i ui uyaci p'o. Q 6% 1 Guaia (2616m:6h3 6* a 3 csa tpa3,Q/uao uniicpzêltzuaii G&u Qaio zér u. ii

s ' R %> .. t k , ' i ; j k . j ' t ?

' ) t m s . ' , ,t . (

'

7

. .a

*k.*'

.:: y(!' EL!:)t11:j;

'

'. , , . ? , . è? ë y' y è E è t. E : ' ! , à y t y.! . ,#? t è ! , : L ; L j : y , . y à : : ! :è '' 2è !q tt ::

.

.

#

.-..

Ik

::LE..:.:

N Iw.*l U- -1 +-N jw.

+-

7

. yJ <. ' ; u . ;

>v

-.

.

>.

r

,

F ' j, h , ' , 1j'+. x , yw

&

..z. . .

.. -

.

4

. .. .

.

'

*

7

.

' ' <

-

pp

g#

<*x

.

t

,l

.

'

r

'

,

!

'K''' e..... -

-'-

, ,'''.- .1 ,,,.... -1 .

t

'

.

.s ,

',..'.-.''

.

.

.

.

..1,1 ' $T .

e

$ .

.

. ,

.

>

k '

'

.

21

.

'

'..

. t.

e-

x

.m

..0 . m

.m

.

''

1111 7

' ,.

.

'-' -

.

z.

' ' '.

.

,

.

'. '

. z:o

.

.

m

.

x

m

.

.

' ,1' .

a.ysatiaa.v'o zwuasiulwsuw' a6olia oas-iu-si.

. .

.

à) jk...;%.!.i. !r'k

.

.

*

sux '.

'

'

, .

'e.-

o . tL1ma($< . .J.'t

'

'' '''' ''' Id-.

)p.

;.

. >'.

71'S

.

J

k ..'.' '

t .. . .

-,

.

....

.

''

-. ' ' ' . ,-- , .III k. ; , j 2 .

.

.ki.,

. '

'' . :'l! : : , f k. . y 11 ,4 11 , . J h C ' ' * S IK

'.''

.. .

'1 j ' k ' : b k

c.

.

t, : !1.)' .

.

.

;.'

.

.'

,. .

jig .

. -x,'' , .

'

1lf , . > '. ' ' t p.b . . . . y ' j s t j t . .k $l : . . . '; , ' ' ' ' ' '' -'E 5' -: ' i '#.i' t .ï. j' ëi' ''l , '''-... . 1 . ' . '' t ; .

11 ) 411 j

-

'j, Y 'j , ) à ., ' . y' z j f : .. j y . y

--. . ,. -..

è

.

jj,..!jrqpjjj

% ... . * < #' : , ,

'

.

$.,.; '.

Tradl itlonalPlaln

;j 3 't .) k'. . t t

q :. , ' r , j ,. : j. ' i ..' 6 ' ' 6..', '' ' k. ,, ' ' ' :

.

..

. ,

:L.: . t ;y. tC.)

t l p

d l d

* *S d ë n . ! : q ! . l p ':4 / a ! . : F . ! 1 p ' ::

.. r

,

U U*

.

.. '' $ ' t ) ; j y k ' ; $ . ''. j l jjp à ', . i ? '' ..N,

' 1 k

w

.

'*

)ï $ j.k )'

,;L... ..h '

'

.

''yX. '''?i,..,;j.L ..

v4

.

..

' .

. .

r,$

.

. 1, .: jjk ; , .. ' .. : , 1'; .... p i ljjlp ' -jljk!t. ,' .. 4:. '

,

. :, h

..

y , ' kj ..

...

.

. @''t !k)!dz/lr,I''' # .

.,

.

. ' . . .. .j $ .j y.lcp,r.!ç,. u jnt(. ,). .v i j) t '. r.l,jsiks,g.. 4 .i .. :. ,L .>

.,.' .

,..,

.

N

-

-:

.4:, J..1>;r,.x,u'w.:,'-. . ' -.

..

1II

j' 7 .E ' . zv )' s ' r I J :.

S y; $.r'1eSi ' lr k ; ' Q . k ' ) . , è .J ,' j 2 ' ? : j $ i . L é i ; b 1 ' ' ; . z s z ' j i ) x4. . #, : , 8 ),t8,x ..f . r: .y ,y. , .': , r y k ; j ) , . ,) k: k1 u, .jt '-

I 1p dll p

-.. .

.': @' z'r4..t'T.a,. 4 .) .. .

' '...

., .

.

,.

.

.

... '

.

.

.

&' '. ,'. c.y?. t j E' .. f )L -? 4 r) ; -) .. ':

j

.. '' i . '' h '. f). . !' .

t , q . t , '. ' i ' 1? )t$1' î. .' ' lzG

' ' . ..

jjj k . jjjk -

. ..

' .

l ,

( ! j ( i j q ! . F ' : r ; . r ' ï ; . L i q , ? î ) . t i .. L ( ë . ) i t . k ; ) j ù i t ; ) , ï . . '

4 1111 , .1 F :: 1 .I r -d t ::l , '1 045E! , 9-I r , -l 1I! ;E !T1dl :: lI h -l1

-.

o

.

.' L ;

'

j

- , '.r

,

. .. -

:;.,# . tl >nr,,., .. -t .','.! .) 'p 'k 5 i 6 k,, r'''ï '.t

'

,''E .

'' '6 C' ' ,

'

'''98429807. :,5. '6

.

-,/'

I )I

'

Quaglcglssako uoqpl4160&6A):01Qaseröru-ssa6xr.ua6rrdlp pum6oeasug.ugtzyuoo uoss,olumbarrp pum6oeas g.6;m).u51.<u%)s.qp.ts.Tsu)asZ, o . Qatu6os6rrs ug.ysuoo uoss, Quaso mr6rrr 67Lo.67&.=%r.676ïo.=%6N p(M O, (lppet'ear ug.=%41:rTrtu6= 6xr, olb'r):zrr (lppet'ear . , .

. ..

,

,

ugm ml(j Losbarreasam ()&& Q67au-L+,uau-u-sa QeawpolQ-glasaipolu-uxrpruam uam 6:l Eazspaiumaia;o 6é16z)u- Qastilppssam . .' . .

'

,., .

.

Dl - HI & NDLDX JbI KBDRII .ZI-IGTbIIIM X LHGTGD k5 LDS6XT61JS&& &@ E'YlFl q%lW ILIl.j YIJIWS 56271 -.*11 -1$$5 . (9915 &S %p&.GA.6Tm).<Il

..

-.

. ,. .

''' ' '

: u ,

I '( I

.

'

...

'

'

.'. .

,

.' ' '. '

.

.x -,o . .o

I

''- -'j . . ' ... t ,'-I. . -

... . . .' . ''' ..' .'.

e

.m

.

l .> . '

Qq ..

' .... , ''

y

y

. . .yu'..''...,. ,''' . ù ' . '

.' .. . . yn Y pj ,. jI , '..j .w , r ;' .. . , ' îi9)741i-.-- ',=',.-x w i ' ' t l3V '''-

y

.

,

,. ,. .

.. .

.

. ,. .

.

.

.

..

.

...

j j

.

.

f

. fIz .,.. '. .'-''')t' v' x. . . ! 'è; . .

i l1'k /.

4 1 4 11 ,

.

.

. .. .

'

-

Q

c 1k z. '.

v

z

,'.;..'

-

, 1 / '

.

.

'

-.

<.

,

' iK.h i . ., w -.' 40 ,NL; I. ) y .,k. , .$ alij;:jj $. a. j.jj. w .,e.. ,r.

'.

-

.

-Pe . X W'oX W.oXW.. ' ',. W m '' jT. .z. .

.

-.' .

.

,

..-'

,'...e.

-

.

.w.-, p ,.ws .k:

-

.

-.

. :.

X n ,R . -%

.

@ .,. YY).@ .

'' ,

- ....

.

,

-

'i %

'. e

# '!,

' 1d

l

?

t

?

,1

/ . -

. '

a ,. 2.Jk,.' ..

.

'

.

o

l Clh

.

.

' .i '%t: â . ') N.hk.k'..; j * . . .,l l j y , . . . . x . ij.a& ... :'?. 2$ .) x.r w z.

.

f ,

.

'

.

. . .

.f6 * '

2%j.

,

..

P

.. --' * # ' ef

y . .j g y y 4.

...

.

,

---

l )

a ''

.

..

'1g. ,t .

''--*

z'.''' & q!.x

..

,.w --.

... . -. -.c .. .

.

#

'

N '

r

. .

y,

..

j !, k ( J,

' J . i'i

ul Tuauab'flr jl b-p6ouapT . o e ,- ecqaos-oosco--q--àzl--s.--g.o-. m .. -g- ,-i,-)aco-uu c-u- .. -4.0 1s . . aqoav6oiacicsuitbuaœo'xrQpàl6z hlpppi6ksqpop Wiunio 'xrus@p41 6' o6zliauhuauiu-w.

j. .

.. ,

'J' ' I'j:.' i rf .j j l . jj .1

.

....

@yLo;& qpo piaœ u-aœ m i &;

Ik

eg.

u- jh ,. = ' 1 h' A'

'

.

x. '.z.

,$ y

.

q

.

,

,

.. 0,

a

y 'dli k

.

'' . , j$ , : . r' t ! 'ï . -'. , i. q., k E . y. , j, yj. , , t '' $' ''. '.'''.''' à '

1 :.

. . .'

ts.y.. ,.,....

.v..

. ',' c. ' . , ky. '. '.'.. , ;77

. '

1 % y jf . # -. :

.

.

h)

..

'

'

.

.

....u

.

.

.

î k. . , : . . . -.t . '.' ' ' , sYljyy' ,

. .

j . . .

'

' ;..

.

J y ,

. .: .a

q' . j .. '

, '-'' ''' ''

... .

.A.y- -- . .. -

.

-$ * *2-* '

.

, 0-:k)4t:-. . t r!.

:.

' V'

'

.

g.wo ;

k ï t't )$ . ..''*:F)''' i t.w i ,'''

-

k .. ' .gu. . . ,

.

*

,

..

..,.

.

.

'.''

; -.- . *! .

. t '. '. 1' . '--1114'1 . 11j1 . 11 ryg y1 4 1 4j4 ,jj, * l' 4 11111j 8 4 j 1 ) 1.-l k :l'

. ..'

.

, # .-'

jj

.

x


'

ae-pA

Ià I

I

ï'!((% .. ç * ïC î!Nzn)c of-ï U

. .

x...

)

,

.GX .

- .u SJ1J 'L*. 'J 21

Q

' - -

4

-

'

: ' ? . ; .:. y. . !I t :) . .;$3.1,. . '

;

.

.

'

..

z

-e

4

, lI I :II) . '## lI I,lI ) I

T T

. ..

. . .

i

..

'

o

n'6t 5wr bzriumu-tqi au-p'w &6:619196:5uhrrjl6op'4ll (pp6d '&mpp ' #r;ppr u-pu p & 6 z p6up'41o#X 7)@ Ghlelsei uhr6laL2L-3. âp'p# .

Z

7-- -

.'...

,I1p41T#Fipumewruabxs, peéltuii ucicoaciloultiltobxs6ïl,cply&uhlu6ïie aco6#r urùacouhqi .x41&3 âou pw.10,123 œetôqqp1T&t5

'

-

vy

'

v -.

q.

,

.

.- . ' qSZG

''

.,

.

' ,

'-

I .. o q,, .c.

. ..

v-.

. s

Z-.'-

'-

Z-

.

';1

.

.

%N w xpaywy V

A*

Quilp'Cpibalaco6hspeklturiucicoaiccTrclcuiulwtzurulti l,w:o

apayp' cpiygl po s a o u uwrcqacqek 61. 16,:1:. . cx4l ai:pwâ Qaireröiweâ#lpw.cyTgrùucicouhrew ngaicitorœuLu. qpl mogl (pp6t9u-i Qup'p Fppbzv aciaxt-r:aw'lj4lou pw. &6:65113uyuL#lusl6tsrmlutzwoâo3 âp'p loioatzu-p'@#;&6:56' à1* ,s6m6o&c96t5,Ft'luas6tluhia$1&& 3 ulcœo F3uoadlaci&oa6w)60 t ucouhulppap-cimw.4lopprrûabxs,lonye- elcaiing6b,plléiow, 410*&:1Culi6érp a Tgruh ucico toiwarroaiacol-.3 cpleaiumLotlsl6ts p-eoap6xr J1T#F6z)6bTa;( #!N:o, t-o4luziœ fiœolGuiwtupi&p'

,-

.

H O N E ST Y G R O U PS

.

u.

.

.

.,

.

-u*

5,Bye Pass Road, VIRUDHUNAGAR Ph.:(O)04562-245609 Cell:9443143365 honestymd@ gmail.com

.

Lx

Rs.24,000 Rs.4,850

. ..

e6mm: &:œ61 56z7p 6m&5 QFtl4lou pw. pruettj*euh urwamuhzlbxsœbxl6161o axjjl,o e uaiacio iuhurtzu-i pu-p'4lua c16 u60luh6456orL5 qplruo cxyrueaisluaol. eo g1 6kucq/ .60luci o gl:tuiacip-ew i#gloaauhutzg u ualuaTtzuasaip4l âpruxua uTp&(!p3 rbL-rb '41elx:l.6â1@@5&iqplexl *-ci65ee L1ci6/1

1031,ThiruthangalMainRoad, SIVAKASI

u * +4 .. 'o'k

ji ' .I .I,' i? j ). Na , , I 'i; j

.

s 'x

. .

.'' . . . ,

'

;# 5 r

'DOA B, 11* * 11 *11II* . . eln.j xp osa. I:oœulm e, #jfl4),

.

.

.

a;6:6:)* FipbzlbzTbzltu: (2a;6:1619: o jjltus:o i. a;SLOT;/ JIG

. '

a oeses - N oooj

a- b gleats Quliuôt uié3ot;. â@ Cuie p J1T#F6x)6zT&6ricp'util3 ? ww . ' ' ogtuouuzu-rro,alyeksarroao '?-r.r û*=. CLII Tl &6tb61511' 5 6' T)7) ulE' YTWF

è.

p61l6xrsla6'<)mi &p'ugéiairp uiu-p'4ltzu.us.CEubzr ozrultâ6z,u LOLZC@CLO&op'4ll QereaiGh, o o/ua &;6op'416é t-oozréie;ts ut513 L%TiulG)iC&pé1&6m6TrLiCuil CAE11FTLDF&P puaijli&uulgo ulp6= 6aJ: F(g)pitu3. (p6éruhi4lllu2rapu-p'w Q&rcim cxlllluai

.

,

e

@ u

I

a ci.aZLC:: ol3u cxbzluluhq (pumpug6zi#lœpq.qplpbvril p-ooapoti@(!p:&â eœpq. cywprel qpzJllluao:o 6T41T;&

.

-

-

.

.

, jö 7 .wwr rà, ' * u.ô .> . 'n u.

-r.u'. -z t

.w.,

;j #'.zjy ''. '. '

Geaœ iw t u cl6ulluai 6MT;@ .

w

.

.

'''x x: '.j .

.

X @ Curep#ap671a6frQpru-ioaw,ngowr6a;iuhinlulu.p4lesi

.

F

p

j,

,. r k t, l. $ k v :' Mjy ' '

u(l 2: f

.

.. .

.

,,

@e Ctoetsrjlœ e uhu6ricgttge GugiéyqpoklllluaibzAail ogtthtuuhuulu-ii.

.

.

.

.'

,' ?

,

;

Q1 5u pw. ,pp'wII16h5m6xrprtuaLorpigrùa3 Qarcilp'p qaiillbxs

-

x-.z>.

< .

k .ïf ; +

ue eéltôuâ C&t2e 3 $16z)6* 6u65): $>6zéru-w. @J1e Laci6/1&6/16hs e.tJlfltuiaErribxsuhpew ngat tzjéiouhui6tgtu6ts Qpir:pTqti gpuluiw

p6met'uilu

Ph.' .04562.230808

- .

N

'

.

mp @E

.

'''''' .'

ugbxsqpz#IIILUM qplwpirua(pwtupœbxsu3r6=6)9Lotudlï ngtprbpp 4lbxs*ap'pcojjlllluaouq,pbzAbx'bz)uloe uao3 p-ciéieirTiaidlu.3

.

s

i?i? i,'''i,, 0, i,i,

.

Rs.3,500 Rs.4,2s0

.

.

Lo6xrmyprullptigp'uuiwo u pw.plWo wxplTg.rcLoörllbzl6tpLhtacizl l zilb' ts =51Jll iltuo :e : Q&ITE' TIEt'IIITLL-GS E' zilci lppprra 2 torrem' nli

- **

Rs 15,000 Rs22,c0c

Qplltuogetsœ e . JIK ucicoaco6tscx e tui-LopEzrroziab/l6wlu.cc

.

A u- *

sTD cx

- .

'

k

.q ,. '.-

.

4,: )'.sjy., ''; %

..

.

è.

r

t, ' = '' :-,''.

qyj#.jyy,

X F F X F .. .

Y F

C

uhsew nlbzv &p'41 wI:& b'pnléiépw.Cupœptl:Eziuiœpiop' Te uhqép@.F&Cprp6zv ctu,;&L +:&p'wlœ icilépw.6* 6.u-*

D

gl 6mpuara J jluoewr gœpol.

O

o

cpl p'p: ar6op'41.5 IAEZiQ6VN: auopaumcT: Q,rekewrria;ci prp'prqt;, usuiwtqt;. âtôcupw3 qpl œ iaci Qarbxseop'pturi. e.t6-:6:5euTeiQup'4kci (2ad.ap'ptuill6hsœ eo. qploaiao :ouh urd.w &6mp &@:Ap@.aiuit otzu-otà,Qlbxscuioltiâ6élgiApw.

0

I ,

o

0

' ' , , : ' - ,'.--...' .- F '.- . .

, ,

' ...-- . -'

.

â pewrr6b,uhsewnliaiaqeérLoeerrrurEui uhrjjloau:u-l. cpl spâ arr6op@ ' qplwtql. 5, qpl6ulor r6xrlplâ, &œ iwuhul . i arrl-iw &615619 uttgo

'

.

6z,672:,(6)3 arrbx)ls&;6t);67J41l1a;A6' é)uil-.@.uciciléaxl -cl o. 6- 1 3 p61l 13lr6--i #œiluhucl)l.à Currw , Q-bw i#lli Qamppciltlluile p-.#Fp'Tp'C& Curtthnilti)3 a urtup'4lehspreiâ tôtzurw qplp'p6r)6xr A3 5t-55 ' Q&;6364.@M jD5. 61M @h* JlœpuslGb âe5'@

r

c

#'

.

#,

T.

.

.t

':.

#,

.

o

, #z k

'

'

m.

'. ,,,.,,,,j.;q.,

'

;,

'

; m. y, !

.

.

.,'.,.,. o c.r yy' .j. uaojsv.gîf).t,,. ).).' *u *G*'' i2:::1r$ ... s.!.1 îf j;2ji. j f œ yL)q, I>.,xx(Itt.r eo i1* '* powaer *' : c .: .; w . gfr ,. ; A-' .. S1 .'.. . >''' k: .+k' f-? '.: . - .LF ' , '? ,.x.

.w.

-

.

'

'

.

----x: -e4

.

.

. ..

.

.

'

.

.

.

.

. .

.

..

puhugp'luh ucicq: glump:e ci uhru:uyi Qare u. Lo6vrrjluz?6o

uiv âoéiglpsiaci uo

toiev oziaici.

.

. :

.

.

..

.

.

. *. .

.

G 6zTG67a, &61679p l 6zvjnuluà, Quapcpli o #llluai apa(pLi

â6mEzrrrjI LotlbzTlpp'lnlY'ugbxsuhlev bvaiaicgei d1T#&6z76zT&6mm cp lo eb'zll LOLCC' ;IZLO âpmep Tiœ/a âeia (pwupi. .

' '

.

k , ,. ;

e e < iijl ''%$); / '? .y 'x.. z ''Ji ç ? 3 . 4 j à j b j (j ,v,< '-.', jj ; r' .. g .... ry .. .' .'

..

' -

J.,.p:r,k

.j j

j

w

k

'

.

. / . ) .4$'y

.

... ..- . ... - -.. -

,

.. ..

' , $j ,; -',.yyt i k )-' l.,.

:t. . .

.

r'.jux.

%Yc

''g

.1

I $ ,fP ' )t.

1 ,

.

South lncll .an *' liionz.wux

*d eca1

#

.

'x 2 y.

@ .

su'bual6. r621.06w 11

*% <-

z .s ws.w

msx. .

CQ .k > -w y s , .X . ' '......' . . . k

0 i

,

i..l p

)

)i)

/ ---. '.

j;9);j jjj

â jjjjjjj

jj s .s

y j t. N s s

:f. j . j,...j

. ., .

.

r

.

r

*. .

s

. +

j xXx / ,

* *

. . '' ..

+ .

'

.

-

ypgwyyjsuy

,

MG

t:s..

..'

.

FOR

.

'

p i ,l

jj

!,I,.

f l1# * $I4 * 1I Nd )I..klb*$1b*1*ihI;PI .;)jjl ifl tli ;;';1 , Ii.II

1p

0

)

II .., a.

x. ya.......--...Sy .o -.. .. -.-...., ..-Q.----.- - . : ...:.-

t

.

-

0 pIz '1 0 i ,i a p I)'i

,. .. .

85 B.cpltlhu' aq#clanuuw-ou-4qnt5h.

..

.

oa no ojp&i. . jo vo o xa x œ xz a aa a uy u u uy


d '

J .t

..-

&

+

-

. .

we

.. p

.>

' pJ . M'> -jw ro w ey

we

(-r ., .y

<

-

&l6yrum6ruap&6rr@w& &:6w 4.0 & plla6rr #j6m&&&rr %&.%..TII%K 5pITUBX II& I=U&& .

c t

.--.- ------ 'G'' *=

ît, s .t -

.

.

x.

.

m

' --

-.

=. f'

,

'

st.-:..,....

.

h. > . . , A > .q -q-., T j$ 1. .o'sy N' '..u..e .

.-, .

--

.

3'

.': ifj/--n, y ,jg . y 'yz yn., yQw , . . y g .& '..f y .X -

-

.

!

f,

-

e-

?

' <k. . r .( >

j/

'

'

.

%,x'Xxx

p

b

.o

.

, m.

.

.

.

..,j y ,

.

.

vq -

. . -- v..

'*

.

.

.

.

u..

y

a paaucu-

.a

. 'T . A . j ? ' x .. x ', . wp .-x. fz d s, .

. .

z.

.

'

-

,

..

,x

.

Finlcp, cpl6rrns6oi6rrCt upap Cuiuiwaci Qurflao flö

41i. -cplxl s' rél6zbai.. eTruh6ér,olTen.p'qbvlel jup'p'4w ri.uhr6v.œ pœu-ouzsmw.no nlamewrp'p?E'lœ u' .wmhepa ulw6xTn.,ulrewr .jlt umbavr6* 6m6érGUSULCé uNj u (zaiciogle é;o Dowpaiqp1;& ul&gicglylo (.! poo 6âu-rslaum6xrâ 6zuuup'yg-siagi.csl6ui ' ut m..'6.LotooplE o6..vra;qb'ïrzl.x'iaœ ierc6ér,u4lbxscpl cqp'pri.eb z'6rr, ege*lpei &r3.&r6:5.c. œrooou/.a3.uss- wuaTsxbzi P8GLIL-œ 6Tru5165i=%C6A);&&i*611TL065/1,Loi6zlrGluhr6'm6é1&e EQITWWS16BTFi. .o 6T#m.& .,GtJLLK uNTu . a aoplœ; . Euprflï6v i.(jptwE' àl6t b . .

r)âaulu-umcTua:zisli. oarglexusmsurcûaEuo ryar:ax- ri.

%.

o' ..

'k.,(' '

' k.., u : 1 l. : '' X pbxhb'mtoHi Q/tu6oEhgp; Lilpljp JA/6m6TTQUJTU:. jx à.

.

)

a .grjjpyujie ouaar, o6m6u6sts oirgjglw sj. ago'wo gkgrgjao'

k

j-

.

$ o. jj

!

.

-

'+

'

:.''-' '

- --

?+' /

-

:4 ' .o

.

..

;

y y j m j Qme'aoci,1 K1,33 s6m6-jj@ pu-p'41ua61*./.6f1.,6Tt zhuLm5up5:ua c ,8 ' tj ' ..x.' . 6osaas ' uaiu6:5l#ap'#J1&61+ 11u96t5 :umu oup'j)@.@s'ljllp'# i4' ''''' . :'' ' , . , , . 1: : 6 . :o &4> 11 (j ppl6ui Lopojti Q/e &ocimiam pœ6oeai l W v. , +. , ..w4

' '

'.

rM '.. jjlj!jjpqA. jjç ab. kwv.. $ . ! 4 +'

.

.

s ujo osyojgjys . ysu.sjssysyuy msjsys.yjaua , j 6om jopsj

,t z2

b t' C

'-

'

.

..

wIw.ww .w .. uv>?@

l

..

;... .

) .' .'

'' -

-

,',..

,

Y,.

'

CualalCuzlu-q.dl6xlQ6upslQuppœlae ao

v.L* --. %' V o., 'apiz ,:y ,sr .: >s-, kolluaurgigluas jlcow q

, jk

nœN /. k v / #1 ., / .. i ' )

.

<*

'.

*

jr.I i. 0? . '. ,in' ttu1 ,, ), .s>nlf,à.l.q-...,

.x .. y

N , /j

w

-,

, : . C

'

.

-

'

.

*1

'

j

.

. '

L? . b. . -'i t ? ; s . p j -.

.

.

.

yxy..yj.

.Jk

+'

(). ,.

. ..

/

;

:*

-

p.x . ,.

œAe-'' W,.s '. =p G'

. .

#

.

z

q:oqjgaoNcLjB

--'

......-

. .

.

x,e.'r r '

.

.

-.

'

.e

4

-

gg./ .n9.sx y@ . yua;L.x

L -;. . , ..

---.-.

.

@

.

.

k Nj s

. PTGIMP etgrsœpee ê'e aj51611PIu*uarpsli ake b'mt u

1

.

*œ 6oœ œ pwrulgrrii. um6uuiu-a œ œ p'poah6ocuim .to(!jw ,@ 6ïr

.

c

$1.: qmqtkm.l6 m6= p' p6m6 onli czg.tLp:6r)et uz, p&i tob aiNp' . . p6 x l 6 o n g 6 T 3. & ; p4 1 , lœo w p pœeœi 6 y c û . u h i l l t u u l ' u z 6 z i , L a z 6 uu' .uélp ui

f .-

6' r)6u* Q/tueoimiJbzagœu' ztslyLab adltuoak eb aijjltua œ. 6uo a'-k6mbfnli '-' r .

..

'

cpl œl o#ai@a..>(KJ 5

--

'.f '' X, , - ,' t

6uoi *6*51Quil ωaci616:60:3 0.$6,@60:Ghasip4l ' or' ,p;i

,

.

.k

' k (' ' . ' u j.

..'

.-

'.

, .

. t.r,j..Jt.'y ' .. .

,

. '

.

.

. -'.

'-

' . . '.:

:- ,

.

.

.-'

.

-

' u 4. * . * ?,

; ' .3 .. '.y,..$-..z!z ,, fAïî '' '' Y' < ih -.. .a .

. -

.

'' ..

-

.

.

..' .. :,;--- ( , ; ,. k. w' ; tR

'

vqvpo<''

+-

'

.. .

..

'

-*> . .F'-

'

.

' '''û . ,, .-...

euglb awi. c- ieugluaov6ua : csuyuh; ugp:'p rb,gi 6luhtzuia

. .

' . j h .;- .

l

I ' :i '

.

q

'

.

-

.

po /.càl/tumloli, c%Atluaii (!p6t i6t51616o 6u#)pp;5&6:. Q &uhy I of no u. ! I ) ,gl'yuqp' yull--ruaci oaua6orgiap' ao.p l ru.so,rl a-ucl-o'4loeso,rr ;a oarr- g

,

' à k. . ..

r- ... '

b-ïrœ loJb60uhLilllq QatuEor6rriKuaoö6oi- bai, PGTJICuT

3 :

.

'

X t1' . '' % 7v

ly

b' àlowrba llö a .41.&.a.Fiiugö Quil: axuiu-3pœu-oulp'pw. b' àlowrbai P-qrT/UM ebaijltu:otl pp' po ah6ocui C&.&6op#41

jjfl !

-.=x' .

' -'*''

u

mTY :@ 1 :;

,aju. s

.

>

' .

'

.- .tj t y?. i , u$<.'. s..-.,., . r7 < ' : t q .

+ .. .

.'

. -. .

...

c..x

& ewpai eEogaumTugGs qpzpTolp'tzpii epp'œpaci séle*lrb&i =%TK Lneplbaduhe7bn/u:b 'i e/œT//i u'âeci .

agi . 6- 6:aobawrwrjl:lu9p:p ' p:c16up'pi61 6z6ïr6rr,cuTiuhbxsaiuhu.ap'ump .PIT. pu-p'4l: Qaiee weâïpw.D ewpaiC,6''6' H65'LDu23 F/idll 54L nTâ*6*1sl&6:pu-iuuiu-w.œuhuap ' (! hlb p:61 616*6- bq6zi/ uhb'rrrjl6meot àl1 //6* â orb 'pziaci.ug.6!e .J1.u%ruïœuhuacic9 w6m6- (mpGsoli g.uhaiEouzeidl,meDoG'i d1.Ln/L-&/L51 /*7696*7* p/msêW ri. Qu/ecy/cyi 6*1@uh6: 616u6- 6u5 16,c9u.Jj1EA)4416:âo:'w luhuiu cplp'p aiuhu.ap'xll âtrjgez 123 oleuhu uhibw ogae ée CG'up6/VIPLD/i (!P65* T6b$6m0 Gz/v m/i.u-iâc.iL9.T621(!ppG5 6,uawrggglâ Qe-6r:ciloapum. xrQv giœ muawâ. 6uo 6uz- ?qpzrriglEouhuaiu-3 âEoolluhia pu-pwg . lpii.cplpp . uhibw u)a .Tâ a6ér6.p puLg p' Qosu-rugl b zlmao'msi. .

.

uheuiolQemgi6mgTg- yie.gib a6i6oiuypwgsoamovêwo gœ pri âe @e (zolumcr(2,:/1tzu.iuzcil(zu.iuztzu-iolâe tzu.igu Qa;

6m 0 . p-o uab zriagi ng.6lu' l.assxis,.6ér, u1.mslu ae ,

agi.uiagiue kp '#gluara âogœ sliiasgi.(26xasuhz6gtlppEo6x)ka#, ci luluaiiuhp'xla6ô,lupa6ôœiuhlâp'pâalo:u u.- u.ip'/ a.tjpotn gussxiq., awoeir joctwio'y,arûaiaesxrn.'csgl >.,ulumo'a (khuyao.cilgsouy(lpp6oozluj#eivasâouhupv6bpibaiœtr j3 uhaiEouzaia, p-6- umuhatzEotzu. u.iTiuzci lpslâe euasi aoljb 'a oaissxiu-ri.gi. cmu ' huh,aNp'p r,icogyc,.41.(p...uw 1u,u::6h3 cplo6ozw cplum6wrp-lluaœi. .

6 uoi Qa szl ba u-r cih g lzpi ilâ aigi. eseowi r jil4 l 6l 6éE vyr E upu 'a 6w r) Nul ipb ' ïr kmt ihusu p'4 p'l-e 1 ( bi p ' Qvb a v i u i . c sb a r ö og 6 u l . .

gpwcuw Qegptlp4louiuiylg . cpl :p nlgi6rrl pbaiœto673. / ...$.

. .r . q. +

t1 . 5#;o

x,

âorjp@. qplCI )p'@, cpluyuhiqéiop'pr6* âo:Wlpl. .' ' ysv a 3œT&e 1p:'p:;e :&;&a .T.& .a.c p;aœi&2âep .

mm.ss,m.as.ia.6rr,p--u-op--ouqaacogy0,6,,u,,,3:

pr glagi%m.

ocupr rlmlpliiaci.aob'mirjl:l Q em@ hgs #lpi ia 6r ' r. cnl 6z>l+,(lbœ6 ag/1b ay111ptl y6' zl6mpuj3 em6tj Qguhl 6. :511. 241 ):CuiuhE' zi luiu-zi.@G

D :

.

.

.,

. '

.

. ,.

%h

.

.

s . J .

w

.

:

' #

A

'

euzw c

G W.W WFW O..

.

.

,

.,.,

;j N .,j,

. .

'

y , .

.

.

k. --

,

4

j;

w-

'

.

œu @CT Lnlpp4l6t s &f1Qgusl 1:1u' .@hulaejggo a6ugLaia

11 31 0:, #egcj nii. cypb ayi6bpib ' ïr,,:1 r 1,36 41 01 2613cpl 6œ, cuuqe

r.

'.

.

s-

t .

-.,

,

'

?>

''; ' 4.

'.

'''.

'-

' x

' ? ï . e'

,z.-

'

.

s-.

j..,

.'i

y- .s.) , ..'j; j, j) Y t

t 2 . '

.

.

'' ,,

.

, ., .-

x

'

.

-

.- . '

. ..

, -.

.. '

.= :- c: - : ::g

. ,

..

jS;. ...:y

,

,,, .,

,

.

y =.(

j.

-

! y :.;

pœ oœ iaci61616*/3 . 3*r L&TPUJT;G OITC6u6* 613 616*ol Ggou bqlf nziaci. 6yr ïûa6r' r >6x)6*6:1* tup*p:b'ïr nlum iulti )uh .

s

.=* ,

.

: '

,

p,

. .

.

.

k

;

?

r

.

u

Glprugl : Qvbxiwoâglsii.uturlaTumgrrovtl6.qual uzi4luh

6f

.

.

' ..

.

@ m> '' NB&T

..

,.. .

k -to'' '>

x

Xo 'x

!

pl/umcplo'm.6T6* /3&I1Q/t tholrb60. yulu-r élaœ6rruli

x . . '.

T '

, ', .'. .

'

'

up4lll g36maiesgi6uor:az6o ugypuhi616*516lqtpw#W N6xr6uo3 & oppai Qptôu3 tawplœj . nttgö 62*r* Ys' )$1krj:03 Ct uia X%& jypsa-slos yokosxy si omouasuw ogospai uiTij e j u e pp ' ( z pi p6 t o ö qy u i e po z l E o 6 ' à l o ' < l e g ar u : t è gl p cnl u l 6 : 1 , b l u a , 3 o:o t o i é l Q6 U 6 k CQ 6 w I U J QU a F U : . UI CO , o6 m/ :6 mu. u) 0 'slQup# Q,uiCœp3.40 Qplm4lai6m6Trtq3 Quy'g)@. t .y) uusys u) yguâ kp-s xro j gu ui6wi,36165 Q61jn alipâakjlh*o .* 6N /6+4. q)3 6upr :auhuluiu-l. ws 'âa. gk.oojar au.suoo ss ygs / 'o'ssaus ojag Qos jjlxi mi gwox ruao' .

.

.

o ws

.

6mau' ltap'oc6ui3.âEicuip Cumb w i.â6oœ,Ccu6z$w,C- 6o . . . so6ooaâgrmygrmyo nczjaxs'a glaisxig p-sxraj6uwogl ,36m65,3,:5&Tnl6aiwEuppâïbwi.Lop.os-u-..yo.-.-v..: .,-..j ea w/t-,œ w- > -Tamua-a- > âjsiguuu. st:sot 6' öTF . )oarpyoguaxsm;p aoarysu.tjparsasosl askpegcuJéaimiyrjjjév cpj glruaya6zimp'puyu6oicullbawia6ri.axl .i lèsy ., . 4. J.j J 4.J.. :. J oagl yosj yglstjl ( oarp guogsgugk ojl aogualcjus6x' rp., L gj j ur t l i eœb ' r r r b ai âœ6 r r e i c p l b a dl Qat u 6 o i 6 r r i mq p zi . t o cv' ' J . l6éouhli,6:9.ua66&/6W10/6m3 . T J. .9 z , . z . . cyo6tp#icéureriwtuei,T@bnflogp4 y6ér,umcuulu-p'wœow # Qatu6oigyiG&.(> .a6- oaxr6é'r,jhasyuh *c u' guuasâ gjlwggjlp.ossg gp.uigacom oguàyos'osiagi Q .wl koovdlug6rrr6zx' rulQl4.cugyigia;giaxu-il . e$ uiogligTi6lus.lpatoolorbtlg- icsgletuii Q/uù4ltr srbpziagi. o

-

.

.

6élow:aicplo toop'wcu- 6xrttgl (qpp6oozluhé/i Q/t u6élp; *.%0 64269N*41616u/6r65 d6ziQpzd.w nzcTigiaâ axu-zw. ap:'o p,gicplaro ap.'o 9 oyp'emoae g,o csemulei(n .4.. *uhbazeqplwâaruho o6.a Q,usuaâ axuml.

>@/p'41Tt al6o;@ prua @toz41T3 .16* 6:14.1. N

*FFTP'SEbZQAL-NCC&:61965)696,693 6M/ axu-is.

6ooruhjuooAisingin

asw aw.

-

'

.

. , .. -''''... r, .. -.......- ; '') -'yJ' ,..,>-, s.... .) n. ' . .. .-. :. ,, . ,, . . ; ) . . ; .. , . . ,. : ù.. ;.v -,. : E : ) .. , , .. ; -. . ; , ..; ,... 33,s. . . , . ,' c ' -..,-, . . ' t u: ' ' . '/ '; '' .; k . -. . -. -. -..-) : j .. ,, -. . q...,-; L ..,.ï .,--,..y, v.,.,-...-k . ,.y . ,s ., . ' . .; : r ) . ; , y ; r :, rII. . -. , ï, . ). y. , -: s -. ,; . ' .'. ,.p. i , o.. ,. ,. ; . r-,. L , ; L; . g . , . r : , # . ; '.,.y...c.-.,..-,.,......-.y .) ,r .t ., . ,' ' . . 1' . 7 .'Z 1 . . . , . ..;)qqr))'..,', ..-..-.y . ..-).. ; -.;rq.:E.. ,-. ! ,. (. -:..,.j.'.--,,.y , . , g . . . , . , I'. ,.,.'.-. . . . 1 t . ) . q r ) .. ,u... 0 '. ' ' I.' ' ' ' .' ,, , .,, .I.. . ,. . . / ' .., . .. I .,, .. . .'. . '. . I 'L 'z . , 'Q . I.'' Ik)'.: . I,. ,, IL ?z ,I. ,. ' .I . .. ,:. 7. . .,I . .,I :L .. . .. LI . . . ..I, .. ,' . j.,. , j! .:y .. .... .,7j 'I ., .., ':..LLLL7. . I , z. .. .':, , I ... ,. .j .j .. u' , . ,. . .. .. .. ,. j ) g . ) y . , .g , .I ' . y j ' SSk kész'. ' .-.'. I'kg' w z ' V. ' ' ' y k . ' . ' . ' x s y y . ,,,,L.j,..I.uI....é( :1 . .( y. z u .,)gw'kwk..'1 , ..g j , .I.z yy o' . g-q;.oyL. ' x.L;jzu ', . x)y 'g..yL, .u. wuyk..u..., j.X:L.'. .. lm.... Lu,.j. u...y,t ',..j()(...jy.z,. L. ''x.) gS'!' xw.y.y.......X:,. L,,'.t 'j., ', X,:.I$x.-..é)....k . (,.,v :,.L,,.. ...X .yx.s..g.gzj . - y ,. jgf. , ., 1J ., ?J =.

..

C' .-

jex

g

-

.

X elop Deli Design Dev ver

l*canD an em ergk @ng IT com pany o ers tzll@dc gam ut o IT servk @ces ,

@ERP &EIPSOLUTIONS *LEGACY MODERNIZATION

ggj jjj jjjSljalggy

@ SO FTW A RE SO LUTIO NS @ E-CO M M ERC E @ W EB DESIG N & DEVELO PM ENT

y V$'

H lghlu ev erienced, m otivated and enevgedc team în the

..m ,..

aveasofdelivevu.

Java

Custom er satis-facfon bu deliveving innovatlve soludons, using Gdrtm cefitechnologies w lth M N c standavds.

@sEo SEM,& SMM ,

M ainfocusOH qualltM,'roducfîrît'?/andpaptnepship. Qualitu ofsevvicezthîê?lcompetltivecost.

@MOBILEAPPLICATIONDEVELOPMENT

4ctaspourIT depavtmentfovvourvequlvementsthvough

@ APPLICATION MAINTENANCE & SUPPORT

dedicated team setup .

@

.

--

i: @

i ..

i:t

I 0ne anoqolo

.

...

j b i @ @ jj

j

* . - jz @

ukr os oft . .. sjaarepolnt .

''-

t

.

.:

: *

,- ,,

j

.

@

-

b

Techllglegles Microsoft

@END TO-END IT IMPLEMENTATION <'

.

gpp. lu.. a e> r 98430 93325

ib zz zj

: -.

'k'zr .xuiaosoa

g u --- .----.

. (,-., ,),,,t ,,t,

,

j . 4

-'-SQLServer


'

@

J ')

*

W

,.

; (

-W

z g :u zjweru..2

51'

W

(.f -e *e

N

G' <

#

#

#

u ii:u : Gno se ou:

:4

*

' ' ? ' Lot + evtmlutbtousnâ

Q-6oïb' öiupœœtuz6vrpzallauJp6t s moulautzu.pugt uz*ngb B @ 1X@ ' g@ %'p ND uxr '(p6mp .. .

m/681tlpm65i& /62/&: ï'CLIIf#&3LIp>'416öi* LJuaNr LIr) '$11 l Tp'aâouyttgeô owetusltu céloarsai 5$5 rsru-riaci.aruo 'cmoarsai 5$5 rsru-riaci piœuhualluar6oumbzr:gœ ua. axpzuuilci6rrl. 64*2LST. d1T3l@h&c9@ 3, #X TJ9e;,v p'aâoug'616+m 3QLUUJTrI p-pcél6értlpcop gp'ua(è441:QFUJEéUZU:Ibcuoglbzipbzri.5u* 1ualluar6ob zr#gcoua19823 qs6rritàh,.* 1 tzyzLnp6zoua,ulp6omhWb'élua6uT60/j) '0 4 osluhuacowli âL-usaruacgbziaxuiu-p'4l bzio 'u' .ua4lq Qguùtuuhuauic&ci6yra.v p'aâoq.al cuo zduusL op'ausQprél6laci ullrja cuoi cmoarsai Qup'5cim *eulw 3upul au-p'm 3OO qc x eziGha6rr? 5$5 rsru.riaci5u* 1ualluar6ob zr:,6:7uzt1 % p-auhugbzriamré uia6mk o Q&o 441cuoéb nipbzri.N p'lâouyttgeècugl45 mrjpr6röi P-EOQaPââI/ILà+,4016w 01: uapmpa'y m-60& Loâamzl (àhaepâoâ oœyluazux Loaœœ Q&o441cuouacuiacm.5*Fœ uauarl r5u.4pu* 1u26h3 Quarl clpruab zrruaœm Slicuéuhuapp'o p-bzwiEzrruhuull œeglpol. p-auldlbzriamzap' Cpir5 'optàh4l a m u' lug 6zhcuâauhuztèéb aiylbzri. 5 (zulr#auàupobzlm, Glegiuibzlu.b' @pe m-pogu z i ( pu mp rua jjkglm wb zwiga6rrr .

.

501gœ giaizu5#J1t u uaaiuapEtoö (bio'a a6orjwembaè2my06zi, Cpbzgttgl owet ujjlt ucmoarsai 5$5 rsru-riaci19373 qs6rritàh' r 'cpb 'é1ttg6161:(L :3 czgolrsai 1$5 rsru.riaciuia6mko c6oésaztl 3,eruoœuào 5âop'axuiq.,aolp'w csngupia,augcéltr sp'4luhua6rwitàhq'676*. 3 QLULUTTI p-pcélb nillpœ p cy6muiuhug6mbzrgy' lua@h441:QFLUILUUL/ cuoébnipbzri.lczcuugcéltr sp' L obzwrâa Lnbzwrâa uaoï œporuaci. 4lu' zua6zzitàh19893 qs6rritàhFruaruacgb '*,1u-441b'Jro'u' lua4lq Qguàt uuskauztàhciml.lrjpu' lua6zziwl.Cpb nllttgl 67ag145 b7aoi . ,zx X mp ) e B' GlbzTuaib' öT @e *L.;b' m. @ HG*p-60e m-.Yb m' mL-uaFs.t Lsj UTQ-U L/ cutua SITJ.U9UJ.Loa6okottgbziFU' .u.Tuiu-ruaumm géaâQarciejuscéloarsai5$5 rsru-riacip-au hdlb zriamra: J1 o.sz oayu muuas xarpw j.p-a uaw jauu ao jjs o coprjp uauzgkora curyus jyo tauaruô uia6muitura cut eeôu auh .

&+&ci,nlme3 owp'bzlmaci,Jlo nliaci, â œmk e iagi,uagglpa lczcuuM op4l . uh ua6vöiw6h&orh .a (zpbaîtgl Qgrpaâac . ib7arrugl.czo aci.auiu-u-ruaciauiu-uhuau' .tàh.lr. 5a rsru-ri ppusuhpiaci,epzulp' )pœiaci, Latbhâœatlo 6oltu éhog i oi g # ; opr j o o a y u . at f!s (f) (f) ysazo au uuaa xarpw . qsoaziacoyojs ulosrsaj)u rscou-auaa z Loyjlt uusujar(n ycélu j b6rwiu-&:6o epptupcgaci616- 6zEétz6vpieâeuà (zulpabzsi T@ u):yoaarcuays, syoaoiu-ys rsyu koo mje aoiu-auuaw koyco6oz (n yaw og)u rsu-o'y oayuuaaxps. uam ausuap u-p6zog, am'aEw cn u-:6' éu cpo u uaua6xrpâlr)w . . . uw. .

-

o

416- 11 étyng/ 3 (zuryauyuw3 azuhuguzGhati )m6zziereiylbw tklaa6om-p

(pump

aerb *416zT:6: ua6o#glgia6m6xlo'mo3 uars 'muazbzTLocoâeu.o lem:@hâa616.&61owcuasluacéleluaulwlril rszu.ziaci'4l6rritshâaeè67az,' céloluaulw 1$5 rbzu-ziaci p-z)6)aba'( !p6r)y)': ' &0 &pIuupgl,az6m6otJ16é pi6zpu) upmetrhtL pio ma6ozTu' hm Gb'*oli QUJUJTTGS cl6mœulug6mb'rrgz' ludtshp'41: QFUJGSUJLLC@ cueïb n:zlbzri. lczcqzlcélbnitw6r)yltw6ouscyr uo 19113 qs6röitàh cpleoœa eulpo Eélyul@hLà. $16*3cMTm' lGuludL2@h. .9162621L-**:61 19983 qsem:@h4loul6rrr u56rr1u.u23 auiu.J1uzuLtàh6ximl. ' L Ja 6yj Loacz gpo otuPJI:I24Loozm C:TIPLà+ouzorlew L oa6zTla'XWTX n

âe*e3 Cuibz)m LoemiacgefrLnt uiam'60/410c96éV&, X TTKLJTGIRTUJY.m3LaC&T6Drr3.C&TRTœTrjlGlp'4lGbQ&T616o3.Lo&TTT64$wTulzrjleop'4leè(. +36r)% qaAuap-eiacgl owcuasl Cualw 3uapp'œ ouh Lap6d6hsa6*$w cplop'p: Qausulrglaci.Aci63162V @5&iWr5 'l rsTu.Tiaci.cycG% iacgo 3.''clgt. r slrsai1$5 rsru.riacip-y)6é16ïr(ç)6z7z)' : '676*. 3 QLUUJTTEI a umœu' luâ q<njrgsglo msqx. seeg <oatljlo 6moao'sgi oase g ,ac i gp ' u a ( s h 441 : QFU J E éU Z U : I b c u og l b z r ' y l 6 x r i . ou q u a t l ar o z ö y p ' 4l l s c i m c é l oar s ai lr j a r s r u r i ac i u i a6 mk o L o u u s 1 952 3 u x6 r öi@h &uu aou u-oyo s. mpz6zieo pnpiui euo b zw' ruLazi,QTzu' hu 6g' :apa âe 'Q . tzab o 616z10 Glap6éuanliaci ap6' oe 5Tn!2 euao auàuapuà ape lou -

azuhugultsh6aIT,eap> baislpu-uuœiacie&:6z)606:V6é1uL(i): 8 6*r u6'mattgb 'frP6' meors&TTb'rrQar(!p3ur5&T3.gzlp'pr,18503qs6rriweôltr sr jtzpczgoluzuiwwu.bxicuerdlap'opru-iuoare-/

ar> bzèjlâ a6Ala6fuhuu.bzi :u-uiuaziaci. 67213 P-BETTmB. .162+ 11 Gb(fIL SCUJ/IUJ621@@5&icuer41aiaci.''cl gt. r slrsai 1$5 rbru-riacip-/célbz' r( .w6z7y)'676*oli QLUTTI J acok ouhuacobxrgyl 'ua@h441:QFUJEIUZUIIbb'uogl6frylbzri.pL él,ap'4le ua6o p-eiacgo us. Qcucgrsrc&acgo usacuâauhuaulg 5tur :g1 apypLaz6xl6oExb ayo'4lo Laua6zwr3 Qauhecuri tzudr#aLàuIp4 611 s u)(! aj srjs rsyuyjau p-puw tsysp oojyskoauzau,ulos,aj) T ol h 5r b u sj j s r s y u y j au p -puw t yc op ac ok o uuzau, 666 lmm c=i Q6Y60 6*76W 6*7u260@55.jlu ljjs rsyuyiau Loacouj a coujuuâamyu rsu-o.ouuaas auoaylacubzroaj . /.1ele36 .216*7m6 =*711rl':31 cp. syol,,(zpoacnsprb zrp'4lp'ous,bz' r 627611* 5 M LJ@ œ P-*' BB'LIS 6YTeàfiLDTuJ' Qar6mu a6 xicu,r uglcuoglb zipbxr.lclqylcélbz' rtlpcopacgb'lruay4l rp4laegâo.céloarsalleô.lrja rsru-ri Loa6z7ko4 pyuhuâamreô Cl -llw ioapuL6mu-œ ua,6uo4a,Quazw Qauha,+&zu9+r5u.4pu' zu26hi &61cJ1 rjlacub zrruacgbzi rjlicurap'4leè uaT4lrjl414l67ai acgâauhuagglpl. -

-

-

euzö uygsarn:b'k Qau)a upö ,aigsauz)y a6op'ol uoaEop3 *CU' Q i p-l --e le P-TIZ6WWe '

I .. LGZu51*6-r6-*51éhmrll g)l .i Llua . étmbz)6rr œ/T3 @I1e ppci uooœw pöKw.

.

v -, W. .1

. tM'* -' h .

- x

'--:--

n . 65)p u&X&

e 6mptu C6' ua6zA6' um'w Cœ 6mm (p6frp *e 1cû0bziG mtù 3

:

'''

,zyy

j.@q r jaaavg jjaQu joc.ycx .6 /1r wo j (:jt CEzlœm Lloa CLI ;l #pe3.v . . . . . z , x 0 y q j y y j yj y . zuailbl alu-a/uw6' zlI y6s) l opojl o :kblsul r l y ' l' y ky. jt . jyi s a , j r jjyyk yjj p gyyy @ u'u.6tQ6t5 gyljuhllg-u-sEts .o'sjâ Qayckmojl6ts6m6o.ayl.jll y ujar sjsasouao. aoyk aajszskg s. .yj y.. '; yjkyy j s y j j t j t t j j , y j y . yy , grruàljluiu-rrö @0*@ #;Qarlcigy6aîl6ts6ox .Qarro',:3 ,3:11J3 grruà t ( ) t . ; , y g j ) ' ( j t j ) . : C ù : ' ) 2 : k , y ë ) . r ) y y k r t j# j: t t j y i t q q l j t i t l r j k y k i j , yy ry, t rj yyt y jl y j 't ..ë j . @ ; . y , ? y t y j l j p k s l i . : y ' l t p k , y t . ) è j y ; / t è ( t q ygjy j ?t j s y , . ; uhlux u-bzi. P-U-C- Exl 21j, f gjâ aGhlzlu ExrjsI E' jill -il-w. 2.l op'Nlyomv' rg uly6t satjsl . à p-cimr gj . 4y'qtyjy y . y . j $ ' % ; i g # E g . ' y p , ; t ( , . y j y ) j j 6altt9cj), P--6JTCK qj l j ' ; . rè:' ! (: s jj x ) p g yj y : . p q jy .y j : ZTZGhe e plciE' zlip'nlw cplilw 616*o cplr ïa 6.&6mt u (zjhzâglp' Qpzl umo umœâa @ ù ' # k . '' I : A 7 1 . l :.' $t u a l s t y tg v . îè.. , y . ; j y l g j é p v k à j , p y r . o j . ; . ( ) . ' $ ' . . ' s . ' . q ? # ! f ) EY'ITtfluhl-lgzlial-'-e @(19 . 1 56160 Qal fl41. C6u6zwi@hl . 5. .' p Ztx )y ' i t l j ''; j ji l q; f . q ' tjr / /o jt sy j r' j) y j y j y jt f t j y ..

-

-

o.

. ,

.

. ...

d<416xr,l14tzu.r#auàu.puwsuauLcihn.ou.gxiaiulo cuuan'ol' MXW GG''

': 1' t %, rt4f

aciluiq, a gy6w-euy,Lo6o#J1+a6é, cplzlzluaszlcû euz6zi: 1.1,6A36Mrjlœeb' muaqpI41 &l1:&p-p6N3. Euarsog3 (nzmso a;ci EuoEu4loœcom 67bz' To eo'ua

.,.': .

#

ulpwapu' lui

aœ aLnza*

Gele Nœ i

Culrr#a3up3

. d s l; rj ) l ; pl .ju1..,t , ! jk j. ijsssj gyj jjoysisi uj u-uju-ujujs, ujuatss grursosaj . j .-

uyasoujuso.yzjs

. j jjsojossu-js.s scjuuao'6so: gl qoguàua m 1.; g 14 ) rysysrgl gsoaw oup.oj:oassxkau.ar.larojjsro akglyjjj. o cu#

grrmyyaojs, u. cujo -ou-agqu ux oso6ocjuagfl s uàgryo r aj :

a(!pis6:,,aycyuh,ap-.y.,tpgl6zkcrnskr.gr6ére,6wr,J1oguào

ugyr. awrglglyuzwioi rhuylp6mu-ua ooD r ioi lh65ir jl,Jb61$1. J .4 J

. J

J .1+

*. .

J.

J

&.j,

: B.uilCqt ô '@mni,B.com, : y.lL6)J1t l.p;:n,B,A. ,

llaiild@

.q gc err 6. juu '651#11 .:. 4. 11û

'Jltihuizli

.

'' . ' ' .''Id ' 1 ouap.pa ojlwroj lu xpuu u)op '-'yl6vryrraa' a6op'a Q ar6zvr 'l .-l ap ot 'ugrtla 'GFcurre'L&41&6o'679eo rh' lgluz7errr .

',o : aakashmirror@ gmail.com i

.

.

.

.

. .I J I .

J

k.11

*

J

.

.$.

J

$.11

JJ.i.I

$

+J

.

@J . . J . J

.

.

.

.J

. .

. *. k 4 .

1 J . .

.1 : .I :

.I J

-' 4 '

:@I

. ..I

.I

. k

: k .u I .1

'

JJ @. J

.J J 4

v.a . ù ..

s

. *

.

4 . '.

. ..1 @j

-'

. J J k I- .

.J

@

4

.

''

#

p

'

'. .

J 7

; 'j < . , x .k .

'

.

. ..

:J

i' 1à

. .

'

:

,

4. .

. . .

.

'..

14 .I 4

:J .I J

x. au.:. ,, , jy,

. , ap ,.g. y, m,j, .t <%.; j

uo

Jlnultpg'm t /1,616u(!pL5r . vm iqplzlp4lv r ïào Y')>'- ...-... --

Jlylu' lq3 1,6:5672(!p3 po3,

..$:3&3 GGICb 'TTTp-ttgi#o .

p-tliliio .: , 4,J$e34.1.1)3 pe 3.

'

1@ M690 619

c

@6+ 3 olœauaro'ïrcpljlEfl6'm6zl@6u;Cp Qa'6éo i6urQual6oiejQsual. .

Gcimp'pœb'rrttgEmt-uapil, tptubz' lolQsu5sa y)3. .

Lo6-pwâae toiaét6feércspö c- 6wrpwcwpe cxo6 0$% L9p.

.

p-cimp4 ll acimugl6oi, * 4IOPPCO CtaTpl oii. JTRNuj

sjqjjjéayujaj6xjsoojogoW616zyrr#oay6é, I . AFX I g)Z d*l . l pgsapstzabzèj)l ajjli. c

z

' 1 - .

o

ay.

G tàh(26u7% 6.60.

kJ -

j

. , >. ..

. .I J :

J

.t

. J . 4 : .9 4.

q

r J

cplpp'œp Loyuèu6zv tlCuil,

.1 : J

.

. .

.

-

Lnppp6:161 p-ep.lgllEm6oea(i ).

.

q.

.J

.

,

. .

cplpp'4lo 'lfp-er:o c%& (!p38616'mG)cplpœo'rf

: .

. ', e -.

.

w . e *II . *11 .1

... ..

ws: , j. y k.

@l

. ''' .

j

''r, '*'

. *. .II . .II J J . .$ . J J .

.

.

4 J . . .1 J 4

q . $ C-

.

.

.

/.'

-,'t. (t. t'',/ . , // .,,., !.,. ' yw '

. .

: .t

J J -

@ a p6xr oao ujg o@ o6o@

.

j

g

.J

..' ' ,,f os . ..,

.

a

'aG

X

J $

c. . . . .

J . ;

J -

J. : '

+ .1 J .II .

J .

J

.

$

.

k 4

* :w $ J J

.4

J

.

.4 +

.

)

. a ., . . ., 4 c .

*

J

4 J :. ;

.1.1J .J

.

' .; J .

J .1 4 J J.

% *1j $ ' J .

. * . *II . .II

.,

.

44 .

: J J J .

. .1 J J 4 4

k.

4 . .N

.

J

zu

J

I

. .I J J . .

:q

$ ''.'

:

. . .II . .11

.

J J : . .i

: k .J . . .

. .1

J

1.; 4 J .

..

f

.

*

. .' J I

$ ' J . . .l .

J

.

F *

.

:

' -hE . -. -#

'I j ., .

.

'

.J

. J c

' s ,<., 7. .

GLDF 61JBGLIpI 6IJIW; CjDLJBk@&6m6rro' wlcuum o pwuu.

.

'$

&6.6oo Jjlape#km pumu -oulppm ...u6 rrdlppsmsmr ' ''ï . zrx o ...m . ... ... .z-1 ..0 ..

z

.

LJLIITGII TQ/ UJITCGIITe9IIII r/E' G lorrb-Trrcl,lorrbN reilae ae u c fl 'élevrrr ' r l orrbw œ , lorbzrr6élttll gœ' . .. . . . . ..).,L.j

'

. .1

.. :.j, . .I

uo

' &

tjjjjjyjjl1,;/F1C*(7r(;r( * ).(2k 51.(.j(lr * r()41tz jjjat; 4yrr *(jsj (2k 51jjlrrjjs()j)L.. q:iww llj

ulcTt buqrkako ko: 9843093325

z

o

'

. j 'r'.xj y. , k? s

: z uaô le u-i6io, glguai gl

JJ

.J. **e v

,

g9( qeqsi-625001 :ug1: 04562. 422085

:J . . . . .

'''JJ4''J'': : . .'' . .' :.'' .

Lop'01 . 5qplœl oTœt lat qi po3.

Qu;ulciàluiuhsil( Mvil6$tj.

J.

:4 . : .I .

4.,15l o#o p6ér6xrlfjuil:6maa uaujl :, p-ci6rru-rrilgluajjll . àuiu 6oa

zillilltî' ulLnmn ' Jlslt ui

.; ! C *

iuasuop.oz, grarm cou.uatg6uso6o jjlkjlo'okoya py6. k (2.60 j su ijxgjjs, oujss yss.ysogy;o itxgjjs (x sxyw. j sjjjjsso

.; J

RN1Regi strauonunderpr ocessi ng

. .. p j .. v.o ,

j :...j, .'.. '.:j)..

3.Q:p'$161l 31 . 96:5gN'l -ltihl . sotjll huo/,Lop'oll. so6491 . 5 uoTœtla#a' I QQa'U)Uap-pb' zlL5.

.

C

-

. ''' ...

D mloéNw

, l1

.

621tfEli blzb'él Metchnikoff ejjluhugtsh#ib -öipii. ejjluhura: 2./3* 6mL.*1(fISI*CITG)GIelœc.tup-/bQ1LS. *e u.o gie uh

l

-2 .. . jjjyy -x' gjgssogaup.sju oagw u js,argrarm sou.ua xsjm uj . g x sjuiyuy ysay aaysjyuy.yu j oyjpajyoyj b' zlpb' mp

.

.

' C '

î'

,js.g'':&,w,

)

: 11 l C11

'

( hKws '' /

LJbB (1 pbzl6rrio3 owp'6moaci 6'utJ1,5oi e uiuzl gCuryj#œra*'*$ Ul@u'u@j/œr ,

plnl4lulpi Cuara (2ual r#aL5 ulpm'6r)p# aGhfll6ï5 a60rj

c

..

'

Ql-lij rliœ œCl .JTK651FCGFl -lY, stbhe'Qei6tyqpj ap'r)6tsr : p1r)3.-spjjoyj


;: .

.

x./p

........z

.

&

-

.

' J? w;s -:jweoe. : p v

.

x.:p

(-r : : . .

<

@ . ,

.

'$* e *=,à

#1

'

'

.-,

'

'''W = Q p ré1 p *' Q rL -a' &* sm ' . a .

i, ' :i,; :'

-

+

'

'

+

- 6J m

.

'

.

.

& ;6N w @& Fy p 6m G)œ ;.

pT uap 4ltE,s'zuluyei oaC'lpe'e ge u aar e losjuy a p.o .,.. oi, ,. .ri#g1.. u.p.o @ s.y .,.1a to o s ,as myo uu o.oossjw t. jj. oxrc. ssa.. rao.s.) - i,o wuao p p6melsa.iacrse;u ulpma salglpo v bvr oo,uoaltlprg,o crarp â 6ouzgl.p'. o: ,r4u a twwups Q uo u- e ci-a e lip u- pudi, Jsp'o ul.e' crbz' ro rbiuusa œ - p'w â p'y xiae âo i â ,'puup'pap.. o uab.pbaae'a e uan::zi K xbnaö o ilp ua/lluhu :

- '

.

3 1

tqi ,Lnlltus6m p 6m uatquy Q u p'o -ue

gio w tuTo p'

q

pjiuhuloalg;a

D o t:ugleércpeérm 616:. Qpglw'#gltqu.b.ïr s arg aue aejio (bxso w oio gjjfn asgm ul,

o6x)6oœ yza 61164)3 nlp'oœ i pub pLélw'ppui6zlu.: (b ip'p cplslb'll jjlua ucg gkm iâ. orjtu jjrnaoljlu olo uq,ol6mm uaes,Qpgiw côe6xrcxe tu alo iugl6ïrpozë. ua6op6rri cs .u.oa .vyuiw 6ée6ozLsqpzœ ii.o ura nlpauhupb'lluapö (W '6h5 . . b.owgiauuc:uyp6maagipuasllxojuljjuojtA, uttgfjglQemg utultA6opuayumbwr Q uo œ Ln ai6wéruptzT L51& 9lp4l*IFuJl416h5, JSFL' .K.E'* 6219 *65360/1CLIFTFLZLW pl4laulpœ i.urlmgéso uho uo bz'm (b iuh . . . Qpréleô. 0 3.Qprt-rua Eéle uqqenlri uttgsélQuaso qplm unlutau-tz6u6Rmi@hi. unli ()0 JIK CT s n li.qplo o bzle ua L& & * Jl6oo giko us qplo iœ ko; &s6op41bB â o pp tewbasa6m6rrujub,omlpjnazauiLaltiluulu-uö =

c

.

c

œ i

.

.

p us Q p e aus an lip p

,

lz6ug o 6o6oExsacqa rxsjo Làul6aiqei6mgTtquso jjluidluitshs'zll-' .t: ,

cpluiw ö e 6ozus cpln lia cip r6ér.

*

l u u.j : oruao x e ua w o uaalvs . .

â œ puiCup6oeœ , Qembxriu- o jj14(2&p(& +Q&6wrqpjuaypp !53 PLSIP'JbTu2%.65iâ T;CLo&Gl7p'41GhY1& G6/111e tshusup'4lbhs p-o wgips6é, psojusjhuhplâ p'4lua lnéiaenio e o Jh6œ rw' ugjnrjp ,......PPUSQUTTkIIUJTJïpL&w'6'ukj1tJ16Aua961o ,......uwie i 6s6x gp.ucjlo'yu oascilia (y wtquw sraroj gru' .qx ayuccjl Glurkwtzp Qguù4lp'prci 6é1jjuœ ewruarm yra (zœ 6z)x uFip'@ ... glpis. âjg ao o'l io 6xs jo uLu., Lflozi6v dlö cpl. qc% m'jneAeouhuuae utbhp'l i nlél67265- 6'r)6AT: ,yasalgkgIo'o. 6vrtu loalsjju u.l: lnsjjospl: 6.1u.slili p-6o&uhuap'Esle'e r6z9tura p-tuirb 'pb'uirbiqluhl / p-srm o'oo oxruao uasojs 6op3 cplœ iaci.ugozim i o w uacsrp' p6m6onli Q uro uhu, cplnl srarp o pgq6sstsuju' j oagriay oju.ar o auas6xig gkm ss. 6'ö7TI

'C

1%

.

.. .

njio 3 Culusu/ulw jsaio'v ,ysrjjp a oayo 6Y 5'> @ .5 :LL%.6* Culbziœ Lo L

lne p o jio uy .6wr.

l uap'ykrùaai,pvr6xrt rua ai ui6kuw pœ u-lpEmp ttp60.bzr3

:0 . lo,ooo

-

:0 . s,ooo :e .5o,ooo ----------0 . 65,000 -----------

QœF$> (lp>6dGh ZY 'N W

o jjlgm r6mcr a œ u tu

'WSKD IOW BSY'Y W X VQ S R

.

Glpz6maltzrbpg,e : e 'pbav upu-slr pi k @ 6XIUM UJuhruM pyra gsale cjlssrarp looxrojojylujs,qsjop.sm6wrso 6slouayusm-6mwu zuasu sss yksu . . s xgj, ouassm u wgj,srs jzuow ,asyu ,asu sw vo nli rbpo u-riltous&p'$1œ rb '@ ,Loi&6mcT....e N uhura â œ m e i ui â o jjpzl , qploliae jio Qsaap'$1 jjl#auauq 6* u11 gr6ér use p oszojasoagk sro zu - , um ruam o o o si o - 6. u- 6ma p- - o!u G)b'q p-G &ulutihp';l 6Y$pFi. e oioœ io 1 * 65e 6T)T%3 6y6.16r.1:+ sraro l: Qpgqnlsiglujgim si. otaio ulam'ptuv&uq elruao v:vr Qpvélo o o tà. glfjlua l u t: œ it- - g;o ,

,

-

ao'wrq aso rglaici? 616*0 p -

s 60uLéltu tzrbrgiausQv 6zziu-nly;

au oj,xpjygreucu-utats asa o so6oa tsxoj,oojygruayoj srozv' rau auyysj, a4o

@ 4. : qpluiq u inltozb'rr ae uix weiuw t51*1010 3 w œ p o nlzo i 6116.16= 3 N bzziq.œ rbpri.â p6xrrl 5 :41. LaJ;a641 &6416:5 Q 6up.jjl are ua p koa qpjw uhuumu-â o jjlgl arcTra Loxa ptuv&g ; a t z ol u ai c 8u y . , 4 . r :, ; 6 : Qpr u r uo t A uo yu îs s 6 1 6 16 . t t pxuoui k r j u ' . aai () x y .

.

.

œ uz ua Ln6xr Lo6hli#âltui , 6Ttto#J1tui , c p uuLu-r . 1:uiœ u-uh ,zx . m . ' = ' e ( . I 5 && uœ e r r / t à. rbro u-ru o uq . upslua JbLùugéi6w)aupi, p-uai 616.16= 4+ 3

6ru gœ p >?. .plpfl a)Gr?m5% g

.

.

uqœ 6o/uhuh Q uo ï ewr

jyjsjjnoso ojus,um o (s oo w ouanogm jg u. j.gjjjjua

, aguasjs, usuooagqo s ox u. 6vr oeotuw ss.

1.6796- 113 œpp3 p-- n!tô Q uztrsuie6mm uiupone 3

. Qppklloseici. 1.1 u.a tcoaiaral 0 . zs,ooo oli+ ,j41ua/-2020 6166p > 6dœ b'wr,o luavgrp'p6m6ooli 2 aasosys. z au t-u o w uayw qsjo tou ua u q pj olpp'km & 6' *6xrp/ac67a,e;& ogktjke lb'/l ua.&.Tl/ 6zi a œ iaej a aoajlmrrûajjsuq,ap p-p'uo'y p'Qprélayojœ pao tà. p-o uulia e . 10,000 u-bai â 6mbzrlrb 'a u6'mu-p'pb'dlp'4le ljpli. 1 .u9.2020:0 66 ,53 4 au ul. jj4luasœ 6u e trs œ 6rrlasbzyspu-pa p-ls6uvésa c6xoax' rtk)uàgrbaip s.l ygstuovro. ooyé)u s 6mpao s, p-ux tuo ooysj)o â uap'ykrgla/ : Glol6xl6otlrspéso uiusiœ œ tzgö ,a rjzflœ 6ou u6mu-p'y o rjobzyi. wju ursjae tà 1.qpltihulq,LIT44ITr:e;I & 20,000 5* 6dbzi Glowu-i#gluapez nl, â œ 6rrua g& psuap'4l6xro ésesl 6.ptoa usa amuq grijjp 6él% ap'oprkjl6tsa a paci. 2.LJ671# CLM K W œ$#T3 (J1$1ua@)& 50,000 Q p l6o6otlrbpéso w:6o/& 20053 x 6röil6é *é16:3é3(.-2020* 3. t +% 31 * % e . 10, 000 7 (zg6molssgk(m sggr6mp p m ) ojum p . e ip > 6é u œ L-é a d u uiL-w . cpjœ i& d le i M issio n India G b2i7) gra ro jz pjjjl6gluaayu/6uujso.yrxsytuq é ao p'ylœ o.yr j#y6éutbp' . u.j X souty so p s lolm sw uy : pl:16o wp 60, *5 6*é3k0-2020* 616+0 pLàlélö QLolélLolpp y ujgkm yi. a6ujau a u sou-u a o u w ,upu uyu Qauhuauiuuig Qœ gsodrja gim a .4lo .csuàa ö a6osuàa œ iazlbzi sluoouo uau suioa 0 . l,oo,ooo p& #Q&.* lm iT o .Q/ .â ;ppp4 o o'> G c- i&ccTpdly/és -----------Li Qluha 6yim pl6é y f6116476+ # 6mp641oguh6z)&u&6é -*:3 ppu' .w6ziog6é6urûacQ tm60w r6él6zi ao pa &r5 013 4lllq uL-lLoö Q 6oö 6opuq Qum4> tw0o 0 . z,oo.ooo llual wcTuhulllua1,616M3 â mitlaupcim â œ m e iaggeér bzyP6Z' T6mLDU&C6/CUJ Q olz ltl&L-uiuu' .tsh6km a . CLoo 3,&r641 -----------&441 pF 6 *. . xa 6 4 1 3, L O T I e 6 41 cu a p @h ( mf ! % c&/ 6 m6 r r % G 4 cuozo x s o6 o oy 6 o s t à 6'muouapb'wr pL&, rbœ L-télö 5 rbw:/ alœ Lnza gim ol. $1% Qao kosotà toso,ooo 6opuuy etàuwylg,asliu' h. &f1 ui jlsq cé jjlolœ bxrp*41bai pTuolbzy uœ L uùula âbsj> 61 sur915sou-gasg u;s sogyko jsa gy,s jjo p-o sy y rjo gua olozjyjs sjujyyooyajysoyss, oo jjs oayojzayaj ypojrss . .1,,, yayo Cu a g, m weu a s a / 6 ow ( z 6 up 6 1 1 r û ( 2 , 4 1 us gl œ uu a pa . âb aw suy yuaoj s s 6oru ko A eip w . . 1 a osxkm juqo aoaso. o ayo uaolsjj. p3qrriaci, âbmms6tatu â œ m e ieci p6rrTpp p-p T cuaptll .

'

o

-

q

.

,

.

,

q

.

.

.

.

.

-

.

*8 6010 -2020 616*% u'uayr6élbzi Lopbzwrnli u'uhuz6rrw sajmloioxr,togu#gluayw ,uyojaiuujs. lp'yltuiolgiama p-6mw

a

JiéluaL nialœmeiak o é;to61kj1&:u' .(513œ6zlyuu-l niauhuua'ioi eupa 6umijjp âj jTuas l o6oiœa 416-6-1 :...41oari

G X oq - QJ.. y . ujyy

utihi (lpz:ausQai6aiu-pio u' h.éhm 3 Qozsjl/ (jlembzycnlio : 0w 1...+ graroj p rg:gl o-ojy uagqu pss. o uséhp'ouiu4pa3 uuam ci6rrpia l o éitous* 616*5 o6ér& 65i o . . u s joovrrgaaju m oo ko6muazjs,s aluéu m 6oTtJ1I , ekoo e ux uhw 6éa6oii qplœ iagi o jjluiuguLtD cim ii.

lno 3 anli lmjjluhug@hélmpi

.

.

:?, .

Z' S$z4

.

F

. .

t z 6 M u l 6 T ) a6 r ) t ut Mi, p/ u i t b h L i upœpt qi, p -œpu ' l q p/ l zt -pe) p 7 8 glua . -.

.

.;

*l pouhuppaub @ 0 tl # o lâ ul:o œ umbvr taumu-uicu â jbwn6é. cplnléltulo . tm .L Lor6xrtzaci651111 6* Qpiu-rrio glpw . éhpyluaz b'um i#élua6zlu-po u13o xuo u owzj o agk 61.1Ir ru-ra (p wupko; srarueo qplpxa eagial, â po (!ppR5qployl .. . . .

.

.

.

.

.

.

uaruaus, pu' ,(. w6.u.. glp6,ia6mgyukus,u6oaw rglaummukuqcsTpuù euw us,p;3 p3 uj'eo pusuM oz'a Qambx' r6rr (26,16.1(5h3 '

6éra3, él gpst tr'ouib z : œ 6 ' z l 6 r r e o a o'o :

a'n'6w'''5 a ,o p'> (znlewöicih'f.

Q

.

.

.

;

.

,, ,

-

.

.

'

5

.

'91

-.. .

cplœ i pei (peim 6mTtlill

Glpfl6élgiglppi.

'-

p

'

a g o'p 5 cplp'4luaruashsci5 tpkgltup'Glppél6Asciu?a &6.u6>r3 G1&@ pa #)bz' Tp6xr....... gpzolw cplp4luartukorbzyw (laeAolp w œ p Lopo i â rb4ltu: 16:619 & 6z7p o slpw ogolr4lïc pw ...... cplœ bzyolo :o uà&&rpFT3,Fli4ltucoï3o ubcplwuhul6mu.: & -' u œ Lnl-hu 6'ua:4la6ri61651p pœ bxluhuacil6orœ 86x15 Lopp u' :ao a .

.

=

.

'

.

.

.

.

tljpjjjp x'

.

( l i k .

1' . 1ïk'

.

26j-ï' kp-.',

s ,.' k '

.àé y.. qj' :,

,x

''

)', '*

,

, -,

*.

.

' . 4

'

'. $ 't 3 ' 33 '

.. . i f

..,,i.ç,,

.

.

...

.

.

:.. ;;.

-

' ...

;

W

pw â z, 'p cplp'y uaruausrhuw uvlu-uaâ a,âu.s 6yultilo 416v5()62 ulurœ ing.T/uiux / uycûpe 6v'e'ulprrslglerrzi.ure wtubaïglTrto Q6xzo pszw ulo i, e6floœ ro cleAuhuuub Guulwu uaruv p'p b' urfix f tu*e lbibqcb.ureule nx de- - m eueutwscgö Q6upsl ' ê r dl /W ii ( l pw b ' â l qh CP JI wtqi 616510 olœ ytu6'mp Qgt:l pa + . Qupyœ isel e uh u Frsœ cr nl, . , l œ cre i uœ t-p'Qpsœ it-i 6/1.1:6/1./61 rbb'drél axjjlœ ri.

'

.

''

'

'

.

ë

?

'

+

,

t

,

'W

?

.

' 0

.

'

. eilo a pai Qu.él.glpuyuo ru-riolril:160ui u6rie tls)l cplslœ tuö 41641 '

-

6f110p m 6m u-o u o'o el. 611* /6u:3%

C u Tlgllltui u-pi u-i u9.&?Là1 p ban6o6mœ

.

.

.

.

'$

.'

'

t ' , .

''

ô

'

.'

-

.

+,

' '

k,

.

.

'fE v )< ' '

.

.J

.

.j q jj g j y k ,

#,

t,b ?

.

,

.

r

r!

.

% . ? . ' . ,s, .jj,(jj,j, (-jiyjkyjjjjy

.

'

.

q

gy,.

,

roaxruuaci)l ljl6oocrglaciuap, ' eo âolyu uaziu.. Ghawlp'a u-ipœturi: 6àzTtCbàlp'fDzi.tzlseul.'uGss41TTko- uiu.etr hrs'lœ

J .

'''

, ' f.

.N

.

.

6.u-glcplpy uar.us,â baiuopuaâ ljy uar6éle (ye tw p'pp'4l:.s euTiwsœ œp'lœ*mœ œ p'pri.Gpmcâ œ œecziuœ u Gtppevi k

.

k .

'

-

.., .

'

'

-

,

'

.,'

,,

2' Jl 7 #

.

:. .:

.

.

.

.

.

.. . A F

-

'

it): ' î: j ' ( , . ;

'

# /;

- '- -

' -

;

.tL tjy

bniltr sw lhsi611K 6rrturuitil C&ITP. IAGS Cjhe tqoltlsrb4lTz/riugbé . . i,, '' g,.. r uaci 2 a u u r s h sci aiu a l jpuu a u zuœ 6 u, . . . . . . . âj ., â l œ e r r et uzi œb zi pr s l st e :t m â œ uu s l o' z. ' r r ngœ 6 r r t uzu' . t ' )u h euzu: . F i @ . * , XYltl. lTI LI b' . e 6:i5œ u.Qup':> .umO d.u-6llb'r'6'Tuaruit')csl@ nleoic.(!p(. r 5& ' '' 6. & cplum uo'a abay6. . ls6xr. z:o o .5+ Ge p pœ 6ouhugo'r:xr t

-

j g .

+

-

>'

'

.

.

< , ' .' :

jjjppz. ' = '. j

B

.

'

#

'

,11111111.1:.. ,

.

.v

' ..i L ? ' 3 .. ? 3 ''

'R

.

.

$

.

k

.

.

.

.

x

.

-

.

.

,

,.

'

#

i

1

'

4.1.

.

-'

,.

.

.

, #

-' .

*

..

.

-

.

' 2

; . . j , s . jy k . 4 .-' tzsr'

'

'.,'

jt(j . ..

.

.

.. '.

3. ''''7

' f2' X

. )'

r '' .

.'

'?i ' t' î

,.z4'î.T.-

.

p rru-irjw

œ=

.' ''R*' f*- -201' '

(l ;pw 1 é p > '8.

6* / 13

'''N

i#/ltllœ u-lb'> !bil-.il& Cœ 6W rtl z

.

,

.

D œ gTuaiL-'@ u'Cuiu'4.

. y . . . k -

*

.

-

.

pr*r 'r ' iél6r w -rsi. um6 r-'t -rc% < .. *#01 'r6 '41 '''6é1olytlolpg . lri. uh:ewroil6T3.Jjlnyr6ll

-

J fl #

J j l ap a ' # g l a 6 z ) 6 r r 4 Qps op ' w E u wr u g l e w r s i . u 9 . pu ' . a 44 1 T z q p l j j l o g u a l 4 1 6 4 # rglr)u. u u lm iglstssâ. a jjlulua.y aoav. rg a wuuaep o ou' ,. m .p# uuevglo'otzmflglty cpluy6muktur.zlyu up'y tumpuu: Qauù4u 6.g,umow u luai olie'6z>6 .élap, (2&.&/6f1tu/olA cuapi6Ttshpl . bzlo .p6wri.Qplu-is. )w qplélol

R.&# CIJ&6' iT,B.SC.,D.F.T.,Lecturer,Film Editing,Chennai

.

. . M Lj&

G

. LDLJGT K

TC K

. NL -

tuö

I

seriamu' .gl :6z)u-Q uIr5p@ . Laciz l Jjliol/s:

o l. tpQlt u6orc!i .

a.gl.samy.syyyaozvrçpâo.y, s uosay: oaua6oygrâ srar.ali.p-oyryrsaj),

9-.60&4 ylumquhuu-b'élprgsa6ml 4luxlTtq6og161 srpum6xrullsoœ iao âo Jlnluhu aksulm nlytzœ ysunlwruauhudtilus.qplp'p: (lppGhœ i c.T@ 611 qs ïtzuari Lozwzrr6âluall6ér qplrgogual cs iœ p'4lœ bzTui J/pbzvbzx /m iaserâo â @ @ 0 QLao 6mkoâo êuaEfl64,uaL:za:5eo puhu/ 3. Q upw nl/a (2&/6u/ 4lbzlqu' zuu- Eélgp/:&6: uasp'urTrui œ i. 61961 œ/e= og . 616*760 6* ax e- i.

Qup'p pwai, jhwbzpaabzlg:i Qaroawi(2u. T pp'a 6xlnlg- uushmpa . cluàuhrjjl6o& p6o6zpuayai,w6z7p asijjp a 6rlœyai,

u gigflx > 'Q & : ;

Lopo ' Jh <z%tl6xr&Ln/& pélp': pwei, aw6meetzcT ulrgltu p'gle p6xri. Jjlœ pq 6'élpr6z)nl gepm us Glp6ér6élp'y ua zwai, .

p w 6z-

.

6zlm i Q ai6rr' r@h(lpw p w bzpnléœ aitnozTi. ./6#rrf6rriu- % l6mcléito ui dlo tesC&/6'ul é um Tu' luu.6'élkpobago te 20091

Q/bzicpei uu

zr s.u.s.

.

.

;

r-

'-

r-

---#'

'- 'h-' .

'--

*'-K'-

, z

'- 'h'''

.-

pl6z' I5 g6élo;6z' I&;6z' T,ugr fp4l/ ppz cpokgltzuari Eflpr6'r)œ wnlâgl6'mnlppriaci. Eagprgsacobxy urue Qluo us .

.

.

r:a6mm uhupT uaJlo e sluhu qplu-r:ê)ua qppauà G Q&LLCiIL-G nlsgr:auhulul(5h6'é1(5h3. qpl6mpuhuuypw uhuu-riaœ m p

Cpiq Qauiw Qaiici6uiiaci.(I P6érQLJEé6/FL:œ.60&m/649. 4l6rlTu' luzu-ru&6éC6Mo 6Truei u/iia & L:uaippil 4l6T)Tup6oeu' 1 p r6ïr30 œ 0 u -

u'1 u l

.

@

.

-

cuo cup'u ugcu:o p w -

m yopuyu-si zlo o uaexri uay' jbw 6.a ooouru.r a oaieu-rsx io

+

,

kx.-#' . /

,

1

ç

$.

v'

.

-

' t: .

.

-

@ s.mm.ou. cu zlEuuqi ai uam

,.

.

.

,'ô

#

,e ..

*Q

.

(

.

,

X

) -.4--N

Nj , ; .

z,

...<z

,

.

x u

. ;e W ,!

s. '.

N .. J j .j

.-

...

> <G .

: .

>

-

.

a

@ rûasbzvm tt!lh La/âp'l œ o Abzipbzyi. rbuya;i uliip'4lulbzi pnlpip &60$@ Qai6riuaaaiagilö e o œ i. l $pp'pu-œ nl., pweia zéigla Tzui jjlasp'#J16mua4 Q ppu-rr;l œ nlp'p/i. jjlag$ '#J1 jjlœ pq clilspps'él6ts jswai keiua; &60$ w Qap6zwiu-pi.

J,#' 3 ' ' ''.

.-% / ;, '

3 akjlpw Qe p QLarqœa 31&6413 ngm4luaigujrbzToprtlœ6o6muaâ aœicu-bzi. cxbzl1b'ô ()0 Jl6oi qplumœp

-

v

ë . ( j ' x #, # ,k ,. .,

V

' Q aici oz iiaci . ét L h Q L J TI I :OI q c l ev p ' a u h uur ûae u à Q r bu' . wI œ p ' w 6 ' é l t s h nl plb a s 1 u -3 .' Q uo koâaci4lycTia a6opa e 6zlpœ zap'./651â o âé pa . a uhuwcuaabalp'w Qarciuœ iaci azu- Qrbl-' .wl olqip uu-ruaum6rr10u:613 urigœ piiaci. .-'B.4 .

.

,,

. )

- .

( . < #

q

.

;AJ s..

T

k

z,l'+.

p.

.

.

j,,!

' * ,v

.

,

1

':

j lj

l

g

f .z ï 1 œ

.

.

*. %

.

nilolzai Lopim3eai. :iaflucicqa- lsmal cs6wi1 ul.wr .

a prûauuulu ol. cploaemTâ asew o uao knc,nlygu iaci y Tewig 6.:a 6éluzuv i. cy6mpo:u-a 4k uya 6ui rbwp'p aqk6-jg,uhS6''L-Q.LINN@ . épL h u e ' z ge r bT b ' r r Tr a 6 . 9. 6 2 1 . 6 1 9. &6 1* 1 7 * 96 ' 9 u 5 6 4 Q u a v: . . uu s eirew c rboa . cply 61 ,p1nli & l!p Jjlinls6zxr ug âu.a cslump)â aru:gl u6onluy â u-uy Qup'y o p'pa . e o â $4lua G'TO /DDI' *ISB'DS CLZTTJIJI'''X W 'TTS M &0 5*1 Qemœ iu-/i. pwumesbzvuaâ pm ' p1- *1ï1inlrbw kora uaro i Larip'/ o âa œiulu-riaci. Jluuuuâ ausum n.g bujn'u Q uoluyyluoTup6.œ oayi LDFDIQG'L-S tzu/c. *dl d : r b c i h b n a i e i c' / e Qe i dl e mt l g, T/ / t f6 ' r r /, c pl e r . . umjjl. paEx61 ua/e ie 3 Qpllcllu' pua4lbB6=6*. ,,%l Q6u6msiu' .(5h4 T EZ'T: e&r'eoe iesrrieu' .t3h3, â sT uap'4IEZATUPE.IAbZTT/ '*sXtCëz'i L2'';Q&fDF> i'e'6''Dl'etl'6'O *'' Q'Tt2C')*@ 5*I416-3 Gb'ku . eeoeul . ''*&e #;(f' o w u o oo jjs auzg us jssuyp sa rczgsrllp'a Glp J1p'a Q amgim eaaoazig us â uuwp'pr6zi a aro uà e o ai6m6oe o g;e glœ uqi aiucr*:61. œebit-ilp4l (**56 o.Tc6xpq ' . r1 Tszia 6lruaseicTso lp&p'a oarcicrlwwuaalo 6.6o. al6vrs.se o ulTuTuu. .116,i6./. 416xru56lruee g;o Q'mciiâeLsLlu:u-l . '

-

'

-

.

'

.

,

.

slygtq. ms6vre o eur6orb 'a umu-yâu-/lu-s ,si uaro âo â p'p Jlœ uu auyum nlTtzn.p'u 6zeérslalozruleewrsus.cs6ui,csoauoTu

lo sg ecuu.u eua,ucwtqi, toz6.a)agqar.. .? jjw kjzgluks glNuhua,. um': crruesko âoao 6orusopfluaio u6o ulczvuaruacis., qplEui l uuauoy: asroaiozrri. D uarb 'oI cuaro rjl- o au eu-iu' j.su-jjos . l o 41.s. suo'p côcau' .tax jju p.#gl csj. exr. . m s

c

.

-

a p ru-trss .

o 6uo masex

a 6uip'p a .


k

J .

,..

N

G'

z

.

% .s..x

(I)

, ' . ' s l

/

*

,R

-d '. '. '. ..'x

.

*

. . c rhl& m*.g @ . .*

I

.

.

.>

@

(g .a .a

n

,

g' h''

.

*

<

1.1 1:i:. 111.' !r 1 11 I.I 1 -

.

..

' 9Jt w' z> -,jz-rv...

w7

,.,#.,

.

w7 e.j)

c .

.

-

F t

tlp ..' ''''

..'

.

.j7

-: -.

o--

kju .suuuu opu a & jb gsiuàagkgp'uu-nliuàuhu p--L-

. 'As.mi leuappensi naflasjbutits

.

@ 0 Loe po' élb ziuxtzyrgiéluap6N u1i .po zi>616x8u:6.uau43JhLow

&> N .> e& &>.M.com.,

.

..'

0041.00..)

SkIn Is the M Irror of HeaIth

wxwst- awfctsw.

Rw

ps3 csjutzupworoiqpjpama éloéél cppub 616% p-6lzi6mko uasoioi

I

,

E'Bic ih'

memorycanI astaIi fetime,

o.y.oj. s ajywjuos.u).,.yo.

ylu a oa.. r aowauu -sj.wo.ss oogojoo,os. u ma t l j l a s ay s r zuausâoiaroj.u 4uo uçjlt uQasoal *

eeuju prbai ugeaE ul6 51 ié .b z)) â6 6' nu r6dtlœr 'y :ou hl uwi u mt ul uyw. sGo z' r uabz p.:K u' lp q a x6mu 6oxr oloe l3 ou y5, qQu :jja woa rc?g cr Cœœb 'rr?6* /6216* (MonaLi sa) qeiélêtûq 6I>'>6o6xrCt u?sz x6* 1 .l t .6u .. 6aiGhL5uaoviumu.uaam6ouy(ppe6o QuaozlaciujuLtbhdmroziprûaehaele &6*cjiutzu-eDuauu4lol.,416-61l6*01axu.Loise bg'u.tu œu.ua apglp'e eotop'4lo' ïr Qulreöl. x GpœEu b aomiuawmv m-bzwri:'w œeT4ll eeqpl t%hp'pum6sTsru:#lt u/egulr' lml#M #3#;jD>.143 @Tzsj n/6>Ti

go o a yréasom ozjsarj ow.rj)soalgp.ugs.usxr6xynj uraag sou a 4leuyt

.

.

œrw'gx eiao gl60ulwgia6uwâeipgaœcri- u.uuguyp'w œj jyogœpri q. Gh mCTFJIUM Gb6klFp'p'> umouei Cœ6Te.eba9tu65i,e t51.ub w uh

Gléluiu' .ciharllt uruakoâo cpl4laœ'1- 6' 4Qauà

aci.=%oxrrss aul6k rt i6t zyss6o .: M,6-6:6/,âo6uoioe. oeokousglpu us641 6T6SiQj n6éRIFUy œi6rêuauugi 6k oeuas- ieu.su.m6/1 61*1 taralet s u z w 6 1 6 *L 1 5 . . * 1 .3 6 1 6 1o œ. O ' m T C6 u6 ai Gh 3. lo z i œpt u ( L e on ar do da Vi n c i ) Th e L as t Su pp er , Vi r g i n of t h e Ro c k s él w Cue p ar6op*41 61ovs6v#faenio:axu.pruescieoujp'bzvtllowolzaoluy,ol6-21em69>*/:61 eltl1tu/p &6' r+&6 Ti Q&FG% 3 @619tu!r ûe36' m6rrL1 u637t-p'>a

)tekp.jjl6molgp.ug s. apuàoacsjm âglysglu'lkcky. udu'

sxkg .p uagkagyusjkokoyuulogious. œF &uacoag uly k gpuu . x ns . -

sjsoo auulyual oia koip

. c

tal g r arqt ii6m aâou ap'wilr6Q vcijœp o.qp l6m 6o tu ''o :toQ ai œo lim e. cie& $j1> âe au pyloql 6prluexu aA u'.uu.pq'a /fi Q Ums * lâQaiciœwJ566695.p-p1&6:.1Jb .p6n' lw Q-uaoki. j n iac .. ooeu ssy s' .p -l -por . xj , su. rp ' l' u/p aaj )g1 p'e ob uo y:. 560 âo puow e' evie6 e00 g.*1 'e .' Aleps 'pœ xu L' tw3 busoi f jli pu ' h.q ' r'q u pe lp' m6ob e iu 41 uw l jlw mv âo.p'ejlrcihxpluo.ueudrw euhq cregro .,rw'i6.. 6urw'l jw (zs,p16.po'w:Q'61ou' ,.léle6urtb qple'uzp'4legœrlw. qpl œi.' u4.4> . aajjpro a6uiae umu.uaeotoi âm œ kouare+'epro aioluy. eumb 'rr? 6.9,M 6* ubnierrb - tgl ee *1sluaC'6M/TCCUaLOF:'T'Jhub aaub ' ïigly)w..&1 6*6mpmemeo441e3,ub- uuu.is6.6owuy,Q>sé1. B eep/e (flkgrb6N 61&TT G I b 3 T T L 1 @6 7 2 J 4 1 6 T 1 6 f +6 T ) L 5 *l , F et n p/p ) k m Wk p xuu / x o s a j / s k s u ar o . / a a n ar c o , m u z 6 t & s k 6 s woal u a u ws o j t ' xskwuzglm.m.a,sq Xeâeiâa'kFtu&TL'%>*b'lr60- 6/16:5 torop6hb6zj*)uaULtiha:t.1hkoLim->e4 sgl * ar k p' r,vri.= N'' .1*% =' .' ' *' oleuav-Yg &u W> e=' qplaos .=' ai=' aso/u a>as. âopoa. i*eu..u -s>al o .ïr au' .

.

.

.

gryju,âauowrgkosppooo . . ajuuos.ooss jlu O*i#X&p'5 œ>'pcœu%3.Qu:=& * =*&1 ir6' r'* 113 TULU-LS)U-tl6x6t miu.ii.gr4lo uà6gpuuà6T4liupiop .mâoggarw.epœœuapp . QaenQbzrruaie'cr cplbxr6élpk

.

.

.

u-ol olqu.aruluxrooglpw.a ueulrw acuiael o C- Q6tZ;US . . . . . . g oa,sro oa.. r Hœ@ %3urp* . * 1 u g 0 z ' T ap o @ 6 : 1 u a 4 a x u p 4 l p o ( s t u d i o ) L WF XX J b / u L L p G Q ep w @( ! j j &xj m m mœy l p l .sj).(ss ..a,.,0. M ,>@3C*C*r Zm 1e4é4@. apG d l pe, 6 u u a pz a u) o z j s us j l oar ( o 6 soy u) s ou a guu u o s ao . y u u ' sjo po.a 6us.oss. x o w.m - tgojs aa; giax s x ssru-is. .

.

,

ai6:)* oœpjjw âTP'P eult-umo 't o K6Xu q: .$a aTuhugab ngm œ t-uaFrTtsqppb

,

,

-c

,

,

(*6' m0'*Ie'Tlacgl&04&3m-ozriu-ra.esy3llâé1pw.qxeTr:éluaGE M.Wsar xs aysuss, u-suw yuo gkosowsyassogu akoy y x . suass)pyujoujgayaeuauawrqssososjssu6oulokoia 6momw gult uuà Wulckl6xa e6ïrsjuyékkokov ulo uauy élsyo?6o .

umb zr6uiao 4e m-eoi:p % r6é, QuaToogbaiœko,œogiat iEéll tppl mv6fr.xxowos qpjock(y.041 . 6: qoi.uma @ebs- .qpjruo (bve;t: . 4N., jeogs.o-oawryuu-oagkq sjum6vrxsusocuyyjloolsus. . % z& auj wray#e6mumagkcv6o6wxslj Loiojus. uyu axgpu CP ZéI U J 6 w I GI QU J 6 A 6 Vr L S ol t u wg m pu l q p l il e q pl w âu a yb z l at ur o z r q p l cr 6 ' z g 1 . . z r% âoâmpw. ols6xrr61, Qau:u-uapâa 6xwiarua64 Lojlo tà&6xba:6o Cuar ol b /ogei#l ie @ö @e Do uhul fuL- .q œ i t> .(, &j., cuokorssoawrgf jou-curuàuusxig. orulg: (u 6vlcugi Jlwpw . Qspeviwej .pw.u. .pl -

.

.

-

.

b aig)ary6aTrua6Trr6éél6ooio oluawgso Y uaœoâalpuy(2.:6:&6416: p4l é;s qaluyugpppi..6' z gb av q, a6 uoœu.ua @6:1.4 axu-o4ll .

6uytzglukus vozrruhuatlélyw Q

. , . ai6w eurouca6mm curoa qsjyuzae6osx aeuàojkawr.&u

plolciuwljlbzl6ooz)t u umppoluy,(lpsp4lesLo6oi#élbz)uaoly#oauhuaq l c l l célyuarûagiaeuàua- us. pr ûayj4lu (p.o aeuàua6orz.

c

.

.

.

.

u' :/L-œ rjl ap#ll ao Li,p/u-ar uee ipu-pl qplolœcrue pqyuLw6syli. LI6W I .*44.J3&%.CeTulq P-LI GIITZIUILJ*I Z,GIW G%.( . *N'6N T 651,/6:16*tîpsuàLoélp'#Jltl gl loœispw.u-:e ei1t àlei6' me6u6' t zi6t zrp' eitu- (pœ yuhtaw (chemi calapo !41 6w)69uar:,36/16: Qeb 'lro (Bleaching)y)sy6y:1.5gultuu' jp-oœv w.600..$6' t zi@h1& 40 t.w6ll6-61Wi-' .u-ui

G''#,UlLlIbh/'O Qee6TiG1*l é16*76M&G1616*69:3(. kN 'T61 p-cim

LlO AI@ L-SL-WGGIUWIGIIVGLDTDEDJZZIULI6TDTC')'

F3LDSYIGG I(f)éhœk-uslGh165)& 67$UL-69TZ.Q-I KI &66 tllGluli& G$p u6maA36MTiu56éuiip'wJ;Q&ZCi

uulu-âp'o(409113âo mia axt-sLiusyuma upl 'gtl/ p-ckm 'Louvre

âuag' hbzlauaTœ 6u#&Tp'6N eb zhplp'w 6* 3..+ 6*1:61(! p&>'#p'(@ QLI; Museum'-o'ov qpl6omisàlu pw.

6rr01i. 1,606. j96. t sr:&6W1 :4 axtslpl &nlasl : cp6x .

6 élq Q&r(I )4o36uœat tgssLt pam'6 z)pqpl uy:a;lpap'pum6>r$:161 a(. q)01 . nm auyuolr p6 é, ar sibxrbzleg;o.J16516-61@mm6 uee uà,a6mpat oL5. uiajjl a6msspiarco,(M TULLoyotàuatsulr6m (lul:o mipbzlœaumcri @0 u6

z.z z. oa@koystso.coo: ayuwsjs ag6oojayujuos.

.

. , Qare g (+.04) , @qy qtt i Cul w ollp:b zoj lat zg l p-rueewu 6mu.uaqei6rrb auiei,#lllu' ltllp 611 o&6h)gj)u () zjya r.s uu- x sxku-ys. 1 F a c i a l Ma s k GI T T L S j y b ' J r o . . + 6 0 éI T 6 m: Gh ( wb ' m p ( y u oas o sozou QeuàwGlembniolwplb' ow tzkoo us,uli6orœ u-,tpulœ u-tlgozi Qolciœ mi e3< : pla uF @@ sosp jooso s qarwsoauo s-u.u ssygyszgluasgw.sjusyuusou-t qz.aozér . . Qgrpo:a iryiascrsa qszgl : Qsscie r uaci.eo Qu6vviœ ovrpumaaejuy (n ym ip agk gp'uau alis. qpj6xsyuuaug (pwqagk ao (whi telcureyœœa/umumuoLl iary.GpiLuozmâupTl .. , u . .xq .y ,m . ( ! . p N ' T j i eu à IT P ' P @ u 2 L + ' 6 ' N a xu l 3 a x 4 . u a / 6 2 u a r -3 , F i o l : d l R S QT U C B % T ' I OW X W E ' O W ( g R ' M W L D V o Y GO M . RXWWYRû5RWWYO lG @1W'*IGIAI6TVRDWUIUti lei&Gi.LIWUJ(. **GO& &i 6>ri,qplipp . llyer- tilztaioaijlqx - r:esbzlmpopr . u.i:w . Qeuiw œe ..k (psoyll él6œ pa us- qpl wcplx,o6soyzju'jaw .gra rsjoswr srsojs osoua x syyku ys. gszjsoyy ulqr jo.y .mpupuq cx,6k uaps âepolö axL. suoguy6maagk grsooujs gkop.oassrm x o p6é âb aAole;ci (jN .416ïreokopu ziaiehgjo &601&kj!:J30 Qgr .616o C6u6< G1L5. P-- CL (;Ooguaiou u b qplpél aoiu-ss. fp. pcicT(lpT6b- mupus lcy60œuara6413 6u'eTuma6à1tà 6r)6up. asoQqar sgsoa luslsoj ui6tss cpjoau xsjwo (.p4. p.). oupsa. y . auyuo muoug osuauogsusj yuos. w4 Qarcicr m-pq élpw . toléltluaQolltuso (lolp'slplu' .wö px3 âegiot:eusw qpl œi uayuyys uo o i u tu pr :4 njiuùlluaci . Q lloubulroaib a( e j g i ou b , pœ ieu q Qul wol r œ m/ U i QU : / S ) I é t p ' oJ l q e i el ew op 6 4 i . aptouarb zrqxozriaciA&QTJ.,o4.t 5tawiap4l ospruao s u. jo jj uaysj oajasogyu usjuwu oaroysoasjaxsgusw,.oj ojjau ss Cpwœ@3.u> œTR#@;$&Tm;&W@âe3.:Të ' u i u l r wr u â Qa r c i g l yr i a c i . q p l 4 l a u ma q b a w L g wl l u l ' X Z W W ' ' = u' = v w' ' uuiuty iuàacicpl6o6xrp'wusaiaujrol:.um6Mp'4ltuQ& œu-.eoujp6op . . . . . umkoL&& 6413 Qpo/éloQtèélpsiegci... ypp eo ajjllpsu qei6xrœa, v œia6zhcranlbllppreœ cTwzvuiourslualjlw6 z v u h p ( z p r pr l pwu e &: 6 ( ; ok o s i j us og r sos u osog i o i u & u ms u Qs s c k é l o i p ps65i 69631&66 (965)jDu13.cgl6KlbzTp'@ 615u2:L2:75L-6324.*65'& . . . Jll utbhœ:iac?qplatzuzrssLéle3qtàuzrwv apo U&ITx owjjlœ6otlll 6urwi *l( . . . jasup.jjjauo i a atljlo uiu, œ ruglujlo uiu axq.ua6uiao.g T6 mf D RI U i OF I S WG b 8 ( ! W k * 3 Qu/ t Tl ee âml f i Yl runl 6 r i F r b z i O I 1l D &t f! 5u. . i eu à eu s 6 fl 6 l6 o: t o 1 âog -g k y u a ol i aeh g i eu b pr r i ac i . . . . b '- uhuli zi6rr owoow qpl olciâ6rrlfœy6xlwrglam wl uw.@6 m p-t ui. azbw u' lu 3 a'e topb av ulrwaruiulw baoaiuawékél ykoumo xrc nyuaœraâ. V oawrJI .pw qb .e wt ullglpw rjp JI61 ylo4luoz,u6J1u.qpj6u6kl6. lr uoi6wrœavoiœm Iliomw.swzvrtlpyub .-o pso6uass6oyo ctusgsoayatjsuy,gljosoayat suy :mu ,. M., 6 e:mo 3zrpr s i eh io.caa' ol lo zti . qo'ïr- bzlau ujj .lp4 .lpe . u aw ,siar.6:. :uoakoy6sstussy 1 . a o oao.otyjs.ss p-oaograsuauou-alu-ia.srowrj a6ugl uauqâou b ao miuh a6u mpt ss u %: w-,9 Qe iti he3 app pu .o lp4 Tu a awâm6 iarr ûmo Jjl sp. pm uhmpr x , . .

-

.

-

.

-

-

-

.

-

-

.

.

.w E adl6toojb e ultl6uw a6ugluatà

sj.gkqar. 6mago sarjjloavsktlwar.âa gugoksj6xvps- uao ;ty .

sskoyyjquaysg xs.ososgajjsko Lo6vry)u étu.usa&,

c

cploh6uutlupw pœâe o.ksltpaLiél6œ wpolisk ejioiaxt -#l:t uq6ïr6xr 'k% (jius,x stoiu-iu'j.oguaroryoggrjyx lo gpyya 5o+ Q ta6aiatlmr,qs6t z i a z6 r r : pr uaci eok o p ' 6 z v q p j par a 6 z ) 6 u4w4 oa j y ar 6 mp ul uv a x oss guu4l o pol j j l 6 A 6 m6 u. J 1 l 1 1.o ' Qoj l t u v ooi Q .m ,o kj. gjysxkag6ooasgoagk,oayt uoagko sopzjs. soa .0 a r c ? c r u j j j oj l r o og l u a t à Q e w s à g l t l g l u i r . 1 . S l 6 m p u a p o a v i o z e i o4 z ww a r p s 6 u a lo p p c k p r g l a og ; o o z l s u y u ws j j y a r aa a s c k l s a o ' o r a r a t ym e l lmo u s j o y s . ulw 2.j516ow/ aL5. (!pap'6mp tariLe-lluar,6'X TCC (luaibaiglœ olaci ogoolss.âp'o cpjjl guy.u. g,. ys wg s. tjpso'y)ojp-rglseo o Quaua qs.yoruaus sso'yl o: H =% prgv u)ss uarw- p'wi Qv cim (lpr ri- uh 6I6tZiQO'XSUS b a- e u. a6osu' j. c pjo6vrso 'ss6grâuuuy orar âa o6myâop'tzo6gr'groisj qplcbhp'p6xiao gsto 1-.6f1Qeuùuauheuazuh$* r4&6:(lp LD@ 5'>T& 9-6Ti&Tl. Qgrluoliaci 616160/:5&p606o 6:14/61 ( 1 J*6:âTOIulit ouàolb g)T 6' rlnlttglezp *1*&65161œzu' .q.â Q&:6:6W1&6:. 6f16M 11* 6l6û6uuicusop6é6orL5qoi6vrœsislpwtqcum .bzv 4 p6' uf nlœ6loe' uiw &6413.tuzllh*tmdfuao 6' r)bzrQ/16169C6u6* u-:3.41(!hLo6rrr ' LIOI EN6SIGI LIF.Q LIFO ' IW K GILIF ....... r fla6r' r.kflo '6mm FekL-J111>*/ (! :6rK1&6376n/*>:631 Gv Zqts.k /o'6mm FYLISXUILIZL-.O GIGW YXTCGIH L-TY'Ql//6W6 û@@ . X$/*60&$:61* 6713 Lo6é16Y:60 Jbuh/lqeiboœN e6bi. aCP @4 . 5 pJssuuooar 6klö 4OOue tlpo6mppjaos Jl fl i é l z l w. u . s 6 x r l / œ6 r r i p ' w 6 : 1 U L t p p 3 4 & C p 1 & 霜c p u 33 . C œ**=l Z& 11T â & œœg p uO3. glpw. Jlluao' aojlt usau u-go payo' q u pl6mb zrp'w (+4.611&6.6rrtq3 jjuagibutbhuhuaGp pl6ow. ' 61 64965)60 to4l c CST'T gia (t yuyuarpwusawe6u piozi. QPE' OW 4lö olwkwuq aoaoamgso.osar sw l z âoueuyts. . qpl 4laulz6xrQppkjll Gupulw6muaep4lgsa (2plltih3. 'Smi lecostnothingButgi vesmuch......'' GUICU/*ICY éG II M SC>FCL-éte#3tf)uàJlGyœiuiegbzlcruiu/i*eti 6wsssgrs'oo'aoskjlu (zudiuâuyasjuya6up'jjlauough uleip'ppoiéloiélpw. cpl6xlis6mu-tlltgpp'w a6é.s6é6o6glt uiuasy6uiuùuhqagi(zpuyolouq.upl @ 0 qoziélflts6z)ulp-Tip'wogtèolprl jhrt i6160>113 lwp'w 6é)1 Cul .w puWo Qulpp6xlust 6o6N 'w3 u j . g oas ugy yos ar ( x s xy gu . j . ss g k t pt pg u oy oay j o y a sozou 6MT666z)6o...$6- 61 Lnzjnraâbjb.m olywg .36zleu&l qplpbzTyl é16.t-403 qpl ! 5 l 6 6 2 7 6 0 6 T ) 1 1 I S T G7 ) DI s y yj ug o m a j o y g y q j ; o i joyoasu .av éllu ..x3 aeuàglpa. a wq us @u'jgro.osooyosoiaujack, 6lp'o6m6vrt jlylwolwack,qpjueurw axu. . o dj eum uasg)o qo.yl ajyuujsa ljszou. j.aoasr q :oaicotoac' r 6v.o6muxrtluar. o w:u .

.

.

-

.

.

Qeuhgl jnw.qsozrr0,tore u.bai.aamiljo ayo #lfluwz)uluhjlrh'w ulcihglkospso w o tyau. j.

m y qm kosjj) ,usyuassmoa.kikoo.aas.kosjowugp.uuxss.

p :'siï. b usdmb l bl aœi oxr . w 4hl%rs:rGuh b6z t p;:t41pb u54 wuyQar (!p.4 1CLBG e iF?=9Its %pa 't 216160 1 C6u F65TY GL JCUF* ' l êlTe œe 61:/ EéJ lpu 'rru qo aio aâoi sœaua liumâ6 û( 6 o. ru leJ 3 mc cir( e ' o z4 ri1 g6 F'PI Lhc CU Ju lê 63/ 9* 1*8 6. qpl si,Qe me& usIJN Fg CC rL OFSCl :' Uh .

pro ziâogœepruy.osrwuoulrkpeoljuw's'w ulgd,aljouegmuq âeieL2cili. 5u')l+am'6.w on Tuhuaep'wglpw. .

:

; mbzDnltu/œ p-pgjlagk,@pp . ssogogk,asosgo.

.

-

w3 ïœu-ie3. ugfb'p e/usuruaci u:6rr1C6h3 fyb' *o C'e3. etàhusup'4lb' ksu* p'#J1cp'utbi.

po o.osoyo ....... q

.

. cytz6-ao é;o

99763 33077

k +%

pj6mayysgogxqajjjjjj asalpyj opuj aytsjj.lpmssj

s

' -. ; .'?k..

$

$$

V, ' Nm f. ,% J> * m...m

'

t

cs tz6gpa6zl6meci œ wrûo c iaci.

X U X P-Pâ&Ci Lo4luiu,cplspmsw p-uaip'w apbzrruhutshus.

.n.qar uai,

.ct

. W. S,. j A

c - .u.U ..T

p DU4%kJ*JkLJ

f4. . l

.

=%Pt *-6 élui*60

e.

'. l

é(:55 ' 1usiiimi uzmicsnulililge,ultjgljpi q%i

4? ,... t

'

-..p

a6 o x)6-4p6 496x:uarua5641s,iQg6oEél6wmàacisây u:uyuulous. Lalw gusyssoou,u ayjsj sjsoa sqr uosjyuols.

. gj *-

w .* a gi.otàh usuaxy.yglo gloowuurgl agigysuu-u vpus.cusjlurcklacqs .s

..

,> è h j5.r,' z

,

, '.e ' . z.

.

ubvrœ- &$rlLospLo/e3.pe/âe 3*$1 ale-uhLati lei pl yu aEuuvrus c8,s,4.6u. passop.

c

..

*

8! 5'/6:13,(!p61/:6/1Louiw 1 T6- 65,:-113 FLoqpl6rrnl crgpa ,plyo uaarsei p--pyi ai6orbol,qpljbo euams uz,u- L+am'411 luai Qauùw,loljlau-ruagi&élp'w QE4I@QEU@LhLJ;- jjl116:5&qlj!eaLtpam'4161 6IeZZiQE' = Uù GuéluasLo6as l oéious Laoia6r* r Lo6mpuji. .

.

.

'''' ' 7 i )i -.'-.JJ l ) , . .. .. .L.x. g . . . . ' ; ' > , ' O &&L -œ O % œ O L t '' . ! A I , ? ' # , 6 . v' .J.,. ., . :. ' liI o. q-Q w '' -'s ...' #o -

A

.

e.

.

.

.'.';.

,

.=

..

'G N

, '< .

à

@ @5&F.@6T. T/1QJœ.a&e.;&FL-.6mL-ujjO. a yg)w V gs6uujlalxs 1.#),élymy6w u-s, a .

# #p) y g.cj. . . $.. ,.'

@

-*' ''

i '

.

.

. )

.xx

'-% .

.

J i .

kj

.

.

a jo a.y m. n

.

wz

ow

*h

. +r .: :7, -

@ ..-f3

.

.

u )s s s o &

a

&

,

.

a 6up6 .mp .

o

. .

.

o MF%œTlR&vgjuj Qœ rflaiiua3sp#;aig9 xsosuyayosoujgygj

.

-l&Lh -cpj œr i&ui

,

o up.ys . (2a,s.,a,gj,o#;a,cq,,gt y,..uuj

-J1jl o6s.!.

&

DW TSI-FI @ 6Np uJ&1 & m

s fe , . AC&.&62/#$ '

x

@

'

' .

'

- '',,W. F, r.

.

gw.u )x a

..

''' .

31 06r/1C,r.6TZ p -ejjltu#6**au-6x)6o

m6m6Alcl/

EYpax6 . wll.. .; :.p .

&u.6/)60po Qayyjymoays oatséaojjj.spj6owp's Quiol. i

5 6mœ T1 XKSIX GI/ ouj.& &6ma. s, s w a6ogyujuooj,.s wuagjjtparso 6maltotpojgo (bipo .j

owpaikljnsp'ua?aoulau,o aospn 'u.zkow.z'mu fl=G &6N6>' 6*/ G6M'. 6YO/u1*œ'*/ O u '

.

u.ia.o oyasao aospa Lossxr6u,ulss-nSuaiv âo p?F

CœIIA 6TTFT/ Ca/6r)6M r. >F/ utl ilp'X cple)uluilllei ? y693 CuJ/&F utl iljJ1Q & s6w*u ssam * *. cycgiauuLu w .

.

.

. A CUJ/? &64),lw

uuae aci:

LITM 60W$y%%î 'yp.ysj. s *$51 . $1 ; g 61FT1 (**56D*&* tm


'

* -siI ; < ' .w o -zurc==v, >

.>

.

wr' -' -'

-

.

# .

' < ( :>>.,

'

' .: ' *%j 1

'të(: j' , ù'.. .' j , ! e ' #,-

.,

. , '

,

'.

;

:

' Ijjaj QPW6osojoggj gjK ua6oo ss aps'p psck 5$joWF

-

'

'(bso6oaamujgj cojauj#gj .(ga.uj.ynguy'ylyus6ogél Euprflïowp i. e6ërslill okwp pœeœiC&.&6o;rj1#, @ 6o6= p pœ eœ i Ezg.tmi6oatul,& 616zT:6: 6J3.6T1 .g.

6

,

a'e'a' usTiLoglL& lop'olusua6oia6op'w Qaiibzwiu.niaici.

'

-

' # -, t

D owpaiQœ ugy arjpkiLo6ziC&/6196:961 Q/ua6o6top;

''

.

uhlyrjp rbs6mcrouasulw qlI.y.(j).a.l o,;eiqpl:.ileriugo e p@ 6% e kb K rb

+

, ., ,

st qpl6x/1* Q/tubxllcri Lolnlulu-Qatu6oicri Qa6rrll:0:5 3 . . . m .m m.x ub2l &62 Q&F6VrL.Fi&&i. XGl6' flLo Fi L51:51 516m6T:+111/.%.GH@ F XGR4GJ

.* ,..

e .+).

!

;

h

, jl

. -' .x.

><

, '

'

!'

.

x .

-x

..

-..

.

,

/' F

. '

-

.

'.

!

,

*:.: : ' .

,

)''

' . . .-. $

k r

.

(

.t-8

tllg;tdiftoë.6 6T)o oaj(u

-

pp'yoTulwuauulwuao TC'PS C.'0'M PUT ER ED UC'AT ' 10 N . -' v @* p#A p

s R I M A D H A M E D IC A LS

,

.

.

.. .-

j,.)

u

j

..

;..> .

L .

,.

e

'

-- .

j

.

. .

Y'

1

.

$ j-:?)r z. -:-' ;ë,7 :' ,j

.

''hj

. > ' . >' . l.

.

''4 ', ' (

/ 4'

-.

: . . , ., e(.

.'

s

'

y ;.

'

4

. N' ' ,

'i'

, .-

. - .

p k! kuqx..?. ;.

'%-'

/

ikr tê

t

#

'

y

''..;' ). t j . -'..'- .k .

z eer.- ' .: F

..

$ .J

''

,lv *# y, ' . , y

. . ' -

' :y?,tr .

'k.

t

C/ W'3 .%'1ff, :4 '

'.

.s.' w :. x>r...,0. N W :.o. .

.-. ..- 'xW

,

.

,.

aû.

.

'

..-.

.

,

'

e',,

' k #r !; (j.. ' 1*'a' :

'

. .

'1. a .! /'' ).ax./ . :..q, ' '. l '. ..-.

,

..

-.'

a

.. ' . '

,

..

.

..

e: z , 7 w. . ''r, :k .

w-'Y w.

.

.

*

,1,.

. '

-t..

'

.

.

,

r

.

.....'.'

x

.'

'L

. . .

'-

--

-,. #

)

.

'

. '

'

' .

' .

. '.. .. '

.

j

.

1

' '-.'

'.'.

.

,.,

.t. l' '''

.

'kll ,' k ' j

-

.

*

., L

.

v

.

+'

.

'

..

.

.

.

f

A ,'..q 4 ! qj '...' -.. , .

.

wv

'

r.

' .

t lll : -. rpxo .

. .

k jl ji lr---

-.

.

'

.

I

.

j

;.. i 1II lI r .

.

-

.

V

.

jq y .a ( . jy sj j ' jyyxju. . f u, , .,# 2....,, . . : y (; .t m -j . : ' n. ' ! . i.' zr , ' œ ' '* r.j

.4)y y- / . y; y *.. , - -' '

'

j .

.

vl

it'/ ..w j k# . .w

t . ' q ;, . k,

-

..''1. ',,l

.

. ' ).,% 7 .

r..:uk ' ' qs

r g.

L .

k ? .... -;, ', . ', ' 1, 1,,. .

-

;

.

.

..

'

'

.I .

.

X1

, s

.

.

. ,'

. wj.. ;'' .; ..4

.

; q, yxy ,. ,' x' .> ..@*t ., < m ig '. z --.au; $ x-*'-''-' l w ,

.

'

.

-

. ...y r .

.

.

.

.

,

x

.

..

.

R.

-

.

I' kk. @ .--' .'

.

:

.

-.-E

.

.

r

j,

..

'

'

'

r . ,, y

.

. %w

.

.

// .

:

Pn :o4sG2 265842

.

.

.

t

4 .

'

.

*p ' p'

a

est C ar street, V irud hunagar-62 6 00 1 . -'7' -' . . . c eIIk' .i9 8 6 5 219 o zs ,

61mia6/11-3 qplumœ p.l L-Fiu.ia6/lei loe p.l #

..

.

.'' ''' .

.

.

z

s

p

'.m ez>ucv 'o-

5 ,Periya pallivasalstreet, x ea r Lysa nder H ospita l, W

#L @ &e 1o *= mo p'lal é œ ulo i.

fl' . --

@p * :@

coxm c'r:Tces coMeuvEn Eoucv lox

ea so u T H c A R S T R EET xa xo V jo an wa ou nn wo aa wa a g P h : 94 420-6 06 96 j

'

A p@A

>==G -

g

fp -zfjj;- p

..

-

.,' - - -- -. -.

aci.e6' ksltu..g.41.&.a;.,;iL96v56é1o@j5&iqploï6h5p.-ci6s * p

,

:

z

œeœïpp/i.aTöaOpwoaFe laouq:ea/iœu

.

.-- .... - . ,;

aosyy),sajue po' so 6xrp' ileie .WVx.lGi QœG'iGli TV QGVLJVG'W @6mT@;d1,

.

Emuhpnrr iéeT/i.w um- p pbzr œ iog.teâumaiualtl peieél

th

:

.

axuiu.i=x.41.& .&.F/illlbxs pb' pu-oulp'p@.D owpai ! œ q I T / L : J I e6 k$ 1 r: et œp ' pœoœi C/.&6*/jj141p6m6* ' .

r

.

e

u

o 613.616:5.g.6.œ 6m&* Qe olei :0:5 3 Lae iCul#lEzw i

g''r).. -;:o-.

.

.-

'

+%. PTojojg ojp.pyj (pouojj(pooyojjtpystpar.

a i r .

,

e

.

gsack.

-

& p6*6' mLo#Fi Q/tue6élp/ dlpjjppici 619p; QLa/@:

.

w.

.-. t ,x.+

..

G3.l m.g. l z-bw œ , l z-bw ool uiae i- œ CpTw Colœ œ

1 '.

.

,, . .' , ..

l e . 't':

: j, .

umuoua:.s a-q âosa,aowrjbz'paesg;o m-- q piuwra' qxïeua'i Q'uhlop'p-i.

.

>

.

.

6lows'a;i euziyual

.

>

d é '

ysyr

o wrglau ujucu-s .

'. A

'

c ;. ' .

aci.tlp- ewrncip&T# Qg..'sc,iglzle qple,ia;:zi06.a,âpepi- bw oi- - gpurgaum- pTbmep- ,qx-pp

.

.

..

LoYuap-6zwroj6uprûaiuhLal.iu.w. p6#rslt ué oo p'.6m6o. gsjojagksauaup.ps.lsjylujya gsjayx u sjo)uy œi tll:umaiua/*-bw 641olwrflgle- i.aœi6zvlQplélp 18m bwœ,uwbwcuaiagiIlumœuaegu auyuae ea6pe Frflar iol/é . m. n; 'f nl A)el -ni #1 Ghue lulluau6 w Qup'pœ.i.. 'l --l ' h #' ivf ' u vl -f xma3L ' e oc r-) wv -i Laeoi&6 -'œ .' ''Qanœ iL - 5I .œœ p'#1 . e #uau- ak v* b

:

':. ' '

h '.

'. .

. '

wr

.

': '

& p6t)6mLo*,i Q/t 12O6t%I; X él 6YFW CG16%%i%.6*62GIXW'Wvi'GGSWTIXW'WeoœiWQYQGIXGL-TVOVDIN . ILlLZL. .. ojwuuw yj. osoja s.yluj, j).,a) JIœ6%iCGB6é16é16h5Jl:ulqGlélLl/ti lJSL-//L @.@65i$1pvgé ojvwpsay

Nr

,

.

. .. m . ss . w'= '- = . (y j aass œib 'TWGli &e et mx >IhI &G I pl Dl Gl œmb Ymt a.sss LINSIIIYgygysu .911Gh ocoa l6uj uynjluluàu6gr, (ogapyl ya qsoygl uas j auw oj o l o j y uu y oj ou y op . IDZOW GI Q&l6z@u.lj&6yk.ujgjluluàujoipel6ggyluyuv ajygrsyojpyœp x yw yj. j jw oyj msay majoujuroj ajajgy Nmoygyj Cpsiasljujai , &;@ tlam ntzpgâ ujgkgouygv ojiao g,o aa alojye o ar s- so ujj.ar myx ojjao uto ou x g

e

.

1$

',l

,,

+ *.,. '.

f

-..

.

A. .

I

.'

.

/

' h

. /

;, r .. ? ,

..

.

.

.

t

'

), V j-

'

,.

t jjlas e ysulélp6zkjlulé oqpp p6m6oœi C&.&6A)/jj1T ol;uuu (payu jlojoujargi aso e x oyar w joya ... q œwrgjgloysi. u:#aygan,uj4lowuLu-sljujwuasoil6mL.aop.ps x ojolojyu uu so uulojx uoygyj m uasj aalspj Qas6z1l

'l:z //

-.

,

. w.r'E'C3ry'j

'

..

& ewpaj z o s.ujy aoyylujluju mp.sju asyyu c? i g l . u l ci b x u ewl j u mpae ie eu a c pai pu me ou .. @' 2 L'* -:1* f1*9-5*5IW* b''** L'd1@ 3 21* 'œp'@3 & .=9i .

,

.

h/..

:

< .

#..? ,j

.

. ;j.

.

.

-

.

Laei &6*$. Qai/œil-liaici.

=9$

x .'

.

. nw.garuls.,ar, crms.cs i.psar m aar,

.

.<

? vt

,

'

'

auooxias-,usoTs/.poiuxia-pw aai- iu.ii

.

'

'

'i

œ prflé6xrFi. uhiolulu. #loluaieiœ uh L&116N Qlt ueoFm i

1

oJ

.

, .j

-

-

-*:.A,

.

, .. .,. .

*

L&116N QFua6olcTioaibaib'cw puo6oumuhtl&eéaiumeo *-6*xr6x1 ' .

,

,. '

,

'

.

.

œj fl&zlLll .2L.l.j' sij ljllll#oFt ll6ïl/6Tlio- *œ ar/9-6* 671 -pr ''p '6

.,

v j: j

#

s y pq. '

/ al6aiul(ljjglsuh@gbgtmpsùp6érjluaglojuaneérououh

.

j

#

.

, ;

*

'

<,J

. ,j'

-' I L -!A

w.

J

',

.

l olpœei l op'53 y.

.

/

C&.&6ï)F!j1#1,.6m6zxr.*oum6oœiep#iumaiual,maiuh6'ïrqlo'

o

aguax sm i

.

.

'

' ;

6mnlp'pœ xœ im .Loo @,P&TuhCuIT6mœ : Qatueonm i

,.

''

... *

yj(p.a.oyoyjoutx arjj ajjjygjaym6gsoo'ywijagk. Z ajgowggjyov ujwajgzjCaycc/ aoo#gjW gy.o Trrc/pTyulrr6grrél prflar lpl . : âql ppprri. zail oeiyp p6mbx)o% 6T3.@/p'41,œ.IIT;L:JIe6*slm:etœp'pœOœi

p iaialugyl oeeulel,aioj6lél6oitl pal owpujl 6 xrii.l6.m e i qpl6T#1* QFtu6tl/mi LOC&P'TTG , tmb '*6- ciP&T

p'# ,'

.<

'

.

*.

@6m6w p'pœeœi Lonlltuuhulei,Lo/œuil .- .11.41.(j).&.

. ). z t

.-

.

-%

> <

.

qpl

,

A:# : q

.. J-x 'e

:

,.

-

aeio epsulci)uupparglaum6rrtqki,â6obal,coaow

s . '

'

-

z.

Qal6zriu-lu-uàuzu.w. CPj6ZAPQUJTZ/ Ll6ri6G e pjjb'< )p . .

.'

#

1

=

'

.

Y

.

.

'

.

.

.

'

/

.

<yq tQ

:

t r

'.

.

.

'

r ., .

qtj<jr .k c-. qpjc.

/r' qu k tk ,o xo . .t

.

1 ; ' .i d : :

u

-

M A

.''.

.

.

-' r

'

.. .

.

.

.

.

.,

.

..

.

2.

.

l uélws pœ u-oup'pw. (l pp/uui e lpeé11 .% i.Qn .Lop'p'Ts azruglx uuaie uglumesuasll.tl i s ea géu uél u él ws u él p ' o u up ' pu uiau mu uTeu up ' psi . . .% .y oawsuél/ Apuu uélop'/lbxrTsai a-p'w Qasœiu-

Loo.f lum1yuuLoouu suul.u-.oau -uu lp'l rua uaxs -â-. 6ygé a.a. a.uuu.e os- uu,Los- uéueuwi élum asu -p .u aegp .: auQeeu suwa ,p. 'ea. ,ia. ae .u '.p' spieuuu L '''*

.

.

.

.

a . - yu uaiaa: o eua- s- i

.. 61L5.TF#oio91C6xro .91$1(1,&3 Qeuilo œolppsi.lu mœ rp pœeoliufl.u xi.opbzipöœspplœy olpréé o o o œ li. L I 6 W6 WI Kl i œl lal âpu a l â &p@. o9. . i. epu a L 5 L o psl l â L l ei &*p@ Qal œ i l -l i al. ( l p .. o9 1 61bxi. o LIFTP qpleœ ipbxi/l x /lbzrli.


'

f-1>!((O ( î à f ' . c..ja *î. --! wt œ

* * e

@

œ

e

-

e

*

.

@

.l .. : e.. .evy (g J o > .: .,.. z < y .o -j-. .

. .

*

& 616751 &*ao't ziQ&r(àh4p aruhyr/iabvapllp'p uo't zi6rd111oâluarus62105r5&11645'6mau' zugw aIV (birj@ &616751*grbzneouarbzr' GlTGIrlDl ' l'J1DLJ 'LIu9&*& (2&.6751.676%.uacicgt zlbz' rzfrp'prow'(àh6/1,:6/16ï) *p-41p'p p-bzibzrp Jlrjpœb zrt zlG) 'prbz' r,p-6ï)&4 m%m'4leorb zr q: 915*uauamcgp-puaL orbzrl.Truhtjlrp4lgr6r)6ot J16o,aya LooplcuLoumbzraogl6o,mr5l 6y&&r sl6ouauayuadl6o, xu x6oruaplcgr czllu' -woaoœ ' '(2a.czl.6lml '.wfTppr ' 6w'tàhc21Nrua 'uam'c9prbz' r,lua '(zuarl gicutzp,m%m'4l6orbzr&61czlu'o,'grbz' rpcgp'@&'QareröT 'woa' '(2&.& . oyrjump aeröT '6rt rroLo ',&Lo 'uaum6otqLorua '&'&61czlg',r6r)6o&'oua 'tzuar6ul,&r6o#,&'a%m'Tbz' r&yp'J1 glpl .tpb z' rpumy6:111s 6T60. 60LDTDTX ë XYTLD.NU VJbZTTGIqpljhxlë XYTXKTIXAL D,J:LD TXTIIXGIXLLILD J51 X qpltl jl

#

g. W VI TLsDxytjTn** Co . stih aujgom :o4ss2 -242565, 267 565

6m6o,xu x bzo pœ uhu-tèkopr6xr' l 'Gbzra ,a rbpuauamcgu&bzrLQTTCOQLU&U-CO srkokorC1,:6*6*6/16*6:76* Gb zrua6z7p, œ.p&r&p(2pr(àh,œ.bva

6DKCUJTS,56Tr &@41X@LJ Llcr &@ @%.6Y( . r 5L DqPIsxL1L18 Grc ( 1(/56+1&6+65L1LJTTXX LJ@ % 5X@. q% 60ua,Lore' t rt rrczl(2b zrop4 ' la'Qarbzip Q&r(i )Tu5a6rt riu-pd1,'Lo6mri6rt J16**,qp.yglllœuaacgu-ko 'abz' rKbzrilrt za ',qpI4œpuarua ',(zpréluarua '# Qgzrs 'pui 'Qaz6w'u-z4. a'apoL ' o 'uizertrcuz 'ab 'mm Wjb 'pua 'uam'cgt zilo'uari4ptzuarl,1rjp (zpgp'41b z' r 674li&:6A)4416zi LJs r5u5u51&'6.& gpu 'au'u-p.CLob 'm60jbru' .tàhQLo&&r ' Cotzlb z' r&616751(. w627p, upp ' aua 'QLIZT &Lo&'o3 aquibznpamzap'pzbz' r WrjTua œzr œi&6mm

k

Q-@6YT&'Xt zil@&'ï1j)@.qy62Tl6:5,Cjc z3 @i&'ï1 j' )az6rrJlrb' lXci67#u' .Ck-ztàhLou' .@hCL O&u'wp'0&'Q&6t5o 3 6f1 p'Tuazguizb'rrLoz6' t zrnli '

'

@ .

k .jj

@ ... .j .

g*

'

c*

a6.m lrbpuauam cgtzg6o' uari&'& (wwépl.g,u51,J1,w,tJ1 6o *lorj@ ars' lo GqLpp'@ Qpru-r s' l&6216456m60.1,2,3,4Gb z' rp 676röiae u-bz' r =%curam uh6fo aau-u-6f16o6m6o.abzrpru.œ acuram uarraoLoQuaromacgo lorslprbzracuraehaouauaru.LoQpru-aoépl. -

@

Gfu'weo 'Qcuert r 'bznert rb'muap-oa'#;Qr5ua 'uaza'ou5C:ip'41,56.67ap*p565/16:711p-6*ip'5u5Cuazl r . >TL o'Gr bl 'C& CUZZWIjnQP6V'p /5

@

;

@

U c

Cam'6 751-Wua 'uaw cplbz' rpzu.u; 'cplp'luawuazb zrcz slnyuarbl '&c96t5WorjCp aœiae a'o qsrb' l/26ï)(. j)Lo *,cplyjlczluao Lo ',&6rt J1p(. j)u5&p'uila'

aua 'uatàh#;p@.uabz' rbzr:u'9&'&6*'6751œuaLou' -tèLo 'ajb 'pua 'uam'c9PT6' :16:5b 'm6o.uab 'biluau-ir5 'pcpl rjprsz@hacg6r' ruaoœp'œptzlLo 'uacic9&*oci

T&*&

QazeröT '(àh67a$414 . r . ja'ép@.o%3,ap'p6:76v aœpacgo usg.gl.tzg6x* rWpko '.676:5.C&. / .œoua 'uaœpt zslG) 'Cgit @6:56r)6*.Cu-uilcit @6:56r)6*.

*

;Q

.

Qgrrhp t l6:,6A)rs1ac96oa koroaumpua(zuar6olua6ouaruaa korrsl -uac8pl -l jlbzra -acupyjl6o gruarsl coll sp Loro-t zroa,Loro -tzrcmuar 6u6z?- 6r).,6TqLp167a6x).%'uarrao '' ko '(2uarl,ao -tzr 'wua 'uarbzr.s :111umuauilbzr '&uLg ua 'uaru. '4.645m-cim uacic9a umpuaraa lopll uacm6o'um6o. :o

abéloarb zr prtzgb z. r ayoaumow ua .uubzrrbzr abz. .euuhrappr . ba. ps. ru t leu y op..osgj

*

e

-

F

Iz &./. il6o 'hp rubz r ou (2lu gr '5-uGu gummu 'ua a ipr a'a6o'(l pTwg l. a6 uslr 5 T&'ax uytu Ez ulabr 6 x'o lumgummg ara'JmILa yt6 r'k o '. u1 -. k( o2 wp 'lu au ye r' uh ' .2' 6w 1tk p a60uu m& lou 'r a ua 6 4lil 4p16 r)g&' o.c Lor a '&Qar cim6 o6 ro ko ' .g z' rm bza rat 'ur oyr b 'a ul mpau Tu LO U' Ir ua ào hp 41 Q&rj5 'p E. :?u*(àh aprjTTP'Cprtè aczliae a'0,*1,:6t56tQ&*Q&r@h&'aua 'uatàhépl.

5*5

6' t rtrnlz 'q eua 'uajb 'pLo 'Qgua '@ QazeröT 'u- Quar h' lae i,cplaLopzuazp'lp6zib'rr6' t zflJjlpœb zrrh' laciaL9. a'&L 9.Wr h' lo 67a$@ qxllll6muaae a' oaapugppetobzrrbc2* 6' rr@o &&rb1&6r)6rr& apap poko(2r5rp4l,% ru-tàhuauppar slam t @6ï)6r)6ï).uaru.p 4lu-u.kot @6ï)6r)6ï).Cprqua

+ v.

jj

l..w

*

r.':.

,

..

.

. .

.-.

r

..

:

-

7

! 1 ' A C ;.q.-.v.z..; v) &. .1 ' . .-

#

;-.

. #

.

r

.

.

f

.. . .,v <+ &

#

04

.

. ' >' g.

- . 'x

e

= ur. .j #-.' .'=. , .

.

.

$

;

..

.

..

F 9.

.

g

y

g

.

@

/' g ;)j o g.

.

+w

,

''-X '

>

v.

'

#

p. /'

.

j u

@

g g*

'

.

.

;

,

.

' -

.

u

# . .j <

, :

.. o .-

*'j

-

ej W d

,

! /. ., (*., ''.....,b,.x.A '' t

...-. ., - e< #I

.-

. . ..

.

-..

. ,

.

*

pl

, .y

.

zr..sa . u.:,. .

. .

'

x

. . t ii! !k i d p ' x. '-.

J'

*

cF

.

# .. 4.

..

.

.

-

. . ak. - .>

.

--...y. .

# :.. ' . ! ' i ; t. ... r ;'b k

.

.;

., jj . 3, 3 ,-

,

',.. .k

.# .

.e

jjy

.

.

,

'' . x

. .

. .

1j ' j. . j. g. j. j. jj .j

y

.

( '('j .,..v' l ; y y , -..,,: . , . :. , . ,,z. ,x y. jh.'d . -j )-L/'> k. ..:j l ' u ,! ..-' f. k # ,; ,. -.

. o

!1q , .s .s ?

I

. j

,j

*

I U

'

uzz . r ..t

@

.

LlRp)/k o't @6t56r)6*.Quap'Cpriaea'0g'1,:6t5eék'Q&r@h&'o3&6mLot @6t56r)6*.t @6r)p,1rjTuarcmbzirbko 'uaiebz* ruacicguara'o3

P g.

@

;

aœzam Gu-u-zLo67aoul uazGb 'rr/ Gert rert rp4leo uaua p . Q,:G' )641p'pl!hLo 'cplyj16% Ycé1amzb'rr.% Jlllœuaaci.6 7au*u-612w&G) *67azazua 'aLoi$@ u4luacb-zyuarh' laœ6rrp'Cp@13 zfrG)au5.ullrj@

,

UF

@

& p6: 567aoua 'u,23Gloua 'u œzr œiaci, aœiaci &p'uaœbzruilo' 642wcub znuip'414. r ja'o3 Quazou' . .a6.mua 'uazi&'o3 Cuazl, //

a6xr67artàh,lr5p Loozwr bzrLo6w(. wLo,L orozwruLouhrpruheo,a ruo6oLo a ruo6oLoruap 4lu-u- u-tàh16*&6m& r5ra Q,b z' ra Qazemr ' rwoa'W1pzz ' t @jb 'pua ' uacicgt zlbzi ( .j)p6ï) '6-:1i CTzb 'n' )GQb zi Wlyjlct ' lCu-zuai.

*

F F 1 @1 F

'

a LDT6276Y&1* ' '( .j)6mj) qpl&jp 'j puz 'uzu'@h#,

& FI

@

x1 * k .

y @

. ': ,,

v

.

%'13 . ', . .

,

.a ?'.

.

i ' ; ! j F I '

. ; .J i ït2 . 52 7.j ;, ' ..., ... . s .p : ks . ' #. .. ' .: . ) x . .. J' . : . . vI!

j :. * ' e ; ç

.

. .

. .

,

q.'>. ..x;

. j

.

rw. .,

'.t,.1> Jqva:

. ,

vx . p,t ' i ... à . # ! xe. .nfx . Q

;.

>).'

-

j. '

.. ...

'' 1 I1

'

- ' --

'

..

; m..) .'/, M'.-z' c-z'''#J ' -'.;

''$ -'. ...

. r

....e

.x

'

. /,

: ' X

b. X

'

.'ht''

45'$''$. ' ' /r-Ra ': ç$ .' 4k:'!'.î'rà-. l 4

x, & :ô.

..

hs

>i

'

'. -

.

s .

'

$

hty' '.

.-.

. ..

ht.

bl

qs

.. ..

.. x.:2;.

....

o

A $. , '

'z%b..'J.

.,

.

),

. ' f, . P .

,

,

r

. '

t'.. ' '

,

'

jj j

jjj .

# @z

9

. ..

',

.

.

. ..

..).. .,r .

,.

,,..r....

. ,

jj, , . s j p / F., y,.

.

j. A ' >v -

i z'?

rc'c#

x.

.,

.,

g f--..--z..;.....z./ .y'.J

.x. -...-.'....---- .x.......-..-...-.-..-., ..-...z..x d .. a

.I J

J J J .# .

- 4 . -. :

.I

#

.

J .ù .

.

4 .

-

* MOF

.

.

*

,.

.

.

.

: :., .J . .

itg. ., x p ..L/: .

u

//' 'ç kbv' :' . :' . 't't:'r# ;

..;.L,iç,.)$3î j' tt... ..:'' ,$ tï?ï .. .

;.., .-, ' j i . c.. .è ' ,r$.

.s. ,

r ' . ;.v g. j. ) ôàv t.y .

.. s

., . p . ;Q%j

y

. u..

jyy ,.

i jk

. 1 ). .j ) -' g , .. -. r ;sJ-p ' ZSgJIICy . . .s: . ', t

-

.:L L . . -- -..-. .------ -...x.....-'' ''

* .p

,.. , j,.,

1yy;,y.

->-'

X'-;Iam

, (

$,

.

. f

j

* $. s/ , . .

zWy.. -

.. .... . .. ..

,y 1.zu,tl h :Nuk sr ?kci,l', - K. j) sjjjj p k ' . , J'.'.ï 2 j ; . yy . . -. t k , y ! j r , r ;.; . ?k.. . .(.tr k. ày k :j s,.j ;1rq . . sô y' t ll j l j .. , t b 6 . öj

j .y ,. , ,jjj

. j. j. jj ,.jj, L>-y+.t' . .'. y r q(g.. j . y +g. ... w qg kw. yev , tp. r-. -g, ptt' y .j

-

,

u . yjjj'''jjj' jq . ' t#, :' 7,-,-.,,<.''' s'r'-?- -'

. .

J .I .i J .I .

-

o.

.

j , ' . ,

.

!

.

. .'.X ,

,

js!j v >rj x yv@ x .

,

.

.,.

.

s' 1.. . . j .yy. .

..-----, !r -t. l. #.'* ' . s. ---*G .

.. ' , ..

*

.

j .

l $

.,

'

f,. y .

q.vs,-..vc #A... ; -

.

s ..

. ' % 4% x

c.' e'e'' J #' .L'e,t' . , #'#'.# .'27.'##Z#-, ':.,' é ?, 9 66 6,7-#2 .J./c.é ,-. ,s 'F (, ,, 6

' ,

j. ,' y' # k .s.

5,,. w R ,j *

9

..

'' *'

e ..% yx

.

.

.. ..

u' .<.--.. .

. ,----.,-:L ,----.,-:. ,----..v-r ..... z -..... , , ...... , , ; ,. , . 'z?' , . .,, .# . ,.,r tz.., ?,e:;,..z ,,.; ..y

.+.

,

'r,..' r '.- .'

-y'r,y. y

,

.?

v

*e 'y z-' *z z' e'y.z.

.. .

.

.

'

yt a jrjjjœ. Q jjija.l œ.

'r'

-t

% . .<. o z; ;;; r,/ . , ..j; . j yj ; r j ,. z . . ; . ; , . , r . y , , c , k s j >z j j j r .., yjj . y .. ,

'

'

'f .'y .'f

.A '# ''.#4. A.' #. # .A ., .'F '.,. #.E .#e.

l j . f jj b.. . .. ' , #

.

.g..., . 11 , . !: , a yx t/ a . l .l 1 j

,. .* ' N*. .- . 1' ..

.

.

..

'

.

>

.

. J

.

a.-

t.,

t . .$.

,

J .

. , f

'

. .

.

. q ' / . ? p , : . ' . , J .4 t ? f3 ? $ . 3 q ? ' ç , jz k pj l p jl ' kjr.s r. ., . 4 t 3 6 . b 3 6 'L ' 3 : 3' L 6 ? Li ' L?) Lj . i. ls ' 44 : ,. ' . , ;k j . , ) . : . .. , . Z/ , .. ... .-. .. .,...s;j, --).. -.;j, . a....jj,).

..

, f k,yh q hhr . N

J

...

.

> . v'': y. ' . .. 4: . *i es',y,.., ... r s.. rps'o y jj .. ..i 1 . ,.s

' %r / z.. X' N . /s. . s.F '

't . '

'.. ,

N

.,. . , .

z N. . x w. x .. ,. ..jrsw.g'

. '' > s .

%

. . '

%

,.

. k E ,, ë , ,

?L. ... Z. . n. .. ....-.k....w...;j... ?$. j.>.:;.- ' Nsq C A1 $?.% . ,,zjjçoi' (.j i .... ''JP--z ze. .: ) k'. )j hv . .'ê o.'--'--. ,My '.g. --. -. 'yGy 7 --' f q * A . . . .. @ ;ij ,) '. .:rykr' .w . .; 9.'2 .) 1 . Q . . , , z e ' z . : ' ' z ' ' , .-/r-' . 'n - r..,-J . d 1. 7àt: , .( ,., . ., .j ., .. ,, , . . . , , , , , . , , , , '' !$-k.', k.,. k II . , , j.à . . ; , . ' l ,:IC dhl IIJ(h11 bI. 11)t 1)II'I I1 .).l 1!()I'k 'III. 1I( 11'l .' .bII. f 11)( .k 11 l, )II 1 h( , 1 . : II,IIII'( 4 1 tI.I,, IIIII(b. 1I . ; , : ; 2 p ..... .. .l vp .II . . .: t . z ,l-'A , ju . ''-.11 'k t tklJ,ï.'lI): 1II(.)llJt1J( I'II tll1Ii1 .'(1)')IIII 4''1tlllIIItIII'III. (I. )'I11J, . .-:.. r,-/----.v-:).Z,-F ---.,-:..r ... . -.#(' .. '

-

.--zA' '' /

.

r '

.

. /zV A: > / . M. fr4, ' .ky' f *' rrw.v-j.. '' , .'

# j' ..,zmr,y-.'4 . , '

'

.

*

).

.,4 01 j ; , . .'%C !T ' s'.. . $ 5 x 7 r . j v j f l y f j ' g y t j y z I j t, ..' . ' 6 l y',a.. s : p' .. . c'up., s ;, 'o... .v , y ' . * a ? . ' 4 t ' e ' . . I L . ' 4 * , . r . . . : , . . j . ( 2 ) j y 4 -1 . , g r x j / l k i r . . .9 . . 0 . . , . . . . 6 ) , . . , . ' . r o . ; j ! N , a , ' ' ' ' ' '1;vt ' -, . ,: 6.,.s y.r -. ' ..,..f:r t:. . .,, . .. .. .à ;i t gc-'ïr:: j;. ,$,-. .; ,; rq(... . . -- <',r# .. s.,,,,. : ,,g ' ;. . : . ,- . ,/ .... ,., . .,y ).,.z ,z zz,' +.. . ; q..:, ,jg,,.$:y!. (j. t. '. ?iç nj -t ,; -L ' bq,âz' r-. )y '.z;të,:z k.s .; .; u) Là. gàà. %.1.3; .. 3 bè : % q t . z $z ;) < y : . zej p... . ot . c. w . . : : . u . , . ' . . . $ .z< ; / r ' j . ' . . . t . . ; . ' . . o. . * . ,,. . .. z, '.'e .-'.-...a w. 7 . k. Y'. , . '. ..4 . j. .:ew .tk/ .. (;, ' ''. ' ' .'=.'' .p-'. ' ' . . . k ' , : ' ' ' Nf 1J ' ' . ' * ëv W ;tn . :..;..,..k;.,(.v .q.'.,-.,.'4.,.

vX. Q.. zz/ wx. t v î p> W g c 7 , t 'o' /.. .t''p2jF . '

1

j l 'j l *j l ' j rj y

.-,

.. :: -. ;j 5j '' -.!' 1w h$.!.' % Q..... .'.k'

'

j! jjj i j

-

cf .

y s . x u. :'... ,.os aJr.. . .

41 j 5j 4 :

*

.

f '

,

-S ,t,o

' .

41 j 5 j 4:

.

U

:'

J.J.. '. . .

y.:.4k , . )'s-:.ya.7' 'y

@

@

.

I.

.'

.

14) 1 '

'' *..-' 3 1-6 ' -:

,47.

.

'

1

.

. -.' à :L; '

.

.

p ::t: i:oged Drinhing W oter .

.

j l,,,, j

Nj p

o

.

J''

.(k

..

. .

,

'//',--'yzz -r-V #/ r,-

.

, .

.

.'' f . ?, ku.k..' ,x', -;. . -)î'.( . ' . g' .,%A; .g..:j;.i. .z

.

z9 -, l

'Ij'I

!!

.

x.xu svl.!s. .s;- --. 1 ', . ezxk'zt t.a'h,a).k . . . h:

j

.

d < .ï

.

w . ;... : :... .

. .

'.

eIs

.

.

'

jx l i l l jj .. -' .x *,

'

4: ,./ ,v.. .:.. . j .. s y

:

.

$

.. .: .

hq

.%x .& *,.

.

,

t

>I

'% i '-- '. N.;,.--s.y.,.,;t.--.-;ëjkz:l t.3' . . '' , -MJ 'e a *' . , ' z...4.;

t.:-.:

.#,. q, v.

. .

j j

t ..6s'. . ' ># .

.

j ?

j

, u

-!

'' ;

.

''' - ' ... .

Oro.w'x

.

; 761

1 ( j) I '

v

e

. '

%.'

- % rv ihà,çp k...:.itJ F.l?-x )c fA ' . . h, '. $ . 4 C. t.- ..... j . .. . .-j ..-w . ,. jj .kr y.kkd. ', tj .x ,j ,

tft- . ê.'; i... .*

, .. zj;

.

!9 . ; ( )

j ..tk

.

.

:. . ' .

.

,

:'

;

' '-

I'

: 11 j11 , 2.

..,

.

J

.

..

#

t

'

$.

't.

;

'

< .>

N

eh

.

'

. J 4J ..z. .d ').. j/ .9 F .'!: . 5.

A .>

'.

: . %. g

.

.

a.. --: E-.----.-...

u *. . N

.. .

..

w.w

!''

-'%* ')-é '.<'ït! S.r .::-./ l y.j. j- ; ,j ',4

.

G

.

r l r

.

.

. p

.

'

-,

- ...x .

.

>

t ; j-.. .

z. cb

@ .

J; .

'

Q

@

,

'

'

u-

.

''u . ..

...

@

k

.

.J

.

-

:

.

.

'

J .I .

4

J

.

J .

. -

Aœ* F

J

.i : A

-.

.-

.p ê ...

. *. 1

*x x<

J

o

A ## . *

:

:J J

'':

* >o<

''

.I

** .

@

k

Aakash Mirror  

ZXfdzfdz dxgxfgfghfgh

Aakash Mirror  

ZXfdzfdz dxgxfgfghfgh

Advertisement