Page 57

‫ג‪.‬‬

‫לעומתם היו שרים אשר הופיעו בלוויית כל ראשי משרדיהם והחברות הכפופות להם‬ ‫תוך ניסיון לפרוס בפני הועדה את מימדי הבעיה ‪ ,‬מורכבותה והדרכים השונות למימוש‬ ‫החלטת הממשלה בתחומם‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫הוועדה תבקש לבחון בעתיד חלופות להגבר ת הפיקוח הציבורי על אחריות הדרג‬ ‫המדיני בביצוע החלטות הממשלה בתחום הייצוג ההולם‪.‬‬

‫‪ .11‬יציבות פוליטית ויחס הממשלה ליחסי יהודים‪ -‬ערבים‪ :‬בהופעתו בפני ה וועדה ציין היועץ‬ ‫המשפטי כי הטיפול הממשלתי במימוש ייצוג הולם משתנה ממשלה אחת לרעותה ‪ ,‬כל אחת‬ ‫‪62‬‬ ‫על פי מחויבותה והשקפת עולמה‪.‬‬ ‫מבלי להידרש לשאלת העדר היציבות השלטונית ראוי לאתר דרכים לצמצום השפעתו על‬ ‫שאלת הייצוג ההולם ‪ ,‬להעלותה מן ה ספסל הפוליטי האחורי אל קדמת הבמה האזרחית‬ ‫בבחינת חובתו הב לתי מעורערת של הרוב כלפי המיעוט ושל הנהלות המשרדים והארגונים‬ ‫בבחינת יישום החלטה‪.‬‬

‫‪ 61‬ב' בן אליעזר‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.24.11.08‬‬ ‫‪ 62‬מ' מזוז‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.17.12.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement