Page 1

Produktdatablad Q8662 LF/10-1

QUAKER 8662 LF Beskrivning

Quaker 8662 LF är en vattenblandbar skärvätska baserad på en patenterad esterteknologi med utomordentligt god bioresistens. De lågskummande egenskaperna garanterar optimal kylning. Brukslösningen har dessutom mycket goda rengörande egenskaper, vilket minimerar risk för kletiga ytor, samt god rostskyddsförmåga. Quaker 8662 LF är lämplig för allmän skärande bearbetning - lätt/medel/tung, såsom slipning, svarvning, fräsning, brotschning, borrning, driftning i de flesta förekommande material. Blandningskoncentration:

4 till 12 %, beroende på typ av bearbetning.

Referenser Användare - Scania, GM Powertrain mfl

Typiska analysdata Analys Utseende (koncentrat) Utseende (brukslösning)

Enhet -

pH pH, 8% Kinematisk viskositet, 40°C Densitet, 15° C Lägsta flyttemperatur Refraktometerfaktor

mm2/s kg/m3 °C °Brix, %

Resultat gul vätska vit emulsion 10,1 9,3 48-58 1020 <4 1,0

Lagring:

lagras och hanteras vid 4-35oC. Förvara emballagen förslutna i torra och väl ventilerade lokaler lagringstid: min 6 månader

Art.nr : Emballage:

10813 950 kg cont 195-kg fat 25-kg dunk

Underhåll av brukslösning Quaker 8662 LF levereras som koncentrat för att blandas med vatten till en emulsion. Blandare, typ membranpump eller ejektorblandare, är att föredra. Vid manuell beredning, se till att blanda koncentratet i vatten - inte tvärtom! För att försäkra sig om en lång livslängd bör koncentrationen kontrolleras minst 2 gånger per vecka med refraktometer. Fasta partiklar bör filtreras bort. Likaså skall läckoljor regelbundet skummas bort, med t ex bandskimmer eller annan ytavskiljare.

A company in the AAK Group ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Binol AB Tfn 0454 828 00 binol@aak.com 556111-3472 Västra Kajen Fax 0454 752070 www.binol.se SE556111347201 374 82 KARLSHAMN Registered office: Karlshamn

/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a4rv%c3%a4  
/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a4rv%c3%a4  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Products-Produkter/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a4rv%c3%a4tskor/Svenska/pdbq8662lf_10_1.pdf

Advertisement