Page 1

NR. 3 / JULI 2013 | Kr. 20,00

KØB IN STØT KLPUT OG UBBEN!

KR. 20

SÆLGE RESTAU S FRA RA OG KON NTEN TORET

INDVIELSE AF DANBOLIG-SLØJFEN ... og meget meget mere


10 24 18

37 2 | INPUT 2/2013 路 AARHUS AADAL GOLF CLUB


32

INDHOLD

6

4 Nyt fra formanden 6 Kaninen er over os 8 Invitationsturnering: Glad for vin 10 Indvielse af Danbolig-sløjfen 12 Nyt fra seniorklubben 14 Lidt om greens og rough 16 Ta’ med Aadalen på golfferie 18 Alle gode x 3 20 Forsommer i Herreklubben 22 Begynderafdelingen har det fint 24 Fuld gang i Dameklubben 28 Indberet selv dine scores 31 Vinterbadning på hul 4 32 Så du pinsesolen danse? 34 Skt. Hans turnering 37 Nye bænke sponsoreret af E-klubben AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 3


inPUT udgives af Aarhus Aadal Golf Club, Brydehøjvej 35, 8462 Harlev Tlf. 86 94 26 77 e-mail: aagc@aadalgolf.dk www.aadalgolf.dk Koordinering: Dorte Wilhardt dortewilhardt@yahoo.com Skribent: Helle Kaare Grafisk opsætning: Karina Kronborg - underdogs.dk Tryk: Lasertryk.dk Oplag: 200 stk. trykte + online udgivelse Annoncesalg: Henvendelse vedr. køb af annonceplads rettes til aagc@aadalgolf.dk eller tlf. 86 94 26 77 Løssalg: Fra restauranten og kontoret til kr. 20,00

4 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB

NYT FRA FOR I skrivende stund, kort før deadline er der 3 ting der ’fylder’. - Greens har ikke været gode nok i dette forår. At mange andre baner også slås med samme problem, gør ikke situationen mere holdbar. Der er nu lagt en plan for, hvorledes de skal reetableres, med prikling og eftersåning, hvilket I kan læse mere om på hjemmesiden og andet steds i denne udgave af input. Hvis det ikke, mod forventning, virker, må vi se på mere drastiske alternativer. Baneåbningen af vores nye Danbolig Pay and Play bane forløb i dejligt vejr og stort set efter planen, vi fik dog ikke helt den medieomtale, vi havde regnet med. Flot arbejde fra alle involverede, herunder keeperne, Lars Søndergaard, Danbolig der er 3 års sløjfesponsor, Lasse Larsen der har sat skilte op, og E-klubben der i løbet af kort tid støbte og sponsorerede bænkene. De nye greens er fremragende og selv om fairways lige skal sætte sig, er helhedsindtrykket godt. Vi følger besøgstallet tæt, ja faktisk dagligt, og her efter de første godt 14 dage har besøgstal og dermed også greenfee været 85 % over forventningen. Det er en god start. 140 nye medlemmer per 30. maj (sidste år 144 i samme periode) er


RMANDEN flot, men en smule under budget. Det er opstarten på året, som betyder, at vi begynder at trække lidt på kassekreditten en til to måneder tidligere end budgetteret. I sidste input efterspurgte jeg/bestyrelsen flere aktiviteter/ arrangementer. Jeg har hørt om nogle stykker der er under opsejling, og vi har plads til flere. Så kom endelige med Jeres ideer. Hvad angår markedsføringen har vi forsøgt meget gennem tiden. Noget virker, noget virker ikke og tiderne forandrer sig. Åbent hus arrangementer målrettet nye medlemmer, som I alle kommer med eller anbefaler virker helt klart. Vores Åbent hus den 9. juni gav således mange indmeldelser på dagen og de følgende dage. En stor tak til Bent, hele begynderudvalget og de næsten 20 hjælpere, der var med på dagen. I er de bedste ambassadører! En megatrend, som det hedder, er sociale medier, som bliver mere og mere vigtige i markedsføringen. Det var det vi i gamle dage kaldte mund til mund markedsføring. Specielt overfor målgruppen af Pay&Play spillere til Danbolig sløjfen er det det helt rigtige. Vi vil i den næste tid bl.a. markedsfø-

re os via facebook, Linkedin og vi har netop lagt en video ud på Youtube. Hjælp os med at sprede det gode budskab, ’like’ det, og hvad det nu ellers hedder. Vi producerer i disse dage også flyers m.v. til uddeling. Kender I til steder, hvor I tror, de kan gøre gavn, kan de hentes på kontoret. Og har I – gerne utraditionelle – ideer til hvordan vi ellers kan markedsføre vores fremragende Danbolig 9 hullers ratede Pay&Play bane tæt på Aarhus centrum, hører vi meget gerne fra Jer. Prøv i øvrigt selv vores nye sløjfe!

Kristian Bech Andersen Formand AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 5


Kani Er Ov Vær med til at lave en ny trend i klubben! – Det ligner måske ikke en rigtig kanin, men det er en god kanin. Ordet kanin bruges om begyndere i golfmiljøet, og vi vil gerne gøre det til en god oplevelse for kaninerne at møde golfen. En kanin på driveren er et signal til omverdenen om, at her har vi med en golfspiller at gøre, som bruger tid på at sørge for, at alle begyndere får en god golfoplevelse lige fra starten. Når du starter som golfspiller, kender du ikke de mange regler; skal flaget tages op eller skal det bare blive stående. Hvorfor står der pinde med rød, gul og blå maling, og hvorfor er nogle helt blå?. Og så er der alle de hvide pinde, lidt større end de andre? Når du så får lov til at tage 6 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB

e n bold op, så skal du gøre det forsigtigt og under opsyn – men hør nu lige her – bolden går jo ikke i stykker! det er fint, at du kan se mit mærke eller måske ikke, nå det var ikke min bold, betyder det noget at jeg spiller den? Det er underligt med alle de små og store vandhuller, de er altid i vejen, og det er jo ikke min skyld, at de ligger lige der, hvor min bold vil hen, så hvorfor

n e ’ t e D “


ineN veR Os og uskrevne regler, men allervigtigst, vi skal sørge for, at vore begyndere får en god oplevelse og kommer godt fra start – til glæde og gavn for os alle på banen.

skal j e g have straf for det, og hvad er en straf?

” ! n i n a k n go’

Alle disse mange mærkelige, for os golfspillere, spørgsmål, bliver vi stillet, som hjælpere ved begynderturneringer, nogle bliver vi nødt til at viderestille til enten Merethe eller Kenneth, så kan de slås om det. Men det er egentlig ligegyldigt, for det vi, som hjælpere, skal sørge for, er selvfølgelig, at vi følger de skrevne

Alle os, der giver en god oplevelse, er med til at skabe en god start på et nyt golfliv, sørger for at klubben hele tiden har et stort antal medlemmer og er med til at fastholde et højt medlemsantal, vi har en god kanin på vores driver. Vi kårer månedens hjælper den sidste spilledag i hver måned, de første ved det ikke i skrivende stund, men Henry, Diana og Margit har fået deres kanin, når I læser dette. Bent Larsen Formand for Begynderudvalget

AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 7


Invitationsturnering:

GLAD FOR VIN Nu har du mulighed for at invitere en nabo, ven, et familiemedlem eller en kollega til partner- turnering på vores 18 hullers bane lørdag den 10. august 2013. Ingen greenfee for gæsterne, heller ikke for udenbys Flex-medlemmer. Eneste krav er, at din gæst ikke er medlem af Aarhus Aadal Golf Club og har et handicap på højest 46. Egne Flex-medlemmer betaler det til medlemskabet hørende greenfee. Der er gunstart kl. 8.30 og efter runden er der frokostbuffet i klubhuset, samt præmieoverrækkelse. Matchformen er stableford bestball, ergo parrets bedste score på hvert hul tæller på scorekortet. Det giver rigtig gode chancer for at komme ind med et super resultat, og dermed også mulighed for at vinde flotte præmier fra turneringens sponsor: Glad for vin v/ brdr. Schmidt Vinhandel. Matchfee inkl. frokost er kr. 200, - per person. Der er plads til 60 par på banen, så tilmeld dig allerede nu på golfbox. Tilmelding af gæster sker ved notering af navn, medlems nr., klub og handicap i feltet ”bemærkninger”. Læs mere om turneringen på Golfbox. Vel mødt! Gro Nordland Turneringsleder 8 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB


AARHUS AADAL GOLF CLUB 路 INPUT 2/2013 | 9


10 | INPUT 2/2013 路 AARHUS AADAL GOLF CLUB


INDVIELSE AF DANBOLIG-SLØJFEN

Fredag den 31. maj var der åbningsmatch på Danbolig-sløjfen.

Der var en flot opbakning til arrangementet, hvor ca. 100 var mødt op. Tidligere borgmester Thorkild Simonsen, som, tilbage da klubben startede for 22 år siden, klippede den røde snor, var igen på plads og udførte jobbet med stor interesse og glæde. Han fremhævede vores grønne profil og det positive samarbejde med sikring af grundvandet. Herefter var der indvielsesmatch, hvor 22 spillere dystede på den nye bane, som vidst for mange viste sig at indeholde flere udfordringer end forventet. Vinder af matchen blev Jan Ravn Christensen fra Aarhus Byråd. Det kan lige i farten nævnes, at han har

fået så meget smag for spillet, at han har været på banen siden. Det er en glæde for bestyrelsen at opleve, at banen er taget så godt imod, mange har mødt dens udfordringer. Det tyder på, at det, som forventet, er et godt tiltag for golfen i Aarhus, hvor interessen kan sås, spire og gro. Som det kan læses andet steds har vi indført et Uddannelsesmedlemskort for at stimulere interessen for golf for folk under uddannelse. Naturligvis med det for øje, at når de så skal til at spille golf for alvor, ja så forbliver uddannelsen og det rigtige DGU-medlemskab naturligvis i Aarhus Aadal Golf Club. /Ango Winther AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 11


NYT FRA SENIORKLUBBEN Seniorklubben kører planmæssigt. På grund af flytning, ophør med at spille golf af helbredsmæssige eller andre årsager, mistede Seniorklubben en del medlemmer ved sidste års afslutning. Men heldigvis har der været en stor tilgang af nye medlemmer her i foråret, så vi foreløbig er 112 medlemmer. Der er god tilslutning til de ugentlige turneringer og ikke mindst til vores månedsafslutninger med efterfølgende spisning og præmieuddeling. Den 21. – 22. maj var der arrangeret en ”Golftur med gourmet middag” – som det blev annonceret – ved den smukke Mariager Fjord. Vi startede med at spille på Hobro Golfbane – super bane – vejret var med lidt finregn (det skulle blive værre senere); men det var en god oplevelse og blev ikke dårligere, da vi blev indkvarteret på ”Hotel Amerika”. De fleste fik store og ret specielle værelser – et af dem med himmelseng og pejs! God middag og sen hygge. 12 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB


Den næste dag styrtede regnen ned, så vi besluttede at aflyse anden del af arrangementet, som skulle være spil på Mariager Fjord golfbane med efterfølgende frokost. Vores turarrangør Knud Brogaard fik dog lavet en aftale med klubben om, at vi tager revanche den 26. juni, og spiller deres bane og klarer frokosten bagefter. Seniorklubben har 7 venskabsturneringer med omkringliggende klubber. Den 18. april havde vi besøg af Hammel. Der var 74 deltagere, og det var et meget vellykket arrangement, selvom det nærmest var stormvejr – sidst vi var sammen med Hammel blev det tordenvejr, så vi måtte afbryde spillet! Den 13. juni tager vi imod Skanderborg og sæsonen fortsætter med turneringer mod Horsens, Tange Sø, Randers Fjord og Himmelbjerget. Fortsat god sommer til Jer alle! Jørgen Buur Formand i Seniorklubben AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 13


NYT FRA GREENKEEPERNE

LIDT OM GREENS OG ROUGH Det har været en sæson fuld af prøvelser og udfordringer for vores keepere og baneudvalg. Her kan du læse mere om, hvad de bokser med for tiden – og hvad planen er for vores noget medtagne greens: • Rough skulle blive slået med slagleklipper i løbet af juni, og når høet er tørt, vil det blive presset i baller og fjernet. Roughen vil derefter gro op i samme højde i løbet af nogen tid og vil yderligere blive slået endnu engang. Dog vil der enkelte steder blive klippet mere ind. • Semirough klippes kun i een højde i år. Det bliver en mellemting mellem de to klippehøjder, vi havde sidste år. Derved sparer vi tid til omstilling af maskiner og klipning. • Som tidligere nævnt bl.a. i den udsendte plejeplan for greens ligger der få centimeter under overfladen et tæt 3 cm tykt filtlag af døde sammenfiltrede rødder. Dette forhindrer, at nye græsrødder kan trænge igennem og komme ned i tilstrækkelig dybde for optagelse af vand og næringsstoffer på fornuftig vis. Ligeledes gør filtlaget at vand og næringsstoffer har store vanskeligheder med at trænge igennem. • Der har været indkaldt græsspecialister til drøftelse af mulighederne for at løse problemerne, ligesom DGU’s banekonsulent er spurgt til råds. Disse er af samme opfattelse 14 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB


som vores greenkeepere, nemlig at løsningen på problemerne er en intensiv mekanisk bearbejdning, der på sigt kan nedbryde filtlaget. • Optagning af propper bevirker, at der bliver huller i filtlaget, hvor nye græsrødder kan trænge ned i jorden og få næringsstoffer og vand til at etablere et kraftigt rodnet, der også har tilstrækkelig tid til at optage udbragt gødning. Samtidig vil luft og vand medvirke til nedbrydning af filtlaget. Dette vil være en proces, der strækker sig over en relativ lang periode på 3 år. Forbedringer af greentilstanden vil ske i takt med at bearbejdningen skrider frem. • Under optagning af propper d. 11. juni blev problemerne for alvor synlige. Friktionen ved propoptagningen var så stor, at græsset på 4. og 6. green løsnede sig og blev revet op sammen med propperne. Det er nødvendigt øjeblikkeligt at gøre noget, og der vil derfor på pågældende greens hurtigst muligt blive udlagt rullegræs, eller tilsået med nye græsfrø, evt. under minidrivhus, dækkende en del af greenens areal.

AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 15


TA’ MED AADALEN PÅ GOLFFERIE

Aarhus Aadal arrangerer i samarbejde med Bravo Tours en uges golfferie i november og igen i marts.

Fuerteventura

Afrejse d. 11. november 2013 1 uge til Fuerteventura med afrejse den 11. november 2013. Prisen er inkl. fly med mad på flyet, transport af bags, Hotel Barceló med All Inclusive, 4 runder golf inkl. transport til banerne.

bravotours.dk/golf Yderligere informationer hænger i klubhuset ellers kontakt Margit Rodkjær på margitrodkjaer@hotmail.dk

Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 9.198 Tillæg for enkeltværelse kr. 1.000. Pris for ikke golfspillere er kr. 7.198 Gavekort til Golfexperten kr. 200 pr. billet. Tilmelding senest 31. juli 2013 på listen i klubbens forhal eller til Margit Rodkjær på margitrodkjaer@hotmail.dk.


Saml golfvennerne og drag sydpå til sol og golf – og få et gavekort til Golfexperten på kr. 200 pr. billet.

Costa del Sol

Afrejse d. 18. marts 2014 Tag med til Costa del Sol i uge 12. Prisen er inkl. fly, transport af bag, transport til og fra banerne, Hotel Atalaya Park med All Inclusive, 5 gange golf.

Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 8.498 Tillæg for enkeltværelse kr. 1.700. Prisen for ikke golfspillere er kr. 7.798. Gavekort til Golfexperten kr. 200 pr. billet. Tilmelding senest d. 30. oktober 2013 på listen i klubbens forhal eller til Margit Rodkjær på margitrodkjaer@hotmail.dk.


ALLE Vore Åbent hus arrangementer har været en succes, det er en konstatering, vi ikke kan komme uden om. Først søndag d. 14. april, så endnu et søndag d. 12. maj og nu senest søndag d. 9. juni i kølvandet på åbningen af den nye Danbolig sløjfe. - Alle søndage med fint vejr, noget koldt den første dag, men det regnede dog ikke.

14. april, en kold dag, men med stor søgning til golfbanen. Omkring 55 havde tilmeldt sig eller kom uanmeldt. Først fortalte pro-træner Stig om hvordan man skal holde på et jern, krydse fingre og sådan noget. Dernæst viste guiden hvordan bolden skulle i hul, putning er en svær opgave, specielt når puttebanen hælder lidt. Dernæst kom Kristian på banen med en fortælling om klubben og dens fine forhold med bl.a et snobbefrit klubliv og velplejede baner med økologisk korrekt behandling af vort anlæg. Sidst men ikke mindst; det forjættede land, par 3 banen, med lidt golfspil. 18 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB


GODE

X3

Vi afleverede 8 golfbegyndersæt til nye medlemmer i klubben, 8 nye begyndere. En god dag!

Søndag 12. maj, stadig lidt koldt, foråret lader vente på sig, stort set samme måde at tage imod gæsterne på. – Her afleverede vi de sidste 3 sæt golfbegyndersæt og skyldte 4 sæt væk, igen en stor succes med nye medlemmer. Søndag 9. juni, flot dag med solskin lige fra morgenstunden. Stor tilmelding og tilstrømning på knap 70 gæster. Pro-Stig gjorde det han skulle, guiderne gjorde det de skulle, arbejdet blev gjort færdig på vor nye 9-huls bane med en observatør på alle de bolde, vi sendte af sted på en lang tur, for nogen 3 timer for andre kun 2. Alle kom dog ind og observatørerne gav øl/vand til dem, de havde gået hullerne med. Otte nye begyndermedlemmer og 4 der købte retten til at spille på 9-huls banen resten af året. Hvornår bliver det næste åbent hus - er det stadig en god ide? Lad os nu se. Foreløbigt tak til alle som har givet en hånd med – og hjertelig velkommen til vores nye medlemmer. Bent Larsen AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 19


FORSOMMER I VOLA-turen Fredag d. 31. maj tog 28 forventningsfulde Herreklubspillere på den årlige VOLA-tur. Denne gang havde vi valgt at invadere Kolding Golfklub. Bussen var bestilt og kom til tiden – hvilket var overraskende for nogle? Spillerne fik pakket deres udstyr og Musta havde lavet sandwich, som kunne nydes i bussen sammen med en velfortjent fyraftensøl. Golfbanen i Kolding var en nydelse og kan klart anbefales. Det er en skøn gammel bane anlagt i kuperet terræn ved Bramdrupdam. Greens var rimeligt hurtige og meget forskellige fra Aadalens forfærdelige greens. Det medførte en svær omstillingsproces, og der blev sågar 5-puttet (til stor moro for pøbelen).

20 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB

Efter spillet blev en kølig fadøl indtaget på den solbeskinnede terrasse. Her kunne man samtidig følge og højlydt kommentere konkurrencen om at komme nærmest flaget på hul 18. Restauranten bød på en lækker buffet med tarteletter ad libitum. Efter spisningen blev VOLA-sponsorerede præmier uddelt. Tak til sponsor. Kl. 22.00 var bussen klar til hjemturen og det var en flok trætte og rødmossede Herreklubspillere, der blev læsset af i Aadalen. Tak til alle for en dejlig Herretur 2013.

Due dræber måge Den årlige venskabsmatch mod Randers blev afviklet Grundlovsdag på udebane. Trods foruroligende vejrudsigter havde vi en dejlig solrig match med deltagelse af 90 spillere – heraf halvdelen fra Aadalen.


