Page 67

‫ב‪ .‬השלמת איסוף המידע מן החברות הממשלתיות וגופים הנסמכים על תקצי ב המדינה‬ ‫(מוסדות להשכלה גבוהה וכיוב')‪.‬‬ ‫ג‪ .‬השלמת איסוף מידע מגופים לא ממלכתיים העוסקים בתחומי התעסוקה וההשמה ‪.‬‬ ‫ד‪ .‬בחינת כלים להעדפה מתקנת‪ ,‬להסרת חסמים ולהגברת הייצוג ההולם למיעוט הערבי‬ ‫במשק בכלל ובמשק הציבורי בפרט‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הצגת דין וחשבון סופי של הוועדה‪.‬‬ ‫‪ .4.7‬ככלי בקרה מומלץ כי הוועדה תעסוק בנושאים הבאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬בחינת תכניות העבודה השנתיות ויישום החלטות הממשלה ‪ ,‬בנושא הייצוג ההולם‬ ‫במשרדי הממשלה‪ ,‬בחברות הממשלתיות ובגופים הנסמכים על תקציב המדינה מדי ‪6‬‬ ‫חדשים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬התמקדות במגזרים ובתחומים בעלי קשיים מיוחדים הקשורים בסוגיית הייצוג‬ ‫ההולם (נשים‪ ,‬עובדים בכירים‪ ,‬אזורי תעסוקה וכיוב')‪.‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement