Page 1

Sammanställning över årlig information från AarhusKarlshamn AB (publ) i enlighet med 6 kap. 1 b § lagen om handel med finansiella instrument Sammanställningen avser information som AarhusKarlshamn AB (publ) har offentliggjort under perioden från och med den 19 maj 2009 till och med den 21 maj 2010.

1.

Finansiella rapporter

Datum

Dokument

2010-05-21

AAK Delårsrapport första kvartalet 2010

2010-04-26

Årsredovisning 2009

2010-02-18

Bokslutskommuniké 2009

2009-11-06

AAK Delårsrapport tredje kvartalet 2009

2009-08-11

AAK Delårsrapport andra kvartalet 2009

2009-05-19

AAK Delårsrapport första kvartalet 2009

2.

Annan väsentlig information

Datum

Dokument

Kortfattad beskrivning

2010-05-21

Pressmeddelande

Förbättrat rörelseresultat och kassaflöde för AAK

2010-05-11

Pressmeddelande

Press- och analytikerkonferens i samband med delårsrapport januari - mars 2010

2010-04-16

Pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AARHUSKARLSHAMN AB

2010-04-06

Pressmeddelande

Arne Frank har i dag tillträtt som koncernchef och verkställande direktör

2010-02-10

Pressmeddelande

Press och analytikerkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2009 och delårsrapport september - december 2009.


2(2)

2010-02-02

Pressmeddelande

AAK i Sverige köper certifikat för uthålligt producerad palmolja

2009-12-17

Pressmeddelande

Arne Frank kommer att utses till ny VD och koncernchef i AarhusKarlshamn med tillträde under våren 2010

2009-11-11

Pressmeddelande

AAK noterar tydliga synergieffekter efter fusionen, stärker balansräkningen och öppnar för förvärv

2009-10-28

Pressmeddelande

Press- och analytikerkonferens i samband med delårsrapport juli - september 2009.

2009-10-14

Pressmeddelande

AAK inbjuder till Kapitalmarknadsdag den 11 november

2009-08-04

Pressmeddelande

Press och analytikerkonferens i samband med delårsrapport april – juni 2009.

2009-06-30

Pressmeddelande

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i bolaget

2009-05-19

Pressmeddelande

Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

____________ All information som det hänvisas till ovan finns även tillgänglig på AarhusKarlshamn AB:s hemsida, www.aak.com under rubriken ”Investor”.

/sammanstallning_info_maj10  
/sammanstallning_info_maj10  

http://www.aak.com/Global/Investor/sammanstallning_info_maj10.pdf

Advertisement