Page 1

ELEMENTY SKナ、DOWE KOMPUTERA

Patrycja


NAJWAŻNIEJSZE SKRÓTY --CPU (ang. Central Processing Unit) –urządzenie, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. --HDD (ang. hard disk drive) – rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. --RAM (ang. Random Access Memory – pamięć o dostępie swobodnym) – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej . --MB – Megabajt jednostka używana w informatyce oznaczająca 1048576 bajtów. --TB - Terabajt jednostka używana w informatyce między innymi do określania rozmiaru największych pamięci masowych, zasobów plików i baz danych. --WLAN (ang. Wireless Local Area Network)– sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów (np. tzw. skrętek, czy światłowodów). --PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) – magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC. --USB (ang. Universal Serial Bus) - rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów.


JAK ROZPOZNAć NAZWY PROcESORÓW JEDNO- I DWURDZENIOWYch?

Procesory ze względu na ilość rdzeni dzielimy na: jednordzeniowe, dwurdzeniowe i wielordzeniowe. Tzn. Jeśli oznaczamy procesory JEDNORDZENIOWE TO: nie dodajemy żadnego dopisku do nazwy np. Pentium, Intel Celeron.


Jeśli oznaczamy procesory DWURDZENIOWE TO: nazwę ich rozpoznajemy po przypisku np. "dual", a w procesorach AMD +"x2„ np. Intel Dual Sprawa komplikuje się przy wprowadzeniu serii (nowych procesorów Intel Core): tutaj jest następująco: core I3 są 2 rdzeniowe , Core I5 oraz I7 są 4 rdzeniowe.


RODZAJE PROcESORÓW WEDŁUG Ich chRONOLOGIcZNEGO POWSTANIA 

8086 , 8088 , 80286, 80386DX , 80386SX , 486 , 486DX , 486SX

Pentium , Pentium MMX , Pentium PRO, Pentium II , Pentium III , pentium IV, dual core, core 2 duo, core 2 quad itd.

2. AMD , Intel

3. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi procesor są: długość słowa, częstotliwość taktowania magistrali, częstotliwość taktowania procesora, liczba rejestrów i ich przeznaczenie, wielkość pamięci pomocniczej typu cache, lista rozkazów.


PŁYTA GŁÓWNA, chIPSET Płyta główna – obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom.

Płyta główna stanowi podłoże na którym umieszcza sie układy elektroniczne komputera takie jak procesor, pamięć RAM, czy karty rozszerzeń oprócz tego znajdują sie tam kontroler, chipset i BIOS.

Chipset – grupa specjalistycznych układów scalonych, które są przeznaczone do wspólnej pracy. Mają zazwyczaj zintegrowane oznaczenia i zwykle sprzedawane jako jeden produkt.


SOcKET Gniazdo procesora (ang. CPU socket lub CPU slot)

jest to rodzaj złącza znajdującego się na płycie głównej; pełni ono rolę interfejsu pomiędzy procesorem, a pozostałymi elementami systemu komputerowego umożliwiając jego współpracę z systemem za pośrednictwem odpowiednich magistrali i układów znajdujących się na płycie głównej.

Na każdej płycie głównej musi być przynajmniej jedno takie gniazdo; determinuje ono rodzaj procesora, jaki jest przez nią obsługiwany.


BIOS

BIOS - zapisany w pamięci stałej, zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym, a sprzętem.

W wypadku płyty głównej BIOS testuje sprzęt po włączeniu komputera, zajmuje się wstępną obsługą urządzeń wejścia i wyjścia, kontroluje transfer danych pomiędzy komponentami takimi jak dysk twardy, procesor czy napęd CD-ROM. Inicjuje program rozruchowy. BIOS potrzebny jest w komputerach osobistych ze względu na architekturę płyt głównych, gdzie dzięki ACPI kontroluje zasilanie, jak również monitoruje temperaturę itp. 


cAchE 

Cache - jest to pamięć podręczna procesora, systemu, innych urządzeń oraz rodzaj pamięci tymczasowej pośredniczącej w operacjach pomiędzy innymi, zazwyczaj wolniejszymi urządzeniami lub rodzajami pamięci przyspieszająca dostęp wolniejszej pamięci lub innego urządzenia.

Np.: 

-dzięki pamięci podręcznej systemu jest możliwość przechowania danych w buforze i wysłania do kontrolera bez wykonywania cyklu dostępu do nośnika oraz wpływa to pozytywnie na szybkość całego systemu.

- pamięć podręczna przeglądarki ma na celu przyspieszenie przeglądania stron internetowych, gdyż nie ma potrzeby ściągania odwiedzonych już stron z Internetu.


URZĄDZENIA PERYFERYJNE Urządzenie peryferyjne jest to urządzenie zewnętrzne komputera. Nie wchodzi w skład podstawowej jednostki centralnej.

Wyróżniamy następujące grupy urządzeń peryferyjnych (zewnętrznych):  

urządzenia wejściowe (np. klawiatura, mysz, skaner),

urządzenia wyjściowe (np. monitor ekranowy, drukarka, ploter, głośnik), 

urządzenia wejściowo – wyjściowe np. modem.


DO cZEGO SŁUŻĄ: KARTA SIECIOWA KARTA GRAFICZNA KARTA DŹWIĘKOWA


KARTA SIEcIOWA

Karta sieciowa umożliwia przyłączenie komputera do sieci komputerowej. Jest wyposażona w co najmniej jedno gniazdo służące do podłączenia albo kabla koncentrycznego, albo skrętki. Karty sieciowe rozróżnia się głównie ze względu na szybkość pracy - 10 lub 100 Mb/s; większość produkowanych obecnie kart sieciowych jest przeznaczona do Ethernetu.


KARTA GRAFIcZNA

Karta graficzna jest urządzeniem odpowiadającym za wyświetlanie obrazu na monitorze. Jej podstawowym zadaniem jest więc przechowywanie informacji o tym jak powinien wyglądać ekran monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem. Współczesne karty graficzne oprócz wyświetlania obrazu, pełnią również funkcje akceleracji grafiki trójwymiarowej, tzn. przejmują część zadań obliczeniowych odciążając tym samym CPU.


KARTA DŹWIĘKOWA

Karta dźwiękowa umożliwia nagrywanie i odtwarzanie muzyki, mowy i innych dźwięków za pomocą komputera. Dzięki niej możesz podłączyć do komputera urządzenia służące do podobnych celów, np.; głośniki, słuchawki lub mikrofon.

Elementy składowe komputera patrycja  
Elementy składowe komputera patrycja  
Advertisement