Page 68

‫הכנסת‬ ‫ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ‪:‬‬ ‫קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי‬

‫לבסוף‪ ,‬ברצוני להודות לחברי הוועדה על השתתפותם הנמרצת בדיונים ועל האמון שזכיתי מהם ‪,‬‬ ‫לרבות ח "כ ראובן ריבלין אשר הקפיד להיות נוכח בכל דיוני הוועדה וליועצת המשפטית של‬ ‫הכנסת‪ ,‬הגב' נורית א לשטיין‪ ,‬שליוותה בעצמה את עבודת הוועדה ‪ .‬כמו כן ‪ ,‬תודתי נתונה לצוות‬ ‫המקצועי של הוועדה – ליועץ הוועדה ‪ ,‬ד"ר דני גרא ולמנהלת הוועדה – הגב' אפרת מורלי ‪ ,‬על‬ ‫תרומתם הרבה והחשובה בכתיבת הדו "ח וכן לגב ' כפאח עבד אלחלים על ליווי וייעוץ לוועדה‬ ‫ולעו"ד רדא ג'באר‪ ,‬העוזר הפרלמנטרי‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬ ‫ח"כ אחמד טיבי‬ ‫יו"ר הוועדה‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement