Page 55

‫בשירות המדינה ‪ .‬מאידך‪ ,‬פנייתם למועמדים ערבים מובילים למשרות בכירות (שופט מחוזי‬ ‫או פרקליט מחוז) נתקלות בסירוב עקב תנאי שכר ירודים יחסית בשירות המדינה‪.‬‬ ‫רות‬ ‫לחלק מן המשתתפים בדיונים אלה נראה כי סימון אופק קידום למועמדים למש‬ ‫מקצועיות‪ ,‬עשוי לתרום ליציבות כוח האדם המקצועי הערבי בשירות הציבורי ‪ ,‬וליצור מאגר‬ ‫טבעי לבעלי תפקידים בכירים בני המיעוט הערבי‪.‬‬ ‫‪ .8‬זרות ומצוינות ‪ :‬כבר צוין לעיל כי נציבות שירות המדינה‬

‫ומשתתפים ערבים העלו מחד‬

‫הניכור בין שירות המדינה ובני המיעוט הערבי ‪ .59‬מאידך צוין כי כשירות המועמדים‬ ‫הערבים אינה נופלת מזו של המועמדים היהודים ‪ .‬ברם‪ ,‬קיימת תחושה בציבור הערבי כי‬ ‫"עולם" השירות הציבורי זר ‪ ,‬מרוחק ובלתי מוכר ‪ .‬כדי לזכות בסיכוי "להיכנס בין כתליו "‬ ‫חש מועמד ערבי כי עליו להיות בעל רמת מצוינות גבוהה במיוחד העשויה לכסות על היו תו‬ ‫ערבי‪.‬‬ ‫א‪ .‬ראוי שנציבות שירות המדינה ‪ ,‬ביחד עם בעלי מקצוע שלהם היכרות בלתי אמצעית עם‬ ‫סוגיה זו‪ ,‬יעבדו תכנית מעשית להקלת חסם זה של ניגוד תדמיות ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הוועדה טרם נתנה דעתה המפורטת על עניין זה ‪ ,‬שעלה אמנם תוך כדי דיוניה ‪ ,‬וראוי‬ ‫שתדון ביצירת מסגרות צוערים לשירות המדינה תוך כדי או בסמוך לסיום לימודיהם‪.‬‬ ‫‪ .9‬שירות המדינה – המשק הציבורי – תעשיה ושירותים מכוח זיכיון מטעם המדינה‪ :‬שירות‬ ‫המדינה מהווה רק חלק מן השירות הציבורי ‪ .‬החברות הממשלתיות מהוות חלק נכבד ‪,‬‬ ‫וחלקן מן המעסיקים הגדולים במשק ‪ .‬בהיותן חברות עסקיות‪ ,‬חלקן לפחות ‪ ,‬סבר שהחלטות‬ ‫הממשלה אינן חלות עליהן‪.‬‬ ‫א‪.‬‬

‫נמצא כי חברת החשמל המעסיקה מעל ‪ 12,000‬עובדים מעסיקה כ‪ 1% -‬עובדים ערבים‬ ‫בלבד‪ ,‬למרות שאזרחי ישראל הערבים מהווים חלק לא מבוטל של לקוחותיה ‪ .‬ספק‬ ‫אם בהיותה חברה עסקית המתחרה בשוק הישראלי ‪ ,‬הייתה נוהגת ביחס דומה של‬ ‫העדר ייצוג הולם‪ ,‬ולו בשל טעמים עסקיים גרידא ‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫גם חברות ממשלתיות אחרות ‪ ,‬ולאו דווקא בתחום הביטחוני ‪ ,‬אינן נוקטות מדיניות‬ ‫של ייצוג הולם כלפי המיעוט הערבי‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫החסם של משק החברות הממשלתיות הנוהגות כפל פנים ‪ :‬עסקיות‪ -‬כאילו פרטיות‪-‬‬ ‫כאשר מתבקש יישום החלטת ממשלה ‪ ,‬וממשלתיות‪ -‬ולפעמים מוגנות מתנאי תחרות‬ ‫שוק חופשית ‪ -‬כאשר ההיגיון העסקי מחייב יתר ייצוג הולם לקהל לקוחות‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫מאחר שנציבות שירות המדינה אינה מופקדת ישירות על החברות הממשלתיות ‪ ,‬מן‬ ‫הראוי לדון ולבחון חלופות שונות ל יוזמה ופיקוח מצד רשות החברות במשרד האוצר ‪.‬‬ ‫(לעניין זה נציין כי ניסיונות חוזרים ונשנים לזימון שר האוצר וראשי משרדו העלו‬ ‫חרס)‪.‬‬

‫‪ 59‬י' ברגר‪ ,‬נש"מ‪ ,‬י' עואד‪ ,‬סיכוי וג' פרח‪ ,‬מוסאוא‪ ,‬בישיבת הוועדה מיום ‪.25.03.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  
דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement