Page 1

Naturligtvis.

Produktdatablad Cut20/20EP/09-1

Binol Cut 20, 20EP Binol Cut 20 och 20EP är icke vattenblandbara skäroljor, baserade på förnyelsebara vegetabiliska oljor. Produkterna är lätt biologiskt nedbrytbara i mark eller vatten, icke akut toxiska för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Används som smörj/kylmedel vid allmän till tung skärande bearbetning, som kuggfräsning, kuggskavning, revolversvarvning, djuphålsborrning och dragbrotschning i material av gjutjärn, stål, rostfritt stål, gulmetaller samt aluminiumlegeringar. Cut 20EP kan även användas vid plastisk bearbetning och gängrullning.

Typiska analysdata Analys

Metod

Enhet

Cut 20

Cut 20EP

Viskositet vid 40oC

ISO 3104

mm²/s

19,5

20

Viskositet vid 20oC

ISO 3104

mm²/s

37,0

45

Densitet vid 20 C

ISO 3675

kg/m³

885

898

Färg

Optisk

gul/rödgul

gul/rödgul

Lukt

Nasal

Stelningspunkt

Egen

O

C

svag, rapsrelaterad -3

svag, rapsrelaterad -3

ASTM D 93

O

C

224

190

10220 X X X

91118 X X X

o

Flampunkt Artikelnummer Emballage

Hantering:

1000-l container (02) 200-l fat (03) 20-l dunk (05)

lagras och hanteras vid +5 till +40oC

A company in the AAK Group ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------556111-3472 Binol AB Tfn 0454 828 00 binol@aak.com Västra Kajen Fax 0454 752070 www.binol.se SE556111347201 374 82 KARLSHAMN Registered office: Karlshamn

/pdbc  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Products-Produkter/Neat%20Oils-Rakoljor/Svenska/pdbcut20_20ep_09_1.pdf

/pdbc  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Products-Produkter/Neat%20Oils-Rakoljor/Svenska/pdbcut20_20ep_09_1.pdf

Advertisement