Page 1

ASSOCIACIÓ D’AUTOESCOLES Avgda. Andorra, 5 Baixos 3a - 43002 TARRAGONA Tel. 977 25 26 53 - Fax 877 022 853 E-mail: info@aaetgn.com

SISTEMA INFORMATITZAT - PROVES TEÒRIQUES Relació d'alumnes que sol·liciten examinar-se el dia:

DADES DE L'ESCOLA / SECCIÓ

Dia

Nom

     

Nº Seq.

     

     

Nº Territ.

Secció

Dígit C.

     

  

  

NOVES SOL·LICITUDS (primera convocatòria) núm.

Permís

cognoms i nom

DNI

CAS.

CAT.

observacions

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

ALUMNES REPETIDORS (segona convocatoria) (no cal presentar cap document, només cal relacionar-los )

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

        

     

     

     

Tarragona, Signatura

  

de

      de      . Segell

(PER OMPLIR) TEORICA RELACIO EXAMEN  

Signatura Segell Avgda. Andorra, 5 Baixos 3a - 43002 TARRAGONA Tel. 977 25 26 53 - Fax...

(PER OMPLIR) TEORICA RELACIO EXAMEN  

Signatura Segell Avgda. Andorra, 5 Baixos 3a - 43002 TARRAGONA Tel. 977 25 26 53 - Fax...

Advertisement