Page 1

Uitgelicht: HRM en opleiden

Leren en ontwikkelen op z’n Brabants:

Samen op de werkvloer “Het werkveld van veel waterschappers is geen dag hetzelfde. De veranderingen gaan snel en de omgeving stelt steeds hogere eisen. Medewerkers wisselen sneller van functie of rol. Willen we als waterschappen meegaan met de tijd, dan is leren en ontwikkelen cruciaal. Onze huidige werkwijze moet beter aansluiten op de veranderende maatschappij. Dat kan door snel en wendbaar te zijn. In Brabant leren we dat samen: vanuit de praktijk en met elkaar.”

Nummer 5 Mei 2018

Samenwerken als het kan Nanette van der Ven (waterschap De Dommel), coördinator van de Brabant Aquademie: “De Brabant Aquademie was een logisch vervolg op de Dommel Aquademie, ons eigen opleidingsinstituut dat sinds 2010 allerlei trainingen en workshops organiseerde voor collega’s. Met het Winnend Samenwerken traject werd op diverse terreinen vergaande ambtelijke samenwerking gezocht tussen de drie Brabantse waterschappen. Het motto is: als het kán, doen we het samen! Met zijn drieën aan de slag op het gebied van leren en ontwikkelen bleek een belangrijke aanjager voor dit traject.”

Het Waterschap

10

Leren doe je niet alleen in de klas, maar ook door een goed gesprek bij de koffie.

Door Colette van den Elshout

A

an het woord is Marloes van Nieuwenhoven (waterschap Aa en Maas), trekker van het programma Anders Werken van de Brabant Aquademie. De Brabant Aquademie is het corporate leerhuis van de

LTR_P010_LTR-TSWA-05-2018 10

drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. Zij richtten het in 2013 op om leren en ontwikkelen in te bedden in de dagelijkse praktijk van alle 1300 medewerkers en managers van de drie schappen.

Voor en met medewerkers De Brabant Aquademie werkt niet met een vooropgezet programma, maar speelt in op issues van de werkvloer. Van der Ven: “We halen de leer- en ontwikkelbehoeftes op bij managers en we sluiten aan bij de dynamiek van de drie organisaties. Zo kunnen we maatwerk leveren. In de beginjaren boden we vooral trainingen aan in een klas. Tegenwoordig gebeurt het leren steeds meer in de praktijk en met collega’s. Het is niet of-of, maar en-en. We combineren externe vakkennis met expertise van eigen

25-4-2018 13:11:19


Uitgelicht: HRM en opleiden

medewerkers. Zo hebben we een training Bestuurlijke sensitiviteit met een externe trainer, eigen mensen en zelfs bestuurders.” Van Nieuwenhoven vult aan: “Leren wordt steeds informeler. Kennis uit boeken blijft belangrijk, maar gaat pas echt leven als je er zelf iets mee doet. We bereiden nu bijvoorbeeld masterclasses voor, die gegeven worden met collega’s en die we organiseren op een zuivering. Daar waar het gebeurt. De overbodige ballast van kennis die je in je werk niet nodig hebt, gooien we overboord.”

“Als het kán, doen we het samen!” Het team van de Brabant Aquademie van de drie Brabantse waterschappen. Links Marloes van Nieuwenhoven en achteraan in het midden Nanette van der Ven.

Van biechtbox tot barrista Zo ook bij het programma Anders Werken, een programma om snel en wendbaar te leren werken met ruimte voor het experiment. Dat leer je niet vanzelf, zeker niet als waterschapper die gewend is goed doorwrochte stukken te schrijven en bovenal zorgvuldig te werk te gaan. Dan is alleen een cursus onvoldoende. Vooral als je bedenkt dat 70 procent van je kennis komt uit de praktijk. Daarom worden trainingen over agile methodes, zoals Scrum, Agile portfolioma-

LTR_P010_LTR-TSWA-05-2018 11

Andere kijk op je werk De kennismakingsworkshop Scrum waarin projectteams leren om snel resultaat te boeken, zat in no time vol. Net als de workshops Lean en Waarderend onderzoeken. Bij het eerste draait het om werken zonder verspilling en maximale toegevoegde waarde voor de klant. Bij het tweede om een positieve kijk waardoor je mensen mobiliseert om met nieuwe dingen aan de slag te gaan. Ook de belangstelling voor Agile portfolio management neemt toe. Dat is gericht op snel overzicht en resultaatgerichtheid bij programma’s. Een uitspraak van

een deelnemer aan de workshop Scrum is veelbetekenend: “De eerste sessie dacht ik: Scrum is een zooitje. Na de laatste sprint denk ik: Mijn normale werk is een zooitje.”

Nummer 5 Mei 2018

nagement en Lean, uitgebreid met pressure cookers met toepassingen uit de praktijk. Ook zijn er informele inspiratiesessies. Een biechtbox om het taboe op fouten weg te nemen. Koffiepraatjes met een echte barrista over de toegevoegde waarde van een informeel gesprek. Of workshops storytelling over de kracht van een verhaal. Marloes van Nieuwenhoven: “Met dit programma sluiten we goed aan op de wens van management en medewerkers om flexibeler te werken.”

“Signaleren we een behoefte, dan gaan we er mee aan de slag”

11 Leren is leuk Het programma Anders Werken en de Brabant Aquademie ontwikkelen zich zelf ook op een agile manier. Van Nieuwenhoven: “Signaleren we een behoefte, dan gaan we er mee aan de slag. Slaat het niet aan, dan stoppen we er ook weer mee.” Vast staat dat de Brabant Aquademie volop in ontwikkeling is. “Wij proberen leren dicht bij de mensen te brengen. Leren is leuk, net als je werk!”

Het Waterschap

Kruisbestuiving is goud waard Nanette van der Ven: “De samenwerking in de Brabant Aquademie is efficiënt. We hoeven een workshop maar een keer te ontwikkelen in plaats van drie keer en we hebben inkoopvoordeel. Maar het mooiste winstpunt is dat collega’s van drie waterschappen leren van elkaar. Die kruisbestuiving is goud waard! In het begin kwam die door de grote reisafstanden lastig op gang. Maar inmiddels ontmoeten we in de trainingen steeds vaker collega’s van alle drie de waterschappen. En juist daarover krijgen we enthousiaste reacties.”

Colette van den Elshout is zelfstandig communicatieadviseur.

25-4-2018 13:11:19

Leren op zn brabants samen op de werkvloer mei 2018  

“Het werkveld van veel waterschappers is geen dag hetzelfde. De veranderingen gaan snel en de omgeving stelt steeds hogere eisen. Medewerker...

Leren op zn brabants samen op de werkvloer mei 2018  

“Het werkveld van veel waterschappers is geen dag hetzelfde. De veranderingen gaan snel en de omgeving stelt steeds hogere eisen. Medewerker...

Advertisement