HERREKLUBBEN Det gik jo som det plejer! Som forsvarende mestre havde vi medbragt vandrepokalen – og som forventet måtte vi afgive den igen. Gennemsnittet af Randers’ 20 bedste scores var 34 stablefordpoints og det kunne Aadalen ikke matche. Dog havde Aadalen en del spillere i de individuelle præmier. Dagens måske bedste slag blev udført af Aadalspilleren Gert Due. På 16. hul ramte han en lavtflyvende måge, der straks styrtede til jorden og var død på stedet. Det blev senere kåret til ”Shot of the Day” og præmieret med en flaske vin!

2. runde i Venskabsturneringen Vejrudsigten lovede skrækkeligt vejr til matchen i Mollerup. De fleste havde forberedt sig på masser af regn og blæst. Heldigvis smuttede regnvejrs

skyerne udenom anlægget og ”kun” den kraftige blæst skulle bekæmpes. Der var igen en del Aadalspillere blandt præmiemodtagerne, men i holdmatchen sejrede Århus foran Mollerup og os. Det betyder, at Århus fører samlet inden sidste runde på Moesgård-banen, og der skal nok et mirakel til, hvis ikke Århus-folkene genvinder pokalen. Nu er vi allerede fremme ved sommerferien og I ønskes alle en dejlig sommer med masser af golf, således I er klar til de mange aktiviteter i Herreklubben i august, september og oktober. Golfhilsen fra Herreklubbens formand Hans Andersen

AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 21


BEGYNDERAFDELINGEN HAR DET FINT 2013 er et år, der startede koldt, rigtigt koldt og koldt i lang tid. Maj skulle dukke op før vi fik bare nogenlunde plusgrader. Det betød, at vore begynderturneringer ikke var så helt så velbesøgte, som de plejer at være. Vi kom da i gang d. 11. april på en noget kold aften. Der var få helt nye begyndere, men stadig nogle ”gamle begyndere” fra sidste år, der lige manglede at blive godkendt. En stort set umulig opgave på så kold en aften, men det lykkedes alligevel for en del af de gamle og specielt de nye, at få en godkendelse til at spille med DGU kortet. Nu er det rigtigt forår og der er kommet gang i alle vore turneringer. Torsdag d. 6. juni toppede vi med 22 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB

20 spillere på 9- huls banen, og knap 60 spillere på for 9. Så er vi tilbage i normalt antal, og vi glæder os til de kommende turneringer, der ikke ser ud til at blive mindre. Stor tilgang via Åbent hus arrangementerne betyder, at presset på 9 huls bane bliver stort, og heldigvis har vi lige åbnet alle 9 huller for ellers kunne vi ikke have mere end 20 spillere på den lille bane. Det ser ud til, at vi igen i år får en meget stor juni måned med rigtig mange deltagere på begge baner. Husk at vi fra 1. juli mødes om mandagen til begyndermatch. Bent Larsen Begynderudvalget


Viste du at Aarhus Aadal også er på facebook? https://www.facebook.com/#!/groups/153577844754150/ Måske det var en gruppe, du ville være medlem af? Hans Andersen har for længst lavet en facebookside i klubbens navn, og mange tak for det. Der er nu lavet en aftale med Hans, om at det fremover er klubbens officielle facebookside, hvorpå forskellige reklamer for klubben, klubnyt, og ja alt, hvad I som medlemmer mener, kan gavne klubben, og være til interesse for andre, er velkomne indlæg. Og når du så ser et indlæg på siden, så husk lige at trykke på “like” så kommer vi ud til rigtig mange, hver gang det sker. Fremover vil vi også være at møde på andre sociale medier, så vi fælleskab kan gøre endnu mere for at profilere vores klub. /Ango Winther

SE & DEL

Har du set filmen om Aarhus Aadal Golf Club, som allerede er blevet vist på dk4. Du kan finde den på youtube: http://youtu.be/xNU5JsZO4Jw – Måske du har lyst at dele den på facebook med venner og bekendte. Her i foråret er der blevet udarbejdet en 6 min. reklamefilm om vores golfklub. Filmen er blevet vist på DK4 6 gange i ugen op til åbningen af Danboligsløjfen, og vil muligvis blive genudsendt på et senere tidspunkt. Filmen giver et godt indtryk af den meget flotte natur vi er begunstiget af. Derudover giver den også et godt indtryk af selve klubben, klublivet og interessen for golfen. Det er håbet, at vi med denne lille film skaber interesse for golfen og ikke mindst for Aarhus Aadal Golf Club. /Bestyrelsen


24 | INPUT 2/2013 路 AARHUS AADAL GOLF CLUB


FULD GANG I DAMEKLUBBEN Foråret har været spækket med aktiviteter og et stabilt fremmøde til dameklubbens normale tirsdagsturneringer. Vi bringer her et par highligts, men må absolut anbefale nysgerrige kvinder at komme forbi og få en smagsprøve. Flere af vores nye medlemmer er flittigt repræsenteret i præmierækkerne. Damerne på tur Weekenden d. 1. og 2. juni gik årets dameudflugt til Rebild, hvor vi lørdag spillede Rold Skov i dejligt sommervejr. Der blev ledt en del, og runden går nok ikke over i historien, som en af de hurtigste. Men rundt kom da de næsten 40 Aadal damer. Middag og overnatning foregik på Hotel Comwell Rebild. Efter middagen og præmieuddelingen – mange fine præmier – var der live musik, og hvem skulle have troet, at der var så mange dansemus mellem damerne – og hvem skulle have troet at de trængte til at svinge benene så meget. Var der nogen der sagde himmelhunden?

AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 25


Søndag gik turen sydpå til Volstrup. Der blæste en ret så frisk vind, en halv pelikan vil nogen nok sige! Ikke alle havde tjekket vejrudsigten hjemmefra, men så er det jo godt at finde regntøj og huer på bunden af bag’en – alt kunne bruges i den stive vind. Efterfølgende stod den på lun æblekage og kåring af tour-vinderne. Nina Skivesen og Klare Kruse drog hver hjem med nye bags som all over vindere. Det udløste et større pakkepusleri, da de var i samme bil! Alt i alt en dejlig tur, med masser af grin og godt humør. Vi håber, at turudvalget igen kan finde en super deal til næste år! Dameklubben har desuden deltaget i det første Østjyske Mesterskab, som foregår på Lübker. Vi spillede indledende runde 5. juni. 18 Aadal damer fordelt på to rækker havde taget udfordringen op. Det var en oplevelse for de fleste – ”de der greens er for hurtige for mit indspil” var blot en af mange gyldne kommentarer efterfølgende. De dygtige vindere og to’erne fik præmier samt invitation til det endelige mesterskab i september. Vi ønsker Birgit Lund, Winnie Backmann, Jette Knudsen og Hanne Brender held og lykke.

26 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB


De første to venskabsmatch sejre er også bragt i hus. Vi slog Mollerup på hjemmebane – dog blev det kun til 12 huller pga. torden. Odder blev slået på udebane med mindst mulig margin – kun 2 points skilte de ti bedste scores fra hver klub. Margit Rodkjærs flotte 45 points var absolut medvirkende til Aadal sejren. Så har vi spillet Pink Cup, til støtte for kampen mod kræft, og afsluttet de indledende runder til den landsdækkende Ladies Section i september. Efter et par middelmådige runder tog en vis herre ved damerne, og de præsterede de vildeste resultater den 11. juni – tjek selv vores resultatafsnit på hjemmesiden. Så nu er vi på vej til landsfinalen med placeringer som nr. 6 i A-rækken og nr. 5 i B-rækken efter kvalifikationsrunderne, hvor de 8 bedste hold i henholdsvis A- og B-rækken kommer med! Ja, der er fuld gang i damerne! I juli har vi dog ingen fortrinsret, men booker tider i golfbox. God sommer til alle!

AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 27


INDBERET SELV DINE SCORES p氓 golfbox

28 | INPUT 2/2013 路 AARHUS AADAL GOLF CLUB


Hjælp dig selv og klubben med at indberette dine scorekort via internettet. Det er ganske nemt og din markør kan med få klik hurtigt godkende dit scorekort. Her får du en grundig vejledning til, hvordan man gør. Start med at log dig på din profil på golfbox på golf. dk og følg vejledningen på de næste sider.

I ovenstående billede tilrettes de enkelte data. Når disse er tilrettet, kan scores indtastes. Bemærk at i Danmark SKAL alle scores tastes hul for hul. Derfor er det ikke muligt at indtaste scores fra udlandet. Disse skal afleveres på i postkassen i forhallen som normalt.

AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 29


Når scoren er indtastet trykkes på GEM. Markøren skal nu godkende din score. Markøren får et link per mail – hvis der er opgivet en mailadresse – hvor man kommer direkte ind på ovenstående billede efter log in. Kvittering fremkommer i toppen af billedet, men husk du skal gemme dit scorekort i 2 måneder jf. handicap reglerne. Husk at hvis du går ned i handicap skal du altid spille med det nye handicap, uagtet at klubben eller markøren endnu ikke har godkendt. Går du op i handicap (EDS), må du først spille med dit nye handicap, når klubben eller markøren har godkendt. Du kan også anvende touch screen i forhallen. – Log in på din personlige profil og vælg SCOREREGISTRERING og følg vejledningen. Skal klubben godkende dit scorekort, afleveres det efterfølgende i postkassen. Hvis du ikke selv har mulighed for at lave indberetning på internettet, kan du aflevere dit scorekort i postkassen i forhallen. Det er KUN scorekort som er mærket med EDS, der kan afleveres i boksen.

30 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB


VINTERBADNING * HUL 4 PA Torsdag d. 2. maj var en hundekold dag. Alligevel valgte Flemming fra seniorklubben at lade sin vogn rulle en tur i søen ved hul 4. Resolut smed Flemming sine sko, sokker og bukser og vadede ud i den kolde sø for at redde vognen i land. Søen blev meget hurtigt meget dyb. Men han fik halet sit udstyr og sig selv på land. Godt gået Flemming!

Ved månedsafslutningen blev Flemming præmieret med: • Svømmebriller så han kan orientere sig i søen fremover • En lille spand til opbevaring af “sjældne” dyr • Et diplom som bevis på sin “heltedåd” • En flaske rødvin for underholdningen

AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 31


Så du pinsesolen danse?

Jeg gjorde! Det er søndag. Det er pinse. Vækkeuret ringer kl. 4.30. Op, kaffe og en hurtig tur i badeværelset. Samle golfudstyr og hvad skal jeg have på – og hvorfor var det lige jeg ikke ordnede alt det inden jeg gik i seng? Af sted af sted – absolut ingen trafik og en anelse bizart med natradio som underlægningsmusik til turen. Den smukkeste morgen dukker op i Harlev, mosekonen er på vej hjem, men hestene er på plads. Alt ånder af en pragtfuld dansk sommermorgen. Ind på p-pladsen og pludseligt er det 32 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB

som en helt almindelig turneringsdag i Aadalen. - P-pladsen vrimler med biler og go’morgen’er. Der er sågar folk på driving rangen, de fleste nøjes dog med at svinge putteren på vej til starthullet. Så lyder hornet, og vi er i gang…. Men inden alt dette så jeg pinsesolen danse. Lige der i bakspejlet dukkede den smukkeste morgenrøde kæmpestore sol op – og den dansede! Måske var det bare hullerne i vejen – men jeg så den altså danse – så du den?


Pinseturnering 19. maj 2013

Pinsemorgen, søndag den 19. maj var det igen blevet tid til at udfordre de morgenfriske med Pinseturneringen – velvilligt sponsoreret af Golfexperten. Det havde 100 spillere ladet sig friste af – dejligt at så mange møder op så tidligt. Ved afhentning af scorekort var det kaffe og the til alle, og vores frugtsponsor HP Frugtimport havde sørget for frugt til alle deltagere – tak for det. Vi havde som sædvanlig gunstart kl. 6.00, og oplevede endnu en pinsemorgen med fantastisk vejr. Baneservice - 2 biler kørte kl. 6.30 ud med frisklavet kaffe/the og nysmurte rundstykker samt en lille en til ganen til dem som havde lyst til det.

Afviklingen af turneringen gik fint men måske lidt langsomt – dog ingen ventetid – men vi må ha’ taget os god tid. Der var pæne scores i alle rækker, trods vore dårlige greens, så der var reguleringer i begge retninger. Efter matchen blev brunch fra Mustas køkken, indtaget, mens scorekortene blev indtastet på højtryk, så alle kunne komme hjem og holde pinsedag. Du kan finde alle vinderne på hjemmesiden. Tak til sponsorerne, baneservice, greenkeeperne, Musta, kollegerne i turneringsudvalget og til alle deltagerne for god opbakning og en god turnering. Mon ikke vi vender tilbage næste år, pinsedag kl. 6.00? Bente Nordli, turneringsleder AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 33


TURNERINGSREFERAT SKT. HANS 23/6-2013

Skt Hans aften havde godt 80 spillere valgt at spille med i turneringen sponsoreret at Bravo Tours. Ved afhentning af scorekort var der stillet frugt frem til alle, sponsoreret af vores frugtsponsor HD Frugtimport. Tusinde tak for det. Der var gunstart kl 15.00 og vejret viste sig fra sin bedste side, trods DMI´s dystre udsigter. Afviklingen af turneringen gik fint og i et godt tempo. Efter matchen var der mad fra Mustas grill, mens der ihærdigt blev tastet scorekort ind, så vi kunne finde frem til de rette vindere. Vinderne kan ses på golfbox. Tak til sponsorerne, baneservice, greenkeeperne, Musta og kollegerne i turneringsudvalget. Tak til deltagerne for god opbakning og en god turnering. Ses vi til næste år? Det tror jeg nok vi gør. Dan Rosgaard, turneringsleder. 34 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB


M E L D E M S E S UDDANNEL ny medlemstype

Aarhus Aadal introducerer et nyt medlemskab rettet mod unge under uddannelse, som nu kan tegne et klubmedlemskab. Medlemskabet giver mulighed for at benytte træningsfaciliteter, og giver rabat på Danbolig-sløjfen. Prisen er kr. 500,-. Der spilles green-fee på Danbolig for kr. 150,- kr., dvs. man får kr. 50,- rabat per runde. Uddannelsesmedlemmer må inviteres 3 venner til rabatprisen 150,- kr. per spiller.

Søndagsgolf – 18. august Søndag den 18. august kl. 11.00 inviteres til søndagsgolf. Kl. 11.00 er der brunch, og kl. 12.30 går vi ud og spiller i hold af 4-bolde. Pris for deltagelse er 100,00 kr. for brunch og gevinster til vinderne. Ideen er, at vi på hyggebasis mødes, spiser og derefter under hyggelige former spiller golf. Alle er velkomne og en appel til nye medlemmer om at være med. /Ango Winther

AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 35


HJORTH-TONIGHT

Måske kender du underholdningsudsendelsen fra TV2 Hjort-Tonight. Torsdag den 10. oktober kl. 18.00 holder vi fest. Den dag skal der optages to udsendelser i serien Hjort-Tonight. Der vil være rigtig god feststemning, lækker buffet og musik fra diverse kunstnere. Prisen vil være 298.00 kr. for mad og deltagelse. Noter allerede nu datoen og følg med i opslag og information når vi nærmer os dagen. /Ango Winther

HUL 1-MISSEN Så skete det igen, vores gråstribede kat har fået killinger igen, igen, men der er desværre kun en tilbage. Vi er rigtig mange som glæder os, når hun tager i mod os på hul 1 og omkring klubhuset. Måske var det en idé at lave en indsamling, så vi kunne få hende steriliseret? /Kaj Ulrik

PRO-BÅSEN DET GAMLE BANETOILET

Det gamle banetoilet ved hul 10/11 har gjort god tjeneste, men er nu så medtaget at det lukkes resten af året. Baneudvalget har dog smukkeseret det ydre med en omgang maling. 36 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB

På arbejdsdagen i april blev arbejdet med den nye Pro-bås påbegyndt. Pro-båsen er et afskærmet område på driving range, som giver mulighed for instruktion og træning under mere rolige forhold. På en dejlig majdag var Aage og Carsten i gang med at klargøre de sidste brædder.


Nye baenke sponsoreret af

-klubben

Og så har vi fået nye bænke til trætte eller ventende ben – hele 11 nye af den top solide slags er støbt rundt om på banen. Et talstærkt hold af begge køn – ergo ikke alle bænke blev placeret ved gul tee – har gravet, støbt og snedkereret. Tak til erhvervsklubben for sponsoratet. AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 37


ER DU VORES NYE KLUBFOTOGRAF?

Sidder fingeren løs på aftrækkeren og gemmer der sig en lille fotograf i dig? Har du lyst til at hjælpe inPUT med et par fotos forud for hvert nummer, så henvend dig gerne til Dorte på dortewilhardt@yahoo.com

HAR DU NOGET PÅ HJERTET?

inPUT er jo hele klubbens blad, hvor vi deler oplevelser, kommentarer og viden om stort og småt, som rører sig i klubben. Har du historier, kommentarer eller noget inPUT redaktionen skal undersøge, så hører Dorte gerne fra dig på dortewilhardt@yahoo.com

Ladies Open holder flyttedag!

Sæt kryds i kalenderen søndag den 18. august og kom til Ladies Open i Aadalen. Ta’ gerne dine kvindelige bekendte med fra andre klubber – der er rigtig fine præmier på højkant.

38 | INPUT 2/2013 · AARHUS AADAL GOLF CLUB


TURNERINGSKALENDER 2013 JULI Lørdag den 6. kl. 08.30

Sommerturnering, Globen flakket 1. Tee

AUGUST Lørdag den 10. kl. 08.30 Invitationsturneringen Glad for Vin v/ Brdr. Smith Gunstart Søndag den 18. kl. 09.00 Ladies Open v/ Dahl’s Gardiner

Gunstart

Lørdag den 24. kl. 08.00 Klubmesterskaber, slagspil

1. Tee

Søndag den 25. kl. 08.00 Klubmesterskaber, slagspil

1. Tee

Lørdag den 31. kl. 08.00 Klubmesterskaber, hulspil (kvartfinaler og semifinaler)

1. Tee

SEPTEMBER Søndag den 1. kl. 08.30

Klubmesterskaber, hulspil (finaler – 36 huller)

1. Tee

Søndag den 1. kl. 10.30

Klubmesterskaber, stableford

1. Tee

Søndag den 22. kl. 10.00 Efterårsturnering, Mr. Lønskov

Gunstart

OKTOBER Lørdag den 12. kl. 10.00 Afslutningsturnering, De lokale Håndværksmestre mv. Gunstart

AARHUS AADAL GOLF CLUB · INPUT 2/2013 | 39


Danmarks billigste trykkeri akater, visitkort... pl , er ft h忙 e, er ld fo , rs ye Bannere, brevpapir, fl

I I

I

LASERTRYK .DK

I

LA S

KK

I .DK YK TR ER

LASER TR YK .D

LASERTRYK .DK

I

ERTRYK.D LAS K

I

LA S

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D

LA S

KK

I

LASERTRYK .DK

.DK LAS RYK ER RT TR SE Y LA I I I I I I

DK K.

ERTRYK.D LAS K

ERTRYK.D LAS K

KK

LAS ER TR Y DK K.

.DK RYK RT SE LA

LAS ER TR Y DK K.

.DK RYK RT SE LA

87 303 303 路 info@lasertryk.dk

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D

inPUT magazine 03 2013  

inPUT udgives af Aarhus Aadal Golf Club og er Danmarks suverænt flotteste og bedst skrevne golfmagasin både trykt og online. inPUT udkommer...

Advertisement