Page 1

"Nuk janë të gjithë njëlloj. Ka ithtarë të denjë të Librit të cilët tërë natën lexojnë ajetet e All-llahut dhe bëjnë sexhde …" [ Kurani 3:113 ]

OFRAMAZANIN RAMADAN SIWISDOMS TA PRESIM

QËALLAHU JANË MËMIRËSITË TË VËRTETË ËSHTE DHURUAR ME DURIMTARËT

A DANGEROUS BLIND SPOT IN COUNTER TERRORISM

Kur vjen muaji i Madhnueshëm i Ramazanit i gjen njerëzit në gjendje të ndryshme. Disa prej tyre vetëm në këtë muaj e ndiejnë lidhjen me Zotin ...

Allahu i Madhërishëm në Kuranin Famëlartë thotë: “Mos e shitni besën e dhënë Allahut për një vlerë të paktë, pse atë që do ta keni te Allahu është shumë më i dobishme ...

We in the Muslim community have become used to constant denunciations of ‘muharibs’ as “Islamic terrorists” and the association of our way of life ...

IMAM PERPARIM SULAJ

AZMIR JUSUFI

BILAL CLELAND

18 >>

19 >>

36 >>

HALF OF YOUR RELIGION WISDOMS OF RAMADAN

There are wisdoms behind every act in Islam, no matter how big or small. In time we may know the wisdom behind some acts, while for others we may ... IMAM BEKIM HASANI 37

>>


MIRËPRITJA E ANËTARËVE PAS UMRES

T

ë premten me 22 shkurt 2019 2019,, një ngjarje e veçantë u zhvillua në Qendrën Rinore të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) për të mirëpritur pjesëmarrësit e parë të Umres së parë të AAIS AAIS--it. Asnjë vend nuk u la bosh përderisa komuniteti u mblodh për të mirëpritur grupin e tetëmbëdhjetë (18) anëtarëve të AAIS AAIS--it nga udhëtimi i tyre i bekuar. Pas një prezantimi të shkurtër nga sekretari AAIS AAIS--it, Amet Balla, mbrëmja u hap me një video që përmbledhte pikat kryesore të udhëtimit, i cili i dha të gjithëve një pasqyrë të afërt në këtë udhëtim të veçantë.

në këtë mundësi një herë në jetë, kur të bëhet përsëri vitin e ardhshëm.

Mbrëmja vazhdoi me të gjithë që shijonin pica dhe ëmbëlsira, të cilat Pas shfaqjes, pjesëmarrësit e Umrës ishin dhuruar me dashamirësi nga ndanë përvojat e tyre unike me anëtarët, për të gjithë për të ndarë të gjithë dhe gjithashtu i nxitën dhe për të ndihmuar në festimin vëllezërit dhe motrat, të cilët ishin e rastit të veçantë. të pranishëm, që të marrin pjesë

Nëse dëshironi të shprehni interesin tuaj për të marrë pjesë në programin e Bërjes së Umres në vitin e ardhshëm, ju lutemi kontaktoni Këshillin Ekzekutiv të AAIS AAIS--it përmes postës elektronike në admin@aais.org.au.

ADRIAN MALELLARI Këshilli Ekzekutiv i AAIS AAIS--it

SESIONI INFORMATIV PËR SHËNDETIN E GRAVE

K

ëshilli i Grave të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti Sesionin Mujor Islamik për motrat të mërkurën me 20 shkurt 2019. Ky sesion informativ me titull ‘Shëndeti i Grave Grave’’ u prezantua nga Dr Sara Hassan. Elhamdulilah, ishte një sesion shumë interesant me mbi njëqind (100) zonja që plotësonin dhomën multi funksionale të AAIS AAIS--it për të marrë pjesë në ligjeratën e mbrëmjes. Temat e trajtuara ishin specifike për shëndetin e grave duke përfshirë ndërgjegjësimin e simptomave të kancerit të veçantë femëror. Motrat pjesëmarrëse iu ofruan gjithashtu mundësi për të bërë pyetje të ndryshme lidhur me shëndetin.

2

Insha Insha--Allah (Dashtë Zoti), do të mbahet një sesion pasues për Shëndetin e Grave (Pjesa 2) më 20 mars 2019.

INDIRA KULAFI Këshilli i Grave të AAIS AAIS--iti AAIS


PROGRAMI I PËRGADITJES PËR RAMAZAN

T

ë enjten me 7 mars 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti sesionin e parë të 'Programit të Përgatitjes për Ramazan Ramazan'' për anëtarët financiar në Qendrën Rinore të saj. Programi filloi pas namazit të Akshamit me Imam Dr. Bekim Hasanin duke dhënë një fjalim të thellë mbi historinë e agjërimit në Islam dhe në fetë e tjera të mëdha të botës. Shumë anëtarë e kanë gjetur interesant të mësojnë se agjërimi, i cili në format e tij të ndryshme, është një lloj adhurimi që praktikohet edhe nga pasuesit

e besimeve të tjera, siç janë Krishterimi, Judaizmi dhe Budizmi. Nëpërmjet mësimeve frymëzuese të nxjerra nga Kur'ani i Shenjtë dhe Profeti Muhamed (a.s), sesioni ndihmoi të motivojë të gjithë ata që morën pjesë për t'u përgatitur për muajin e bekuar të Ramazanit. Pas prezantimit, anëtarëve iu dha një mundësi për të bërë pyetje të përgjithshme rreth agjërimit dhe Ramazanit. Para përfundimit të mbrëmjes, Imam Bekimi informoi anëtarët mbi temat që do të mbuloheshin në pjesën tjetër të programit.

Insha Insha--Allah ( dashtë Zoti), "Programi i Përgatitjes për Ramazan", i cili mbahet çdo të ejte mbramje, do të zgjasë deri në ardhjen e Muajit të Shenjtë të Ramazanit. Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS AAIS--it, unë inkurajoj çdo anëtar financiar dhe familjet e tyre që të marrin pjesë në program, në mënyrë që të gjithë të bëjmë maksimumin e Muajit të Shenjtë të Ramazanit këtë vit.

MYLAZIM ELMAZI Anëtar i Këshillit të AAIS AAIS--it

3


UDHËTIMI I UMRES SË AAIS AAIS--IT 2019

T

ë martën me 5 shkurt 2019 2019,, pjesëmarrësit e Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) filluan zyrtarisht udhëtimin e tyre të bekuar për të përfunduar Umren të organizuar nga AAIS, në bashkëpunim me kompaninë e udhëtimeve Crescent Tours. Ky grup i posaçëm u organizua nga Këshilli Ekzekutiv i AAIS AAIS--it, i pari i këtij lloji për të përkujtuar 50 vjetorin e ndërtimit të Xhamisë së Parë të Melburnit - Xhamisë Shqiptare - nga shoqata në vitin 1969. Udhëtimi dymbëdhjetë (12) ditësh filloi me tetëmbëdhjetë (18) anëtarët e AAIS AAIS--it duke ju dhënë atyre një lamtumirë e ngrohtë dhe të përzemërt nga anëtarët e familjeve dhe miqtë e komunitetit tonë.

4

Anëtarët e AAIS AAIS--it që morën pjesë si pionierë të këtij programi janë renditur më poshtë: Bekim Hasani Amet Balla Agim Balla Imran Balla Tomor Bekiri Mylazim Elmazi Dalip Lika Emin Lika Haydin Lika

Ndalesa e parë e udhëtimit ishte Abu Dhabi në Emiratet e Bashkuara Arabe (UAE), ku u kalua koha për të vizituar Xhaminë e Madhe Shaykh Zayed. Me një kapacitet prej 41,000 adhuruesish, është xhamia e tretë më e madhe në botë pas 2 vendeve të shenjta në Mekë dhe Medine.

Adrian Malellari Afrim Malellari Zayd Shomshe Bujar Risilia Susan Risilia Shaban Bogdanoviq Nazire Bogdanoviq Pas ndërprerjes së shkurtër, grupi erdhi në qytetin e ndritshëm Zeni Nuhiji të Pejgamberit (paqja qoftë mbi të), Nurija Nuhiji

Medine. Tingujt e thirrjes së Ezanit zbutën zemrat e të gjithë atyre Para nisjes, pjesëmarrësit e turneut që e dëgjuan, ndërsa turma falën namazin e Akshamit dhe Jacisë e adhuruesve u mblodhën në 5 së bashku. Një lutje e sinqertë lutjet e përditshme. Shpërblimi e ndoqi duke i kërkuar Allahut i një lutjeje (namazi) në Xhaminë (Xh.Sh) të pranonte qëllimin e bekuar të Profetit Muhamed (a.s) e udhëtimit të tyre për të kryer është e barabartë me 1,000 lutje Umren (Haxhin e vogël) dhe për (namaze) diku tjetër, kështu që të kërkuar vetëm kënaqësinë e Tij kjo ishte një mundësi për të mos (Xh.Sh). humbur.


Pjesëmarrësit e turneut gjithashtu vizituan varrin e të Dërguarit tonë të dashur Profetit Muhamed a.s dhe e përshëndetën ate dhe shokët e tij të drejtë Ebu Bekrin dhe Omerin (Allahu qoftë i kënaqur me ta). Sesionet edukative islame me Imam Dr. Bekim Hasanin dhe një udhëtim ditor në Malin e Uhudit, Xhamisë së Kubës dhe Qiblatainit ishin gjithashtu pikat kryesore të kohës sonë në Medine.

Umreh përbëhej nga përkujtimi dhe lutja ndaj Allahut (Xh.Sh) duke e bërë Tawafin rreth Qabes shtatë herë, pastaj duke u falur prapa Stacionit të Ibrahimit (a.s), pastaj duke udhëtuar në mes të kodrave Safa dhe Marwah shtatë herë dhe duke rruajtur ose prerë flokët për të përfunduar këtë adhurim (Umreh) të bukur dhe unik.

Dritës" ku Profeti (a.s) mori shpalljen e parë të Kuranit të shenjtë. Marrëdhënie vëllazërore afatgjata u formuan midis të gjithë atyre që e përjetuan këtë udhëtim të pabesueshëm së bashku.

Ne jemi shumë mirënjohës ndaj Allahut (Xh.Sh) për ta bërë këtë udhëtim të mundshëm për shoqatën Elhamdulilah, shpërblimi i një lutjeje tonë dhe shpresojmë se do të jetë e para duke pasuar shumë vizita të (Namazi) të vetme në Mekke është tjera që do të bëhen në të ardhmen e barabartë me 100,000 lutje Pas faljes së Xhumasë në qytetin e afërt. e Profetit (a.s), grupi filloi udhëtimin (namaze) në vende të tjera, kështu që lutjet e përditshme e tij shpirtëror në një udhëtim Unë sinqerisht kërkoj nga Allahu dhe falja e Xhumasë u ndoqën tetë orë me autobus për në Meke (Xh.Sh) të pranojë Umren tonë, në fillim nga të gjithë për të dhe hyri në gjendjen e pastërtisë si dhe të gjitha namazet dhe lutjet siguruar një vend me një pamje (Ihramit) për të filluar Umren. (Du'at) të bëra gjatë udhëtimit mbresëlënëse të Qabes të bekuar. Me kalimin e çdo ore, emocionet madhështore. dhe ngazëllimi u rritën deri në Insha Insha--All All--llahu (Dashtë Zoti), Vizita të veçanta, të bëra në vende momentin e veçantë kur ne iu udhëtimi i Umres së AAIS AAIS--it do historike të rëndësishme, duke përgjigjëm thirrjes së Allahut të bëhet një ngjarje vjetore që përfshirë fushat e Arafatit, Xhabal (Xh.Sh) dhe arritëm para "Shtëpisë u ofrohet pjesëtarëve të shoqatës Thour ku Profeti Muhamed a.s së Allahut (Baytullah)", Qa'baja sonë. u strehua nga Kurejshët, gjatë e Shenjtë, si mysafirë të nderuar AMET BALLA migrimit në Medine dhe "Malin e të Tij. Sekretar i AAIS AAIS--it

5


MANIFESTIM I HESHTUR PËR CHRISTCHURCH

T

ë hënën me 18 mars 2019 2019,, një manifestim i heshtur për sulmet e xhamive të Christchurch u organizua nga Këshilli Islamik i Viktorisë (ICV) në hapat e Bibliotekës Shtetërore të Viktorisë. Vigjilja u organizua për të respektuar viktimat e sulmeve të Christchurch dhe për të promovuar harmoni dhe unitet përballë vështirësive. Një numër dërrmues i njerëzve nga komuniteti më i gjerë i Melburnit u bashkuan nga fetë dhe prejardhjet e ndryshme, me më shumë se 5,000 njerëz. Vigjilja filloi në orën 18:30 me moderatorin Adel Salman, nënkryetar i ICV duke mirëpritur të gjithë. Ai pranoi mbështetjen e mahnitshme nga njerëzit e Melburnit, autoritetet dhe qeveria. Dr. Bekim Hasani, Imam i Xhamisë Shqiptar të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), ishte i pari që u prezantua nga vëlla Adeli për të hapur vigjilencën me një recitim nga Kurani i shenjtë së bashku me ndarjen e përkthimit në gjuhën angleze. Udhëheqës të ndryshëm fetarë ofruan lutje dhe promovuan unitetin me secilin person që drejtohej në vigjilje për të përcjellë një tregim të paqes, me 50 jetrat e humbura në Christchurch duke qenë një sulm ndaj njerëzimit.

6

Sulmet e xhamive në Christchurch peshuan më rënd për Melburnasit për shkak të afërsisë me Zelandën e Re dhe që kishin kaq shumë gjëra të përbashkëta mes dy qyteteve. Një mirëseardhje në vend u krye gjithashtu nga një zonjë indigjene e Melburnit. Një Haka i ngarkuar emocionalisht më pas u krye në hapat e Bibliotekës Shtetërore nga ana e njerëzve Maori që ndiqnin vigjilencën. Haka është kryer edhe në funerale për nderim të viktimave. Kjo Haka kishte rëndësi të veçantë, pasi tregoi se njerëzit e Zelandës së Re ishin të bashkuar edhe pse kishin humbur 50 vetë. Persona të rëndësishëm nga qeveria shtetërore dhe federale iu drejtuan vigjiljes duke përfshirë Guvernatorin shtetëror Viktorian Linda Dessau, Richard Wynne, Ministri i Shtetit Viktorias për Çështjet Multikulturore, Sally Capp, Kryebashkiak i Qytetit të Melburnit. Çdo adresë përcjellte një mesazh të ngjashëm të bashkimit dhe harmonisë, si dhe sa ishin krenarë ata që populli i Melburnit kishin mbështetur viktimat dhe familjet e tyre në Christchurch dhe për të siguruar sigurinë për komunitetin Musliman të Melburnit. Vanessa O'Neill, konsull i përgjithshëm i Melburnit për Zelandën e Re, foli me turmën, duke falënderuar të gjithë për mbështetjen e tyre në këtë kohë tragjike, si dhe duke kaluar një mesazh nga Jacinda

Ardren, kryeministrja e Zelandës së Re. Presidenti i ICV ICV--së, Mohammed Mohideen falënderoi të gjithë për pjesëmarrjen në vigjilje. Mohammed falenderoi komunitetin e Melburnit për mbështetjen e tyre ndaj muslimanëve, sidomos gjatë ditëve të fundit të ditës së hapur të Xhamisë, ku u regjistruan numra rekord. Richard Di Natale, senatori federal australian dhe kreu i Partisë së të Gjelbërve, ishte një nga të fundit që u drejtua njerëzve që ndiqnin vigjilencën. Mesazhi i tij për turmën ishte një nga uniteti dhe përgjegjësia sociale që ne të gjithë kemi si qytetarë për të mbrojtur njëri njëri--tjetrin. Përveç kësaj, ai u bëri thirrje edhe mediave australiane për të përmirësuar mënyrën se si raportojnë për lajmet, duke i dhënë fund nxitjes së racizmit, fanatizmit dhe frikës. Vigjilja u përfundua me thirrjen e Ezanitduke u kryer në një eksperiencë unike në zemër të Melburnit. Falja e xhenazes për viktimat e Christchurch u fal pas ezanit. Kjo përfundoi vigjiljen dhe një mbledhje emocionale të popullit të Melburnit, të cilët treguan unitetin në një kohë të trishtuar për muslimanët dhe Kiwit së bashku.

URIM BALLA Kryetar i AAIS AAIS--itit


ARRITJA E IMAM PERPARIM SULAJ ME FAMILJE

T

ë dielën më 31 mars 2019 2019,, Imam Perparim Sulaj dhe familja e tij arritën në Melburn për të filluar mandatin e tij 2 vjeçar me Shoqatën Islamike Shqiptare Australiane (AAIS). Familja e Imam Perparimit u largua nga Aeroporti Nënë Tereza në Shqipëri, duke fluturuar nëpër Greqi dhe Abu Dhabi për të arritur në Melburn. Këshilli Ekzekutiv i AAIS AAIS--it, anëtarët dhe familjet e tyre përshëndetën ngrohtësisht Imam Perparimin, bashkëshorten dhe djalin e tij, në ardhjen e tyre në Aeroportin Ndërkombëtar të Melbourne. Një kontigjent që përfshinte Imam Bekim Hasanin, anëtarët e këshillit të tanishëm dhe të mëparshëm të AAIS AAIS--it dhe familjet e tyre priten familjen Sulaj në dhomën shumëfunksionale dhe asaj sociale të AAIS AAIS--it. Pas faljes së Jacisë, familja Sulaj u mirëprit ngrohtësisht në shoqatën tonë me ëmbëlsira të shumta, kafe dhe çaj për të gjithë.

T

Imam Perparimi dhe familja e tij tani po vendosen në jetën e tyre të re në Melburn, me banim në rezidencën e Imamit të AAIS AAIS--it në veri të Karltonit. Në përgatitje për Imam Perparimin që merr pozitën e tij të re në AAIS, vendbanimi i Imamit u rinovua kohët e fundit me ndihmën e vullnetarëve dhe donacioneve bujare. Faleminderit të gjithë vullnetarëve dhe njerëzve që dhanë kohë,

përpjekje dhe sende për të ndihmuar me ardhjen e Imam Perparimit, Allahu (Xh.Sh) ju shpërbleftë të gjithëve. Në emër të AAIS AAIS--it, ne do të dëshironim që zyrtarisht ta mirëpresim Imam Perparimin dhe familjen e tij në shoqatën tonë dhe t'i uroj atij një mandat të suksesshëm që punon për AAIS AAIS--in dhe anëtarët e tij. URIM BALLA Kryetar i AAIS AAIS--it

GRANT PËR KOMUNITETE MË TË FORTA

ë dielën me 17 mars 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) u paraqit me një certifikatë që dëshmonte aplikimin e suksesshëm për ''Grant Grant për Komunitete më të Forta Forta'.'. Deputeti Adam Bandt Bandt,, anëtari federal për Melburnin, paraqiti zyrtarisht çmimin Këshillit Ekzekutiv të AAIS AAIS--it në Xhaminë Shqiptare në Ditën e Hapur të Xhamisë së Viktorisë. AAIS ishte shpërblyer me sukses me grantin prej $10,000 në vitin 2018 për të ndihmuar me renovimin e xhamisë së AAIS AAIS--it, Dhomën Multi Funksionale dhe Dhomën Sociale. Fondet e marra nga granti janë përdorur për të rilyer si brenda dhe jashtë objektet e AAIS AAIS--it në Karltonin Verior, duke siguruar që pamja e ndërtesave të mbetet e pastër dhe e freskët. Përveç kësaj granti financoi Pemën e Prejardhjes së Profetëve që ndodhet në dhomën multi funksionale të AAIS AAIS--it.

AAIS përpiqet të përmirësojë dhe t'u sigurojë vazhdimisht anëtarëve të saj shërbime më të mira, si dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shoqatës. Përmes aplikacioneve të suksesshme të granteve ne jemi në gjendje të ofrojmë shërbime më të mira dhe të përmirësojmë përvojën për xhematin, anëtarët e AAIS AAIS--it dhe vizitorët. Këshilli Ekzekutiv aplikon për grante të shumta që janë vënë në dispozicion përmes Qeverisë Federale, Shtetërore dhe Lokale dhe është i suksesshëm në

disa raste, siç është Granti i Komuniteteve më të Forta. Nëse jeni në dijeni për ndonjë grant të përshtatshëm që është i aplikueshëm për shoqatën tonë, ju lutem mos hezitoni të kontaktoni me Këshillin Ekzekutiv të AAIS AAIS--it. Si një organizatë jofitimprurëse, aplikacionet për grante janë një mënyrë themelore për të ndihmuar shoqatën tonë të lulëzojë dhe të rritet. KUJTIM ZYKA Anëtar i Këshillit të AAIS AAIS--it 7


T

DITA E HAPUR E XHAMISË

ë dielën me 17 mars 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë në ''Ditën Ditën e Hapur të Xhamisë së Viktorisë Viktorisë'' të Këshillit Islamik të Viktorisë (ICV). Xhamia Shqiptare e AAIS AAIS--it ishte një nga 21 xhamitë e hapura për publikun në të gjithë Viktorinë. Dita e hapur ishte nga ora 10 në mëngjes deri në orën 4 pasdite, edhe pse vizitorët filluan të vijnë në numra të shumtë edhe para hapjes zyrtare. Gjatë gjithë ditës, afërsisht nje mije e pese qind ((1 1,500 500))

8

njerëz me besime dhe prejardhje të ndryshme morën pjesë me familje dhe miq - të rinj dhe të vjetër - nga komuniteti më i gjerë australian. Pas ngjarjeve të fundit shkatërruese në Christchurch, Zelanda e Re dhe humbja e 50 jetëve të pafajshme muslimane, Dita e Hapur e Xhamisë së Viktorisë të këtij viti ishte gjithashtu një ditë pikëllimi, trishtimi, dhe merzie për të gjithë pjesëmarrsit. Vullnetarët e AAIS AAIS--it përshëndesnin ngrohtësisht vizitorët dhe ju ofruan atyre turne në xhami dhe rreth ambienteve të tjera të shoqatës.

Shumë vullnetarë të AAIS AAIS--it u pyetën për veçoritë e xhamisë, besimit islam, procesit të namazit, historisë së komunitetit musliman shqiptar dhe themeluesve të xhamisë. Vizitorët gjithashtu komentuan mbi vlerën e leximit të ''Pemës Pemës së prejardhjes së Profetëve Profetëve'' dhe të bordit të anëtarëve themelues të AAIS AAIS--it. Prezantimet mbi historinë dhe aktivitetet e AAIS AAIS--it u ofruan gjithashtu për rrjedhën e vazhdueshme të vizitorëve në dhomën shumëfunksionale, ndërkohë që ushqimet e lehta u shërbyen në dhomën sociale gjatë ditës.


TË VIKTORISË 2019 Një numër anëtarësh të shquar të komunitetit të Melburnit, duke përfshirë udhëheqës fetarë të besimeve të tjera, deputetë federalë dhe shtetërorë të parlamentit, përfaqësues të Këshillit Bashkiak të Yarra, personalitete të medias, morën pjesë gjithashtu ditën e hapur për të treguar mbështetjen dhe solidaritetin e tyre me komunitetin mysliman të Melburnit. Imami Dr. Bekim Hasani drejtoj një lutje të veçantë (dua) për viktimat dhe komunitetin e Christchurch e cila u vëzhgua nga vizitorët.

Menjëherë pas namazit të mesditës (dhuhur), është bërë edhe falja e namazit të xhenazes nga kongregacioni (xhemati) musliman në lidhje me vëllezërit, motrat dhe fëmijët, jetët e të cilëve u humbën në Christchurch, Zelanda e Re. Pas lutjes, Adam Bandt, deputet (anëtar i Parlamentit Federal) iu drejtua pjesëmarrësve me një mesazh të fortë të unitetit dhe harmonisë shoqërore. Ky vit shënon 3 vjetorin e Ditës së Hapur të Xhamisë së Viktorisë nga ICV dhe numri i vizitorëve që marrin pjesë në xhaminë shqiptare të AAIS AAIS--it është rritur çdo vit.

Hyrja në AAIS ishte e mbushur me lule dhe meshazhe nga anëtarët e komunitetit lokal dhe vizitorë duke shprehur pikëllimin e tyre për jetën e humbur në Christchurch, Zelanda e Re. Insha Insha--Allah (Dashtë Zoti), AAIS do të vazhdojë të jetë proaktive në organizimin dhe gjithashtu duke kërkuar mundësi për të marrë pjesë në programe dhe ngjarje, si dita e hapur vjetore e Xhamisë së Viktorisë, që ndihmojnë njerëzit të bashkohen në një komunitet më të gjerë australian.

BARI NUHIJI Këshilli Ekzekutiv i AAIS AAIS--it

9


KLASA E KURANIT PËR GRA

T

ë mërkurën me 9 Janar 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti klasën e saj të parë të Kuranit për gra në gjuhën shqipe për anëtarët financiarë në Qendrën Rinore. Në atë mbrëmje të bukur për motrat, njëzet e gjashtë (26) motra të të gjitha moshave të ndryshme, si dhe rajone të ndryshme të bashkësisë shqiptare, mblidhen së bashku për të mësuar se si të lexojnë Kuranin e Shenjtë.

T

Ibadete Imeri Imeri--Balla, që po mëson klasën, fillimisht foli për rëndësinë e të mësuarit se si të lexohet arabishtja, në mënyrë që të jetë në gjendje të lexojë Kuranin në formën e tij origjinale. Ajogjithashtu shpjegoi se mund të jetë sfiduese për të lexuar në një gjuhë të re, por që secili të marrë shpërblimin për çdo letër të lexuar në drejtim të leximit të Kur'anit. Elhamdulilah, deri në fund të sesionit të parë, të gjithë mësuan nëntë shkronjat e para të Alfabetit Arab.

Klasa e Kuranit për gra është përshtatur për fillestarët dhe do të funksionojë çdo natë të sëmërkurës nga ora 19:30 deri në orën 21:00 në Qendrën Rinore të AAIS AAIS--it. Të gjitha gratë e familjeve anëtare financiare të AAIS AAIS--it inkurajohen të marrin pjesë në seancën e ardhshme. Për çdo informacion të mëtejshëm, ju lutemi kontaktoni AAIS AAIS--in përmes emailit:admin@aais.org.au. SARAH BARHRI Këshilli i Grave të AAIS AAIS--it

NATA E FIFA’S & PIZZA

ë shtunën me 19 Janar 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqipatare Australiane (AAIS) organizoi një natë me 'FIFA & Pizza Pizza'' për të rinjtë që frekuentojnë orët e së enjtes në Qendrën Rinore.

Vëllezërit u mblodhën së bashku dhe se vendi ushtonte me entuziazëm për turneun miqësor të video video--lojërave të FIFA FIFA--s, i cili ishte gati të zhvillohet.

10

Pas disa aftësive dhe rezultateve mbresëlënëse, grupi mori një pushim për ta falur namazin e Akshamit. Pas përfundimit të namazit, të gjithë shijuan një picë të shijshme.

u ndanë me çokollata për punën e tyre të madhe në ekip!

Pastaj turneu kishte vazhduar për një veprim më emocionues të FIFA FIFA-s. Dyshja fituese e natës ishin Agron Dauti dhe Mylazim Elmazi, të cilët

Me suksesin e kësaj nate të 'FIFA & Night Pizza', Këshilli Ekzekutiv i AAIS AAIS--it po shqyrton mbajtjen e evenimentit në baza mujore në

Në përgjithësi, të gjithë u gëzuan dhe patën një natë të madhe në Qendrën Rinore të AAIS AAIS--it.

Qendrën Rinore. Pra, nëse anëtarët e rinj të AAIS AAIS--it janë të interesuar të marrin pjesë në netë të tilla si 'FIFA & Night Pizza', ju lutemi kontaktoni Grupin Rinor të AAIS AAIS--it.

MYLAZIM ELMAZI Këshilli Ekzekutiv


LAJMET PËR ANËTARË

T

KLASAT EDUKATIVE E TË SHTUNAVE

ë shtunën me 2 Shkurt 2019 2019,, në Qendrën Rinore u rifilluan klasat edukative të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) për një tjetër vit të mrekullueshëm.

- Klasa fillore mësoi rreth Profetit Muhammed (a.s), si dhe mbulimin e alfabetit arab dhe rishikimin e surave.

Insha Insha--Allah, të shtunën e ardhshme (9 shkurt 2019) në orën 12:30, do të rifillojnë edhe orët e 'Vallzimit të Valleve Shqiptare'.

- Klasa e mesme mësoi për të parën e kalifëve të udhëzuar në mënyrë të drejtë, Ebu Bekr (ra), si dhe fillimin për të mësuar përmendësh Ajetin Al Al--Kursi.

Ne inkurajojmë të gjithë familjet anëtare të AAIS AAIS--it që t'i sjellin fëmijët e tyre çdo të shtunë nga ora 10:30 deri në orën 12:30.

Qendra Rinore e AAIS AAIS--it ishte e mbushur me fëmijë dhe familje të lumtur në atë që ishte klasa e parë për vitin. Përafërsisht dyzet Studentët pastaj shijuan një drekë e pesë (45) fëmijë morën pjesë në klasa që mbulonin temat e mëposht- të këndshme në kafenenë e Qendrës e Rinore të organizuar nga prindërit me: vullnetarë dhe pastaj pak kohë të - Klasa për të vegjël mësoi për lirë për studentët për të luajtur në pajisjet e lojërave si dhe futboll. Allahun (Xh.Sh) dhe përfundoi me një aktivitet argëtues.

Për të regjistruar fëmijët tuaj ose për ndonjë informacion të mëtejshëm, ju lutemi na kontaktoni përmes postës elektronike në admin@aais.org.au. SELIMA YMER Këshilli i Grave të AAIS AAIS--it

11


K

USHQIMI I TË PASTREHËVE 2019

ëtë vit, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) rifilloi përfshirjen e saj në programin ''Ushqimi Ushqimi i të Pastrehëve të Melburnit Melburnit'' të Rrjetit të Kujdesit të Komunitetit (CCN) duke organizuar 'Ekipet Vullnetare' për të marrë pjesë në tre seanca të mbajtura më 19 janar janar,, 16 shkurt shkurt,, 23 mars dhe 27 pril 2019 2019..

Këshilli Ekzekutiv i AAIS AAIS--it së pari mori pjesë në këtë program të madh shoqëror në shtator 2017. Përgjigjet e atyre që morën pjesë në seancë ishin shumë pozitive; prandaj Këshilli Ekzekutiv i AAIS AAIS--it promovoi programin në mesin e komunitetit të tij; në mënyrë që shoqata të mund të mbështesë më tej programet sociale dhe të sigurojë një rrugë shtesë për anëtarët e saj për të përmbushur detyrimet e tyre fetare, si dhe përgjegjësitë e tyre shoqërore, duke kryer vepra të mira në komunitetin më të gjerë australian. Që nga janari 2018, mbështetja e vazhdueshme e anëtarëve të AAIS AAIS--it ka mundësuar që shoqata të organizojë 'Ekipet Vullnetare' në baza mujore. Çdo muaj, ekipi vullnetar i AAIS AAIS--it menjëherë plotësohet me anëtarët që duan të kushtojnë një mbrëmje drejt ushqyerjes së komunitetit të pastrehë të Melburnit.

T

Të dy veteranët e programit, si dhe vullnetarë të rinj, marrin pjesë rregullisht në seanca dhe ata janë gjithmonë shumë të etur për t'u angazhuar në këtë kauzë të madhe shoqërore. Një tjetër aspekt shumë i rëndësi rëndësi-shëm në lidhje me programin është se ajo ofron një mundësi për muslimanët dhe jo jo--muslimanët që të punojnë 'krah për krah' së bashku duke ndihmuar ata që po përjetojnë vështirësi në komunitetin më të gjerë australian. CCN vepron programin çdo fundjavë (shtuanve dhe të dielave) gjatë gjithë vitit, prandaj ka shumë mundësi për njerëzit që të marrin pjesë.

Nëse dëshironi të përfshiheni, ju lutemi regjistrojeni interesin tuaj në faqen e internetit në vijim: www.ccn www.ccn--melbourne.org/volunteer Allahu (Xh.Sh) i shpërbleftë të gjithë ata që morën pjesë në seancën më të fundit 'Ushqyerja e të Pastrehëve të Melburnit', duke ndihmuar ata që po përjetojnë vështirësi dhe pa strehë në Australi. Insha Insha--Allah (Dashtë Zoti), Shoqata jonë mund të vazhdojë të mbështesë këtë program të mrekullueshëm.

VAHID GOGA Këshilli Konsultativ i AAIS AAIS--it

NATË ARG ARGËNTIMI: ËNTIMI: NËNË E BIJË

ë shtunën me 3 30 0 mars 2019 2019,, Shoqata Islamike Australiane (AAIS) mbajti një ""Natë Natë Argëtimi: Nënë e Bijë Bijë"" në Qendrën e saj Rinore.

Ishte një mbrëmje fantastike me njëzet e dy (22) nëna dhe bijat e tyre. Vajzat e moshës nga 10 deri në 17 vjeç gëzuan vërtet mbrëmjen dhe reagimet ishin shumë pozitive. Mbrëmja filloi me disa aktivitete të ngrohta "të njohim njëri njëri--tjetrin". Ne pastaj shikuam një video "Bërja e Biskotave Masterclass" se si të bëhen biskotat me krem. Më pas, patëm rastin të bënim kremin tonë dhe të zbukurojmë. Pas kësaj, ka pasur kohë për të shoqëruar në kafene dhe vajzat gjithashtu kishin një lojë volejbolli.

12

Insha Insha--Allah ne synojmë të bëjmë këto mbrëmje një ngjarje mujore. Është një mundësi që vajzat tona adoleshente të vijnë së bashku në një mjedis argëtimi dhe të bëjnë miq të rinj. Ne shpresojmë që nata të jetë të shtunën me 27 prill 2019 Insha Insha--

Allah. Ne inkurajojmë të gjithë anëtarët financiarë të AAIS, gra me vajza në mes të moshës 10 10--17 vjeç për të marrë pjesë.

SELIMA YMER Këshilli i Grave të AAIS AAIS--it


T

NATA E ARRITJEVE TË KRYQIT TË KUQ

ë enjten me 21 shkurt 2019 2019,, Kryqi i Kuq Australian mbajti një ngjarje të arritjeve në vlersimin e grupeve të dhurimit të gjakut ""Red25 Red25" Red25" në të gjithë Melburnin. Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) u ftua si një nga shumë grupet që kontribuojnë me gjak dhe plazmë tek Shërbimi i Gjakut të Kryqit të Kuq Australian. Të dy, Florije Balla dhe unë morëm pjesë në këtë natë në emër të AAIS AAIS-it. Gjatë mbrëmjes, e cila u mbajt në Rydges Melbourne, çdo grup i Red25 u përgëzua për vitin e tyre rekord në 2018.

Në dhjetor 2016, AAIS mbajti një Sesion Informimi me qëllim të rritjes së dhuruesve të gjakut. Që atëherë, AAIS ka rritur në mënyrë të vazhdueshme numrin e saj të donatorëve. AAIS tani ka mbi 70 dhurues të gjakut dhe plazmës të regjistruar në Kryqin e Kuq. Në 2018, AAIS ka dhuruar gjak dhe plazmë një total prej 61 herë, që do të thotë se përafërsisht 183 jetë të njerzve janë shpëtuar. Ne mbështetemi te donatorët e regjistruar si dhe donatorët e rinj në dhënien e shpresës, guximit dhe jetës për një në tre australianë që kërkojnë donacionet tuaja. Nëse dëshironi të dhuroni gjak ose plazmë për herë të parë së bashku me anëtarët e tjerë të shoqatës tonë, ju lutemi dërgoni interesin tuaj në email email--in e AAIS AAIS--it: admin@aais.org.au

Vitin e kaluar, Red25 kishte 22.557 donatorë të rinj, që ishte një rritje prej 8.76% nga viti 2017. Ekipet e Red25 kontribuan në 30% të të gjitha donacioneve të gjakut, Sesioni i ardhshëm i dhurimit të që barazohet me 424,108 donacione, Faleminderit të gjithë donatorëve gjakut dhe plazmës nga AAIS do dhe përafërsisht 1,272,324 jetë të të gjakut dhe plazmës të AAIS AAIS--it për të mbahet në gusht. shpëtuar në vitin 2018. kontributin e tyre të vazhdueshëm. Insha Insha--Allah 2019 do të jetë një vit AMINA YMER Në nëntor 2005, AAIS filloi dhurimin tjetër i suksesshëm! Këshilli i Grave të AAIS AAIS--it e gjakut së bashku si një grup.

T

GRUPI I DHURIMIT TË GJAKUT 2019

ë dielën me 3 Shkurt 2019, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti grupin e saj të parë ''Dhurimi Dhurimi i Gjakut Gjakut'' për këtë vit përmes Kryqit të Kuq Australian. Njëmbëdhjetë (11) anëtarë të AAIS AAIS--it dhanë gjak në Qendrën e Donatorëve Werribee, me gjashtë (6) gjak dhe pesë (5) dhurues të plazmës. Një shtesë prej dy (2) anëtarësh, të cilët ishin nga Shoqata Australiane Shqiptare e Grave (AAËA), gjithashtu morën pjesë në Qendrën e Donatorëve të Gjakut në CBD.

AAIS ka përafërsisht shtatëdhjetë (70) anëtarë që janë regjistruar për të dhuruar gjak përmes Kryqit të Kuq Australian. Disa anëtarë të AAIS AAIS-it dhurojnë gjakun së bashku si një grup, ndërsa të tjerët zgjedhin të dhurojnë individualisht.

Donacioni i ardhshëm i dhurimit të gjakut nga AAIS do të mbahet në Gusht. Detajet e mëtejshme do të lëshohen më afër kohës së rezervimit. Nëse dëshironi të dhuroni gjak ose plazmë për herë të parë, ju lutemi dërgoni email interesin tuaj në: admin@aais.org.au

Allahu (Xh.Sh) i shpërbleftë të gjithë ata që morën pjesë në grupin e fundit të AAIS për dhurim të gjakut.

AMINA YMER Këshilli i Grave të AAIS AAIS--it 13


T

APEL SPITALIT MBRETËRORE TË FËMIJËVE

e premten me 19 Prill 2019 2019,, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) udhëhoqi apelimin për mbledhjen e të hollave për Spitalin Mbretërore te Femijëve pas lutjes se ditës se premte. Falenderimi i qoftë Zotit (Elhamdulillah), AAIS AAIS--i arriti të grumbullojë $3 $3,,000 ne këtë ditë nëpërmjet kontributit të të pranishmëve. Kjo ndihmë monetare është bërë një traditë e kahershme e AAIS AAIS--it, ku i pari donacion për RCH ka qenë në 1971. Ne dashtë Zoti (Insha (Insha--Allah), AAIS AAIS--i do të vazhdojë të mbështet Spitalin Mbretërore të Fëmijëve edhe ne vitet Zoti i shpërbleftë me të mira ne vazhdim. gjithsecilin qe kontriboj ne ketë çeshtje shumë të denjë.

T

LIRIDON SHAQIRI Arkëtar

SHPËRBLIMET PËR STUDENTËT 2019

ë dielën më 17 mars 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) u nderua që të përfshihej në darkën vjetore të 12 12--të për Arritjen e Muslimanëve të organizuar nga Human Apeal International Australia (HAI). Nata filloi me një recitim melodioz të Kuranit të Shenjtë dhe u pasua me fjalimin nga Sheikh Rabih Baytie, Menaxheri i HAI, duke përshëndetur mysafirët dhe duke pranuar rolin e rëndësishëm që prindërit dhe kujdestarët luajnë në arritjet e fëmijëve të tyre. Ngjarja ishte një natë fantastike e njohjes dhe frymëzimit për 89 studentë të rinj myslimanë, të cilët arritën një rezultat ATAR prej 90 dhe më lart në vitin 2018. Studentët elitë u nderuan të gjithë për punën e tyre të vështirë pasi secili prej tyre mori certifikatën e njohjes dhe një dhuratë të vlefshme ,e cila u dhurua nga sponsorë të ndryshëm, duke përfshirë edhe AAIS AAIS--in. Nata gjithashtu përmbante fjalime frymëzuese nga muslimanët e profilit të lartë, përfshirë Bacher Houli ( lojtar i Futbollit Australian) dhe Bachar Houli (lojtar në AFL), midis të ftuarve të tjerë të veçantë ishin edhe përfaqësues të qeverisë.

14

Fjalimet motivuese u përqendruan në rëndësinë e dhënies së maksimumit dhe shfrytëzimit të dhuratave që Allahu (xh.sh) i ka begatuar secilin individ duke ndihmuar të tjerët në komunitet. Ishte një nder për mua që përfaqësova AAIS AAIS--in në një natë që shpërbleu dhe inkurajoi përsos-

mërinë akademike në komunitetin musliman. Insha Insha--Allah (Dashtë Zoti), shoqëria jonë do të vazhdojë të mbështesë rininë muslimane në Australi përmes ngjarjeve të tilla si në vitet në vijim. AMET BALLA Sekretar


T

KAFE & MAKINA

ë dielën më 28 prill 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) në bashkëpunim me Shoqatën Muslimane Shqiptare të Shepartonit (AMSS) pritën evenimentin e përvitshëm të mbledhjes së fondit për Spitalin Mbretërorë te Fëmijëve (RCH) në Muzeun e makinave të Shepartonit. Shtatëdhjetë e pesë (75) njerëz u mblodhën së bashku në këtë ditë në ekspozitën e makinave të huaja, për të ngrënë & pirë kafe dhe më e rëndësishmja ishte qëndrimi dhe takimi mes familjeve dhe miqve. Dita filloi me vozitjen e makinave të pjesëmarrësve nga Melburni për te liqeni Nagambi ku pinë nga një kafe dhe takuan anëtarët e AMSS. Rreshti i makinave pastaj udhëtuan për në muzeun e makinave të Shepartonit ku dhe ishin ekspozuar makinat dhe aty u mblodhën edhe të hollat. Një ndërthurje makinash sportive Evropiane , makina Amerikane

'Muscle' dhe ato klasike ishin në ekspozitë me qëllimin e mirë për të rritur fondin e të hollave. Të pranishmit treguan vlerësim për evenimentin dhe qëllimin e mirë duke mbledhur afërsisht nëntëqind dollarë ($900)për RCH.

Shoqatën Muslimane të Shepartonit për bashkëpunimin e pritjes së evenimentit përkatës dhe gjithsecilin që mori pjesë në këtë ditë për të ndihmuar këtë fond për RCH.

Komentet e marra nga pjesëmarrësit për këtë ditë ishin se ka qenë fantastike, Allahu i shpërbleftë Kjo ditë përshiu edhe vizitën e gjithsecilin për ndihmën e tyre xhamisë së parë të shtetit të Viktori- fisnike. Ne shpresojmë të vazhdojmë as në Sheparton, themeluar në vitin me organizimin e këtij evenimenti 1960 për të kryer lutjen e pasdites. përfitues edhe në vitet në vazhdim. Ne emër të këshillit ekzekutiv të AAIS, unë falënderoj sinqerisht

ABEDIN DEMIRI Anëtar i këshillit të AAIS

PREZANTIMI I IMAM PËRPARIM & FAMILJES SË TIJ

T

ë premten me 5 prill 2019 2019,, anëtarët financiarë të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) i uruan mirëseardhjen imam Përparim Sulës bashkë me familjen e tij për të parën herë në Qendrën Rinore te AAIS. Mbi njëqind (100) anëtar bashkë me familjet e tyre u mblodhën në këtë prezantim veqant, ku familja e imam Përparimit u përshëndet ngrohtësisht nga anëtarët e komunitetit. Nata filloi me prezantimin e imam Përparimit të vetes së tij dhe familjes për anëtarët. Në prezantim u theksua studimet islame 5 5--vjecare të universitetit në Jemen ,trajnimet në Turqi, eksperienca e punës si mësues shkolle dhe mësues i fesë Islame në rrethin Mat, Shqipëri.

së saj si mësuese në rrethin Mat, Shqipëri. Në fund, djali i tyre Muhamed Sulaj tregoi për veten e tij dhe e përfundoi me recitimin e një sureje nga Kurani Fisnik.

Pastaj motër Merita, bashkëshortja Nata u përcoll me një bisedë e imam Përparimit prezantoj veten të shkurtër të dhënë nga imam e saj, duke ju treguar anëtarëve për Përparimi rreth Rëndësisë së njohuritë e saj fetare dhe punës Vëllazërisë në Islam.

Pastaj të gjithë anëtarët e AAIS shijuan natën duke ndenjur së bashku me familjen e imam Përparimit në bufenë e Qendrës Rinore. Në emër të AAIS, neve i urojme mirëseardhjen imam Përparimit dhe familjes së tij në shoqatën tonë. URIM BALLA Kryetar

15


NATA E PICAVE DHE KARAOKE PËR FËMIJË

T

ë shtunën me 20 prill 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një "N "Natë atë për fëmijë me pica dhe karaoke për fëmijë fëmijë"" në Qendrën Rinore. Ishte një mbrëmje e mbushur me argëtim me njëzet e tetë (28) këngëtarë karaoke të pranishëm. Fëmijët zgjodhën një shumëlloj shumëlloj-shmëri këngësh për të kënduar duke filluar nga e vjetra tek e reja. Ajo i mori fëmijëve një kohë për të ngrohur fillimisht si ata ishin në mëdyshje për të qenë i pari për të kënduar por pas kësaj, një nga një, ata ishin të pa durim për të kënduar! Fëmijët morën pjesë në të kënduarit dhe pastaj morën një pushim për të ngrënë pica dhe për të luajtur një lojë të futbollit. Pas pushimit, kishte

T

edhe më shumë këngë, e ndjekur nga një lojë volejbolli. Ëmbëlsirat ishin akullore shijshme që shërbyen me një shumëllojshmëri të mbushjeve. Në Shumicën e pushimeve shkollore, AAIS përpiqet të mbajë një aktivitet për t'u siguruar që fëmijët të mund të shohin shokët e tyre dhe anëtarët e tjerë të komunitetit. Nëse keni ndonjë ide për aktivitetet e ardhshme të pushimeve shkollore, ju lutem na tregoni me email në: admin@aais.org.au

AMINA YMER Këshilli i Gruas së AAIS AAIS--it

NATË ARGËTUESE NËNË DHE BIJË

ë shtunën me 27 prill 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti "Natën Argëtuese: Nënë dhe Bijë Bijë““ në Qendrën Rinore. Ishte një mbrëmje fantastike me tridhjetë (30) nëna dhe bijat e tyre që morën pjesë në naten sportive Nënat Vs Bijat, ku vajzat e moshës nga 10 10--17 vjeç pëlqyen të sfidonin nënat e tyre. Mbrëmja nisi me një veprimtari të ngrohtë "të njohësh", pastaj u formuan skuadra të ndryshme për aktivitetin e parë për natën, një sfidë për futbollin e nënës së vajzës. Nga katër lojrat, ishte niveli i barabartë me ekipet e nënave dhe ekipeve të vajzave, që të dy fituan dy herë. Sfida tjetër ishte një ndeshje Volejbolli ndwrmjet Nënës dhe Bijës, ku nëna fitoi dy ndeshjet. ente të vijnë së bashku dhe të bëjnë Ne inkurajojmë të gjithë anëtarët shoqe të reja në një mjedis argëtimi. femra të AAIS Së fundi, disa lojëra të Dodgeball AAIS--it me vajza në mes u luajtën, edhe pse pa fitues të qartë, të moshës 10 10--17 vjeç për të marrë Do të ketë një pushim të shkurtër një kohë argëtuese ishte pwr të pjesë në ngjarjen e ardhshme. gjatë Ramazanit, megjithatë ne gjithë. shpresojmë ta mbajmë "Natën Argëtuese: Nënë dhe Bijë" të Insha Insha--Allah, ne synojmë të organiSELIMA YMER zojmë këto mbrëmje në baza mujore shtunën me 29 qershor 2019. Këshilli i Grave të AAIS AAIS--it si një shans që vajzat tona adolesh-

16


T

VIRTYTET E RAMAZANIT

ë premten me 19 prill 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një sesion informimi në Qendrën Rinore me titull: "Virtytet e Ramazanit Ramazanit". ". Prezantimi, i cili u krye nga Imam Perparim Sulaj, u ndoq mirë nga anëtarët financiarë dhe familjet e tyre. Referencat e shumta nga Kur'ani i Shenjtë, si dhe thëniet e Profetit Muhamed (a.s), u paraqitën në prezantimin që theksoi rëndësinë e agjërimit, duke theksuar gjithashtu bekimet e pafundme të ofruara për ata që kryejnë veprime të mira dhe vepra bamirësie gjatë këtij muaji të rëndësishëm në kalendarin Islamik. Gjysma e dytë e prezantimit shpjegoi se si akti i agjërimit rrit një vetëdije të një individi. Më pas, ai ofroi disa ide se si aspektet e tjera të rëndësishme, të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt me Ramazanin

T

mund të frymëzojnë muslimanët që vazhdimisht të përmirësohen vetë, si dhe të kryejnë vepra të mira që përfitojnë të tjerët në komunitet, gjatë njëmbëdhjetë muajve që pasojnë Ramazanin. Për të përfunduar mbrëmjen, Vergim Fezullai bëri një ilahi të bukur rreth Ramazanit.

Me Muajin e Shenjtë të Ramazanit që po afrohej (dmth. E hënë, 6 maj 2019), seanca informative i siguroi të gjithëve një kujtesë në kohën e duhur për domethënien dhe virtytet e Ramazanit.

ABEDIN DEMIRI Anëtar i këshillit të AAIS

REGULLAT E KOMUNIKIMIT NË ISLAM

ë premten me 12 prill 2019 2019,, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një Sesion Informimi në Qendrën Rinore me titull "Rregullat e Komunikimit në Islam Islam". ". Prezantimi, i cili u krye nga Imam Dr Bekim Hasani, u ndoq mirë nga anëtarët financiarë dhe familjet e tyre. Gjatë prezantimit u dhanë disa shembuj mbi mënyrën se si njerëzit përshëndesin njëri njëri--tjetrin, duke filluar nga praktikat që ndikohen nga kultura dhe tradita, të cilat përfshinin edhe përshëndetjet e ndryshme të përdorura nga shqiptarët, si dhe mënyrat më bashkëkohore që përgjithësisht favorizohen sot nga brezi i ri. Pas hyrjes, është dhënë një shtjellim i detajuar mbi atë se si Profeti Muhammed (a.s) i nxiti muslimanët të përshëndesin njëri njëri-tjetrin.

Disa nga pikat kyçe të mbuluara, të cilat gjithashtu fitojnë shpërblim nga Zoti, janë si më poshtë: • Buzëqeshja • Përshëndetja me 'SELAM' • Shtrëngimi i Duarve • Mbajtja e kontaktit me sy • Interesimi për gjendjen e të tjetrit • Gjithmonë të jesh i respektueshëm • Përmbajtja nga përgojimi

Në fund të prezantimit, anëtarëve iu dha mundësia për të ngritur ndonjë pyetje në lidhje me temën. Elhamdulilah, mbrëmja ishte një sukses i mrekullueshëm që la shumë anëtarë që mezi prisnin të merrnin pjesë në seancën e ardhshme të informimit të AAIS AAIS--it.

VAHID GOGA Këshilli Konsultativ i AAIS AAIS--it 17


SI TA PRESIM RAMAZANIN K

ur vjen muaji i Madhnueshëm i Ramazanit i gjen njerëzit në gjendje të ndryshme. Disa prej tyre vetëm në këtë muaj e ndiejnë lidhjen me Zotin. Vetëm në këtë muaj falen, agjërojnë dhe japin sadaka... Ka njerëz të tjerë që ka vite që kanë ndryshuar për mirë dhe sa herë vjen Ramazani ju kujtohet vetja e tyre e mëparshme në gjynahet e tyre që kanë patur vepruar dhe gjatë këtij muaji ato pendohen, i kërkojnë falje Zotit i Cili është Mëkatfalësi dhe reflektojnë me vetet e tyre. Ka edhe njerëz të cilët gjatë gjithë vitit pësojnë rënje në besimin dhe përkushtimin e tyre dhe ky muaj është një pikë furnizimi me besim për shpirtin e tyre. Por, ka edhe prej atyre të cilët as nuk e dijnë se cfar muaji është dhe përse bëhet fjalë sepse është vënë pas pasioneve të kësaj bote dhe nuk i intereson asgjë nga manuali hyjnorë apo se është i zhytur në gjynahet e ndjekjes së nefsit të tij e atyre djallëzore, Allahu thotë në kuranin famëlartë: “O ju që keni besuar agjërimi u është bërë obligim sikurse ishte obligim edhe i atyre qe ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm “. (El – Bekare 183) I nderuar lexues, pra muaji Madhnueshëm i Ramazanit është një stacion, pikë furnizimi me besim dhe një shkollë edukimi për të gjitha kategoritë e njerëzve të cilët vërtet duan të kthehen te Zoti i Gjithësisë dhe të bëhën të devotshëm. E këtë mund ta arrishë me ndalimin (privimin) e vetes tënde nga agimi (fexhri) e derisa dielli të perendojë nga të ushqyerit, të pirët dhe mardhëniet seksuale në çift në jetën bashkshortore. Pas kësaj kohe këto ju bëhen të lejueshme. Allahu thotë:

18

“Natën e agjërimit ju është lejuar afrimi tek gratë tuaja, ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për ato . “… dhe hani e pini derisa qartë të dallohet peri i bardhë nga peri i zi në agim e pastaj agjërimin plotësojeni deri në mbrëmje ” (El (El-- Bekare:187) Na tregon Selman el Faresiu: Në ditën e fundit të Shabanit Pejgamberi (s.a.w.s) na tha: “O ju njerëz! Po vjen një muaj (Ramazani) i mirë, madhështorë dhe i bekuar, në të ndodhet një natë që është më e mirë se një mijë muaj (84 vjet) vjet).. Agjërimin gjatë ditës e ka bërë obligim dhe faljen natën (duke përfshirë edhe taravitë) e ka lënë në dëshirën e njeriut. Kush kryen vullnetarisht një vepër të mirë (synet) do të shpërblehet sikur ka kryer një obligim dhe kush kryen obligimet e caktuara nga Zoti do ti quhet sikur ka kryer 70 të tilla. Ai është muaj i durimit dhe durimi ka si shpërblim Xhennetin. Ramazani është muaj i solidaritetit dhe muaj që shtohet rrizku i besimtarit. Kush ushqen në iftare një agjërues i falen gjynahet, shpëtohet nga zjarri i xhehenemit dhe do të ketë shpërblim njësoj si ai që ka agjëruar pa iu paksuar nga shpërblimi agjëruesit gjë gjë”. ”. Këtë shpërblim mund ta fitoshë edhe me një kokërr hurme, gotë uji ose qumështi. Eh ... shpërblimi i Allahut është pa masë në muajin e Ramazanit. Prandaj pregatitu i nderuar vëlla dhe motër lexues që mëshira, begatia dhe falja e Allahut të përfshijnë edhe ty. Mos e humbisni këtë shanc të madh që Allahu i Cili të don ty të ka dhënë... Mos e privo veten

tënde nga ky muaji sepse do të privoshë veten tënde që të futesh në Xhenet nga dera që quhet Rejan. Profeti (a.s) thotë: “Në Xhennet ndodhet një derë me emrin Rejan, në të cilën do të hyjnë vetëm agjëruesit, dhe nuk do të hyjë veç tyre tjetërkush. Do të thirren: Ku janë agjëruesit? Do të çohen dhe do të hynë brenda. Kur të kenë hyrë të gjithë do të mbyllet dhe nuk do të hyjë në atë derë askush askush.” .” Së fundmi le të mendojë agjëruesi për surprizen e Zotit të Lartesuar ku Muhamedi (a.s) në hadithin kudsij që Allahu thotë: ”… Agjërimi është për Mua dhe Unë për të shpërblejë “. Pra, duke ju shtuar atyre shpërblimeve që na ka treguar Muhamedi (a.s), Allahu edhe do ti surprizojë agjëruesit i Tij të sinqertë. Ndërsa të bëjmë kujdes që agjërimin tonë mos e dobësojmë me gjuhën tonë dhe veprimtaritë tona . Sic na tregon Muhamedi (a.s): “Ka agjërues që nuk përfitojnë nga agjërimi asgjë veç urisë dhe etjes etjes”, ”, dhe thote: ””Kush Kush nuk largohet nga fjalët e ndyra dhe veprat e ulëta, Zoti nuk ka nevojë që ai njeri të lërë ushqimin dhe pijen për të agjëruar “. Allahu na bëftë agjërues të sinqertë, na bëftë të devotshëm dhe të fusë në Xhennet nga dera Rajan!

IMAM PERPARIM SULAJ AAIS XHAMI SHQIPTARE


ME TË VËRTETË ALLAHU ËSHTE ME DURIMTARËT

A

llahu i Madhërishëm në Kuranin Famëlartë thotë: “Mos e shitni besën e dhënë Allahut për një vlerë të paktë, pse atë që do ta keni te Allahu është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ajo që e keni pranë vetes është e përkohshme, e ajo që është te Allahu është e përhershme. E Ne do t'ua japim atyre që ishin të durueshëm shpërblimin më të mirë të asaj që vepruan vepruan.” .” (En (En--Nahl, 95 95--97) Allahu xh.sh., me këtë ajet kuranor na porosit që mos t'i shesim veprat tona të mira, pasuri e ahiretit, për çmim të ulët dhe të paditur. Kush hyn në varr pa përgatitje, është sikur ai i cili përpiqet për të kaluar detin pa anije. Të dimë mirë, se në këtë botë mund të shpëtojmë nga çdo gropë. Por, mos të harrojmë një vrimë në të cilën ne që të gjithë kemi për të e përfunduar jetën tonë të kësaj bote, dhe nga e cila nuk ka kthim dhe largim, dhe kjo vrimë quhet “varri”. Të mendohemi mirë se në çfarë gjendje do të na zatet ajo vrimë, dhe si do të paraqitemi një ditë pas saj para Gjykatësit Suprem, Allahut të Lartësuar. Të dimë mirë, se fuqia në botë është në pasuri, por begatia dhe mirësia që është tek Allahu, është shumë më e mirë, veprat e mira janë pasuri e botës së Amshueshme, në qoftë se kuptojmë. Është pyetur Ibrahimi a.s: "Përse të morri ty Allahu për mik? Ai tha se për shkak të tri gjërave: - E kam zgjedhur urdhrin e Allahut, në krahasim me urdhra tjerë; - E kam dhënë gjithë mundin për atë që u ndjeva si borxhli ndaj Allahut; - Nuk kam ngrënë darkë e as drekë, kurse me mua të mos ishte mysafiri."

Nga toka u krijuam, në të jetojmë dhe në tokë do të jetë kthimi jonë përsëri, kështu që mos të fjalosemi në lidhje me një pjesë të tokës me vëllain tonë, një ditë të gjithë neve do të na mbulojë e njëjta ajo tokë. Mos ji i etur për tokë, sepse do të marrësh me vete po të njëjtën pjesë të tokës, sikur gjithë njerëzit e tjerë. A nuk e vërejmë se si na sprovon dita e nata, kurse ne luajmë në fshehtësi dhe në publik. Mos u ano kah kjo botë dhe begatitë e saja, me të vërtetë, kjo shtëpi nuk është vendi yt. Përgatitu për Shtëpinë e përjetësisë. Puno në dobi e të mirën e shpirtit tënd dhe mos të lëkundë shumësia e vëllezërve dhe shokëve tuaj, prona dhe pozita, prestigji dhe autoriteti. Dije se e gjithë këtë do ta lësh një ditë, deshtë apo nuk deshtë, dhe e gjithë kjo nuk do të jetë e dobishme për ty, në ditën kur të gjithë do të merren me veten e tyre. Dije se ekzistojnë tre thesare tek Allahu, të cilat u jep atyre që do Ai: varfëria, sëmundja dhe durimi. Thuhet se "është shkruar në Tevrat se njeriu i pangopur do mbetet i varfër, edhe në qoftë se do jetë pronari i të gjithë botës, por ai që është i kënaqur me një gjë të vogël, është i pasur, qoftë edhe nëse është i uritur." Malik ibn Dinari r.a., kishte thënë: "Zëvendëso tre gjëra me te të tjerë nëse dëshiron të jesh besimtar: mendjemadhësinë me përulësinë, lakminë me kënaqësinë dhe zilinë me këshillën".

gjejë xhenetin: fjetjen deri në “varr”; lavdërimin deri në “mizan”; pushimin deri në “sirat”; dhe pasionin deri në “xhenet”." Me të vërtetë, vetëmashtrimi më i madhi është kur njeriu vazhdon së mëkatuari duke shpresuar që të falet dhe duke mos u penduar fare, kur pret afërsinë e Allahut pa bindje ndaj Tij, kur pret të korrat e xhenetit nga të mbjellat e xhehenemit, dhe kur dëshiron shtëpinë e të bindurve duke qenë i pabindur ndaj Allahut xh.sh., duke shpresuar për një shpërblim pa meritë. Lutesh për shpëtim dhe nuk shkosh rrugës së Tij. Në të vërtetë, anija nuk lundron në tokën e thatë. Kurrë nuk do të vendosësh besueshmërinë mbi veprimin e gabuar, ndalo së vepruari atë që është e gabuar dhe mund të meritosh shpëtimin e sigurt. Allahu nuk do të tregojë mëshirë për ata që nuk treguan mëshirë. Nuk do të falë ata që nuk kanë falur, e as nuk do të pranojë pendimin për ata që nuk kanë pranuar pendimin e të tjerëve. Mos ta shtyjmë pendimin tonë, sepse Resulullahu kurrë nuk kishte shtyrë atë që është dashur të kryhet menjëherë. Prandaj, në qoftë se doni mënyrën e jetesës së Resulullahut, bëni atë që duhet në kohë kur është nevoja dhe në mënyrë se si duhet te kryhet. I lutemi Mëshiruesit Fuqiplotë të ketë mëshirë për neve dhe të na fal. AMIN!

AZMIR JUSUFI

Kurse, Hatim el el--Es'ami kishte thënë: "Kush pezullon katër gjëra deri në ardhjen e katër të tjerave do të 19


WELCOME BACK UMRAH TOUR MEMBERS

O

n Friday 22 February 2019 2019,, a special event was as held at the Albanian Australian Islamic Society Society’s ’s (AAIS) Youth Centre to welcome back participants of the first ever AAIS Umrah Tour Tour.. Not a single seat was left empty as the community gathered to welcome back the delegation of eighteen (18) AAIS members from their blessed journey. After a brief introduction by AAIS Secretary Amet Balla, the evening opened with a video summarising the highlights of the trip, which gave everyone an close insight into this special journey. Following the screening, the returning participants of the Umrah shared their unique experiences with everyone and also encouraged

the brothers and sisters, who were present, to participate in this once in a lifetime opportunity when it takes place again next year. The evening continued with everyone enjoying pizza and desserts, which were kindly donated by members, for all to share and help celebrate the special occasion.

If you would like to express your interest to participate in next year's Umrah Tour program, please contact the AAIS Executive Committee via email at admin@aais.org.au.

ADRIAN MALELLARI Executive Committee Member

INFORMATION SESSION ON WOMEN’S HEALTH

T

he Albanian Australian Islamic Society Society's 's (AAIS) Women's Committee hosted their Monthly Sister's Islamic Session on Wednesday 20th February 2019. This informative session titled "Women's Health Health"" was presented by Dr Sara Hassan. Alhamdulillah, it was a very interesting session with over one hundred (100) ladies filling the AAIS Multi Function Room to attend the evening's lecture. The topics covered were specific to women's health and included the awareness of female specific cancer symptoms. The women in attendance were also provided opportunities to ask various health related questions on the night.

20

Insha Insha--Allah (God (God--willing), there will be a follow up session on Women's Health (Part 2) on March 20th 2019.

INDIRA KULAFI AAIS Women's Committee


MEMBER NEWS

O

RAMADAN PREPARATION PROGRAM

n Thursday 7 March 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held the first session of the 'Ramadan Preparation Program Program'' for financial members at it's Youth Centre. The program began after the Maghreb prayer with Imam Dr. Bekim Hasani providing an insightful talk on the history of fasting in Islam and other major religions of the world. Many members found it interesting to learn that fasting, which in its various forms, is a type of worship that is also practiced by followers

of other faiths, such as Christianity, Judaism and Buddhism. Through the inspirational teachings drawn from the Holy Qur’an and Prophet Muhammed (pbuh), the session helped motivate all who attended to prepare for the blessed month of Ramadan. After the presentation, members were provided with an opportunity to ask general questions about fasting and Ramadan. Prior to concluding the evening, Imam Bekim briefed members on the topics to be covered in next part of the program.

Insha Insha--Allah (God (God--willing), the ‘Ramadan Preparation Program', which is held every Thursday night, will run until the arrival of the Holy Month. On behalf of the AAIS Executive Committee, I encourage every financial member and their families to attend the program, so that we may all make the most of the Holy Month of Ramadan this year.

MYLAZIM ELMAZI AAIS Committee Member

21


O

AAIS UMRAH TOUR 2019

n Tuesday 5 February 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS)'s Umrah Tour participants officially began their blessed journey to complete the first ever Umrah Tour organised by the AAIS, in conjunction with travel company, Crescent Tours. This special group was organised by the AAIS Executive Committee as a first of its kind program to commemorate the 50th anniversary of the building of Melbourne's First Mosque - the Albanian Mosque by the Society in 1969. The twelve (12) day journey began with the eighteen (18) AAIS members being given a warm send off and heartfelt farewell from beloved family members and friends of our community.

22

The AAIS members who participated Emirates (UAE), where time was spent visiting the beautiful Shaykh as the pioneers of this program are Zayed Grand Mosque. With a capaclisted below: ity of 41,000 worshipers, it is the Bekim Hasani Adrian Malellari 3rd largest Mosque in the world Amet Balla Afrim Malellari trailing only the major Mosques Agim Balla Zayd Shomshe in Makkah and Madinah. Imran Balla Tomor Bekiri Mylazim Elmazi Dalip Lika Emin Lika Haydin Lika

Bujar Risilia Susan Risilia Shaban Bogdanovic Nazire Bogdanovic Zeni Nuhiji Nurija Nuhiji

Prior to the departure, the tour participants prayed the dusk (Maghreb) and night (Ishaa) prayers together. A sincere supplication followed asking Allah (swt) to accept the intention for the journey to fulfill the Umrah (minor pilgrimage) to seek His (swt) pleasure alone. The first stop of the journey was Abu Dhabi in the United Arab

After the brief stopover, the group made their way to the radiant City of the Prophet (peace be upon him), Madinah. The sound of the call to prayer (Adhaan) soothed the hearts of all who heard it as the crowds of worshipers gathered to the 5 daily prayers. The reward of one prayer in the blessed Mosque of the Prophet Muhammad (pbuh) is equivalent to 1,000 prayers elsewhere, so this was an opportunity for Allah (swt)'s mercy not to be missed. The tour participants also visited the grave of our beloved Prophet


Muhammad (pbuh) and gave greetings of salaam (peace) to him and his righteous companions Abu Bakr and Umar (may Allah be pleased with them). The Islamic educational sessions with Imam Dr. Bekim Hasani and a special day trip to the Mountain of Uhud, Masjid Quba and Qiblatain were also highlights of our time in Madinah.

The Umrah consisted of rememberance and supplication to Allah (swt) whilst making the circumambulation (Tawaaf) around the Ka'baa seven times, praying behind the Station of Ibraheem (pbuh), running between Mounts Safa and Marwah seven times and shaving or cutting the hair to complete the beautifully unique form worship.

After a very special Jumu'ah Prayer in the City of the Prophet (pbuh), the group commenced their spiritual journey on an eight hour bus ride to Makkah and entered into the state of purity, know as 'ihraam', to begin the Umrah.

Alhamdulillah, the reward of one single prayer in Makkah is equivalent to 100,000 prayers elsewhere, so the daily and Jumu'ah prayers were attended to early by all to secure a spot with an awe awe--inspiring view of the majestic Ka'baa.

As each hour passed, the excitement and emotions heightened until the special moment that we answered the call of Allah (swt) and arrived in front of 'The House of God (Baytullah)', the Holy Ka'baa, as His(swt) honoured guests.

Special visits were made to historically significant sites including the plains of Arafaat, Jabal Thawr where the Prophet Muhammad took refuge from the Quraysh, during the migration to Madinah and the 'Mountain of Light' where

the Prophet (pbuh) received the first revelation of the Holy Qur'an. Long Long--lasting relationships were formed between all who experienced this incredible journey together. We are very grateful to Allah (swt) for making this journey possible for our Society and hope that it will be the first of many to come in the near future. I sincerely ask Allah (swt) to accept our Umrah, as well as all the prayers and supplications (Du'aas) made during the blessed journey. Insha Insha--Allah (God (God--willing), the AAIS Umrah Tour will become an annual event offered to members of our Society.

AMET BALLA AAIS Secretary

23


CHRISTCHURCH VIGIL IN MELBOURNE

O

n Monday 18 March 2019 2019,, a vigil for the Christchurch Mosque attacks was organised by the Islamic Council of Victoria (ICV) on the steps of the Victorian State Library. The vigil was organised to respect the victims of the Christchurch attacks and to promote harmony and unity in the face of adversity. Over 5,000 people from the broader community of Melbourne came together from various faiths and backgrounds to take part in the event. The vigil began at 6:30pm with Brother Adel Salman, ICV Vice President welcoming everyone. He acknowledged the amazing support from the people of Melbourne, authorities and government. Our very own Dr Bekim Hasani, Imam of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) Albanian Mosque, was the first to be introduced by Brother Adel to open vigil with a recitation from the Holy Quran along with sharing the English translation. Various religious leaders offered prayers and promoted unity with each person addressing the vigil conveyed a story of peace, with the 50 lives lost in Christchurch being an attack on humanity. The mosque attacks of Christchurch weighed heavier on Melburnians due to the close proximity with New Zealand and having so much

24

in common between the two cities. A welcome to country was also performed by an indigenous lady of Melbourne. An emotionally charged Haka was then performed on the steps of the State Library by the Maori people attending the vigil. The Haka is performed at funerals to honor the passing of New Zealanders. This Haka held special significance, as it showed that the people of New Zealand were one, and they had lost 50 of their own. Dignitaries from state and federal government addressed the vigil including the Victorian state Governor Linda Dessau, Richard Wynne Victorian State Minister for Multicultural Affairs, City of Melbourne Mayor Sally Capp. Each address conveying a similar message of togetherness and harmony, as well as how proud they were of the support Melbourne had for the lives lost in Christchurch and to ensure safety for Melbourne’s Muslim community. Vanessa O’Neill, Melbourne Consul Consul-General for New Zealand, spoke to the crowd, thanking everyone their support at this tragic time, as well as passing on a message from Jacinda Ardren, the New Zealand Prime Minister. ICV President Mohammed Mohideen thanked everyone for attending the vigil. Brother Mohammed thanked

the Melbourne community for their support of its muslims, especially during the previous days Mosque Open day, where record numbers turned out. Richard Di Natale, Australian Federal senator and Leader of the Greens Party, was one of the last to address the people attending the vigil. His message to the crowd was one of unity and the social responsibility we all have as citizens to protect each other. In addition he also appealed to the Australian media to improve the way they report on news, by ending incitement of racism, bigotry and fear mongering. The vigil concluded with the Adhan (Islamic call to prayer) being performed in a unique experience in the heart of Melbourne. A Janazah (funeral) prayer for the victims of Christchurch proceeded the Adhan. This concluded the vigil and an emotional gathering of Melburnians, who showed unity at a sad time for Muslims and Kiwi’s alike.

URIM BALLA AAIS President


ARRIVAL OF IMAM PERPARIM SULAJ & FAMILY

O

n Sunday 31 March 2019 2019,, Imam Perparim Sulaj and his family safely arrived in Melbourne to commence his 2 year tenure with the Albanian Australian Islamic Society (AAIS). Imam Perparim’s family departed from Mother Teresa Airport in Albania, flying via Greece and Abu Dhabi to arrive in Melbourne. The AAIS Executive Committee, financial members and their families warmly greeted Imam Perparim, his wife and son on their arrival at Melbourne IAnternational Airport. A contingent including Imam Bekim Hasani, current and former AAIS committee members and their families awaited the Sulaj family at the AAIS Multi Purpose and Social Rooms. After the Isha’a prayer was performed, the Sulaj family were warmly welcomed to our Society with a generous offering of sweets, coffee and tea for all to enjoy.

O

Imam Perparim and his family are now settling into their new life in Melbourne, residing at the AAIS Imam’s residence in Carlton North. In preparation for Imam Perparim taking up his new position at the AAIS, the Imam’s residence was recently refurbished with the help of volunteers and kind donations.

and items to assist with Imam Perparim’s arrival, may Allah (swt) reward you all. On behalf of the AAIS, we would like to officially welcome Imam Perparim and his family to our Society and wish him a successful tenure working for the AAIS and its members.

Thank you to all volunteers and people who donated time, effort

URIM BALLA AAIS President

STRONGER COMMUNITIES GRANT

n Sunday 17 March 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) was presented with a certificate acknowledging the successful application for the ‘‘Stronger Stronger Communities Grant Grant’. ’.

Adam Bandt MP, the Federal member for Melbourne, officially presented the award to the AAIS Executive Committee at the Albanian Mosque on the Victorian Mosque Open day.

The AAIS strives to continuously improve and provide its members The AAIS was successfully awarded with better services, as well as the $10,000 grant in 2018 to assist maintaining the Society’s establishwith AAIS Mosque, Multipurpose ments. Through successful grant Room and Social Room refurbishments. Funds received from the grant applications we are able to deliver better services and improve the were used to repaint both the inside experience for the congregation, and outside of the AAIS facilities in Carlton North, ensuring the buildings members of the AAIS and visitors. appearance remains clean and fresh. The Executive Committee applies Additionally the grant funded the for numerous grants that are made Prophet Lineage Tree located in the available through Federal, State and AAIS Multi Multi--Purpose Room. Local Government and is successful

on some occasions, such as the Stronger Communities Grant. If you are aware of any suitable grants that are applicable to our Society, please do not hesitate to reach out to the AAIS Executive Committee. As a not for profit organisation, grant applications are a fundamental way to assist our Society to flourish and grow. KUJTIM ZYKA AAIS Committee Member 25


O

VICTORIAN MOSQUE

n Sunday 17 March 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) participated in the Islamic Council of Victoria’s (ICV) annual ‘Victorian Mosque Open Day Day’. ’. The AAIS’s Albanian Mosque was one of 21 open to the public across Victoria.

26

backgrounds attended with families and friends, young and old, from the community. Following the recent devastating events in Christchurch, New Zealand and the loss of 50 innocent Muslim lives, this year’s Victorian Mosque Open Day was also a day of great sadness, grief and mourning for all those attending.

The open day was to run from 10am to 4pm, however visitors began respectfully arriving well before the official start time in significant numbers.

AAIS volunteers warmly greeted visitors and provided tours of the Mosque and other facilities of the Society.

Throughout the day, approximately 1,500 people of various faiths and

Many AAIS volunteers were asked questions about the features

of the Mosque, the Islamic faith, the prayer process, the history of the Albanian Muslim community and founders of the Mosque. Visitors also commented on the value of reading the ‘‘Prophet Prophet Lineage Tree Tree’’ and AAIS founding members’ board. Presentations on the history and activities of the AAIS were also provided to the steady stream of visitors in the Multi Multi--Function room, whilst well received refreshments were served in the Social room throughout the day.


OPEN DAY 2019 A number of prominent members of the Melbourne community, including religious leaders of other faiths, federal and state members of parliament, representatives of Yarra City Council and broadcast media personalities also attended the open day to show their support to the Melbourne Muslim community. Imam Dr. Bekim Hasani also delivered a special prayer (dua’a) for the Christchurch victims and the community which was observed by the visitors. Immediately after the midday (dhuhur) prayer, a funeral (janazah) prayer was performed by the Muslim congregation in respect of the

brothers, sisters and children lost in Christchurch. Following the prayer, Adam Bandt, MP (Federal Member of Parliament) formally addressed the congregation with a strong message of unity and social harmony.

Insha Insha--Allah (God (God--willing), the AAIS will continue to be proactive in organising and also seeking opportunities to participate in programs and events, like the annual Victoria Mosque Open Day, that bring people together in the broader Australian community.

This year marks the 3rd anniversary of the ICV’s Victoria Mosque Open Day and the number of visitors attending the AAIS mosque has increased every year. The entrance to the AAIS was filled with flowers and cards from members of the local community and visitors expressing their grief for the lives lost in Christchurch.

BARI NUHIU Executive Committee Member

27


O

LADIES QUR’AN CLASSES

n Wednesday 9 January 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its very first Ladies Qur'an Class in the Albanian language for financial members at its Youth Centre. In what was a lovely evening of sisterhood, twenty twenty--six (26) sisters of all different ages, as well as different regions of the Albanian community, come together to learn how to read the Holy Qur'an.

Alhamdulilah, by the end of the first session, everyone learned the first nine letters of the Arabic alphabet.

Wednesday night from 7:30pm to 9:00pm at the AAIS Youth Centre. All women of AAIS Financial Member families are strongly encouraged to attend the next session. For any further information, please contact the AAIS via email: admin@aais.org.au.

The Ladies Qur'an Class is tailored for beginners and will operate every

Sr. Ibadete Imeri Imeri--Balla, who is teaching the class, firstly spoke

O

about the importance of learning how to read Arabic in order to be able to read the Qur'an in its original form. She also explained that it can be challenging to read in a new language, but that everyone receives reward for every single letter read towards learning to read the Qur'an.

SARAH BAHRI AAIS Women’s Committee

FIFA & PIZZA NIGHT

n Saturday 19 January 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a ‘‘FIFA FIFA & Pizza Night Night’’ for the youth that attend the Thursday night classes at the Youth Centre. The brothers gathered together and were buzzing with excitement for the friendly, yet competitive, FIFA gaming tournament that was about to take place.

28

After some impressive skills and results, the group took a break to pray the Maghreb (Dusk) prayer together. After the prayer was performed, everyone made a contribution towards some delicious pizza.

Elmazi, who were awarded with Centre. So, if members of the AAIS chocolates for their great teamwork! youth are interested in participating in the next ‘FIFA & Pizza Night’, Overall, everyone enjoyed themplease contact the AAIS Youth selves and had a great night at Group. the AAIS Youth Centre.

Then, it was straight back into the tournament for some more thrilling FIFA action. The winning duo of the night were Agron Dauti and Mylazim

With the success of the ‘FIFA & Pizza Night’, the AAIS Executive Committee is considering to hold the event on a monthly basis at the Youth

MYLAZIM ELMAZI AAIS Executive Committee


MEMBER NEWS

O

SATURDAY EDUCATIONAL CLASSES

n Saturday 2 February 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS)'s Educational Classes resumed at the Youth Centre for another wonderful year. The AAIS Youth Centre was filled with happy children and families in what was a fantastic first class back for the year. Approximately forty five (45) children attended the classes which covered the following topics: - Kindergarten class learned about Allah (swt) and completed a fun craft activity

- Primary class learned about the Prophet Muhammad (saw), as well as covering the Arabic alphabet and revision of surahs

Insha Insha--Allah, next Saturday (9th February 2019) at 12:30pm, the ‘Albanian Folk Dancing’ classes will also resume.

- Secondary class learned about the first of the rightly guided Caliphs, Abu Bakr (ra), as well as beginning to memorise Ayat Al Al--Kursi

We encourage all AAIS Member Families to bring their children along each Saturday from 10:30am to 12:30pm.

The students then enjoyed a lovely lunch at the Youth Centre Cafe organised by volunteer parents, followed by some free time for the students to play on the indoor play equipment and soccer.

To enrol your children or for any further information, please contact us via email at: admin@aais.org.au.

SELIMA YMER AAIS Women's Committee

29


T

MEMBER NEWS FEEDING MELBOURNE’S HOMELESS 2019

his year, the Albanian Australian Islamic Society Society’s ’s (AAIS) re re--commenced its involvement with Community Care Network Network’s ’s (CCN) ‘‘Feeding Feeding Melbourne’s Homeless Homeless’’ program by organising ‘Volunteer Teams’ to participate in three sessions that were held on 19th January January,, 16th February February,, 23rd March 2019 and 27th April 2019 2019.. The AAIS Executive Committee first took part in this great social program in September 2017. The feedback from those that participated in the session was very positive; therefore the AAIS Executive Committee promoted the program among its community; so that the Society could further support the social programs and provide an additional avenue for its members to fulfil their religious obligations, as well as their social responsibilities, by performing good works in the broader Australian community.

Both veterans of the program, as well as new volunteers, regularly participate in the sessions and they are always very eager to engage in this great social cause.

Another very important aspect about the program is that it provides an Since January 2018, the ongoing opportunity for Muslims and non non-support of AAIS members has enabled Muslims to work together in helping the Society to organise ‘Volunteer those who are experiencing difficulties Teams’ on a monthly basis. in the broader Australian community. Each month, the AAIS ‘Volunteer CCN operate the program every Team’ instantly fill fill--up with members weekend (Saturday and Sunday) wanting to dedicate an evening throughout the year, therefore there towards feeding Melbourne’s are many opportunities for people homeless community. to participate in the sessions.

O

If you would like to get involved, please register your interest at the following website: www.ccn www.ccn--melbourne.org/volunteer May Allah (swt) reward everyone that participated in the latest ‘Feeding Melbourne’s Homeless’ session by helping those who are experiencing hardship and homelessness in Australia. Insha Insha--Allah (God (God--willing), our Society can continue to support this wonderful program. VAHID GOGA AAIS Advisory Board

MOTHER & DAUGHTER FUN NIGHT

n Saturday 30 March 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a ""Mother Mother and Daughter Fun Night Night"" at its Youth Centre.

It was a fantastic evening with twenty twenty--two (22) mothers and daughters attending. The girls aged between 10 10--17 really enjoyed the evening and the feedback was very positive. The evening began with some warm up "get to know you" activities. Everyone then watched a "Sugar Cookies Masterclass" on how to make sugar cookies and icing. Following the educational cooking program, everyone then had the chance to make their own icing and decorate cookies. After that, there was time for socialising 30

in the cafe and the girls also had a game of volleyball. Insha Insha--Allah (God (God--willing) the new ‘Mother & Daughter’ evenings, which provide teenage girls with a chance to come together and make new friends, will be held every month.

The program is only open to female AAIS Financial Members with girls between the ages of 10 10--17 welcome to participate in the program.

SELIMA YMER AAIS Women’s Committee


O

RED CROSS ACHIEVEMENT NIGHT

n Thursday 21 February 2019 2019,, the Australian Red Cross held an achievement event in recognition of their “Red25 Red25”” blood donation groups across Melbourne. The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) was invited as one of the many groups that contribute blood and plasma to the Australian Red Cross Blood Service. Both Florije Balla and I attended the event on behalf of the AAIS. During the evening, which was held at Rydges Melbourne, every Red25 group was congratulated for their record year in 2018. Last year, Red25 saw 22,557 new donors, which was an increase of 8.76% on 2017 donors. The Red25 teams contributed towards 30% of all donations, which equates to 424,108 donations, and 1,272,324 lives saved in 2018. In November 2005, the AAIS began donating blood together as a group.

O

In December 2016 the AAIS held an Information Session with the aim of increasing blood donors. Since then, the AAIS has steadily increased its number of donors. The AAIS now has over 70 blood and plasma donors registered with the Red Cross. In 2018, the AAIS donated blood and plasma a total of 61 times, which means that 183 lives were potentially saved. We rely on registered donors, as well as new donors, in giving hope, courage and life to the one in three Australians who require your donations. If you would like to donate blood or plasma for the first time together with other members of our Society, please email your interest to: admin@aais.org.au Thank you to all of the AAIS blood and plasma donors for your ongoing contributions. Insha Insha--Allah, 2019 will be another successful year!

The next AAIS group donation session will be held in August. AMINA YMER AAIS Women’s Committee

GROUP BLOOD DRIVE 2019

n Sunday 3 February 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its first group ‘‘Blood Blood Drive Drive’’ of the year through the Australian Red Cross. Eleven (11) AAIS members donated at the Werribee Donor Centre, with six (6) giving blood and five (5) donating plasma. An additional two (2) members, who were from the Australian Albanian Women’s Association (AAWA), also attended the CBD Blood Donor Centre. The AAIS has approximately seventy (70) members that have registered to donate blood through the Australian Red Cross. Some AAIS members donate blood together as a group, while others choose to donate individually.

The next AAIS group donation will be held in August. Further details will be released closer to the time of booking. If you would like to donate blood or plasma for the first time, please email your interest to: admin@aais.org.au

May Allah (swt) reward everyone that participated in the latest AAIS Group Blood Drive.

AMINA YMER AAIS Women’s Committee 31


O

ROYAL CHILDREN’S HOSPITAL APPEAL

n Friday 19 April 2019 2019,, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) conducted a collection for the Royal Children’s Hospital (RCH) appeal following the Friday Prayer. Alhamdulillah, the AAIS managed to raise $3,000 on the day through the generous contributions of the congregation. The collection has become a long held tradition of the AAIS, which made its first recorded donation to the RCH back in 1971.

Insha Insha--Allah (God (God--willing), the AAIS will continue to support the Royal Children’s Hospital for years to come. May Allah (swt) reward everyone who donated towards this very worthy cause.

LIRIDON SHAQIRI Tresurer

YEAR 12 MUSLIM ACHIEVEMENT AWARDS 2019

O

n Sunday 17 March 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) was honoured to be involved in the 12th annual ‘‘Year Year 12 Muslims Achievements Awards Awards’’ dinner hosted by Human Appeal International Australia (HAI). The night began with a melodious recitation of the Holy Qur’an and followed with Sheikh Rabih Baytie, Human Appeal’s Melbourne Branch Manager, welcoming guests and acknowledging the important role that parents and guardians play in the achievements of their children. The event was a fantastic night of recognition and inspiration for 89 young Muslim students who achieved an ATAR result of 90 and above in 2018. The elite performing students were all honoured for their hard work as they each received a certificate of recognition and a valuable gift, which speeches focussed on the was donated by various sponsors, importance of making the most including the AAIS. out of the gifts Allah (swt) has The night featured some inspirational blessed each individual with to benefit others in the community. speeches from high profile Muslims, including Bachar Houli (AFL It was an honour representing the Premiership player), amongst AAIS in a night that rewarded and other special guests and government encouraged academic excellence in representatives. The motivational the Muslim community.

32

Insha Insha--Allah (God (God--willing), our Society will continue to support the Muslim youth in Australia through events such as this in the years to come.

AMET BALLA Secretary


O

COFFEE & CARS

n Sunday 28 April 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), in conjunction with with the Albanian Moslem Society of Shepparton (AMSS), hosted its third annual ''Coffee Coffee and Cars Cars'' fundraiser for the Royal Children's Hospital (RCH) at the Shepparton Car Museum. Seventy Seventy--five (75) people gathered together for a day of viewing exotic cars, food & coffee and most importantly, taking the time to catch up with family and friends. The day began with the Melbourne participants driving down to Lake Nagambie for a coffee and meet up with members from the AMSS. The fleet of cars then travelled to Shepparton Car Museum where the cars were put on show and money was raised. A mix of European Sports Cars, American 'Muscle' Cars and other classics were on display to raise money for a good cause.

People showed their appreciation for the event and good cause by raising approximately nine nine--hundred dollars ($900) for the RCH.

in co co--hosting the corresponding event, and also everyone that participated on the day to help raise funds for the RCH.

The day concluded with visiting Victoria's first Mosque located in Shepparton, established by the AMSS in 1960 to perform the Asr Prayer.

The feedback received from participants on the day was fantastic, may Allah (swt) reward everyone for their generous donations. We hope to continue organising this beneficial event in years to come.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank the Albanian Moslem Society of Shepparton for their cooperation

ABEDIN DEMIRI AAIS Committee Member

PRESENTATION OF IMAM PERPARIM & FAMILY

O

n Friday 5 April 2019 2019,, financial members of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) welcomed Imam Perparim Sulaj and his family together for the very first time at the AAIS Youth Centre. Over one one--hundred (100) AAIS members and their families gathered for the special presentation, where Imam Perparim's family was warmly greeted by community members.

her time as a teacher in Mat, Albania. Lastly, their son Muhamed Sulaj then spoke about his own time in Albania and finished with reciting a Surah from the Holy Qur'an.

The night concluded with Imam Perparim conducting a brief talk on the importance The night began with Imam of Brotherhood in Perparim introducing himself and his Islam. family to members. The introduction AAIS financial highlighted his 5 years of Islamic members then University studies in Yemen, enjoyed the rest further Islamic studies in Turkey, of the night socialising together his experience working as a school with Imam Perparim's family in teacher and Islamic teacher at the the Youth Centre Cafe. local Madrasa in Mat, Albania. Sister Merita, Imam Perparim's wife, then introduced herself, telling members of her own journey of seeking Islamic knowledge and

URIM BALLA AAIS President

On behalf of the AAIS, we welcome Imam Perparim and his family to our Society. 33


O

KID’S PIZZZA & KARAOKE NIGHT

n Saturday 20 April 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a ""Kids’ Kids’ Pizza & Karaoke Night Night"" at its Youth Centre. It was a fun filled evening with twenty twenty--eight (28) keen karaoke singers attending. The children chose a variety of songs to sing ranging from old to new. It took the kids a while to warm up initially as they were hesitant to be the first singer of the night, but after that, one by one, they were raring to go! The kids participated in singing and then took a break to eat pizza and play a game of soccer. After the break, there was some more singing, followed by a game of volleyball.

O

Dessert was delicious ice cream sundaes served with a variety of toppings. Most school holidays the AAIS strives to run an activity to make sure children can see their friends and fellow community members. If you have any ideas for future school holiday activities, please contact our office via email at: admin@aais.org.au

AMINA YMER AAIS Women's Committee

MOTHER & DAUGHTER FUN NIGHT

n Saturday 27 April 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held the second ""Mother Mother and Daughter Fun Night Night"" at its Youth Centre. It was a fantastic evening with thirty (30) mothers and daughters attending the Mothers Vs Daughter Sports Night, where the girls aged between 10 10--17 enjoyed challenging their mums. The evening began with a warm up "get to know you" activity, then different teams were formed for the first activity for the night, a Mother v’s Daughter Soccer Challenge. Out of the four games, it was level terms with the teams of mothers and teams of daughters both winning twice. The next challenge was a Mother v’s Daughter Volleyball Match where the mothers won two out of two games. Lastly, a few games of Dodgeball were played, although with no clear winners, a fun time was had by all. Insha Insha--Allah (God (God--willing), the AAIS plans to organise these evenings on a monthly basis for our teenage girls 34

to come together and make new friends in a fun environment. There will be a short break during Ramadan, however we look forward to the next "Mother and Daughter Fun Night" on Saturday 29 June 2019.

We encourage all female AAIS Financial Members with girls between the ages of 10 10--17 to attend the upcoming event.

SELIMA YMER AAIS Women's Committee


T

VIRTUES OF RAMADAN

n Friday 19 April 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held an information session at its Youth Centre titled: ““The The Virtues of Ramadan Ramadan”. ”. The presentation, which was conducted by Imam Perparim Sulaj, was well attended by financial members and their families. Numerous references from the Holy Qur’an, as well as sayings of the Prophet Muhammad (pbuh), were provided in the presentation that emphasised the importance of fasting, while also highlighting the endless blessings offered to those who perform additional good actions and charitable works during this significant month on the Islamic calendar. The second half of the presentation explained how the act of fasting enhances an individual’s God God-consciousness. It also offered insights on how other important

O

aspects, which are directly associated to Ramadan, can inspire Muslims to continually self self--improve, as well as perform good works that benefit others in the community, during the eleven months that follow Ramadan. To conclude the evening, Br. Vergim Fezullai performed a beautiful Islamic Nasheed about Ramadan.

With the Holy Month of Ramadan approaching (i.e. Monday 6 May 2019), the information session provided everyone with a timely reminder on the significance and virtues of Ramadan.

ABEDIN DEMIRI Committee Member

ETIQUETTE OF COMMUNICATION IN ISLAM

n Friday 12 April 2019 2019,, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held an Information Session at its Youth Centre titled ““Etiquette Etiquette of Communication in Islam Islam”. ”. The presentation, which was conducted by Imam Bekim Hasani, was well attended by financial members and their families. During the introduction, a number of examples were provided on how people greet one another, ranging from practices that are influenced by culture and tradition, which also included various greetings used by Albanians, as well as more contemporary ways that are generally favoured by the younger generation today. Following on from the introduction, a detailed account was provided on how Prophet Muhammed (pbuh) encouraged Muslims to greet one another.

Some of the key points covered, which also earn reward from God, are as follows: • SMILING • GREETING WITH PEACE ‘SELAM’ • SHAKING HANDS • MAINTAIN EYE CONTACT • ENQUIRING ABOUT THE PERSON • ALWAYS BE RESPECTFUL • REFRAIN FROM BACKBITING

At the end of the presentation, members were provided with the opportunity to raise any questions related to the topic. Alhamdulilah, the evening was a wonderful success that left many members looking forward to attend the next AAIS Information Session.

VAHID GOGA AAIS Advisory Board

35


A DANGEROUS BLIND SPOT IN COUNTER TERRORISM

W

e in the Muslim community have become used to constant denunciations of ‘‘muharibs’ muharibs’ as “Islamic terrorists” and the association of our way of life with murder, suicide bombings and outrageous atrocities in various parts of the world. Our Islamic organisations continually denounce criminal acts and defend the Quran from the slanders of the hate brigade, to little avail.

he had a premonition from God before driving to Bourke Street. “God’s royal laws of liberty have to be throughout the whole world in order to pass judgment day.” [ABC 13 Nov 2018] In Australian law a ‘terrorist act’ is an act, or a threat to commit an act, that is done with the intention to coerce or influence the public or any government by intimidation to advance a political, religious or ideological cause, and the act causes serious harm.

The danger from white supremacists is largely ignored. A relevant intention seems to be covered in this case, yet the police The atrocities in New Zealand were quick to assure the public on Friday 15 March at the hands that the act was not a terrorist act. of such criminals highlighted the danger to the Muslim community, The Greek community newspaper they present. Neos Kosmos commented that although the killer was of Greek In November 2018 Prime Minister heritage: ““Luckily, Luckily, we were Scott Morrison said that the Muslim spared the kind of generalisacommunity in Australia must tions that the public sphere be more “proactive” in tackling inflicts on other communities, the threat of terror. the rhetoric that Muslims around [Guardian Nov 11, 2018] the world are used to being the target of every time a deranged After the attack in Christchurch, extremist goes through with an the Prime Minister first described act of terrorism terrorism.” .” it in Twitter as “a serious shooting” [Neos Kosmos 27 January 2017] but four hours later he called for flags to be flown at half mast This murder trial was going on at “for all those killed in the terrorist about the same time as another attack.” atrocity occurred in Bourke Street, This apparent reluctance to view white supremacist atrocities as “terrorism” has long been scandalous from the viewpoint of the Muslim community.

on Friday 9 November 2018. “One man was killed and two others injured after being stabbed by a 30 year old Somali man.” [The Age 9 Nov 2018 ]

The different interpretation given by Australian authorities to two atrocities in Bourke Street Melbourne illustrated this blindspot.

Victoria Police Chief Commissioner Graham Ashton said “… we are treating it as a terrorism incident.” [Al Jazeera 9 Nov 2018]

In January 2017, Mr Gargasoulas drove up the footpath of the Bourke St Mall, killing six people and injuring another 27.

This criminal, from a Muslim background, was very quickly identified as a terrorist.

During his trial in November 2018, he made a statement about the Illuminati and oppression, as he gave evidence, and told the jury

36

The Somali was a terrorist, the Greek Orthodox killer was not! These two incidents reveal the blindspot in counter terrorism policy in this country.

This is not found only in Australia, but a recent case in Germany has shown how dangerous it can be. The Ceska Murders between 2000 and 2007 involved the murders of eight ethnic Turks, an ethnic Greek and a German policewoman. The case ran for 18 years and the 5 year long trial ended only in 2018 with Beate Zschape of the National Socialist Underground found guilty of 10 counts of racially motivated murder and given a life sentence. The German police had a blind spot. As it dealt with Turks, they focused on mafia and drug related crimes. “…the media stereotyped the serial killings as the “Kebab” or “Doner Murders”, even though only one of the victims worked in a food outlet.” Racism accounted for that blindspot. As the former president of the Munich Higher Regional Court stated; “…these criminals were undiscovered for so long because their motives were based on anti anti-foreigner sentiment and neo neo--Nazi ideology.” [Al Jazeera 20 Feb 2019] Germany, Australia and New Zealand would do well to take notice of the findings of a new report from the Anti Anti--Defamation League’s Center on Extremism that every extremist killing in the US in 2018 had a link to some variety of right right--wing extremism. [Business Insider January 25 2019] The danger these terrorists present to the Muslim community, and indeed the wider community, given the collateral damage in Christchurch, has been very starkly demonstrated before the world. That Australian white supremacist terrorists appear to have made a major contribution to those 49 innocent deaths is a matter of national shame.

BILAL CLELAND


WISDOMS OF RAMADAN T

here is a wisdom behind every act in Islam, no matter how big or small. In time we may know the wisdom behind some acts, while for others we may never know.

Fasting teaches us to strengthen family ties and It helps the family gather together to break fast at sunset and then eat sahuur (food before fasting) together at least twice a day for a month. Ramadan is known as the month The holy month of Ramadan is of invitations and visitations. considered to be the most blessed Friends, family members, and month in the Islamic Calendar. In Fasting teaches us to train ourselves neighbours extend invitations this month Allah has revealed the to remember that Allah is always to each other to come to their Holy Quran as guidance for mankind watching, so we gives up the things homes to have Iftar together. and clear signs which can lead that we desire even though we are Our Prophet PBUH said: mankind to the straight path. In able to take them, because we know “Whoever gives iftar to one who the same month Allah has revealed that Allah can see us. is fasting will have a reward like the previous books to His messenFasting teaches us to be patient, his, without that detracting from gers as our Prophet SAW said: and patience is one of the best the reward of the fasting person The Scriptures of Ibrahim in the slightest.” (Tirmidhi) qualities of a believer and a key (peace be upon him) were success in life. This is because Fasting teaches us to be united as revealed on the first night a believer, through patience, Muslims as a whole because fasting of Ramadan, the Torah was he is able to fulfil the commands during the month of Ramadan is revealed on the sixth of Ramadan, of his Lord, as he is able to face the Gospel was revealed communal worship which must the challenges and the testes of on the 13th of Ramadan, be practiced by the entire Muslim with world with success. For this and the Quran was revealed community in the east and the west. reason the Prophet pbuh called the on the 24th of Ramadan Ramadan.. (Ahmad) holy month of Ramadan the month One of the most important of patience and the reward for its During the month of Ramadan, wisdom of fasting the Holy month patience is Paradise. there is a night called ‘the Night of Ramadan is to attain the highest of Power. This night is special level of piety and righteousness. Fasting teaches us to be grateful to only for the nation of the Prophet This level of piety can be reached Allah for his bounties. The only time Muhammad SAW. Worshiping Allah only when we are able to underwe appreciate the value of food and in it is equivalent to worshiping Him stand that fasting is not just to water is when we don’t have them. for 1000 months. abstain from food and water and Therefore staying away from food marital intercourse during the day and water while we fast during the Fasting is one of the five pillars but to abstain also from sins and day we can clearly see the blessings of Islam, in itself contains so many bad deeds. The Prophet pbuh said: of Allah while we break the fast wisdoms and many spiritual and and inevitably thank Allah for all physical benefits on the individual "Whoever does not give up forged his bounties. and the community because Allah speech and evil actions, Allah is did not make something obligatory not in need of his leaving his food Fasting teaches us to be generous and in that worship not to have and drink" (Bukhari) with those who are less fortunate many wisdoms. than us because when we fast "Whoever does not give up we will be able to understand and In this short article we will only forged speech and evil actions, sympathise with those who have mention few of the wisdoms of Allah is not in need of his leaving fasting the holy month of Ramadan. no food and water and be more his food and drink" (Bukhari) generous during this month by The purity of the soul by respecting helping those in need in Australia Allah’s commands in things which and abroad. IMAM BEKIM HASANI He made obligatory and things that AAIS ALBANIAN MOSQUE He made prohibited. By respecting the rules of fasting, we abstain even from the common things such as food and water which in essence are allowed in Islam. We do all this just attain the pleasure of our Lord. For this reason fasting has a special reward with Allah.

37


I HAVE NEVER FELT PROUDER TO CALL MYSELF AN AUSTRALIAN

T

he last 10 days have been full of heartache and sadness for me after the massacre in Christchurch. It is devastating not only for the Muslim Community, but also for everyone here in Australia and around the world that consider themselves to be normal citizens of humanity. Australia has welcomed me and is now my home, it is where my children were born and in the last ten days there have been many moments of unity that have made me feel really proud to call myself an Australian. On the same day as the massacre in Christchurch, we were about to pray Friday Prayer in mosque of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), the oldest mosque in Melbourne. As the Imam and leader of the mosque it is my role to keep calm and inspire people. At that stage we didn’t know who had committed the crime or how many people were killed or injured but I could already see the grief and sorrow in the faces of the congregation in our mosque, a grief that is going to last a long time.

As people mingled in the mosque from all spheres of life, I took the opportunity to perform an absentee funeral prayer for the victims of Christchurch. I watched the tears pour from people’s eyes and I thought to myself, 'Wow', what a blessing it is to live amongst such a amazing people in a country like Australia, that allows you to practice your religion freely and encourages you to embrace people from all cultures and religions. On Monday 18 March, the Islamic Council of Victoria organised a vigil for the victims of Christchurch and I was invited to open the event with a recitation of a passage from the Holy Quran. Standing in front of over 6,000 people was overwhelming. Each person was there for one purpose only; to support the Muslim and New Zealand Community in their darkest moment of despair and sadness. I am devastated about what happened to our brothers and sisters in Christchurch, but in that moment on the beautiful steps of the State Library of Victoria, I had great faith in humanity and the strong message that "WE ARE ONE' and we are all Aussies and we are together. I have never felt prouder to call myself an Australian.

grief, and without prejudice reported on the loss and sadness we were all feeling. The media allowed people from the Muslim community to share their messages and allowed the Australian public to better understand that Islam and the Muslim people are, by and large, a peaceful and respectful people. It was a shift in the story being told by the media about Islam that made me feel really proud to live in this country.

I hope that following this tragic event religious leaders of every faith in Australia including Muslim religious leaders and including I felt very humbled as the neighbours and the public started placing On Tuesday 19 March, I was among me, do more to educate our congreligious leaders invited to represent regations about the fundamental flowers at the front of the mosque. importance of valuing the right The beautiful messages form visitors the Muslim Community in the to live in peace and harmony and Victorian Parliament where the and passers by sharing their grief the right of each person to practice Premier moved the condolence with us and showing their support their religion without interference. motion for the victims in New for their local Muslim community We each have a very important Zealand. As I sat in the Parliament, made me proud to be an Australian responsibility to work towards I was humbled by the messages and part of this community. making Australia a better and from many members of Parliament more tolerant place. supporting the Muslim Community Two days after the massacre in and promising the wider Australian Christchurch, the AAIS Albanian community that they will take action I will also work hard to ensure Mosque along with other twenty that the Muslim Community, will against Islamophobia and bigotry. Islamic societies in Victoria opened remember all the support that has That was the first time for me to see their doors for the third annual been received from everyone and all the MPs supporting the Victorian Islamic Council of Victoria Mosque Muslim Community and it made me in return support other communities Open Day. Our mosque received in their times of sadness and joy, feel proud of my country Australia. more than 1,500 guests on the day when they need it. including politicians, religious and This tragedy has also forced community leaders, neighbours the media to re-evaluate how it and public who came to support reports on terrorist events. On this us and express their grief. occasion, the media supported our IMAM DR. BEKIM HASANI Muslim brothers and sisters in their AAIS Albanian Mosque CHIEF EDITOR: VAHID GOGA EXECUTIVE EDITORS: DR. BEKIM HASANI, PERPARIM SULAJ CONTRIBUTORS: AMET BALLA, URIM BALLA, ABEDIN DEMIRI, LIRIDON SHAQIRI, SELIMA YMER, AMINA YMER, YASMINE YMER EDITORIAL: 765 DRUMMOND ST NTH CARLTON MELBOURNE VICTORIA 3054 AUSTRALIA

ALBANIAN AUSTRALIAN ISLAMIC SOCIETY EMAIL: ADMIN@AAIS.ORG.AU PHONE: (03) 9347 6505 WEB: WWW.AAIS.ORG.AU WEB: WWW.FACEBOOK.COM/AAISOCIETY

Preserving the Identity of the Albanian Muslim Community Since 1963 DISCLAIMER: All information contained within is for information purposes only. The AAIS does not necessarily subscribe to each view.

38


AAIS VOLUNTEERS SERVING MELBOURNE’S HOMELESS ...

39


AAIS — BRINGING FAMILIES TOGETHER

FOLLOW US

instagram @ aaisocial facebook @ aaisocial twitter @ aaisociety

Profile for Albanian Australian Islamic Society

AAIS Member Newsletter - Edition 61  

AAIS Member Newsletter - Edition 61  

Profile for aais-aais
Advertisement