Page 1

Naturligtvis.

Produktdatablad Rail/10-1

Binol Rail 510 Binol Rail 510 är ett miljöanpassat smörjmedel, baserat på förnyelsebara vegetabiliska oljor. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark eller vatten, icke akut toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Binol Rail 510 är ett smörjfett avsett för smörjning av räls och appliceras på järnvägsräls med Swedish Rail Systems Click-O-Matic. Uppfyller Svensk Standard 15 54 70 och är listad på SP-listan över miljöanpassade smörjfett.

Typiska analysdata Analys

Metod

Enhet

Flampunkt

ASTM D93

O

C

Lägsta flyttemperatur

ISO 3016

O

C

Densitet vid 15oC

ISO 3675

kg/m³

NLGI

00

Artikelnummer Emballage

Lagring:

510 >225 <-25 1000 20008

50-kg fat (04)

X

sluten förpackning vid -10 till +40°C

A company in the AAK Group ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------556111-3472 Binol AB Tfn 0454 828 00 binol@aak.com Västra Kajen Fax 0454 752070 www.binol.se SE55611134720 374 82 KARLSHAMN Registered office: Karlshamn

/Svensk  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Products-Produkter/Rail-grease-Sm%c3%b6rjfett/Svenska/pdbrail_10_1.pdf

Advertisement