Page 59

‫כתוצאה מכך ‪ ,‬המספר המצומצם של העיסוקים העומדים בפני הנשים הערביות יוצר‬ ‫במקצועות אלה עודף היצע ‪ .‬בנוסף המעסיקים מנצלים את אילוצי התרבות של הנשים‬ ‫בחברה הערבית ומציעים להן משרות חלקיות המשתלבות בתפקידים שהאישה נושאת על‬ ‫כתפיה‪.‬‬

‫ג‪ .‬חינוך והשכלה‬ ‫רמת השכלה של נשים ערביות נחשבת לכלי טוב לניבוי סיכוייהן להשתלב בשוק העבודה‬ ‫וקיים קשר הדוק בין ההשכלה ובין השתלבות הנשים בשוק העבודה ‪ .‬ככל שמספר שנות‬ ‫הלימוד גדל ‪ ,‬גדל גם שיעור ההשתתפות של הנשים בשוק העבודה ‪ .‬בשנים האחרונות ניכרת‬ ‫מגמת עליה ברכישת השכלה בקרב הנשי ם הערביות ולמרות זאת חלק ניכר מן האקדמאיות‬ ‫אינן מצליחות להשתלב בשוק העבודה‪.‬‬ ‫זוהי תופעה חריגה שבה ככל שרמת ההשכלה גבוהה יותר ‪ ,‬הסיכוי לקבל תעסוקה הולמת‬ ‫‪66‬‬ ‫נמוך יותר‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫ד‪ .‬מסגרות טיפול בילדים‪ ,‬מעונות יום ומשפחתונים‬ ‫שיעור ההשתתפות של אמהות לתינוקות ופעוטות נמו כים משיעורי ההשתתפות של אמהות‬ ‫לילדים גדולים ‪ .‬כיום שורר מחסור חמור במשפחתונים ובמעונות יום ‪ ,‬דבר המונע מנשים‬ ‫רבות להצטרף לשוק העבודה ‪ .‬הדרת נשים משוק העבודה היא גם תוצאה של אי תקצוב‬ ‫מטעם המדינה של מסגרות לטיפול יום לילדים ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫הילדים הערבים מהווים רק ‪ 6%‬מכלל היל דים השוהים במסגרות טיפול בילדים (‪)3-0‬‬ ‫כאשר שיעורם ‪.26%‬‬

‫‪‬‬

‫רק ‪ 1.5%‬מהילדים השוהים במעונות יום הם ערביים ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫רק ‪ 35%‬מהשוהים במשפחתונים הם ילדים ערבים‪.‬‬

‫ה‪ .‬ניידות ותחבורה‬ ‫בהעדר אמצעי תחבורה יעילים ונגישים ההשתלבות בשוק העבודה קשה ביותר ‪ :‬היישובים‬ ‫הערבים סובלים מנגיש ות נמוכה לערים הגדולות ולאיזורי התעסוקה הסמוכים ‪ .‬כן‪ ,‬ריבוי‬ ‫התפקידים של אמהות מועסקות הופך את אמצעי התחבורה הנוחים לדרישה ראשונית‬ ‫ומחייבת‪ .‬לכן מלכתחילה נשים רבות מגבילות את חיפושיהן אחר עבודה לאיזורים‬ ‫הקרובים למקום המגורים ‪ ,‬דבר המצמצם בצורה ניכרת את הסיכויי ם ואת ההזדמנויות של‬ ‫שוק העבודה עבורן‪.‬‬ ‫ו‪ .‬העדר הכשרה מקצועית‬ ‫‪ 66‬ד' חנין‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.30.06.08‬‬ ‫‪ 67‬ע' שתייוי‪ ,‬פורום נשים לתקצוב הוגן‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.30.06.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  
דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement