Page 1

Produktdatablad Q3750BFF/11-2

QUAKERCOOL 3750 BFF Beskrivning Quakercool 3750 BFF är en emulgerbar skär- och slipvätska, utvecklad enligt modern teknologi. Produkten har god rengörande effekt på det bearbetade materialet samt egenskaper som ger minimalt små mängder kladdiga rester. Den är dessutom mycket lågskummande samt fri från bor och formaldehyd. Quakercool 3750 BFF rekommenderas för all skärande bearbetning i gjutjärn, CGI och de flesta andra järnlegeringar. Blandningskoncentration:

5 till 7% 7 till 10 %

vid slipning vid allmän bearbetning

Typiska analysdata Analys Utseende (koncentrat)

Enhet -

Utseende (brukslösning) pH pH, 5% Kinematisk viskositet, 40°C Vattenhårdhet Densitet, 15° C Lägsta flyttemperatur Refraktometerfaktor

mm2/s o dH kg/m3 °C °Brix, %

Resultat Lätt bärnstensfärgad vätska opak 10,3 9,85 Ca 40 4-33 978 -10 1,2

Lagring:

lagras och hanteras vid 4-35oC. Förvara emballagen förslutna i torra och väl ventilerade lokaler lagringstid: min 6 månader

Art.nr : Emballage:

10971 195-kg fat

Underhåll av brukslösning Quakercool 3750 BFF levereras som koncentrat för att blandas med vatten till en emulsion. Blandare, typ membranpump eller ejektorblandare, är att föredra. Vid manuell beredning, se till att blanda koncentratet i vatten - inte tvärtom! För att försäkra sig om en lång livslängd bör koncentrationen kontrolleras minst 2 gånger per vecka med refraktometer. Fasta partiklar bör filtreras bort. Likaså skall läckoljor regelbundet skummas bort, med t ex bandskimmer eller annan ytavskiljare.

A company in the AAK Group ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Binol AB Tfn 0454 828 00 binol@aak.com 556111-3472 Västra Kajen Fax 0454 752070 www.binol.se SE556111347201 374 82 KARLSHAMN Registered office: Karlshamn

/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a4rv%c3%a4  
/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a4rv%c3%a4  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Products-Produkter/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a4rv%c3%a4tskor/Svenska/pdbq3750bff_11_2.pdf

Advertisement