Page 8

‫‪ .5‬תיקון אפליה קודמת באמצעות עקרון הייצוג ההולם דורש הוספת תקנים לבני האוכלוסיה‬ ‫המופלית (עניין הדורש תקצוב נוסף)‪ ,‬או לחילופין העדפתם של בני האוכלוסיה המופלת‬ ‫לתקנים המתפנים‪ .‬בעניין‬ ‫זה קבע בית המשפט העליון כי "עקרון השוויון מחייב הקצאה של המשאבים הנתונים‬ ‫לחלוקה על פי עקרונות שוויוניים ‪ .‬פירושו של דבר הוא‪ ,‬כי בדרך כלל במקום בו מגבלות‬ ‫תקציביות אינן מאפשרות‬ ‫הגדלת תקציב למי שקופח בעבר‪ ,‬יש לפעול לחלוקה מחודשת של המשאבים הקיימים‪ ,‬באופן‬ ‫שחלוקה זו תיעשה בדרך שוויונית‪ .‬בשל כך‪ ,‬ההצדקה לפגוע בשוויון על יסוד שיקול תקציבי‬ ‫הוגבלה למקרים חריגים‪ ,‬בהם הפגיעה הצפויה בשוויון היא קלה והמחיר הנדרש‪ ,‬לצורך‬ ‫‪8‬‬ ‫מימושו של השוויון ‪ ,‬גבוה באופן מיוחד‪".‬‬ ‫‪ .6‬גם ועדת החקירה הממלכתית בראשות השופט תיאודור אור‪ ,‬הידועה כוועדת אור‪ ,‬נדרשה‬ ‫לשאלת השוויון בהקצאת המשאבים למיעוט הערבי‪ ,‬בבואה לנתח את הגורמים השונים‬ ‫לאירועי אוקטובר ‪ .2000‬בהסתמך על פסיקות בית המשפט העליון קובע דו"ח ועדת אור כי‬ ‫עקרון השוויון הוא "מנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו " וכי "תחושת חוסר השוויון היא‬ ‫מהקשה שבתחושות‪ .‬היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה‪ .‬היא פוגעת בזהותו העצמית‬ ‫של האדם‪".‬‬

‫‪9‬‬

‫דו"ח ועדת אור מציין עוד כי עקרון השוויון אינו מוחלט משום שייתכנו מקרים בהם קיימת‬ ‫הצדקה עניינית לכך‪ 10.‬כך‪ ,‬לשם דוגמה‪ ,‬ניתן לקבוע כי ניכוי העובדים במש רדים וארגונים‬ ‫העוסקים בביטחון‪ ,‬מכלל שיעור העובדים בשירות המדינה‪ ,‬הינו בגדר מימוש ההצדקה‬ ‫העניינית בשל הבעייתיות בתעסוקת ערבים בארגונים אלה‪ .‬לעניין חלוקת המשאבים קובע‬ ‫דו"ח אור‪ ,‬כי גם אם השיקול התקציבי הינו בגדר הצדקה עניינית במימוש עקרון השוויון‪,‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הרי משקלו קטן יחסית בהגשמת השוויון המהותי‪.‬‬ ‫החקיקה‪ ,‬החלטות הממשלה והפסיקה מעגנות את החיוניות בפעולה אקטיבית כנגד חוסר‬ ‫השוויון והאפליה‪ .‬מתוכן עולה כחוט השני כי חוסר מעשה וחידלון הינם בבחינת פגיעה בסדר‬ ‫החברתי והחוקתי במדינת ישראל‪.‬‬

‫‪ 8‬השופט זמיר בבג"צ ‪ ,1438/98‬לעיל ה"ש ‪ ,18‬פיסקה ‪ 25‬לפס"הד‪.‬‬ ‫‪ 9‬ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר‪ ,2000‬אלול‬ ‫התשס"ג –‬ ‫אוגוסט ‪ ,2003‬שער ראשון‪ ,‬פרק ראשון‪ ,‬סעיף ‪.21‬‬ ‫‪ 10‬שם‪ ,‬סעיף ‪.22‬‬ ‫‪ 11‬שם‪ ,‬סעיף ‪.25‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement