Page 48

‫הערבים בשורותיהם ‪ .‬נוסף לחוק ‪ ,‬מאז שנת ‪ 2004‬קיבלו ממשלות ישראל מספר החלטות‬ ‫בעניין קידום הייצוג ההולם של ערבים בשירות המדינה ‪ .‬כאמור‪ ,‬גם אלו לא בוצעו בהיקפן‬ ‫ובמועדן‪ .‬אדרבא‪,‬‬

‫החלטת ועדת השרים לעניין תיאום ומינהל בעניין יישום המלצות ועדת קוברסקי ‪ ,‬בנושא קידום‬

‫מעמדם של הערבים והדרוזים בשירות הציבורי מיום ‪ , 14.6.93‬הכפילה תוך מספר שנים את שיעור העובדים הערבים בשירות‬

‫המדינה‪ .‬ניסיון זה שלווה גם בהקצאת משאבים לצמצום פערים בתחומים אחרים בין הרוב‬ ‫למיעוט הערבי ‪ ,‬מוכיח כי הדבר אפשרי במידה שקיימת נחישות לתרגום החוק והפסיקה‬ ‫לכדי מציאות יום‪-‬יומית‪.‬‬ ‫‪.02‬‬

‫‪ ,‬פירושו‪ ,‬במשמעות האקטיבית להבדיל‬ ‫ייצוג הולם בשירות המדינה למיעוט הערבי‬ ‫‪.‬‬ ‫מהפסיבית‪ ,‬השתתפות בקבלת החלטות מרכזיות כולל על חלוקת משאבים ותקציבים‬ ‫השתתפות בקבלת הכרעות עלולה להיתפס גם כויתור על חלק ממוקדי הכוח במערכת‬ ‫הממשל על ידי הרוב היה ודי‪ .‬די בהסתכלות על שיעורם המזערי של ערבים בתפקידים‬ ‫‪36‬‬

‫בכירים בכדי לעמוד על היעדרות נציגות של המגזר הערבי בצמתים החשובים ש‬ ‫מתקבלות הכרעות במרכזיות הנוגעות לחלוקת המשאבים‪.‬‬ ‫‪.12‬‬

‫בהם‬

‫רמת ההישגים הנמוכה במערכת החינוך הערבי בכלל ‪ ,‬והיקף התלמידים הערבים הנמוך‬ ‫במערכת ההשכל ה הגבוהה בפרט ‪ ,‬יצרו בשנים מוקדמות עילה לכאורה להעדר כמות‬ ‫מספקת של מועמדים ערבים ראויים לשירות המדינה ‪ .‬בעשור האחרון חלה עליה ניכרת‬ ‫‪,37‬‬ ‫בשיעור הבוגרים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה במגוון המקצועות והתחומים‬ ‫‪38‬‬ ‫וכישוריהם לשירות המדינה אינם נופלים מאלה של בוגרים הנמנים על הרוב היהודי ‪ .‬עם‬ ‫זאת‪ ,‬העדר ייצוג הולם בשירות המדינה נמשך עד עצם היום וגור ר תחושות תסכול בקרב‬ ‫הציבור הערבי בכלל וזה האקדמאי בפרט‪.‬‬

‫‪.22‬‬

‫תחושות אלה מתעצמות כאשר אקדמאים ערבים נתקלים בקשיי קליטה בתעסוקה‬ ‫במקצועותיהם‪ ,‬לא רק בישובים הערביים בהעדר פיתוח כלכלי ו מקומות תעסוקה‪ ,‬אלא גם‬ ‫בסקטור הציבורי והפרטי ‪ .‬העדר הייצוג ההולם בשירות המדינה מוצא ביטויו ביתר שאת‬ ‫גם במשק הציבורי ‪ ,‬קרי‪ :‬חברות ממשלתיות וגופים הנסמכים על תקציבי ציבור ‪ ,‬וגם‬ ‫במשק הפרטי‪.‬‬ ‫נסיונות הקליטה בתעסוקה הולמת של אקדמאים ערבים מאלצת אותם להתמודד עם‬ ‫מציאות של אפלייה ‪ ,‬ותחושת רבים מהם כי קיימת "יד נעלמה " המדירה אותם מתעסוקה‬ ‫הולמת‪ .‬גם אם כל ניסיון כזה הוא בבחינת מקרה פרטי ‪ ,‬הצטברותם יוצרת תחושת תופעה‪,‬‬ ‫בה למדינה ולחברת הרוב תפקיד מרכזי‪.‬‬

‫‪.32‬‬

‫העדר תעסוקה הולמת יחד עם רמת שכר נמוכה בסדר גודל של ‪ 30%‬ביחס לממוצע השכ ר‬ ‫במדינה‪ ,‬שיעורי אבטלה גבוהים בישובים הערבים והימצאותם בתחתית המדרג הסוציו‪-‬‬ ‫אקונומי במדינה ‪ ,‬נותנים משנה תוקף לחשיבות העסקתם של ערבים בשירות המדינה גם‬ ‫מן הבחינה הכלכלית ברמה האישית והציבורית כאחד‪.‬‬

‫‪ 36‬בג"צ ‪ ,6924/98‬האגודה לזכויות האזרח‪.9.07.01 ,‬‬ ‫‪ 37‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬שנתון סטטיסטי לישראל‪ ,‬חינוך והשכלה‪.‬‬ ‫‪ 38‬י' ברגר‪ ,‬נש"מ‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.25.03.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  
דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement