Page 1

Naturligtvis.

Produktdatablad Corr/09-1

Binol Corr E10 Binol Corr E10 är en vattenblandbar transparent rostskyddsvätska. Den är avsedd för temporärt rostskydd av bearbetade detaljer vid mellanlagring, upp till 12 månader. Applicering kan ske genom sprutning eller doppning. Blandningsrekommendation:

3-4%

Typiska analysdata Analys

Metod

Enhet

Resultat

Koncentrat Viskositet vid 40oC Viskositet vid 20oC

ISO 3104 ISO 3104

mm²/s mm²/s

2 4

Densitet vid 20oC

ISO 3675

kg/m³

1080

pH

DIN 51 369

10,4

Flampunkt

SIS 15 02 02

O

C

>200

Kokpunkt

Egen

O

C

ca 100

Stelningpunkt

Egen

O

C

Färg

Optisk

gul/vit

Lukt

Nasal

svag, aminrelaterad

Emulsion (5%) Utseende pH

Optisk DIN 51 369

Refraktometerfaktor

Artikelnummer Emballage

Bytesinstruktion: Lagring:

0

transparent 9,3 2,0

1000-l container (02) 200-l fat (03) 20-l dunk (05)

91011 X X X

se separat information lagras och hanteras vid +5oC till +40 oC

A company in the AAK Group ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------556111-3472 Binol AB Tfn 0454 828 00 binol@aak.com Västra Kajen Fax 0454 752070 www.binol.se SE556111347201 374 82 KARLSHAMN Registered office: Karlshamn

/Rust%20Protection%20Fluid-Rostsky  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Products-Produkter/Rust%20Protection%20Fluid-Rostskyddsmedel/Svenska/pdbcorr_09_1.pdf

/Rust%20Protection%20Fluid-Rostsky  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Products-Produkter/Rust%20Protection%20Fluid-Rostskyddsmedel/Svenska/pdbcorr_09_1.pdf

Advertisement