Page 46

‫פרק רביעי‪ :‬הגורמים להיווצרות הבעיה‬ ‫‪ .14‬האיזון בין רוב ומיעוט בעייתי כמעט בכל מדינה ‪ .‬על אחת כמה וכמה במדינות המגדירות‬ ‫עצמן כמדינות לאום ‪ .‬ניתן לאמר כי במידה רבה קי ים חיכוך בין קיומה של מדינה דמוקרטית‬ ‫וליברלית לבין מדינת לאום ‪ .‬יצירת האיזון ‪ ,‬הלכה למעשה ‪ ,‬דורשת מאמצים רבים מצד‬ ‫המדינה‪ ,‬אך במידה לא פחותה מצד החברה בכלל ו קבוצת הרוב במיוחד ‪ .‬מאמצי המדינה‬ ‫לבדם‪ ,‬עשויים ליצור מסגרת חוקית ומשפטית לקיום איזון מספק ‪ ,‬אך אין די בהם‪.‬‬ ‫בהעדר התגייסות קבוצת הרוב לכך ‪ ,‬נותרת המסגרת המשפטית‪ -‬חוקתית ללא יישומה בחיי‬ ‫יומית עלול ליצור‬ ‫היום‪-‬יום‪ .‬קיומו של פער בין המסגרת החוקתית לבין המציאות היום‪-‬‬ ‫תחושות של קיפוח ‪ .‬תחושות אלה מתעצמות ככל שהמדינה אינה מקדישה מאמצים כנים‬ ‫ומעשיים למימוש השוויון ‪ .‬הקיפוח והאפלייה מעצימים תחושות תיסכול ‪ ,‬ככל שמנגנוני‬ ‫המדינה הנדרשים ליישם את חוקיה ופסיקות המערכת המשפטית שלה ‪ ,‬נוהגות במציאות על פי‬ ‫נהיית חברת הרוב במקום להוביל לסגירת פערים‪ ,‬לצמצום אפלייה וליתר שוויון ‪.‬‬ ‫‪ .51‬אזרחי ישראל הערבים חיים באותה מציאות של אפלייה ‪ ,‬כמאמר דו "ח ועדת אור‪ ,35‬היוצרת‬ ‫לכאורה מסגרת‬ ‫תחושות תסכול ‪ ,‬חרף ניסיונות ממשלות ישראל ליזום החלטות היוצרות‬ ‫המאזנת בתחומים שונים את הפער הפורמלי בין הרוב היהודי למיעוט הערבי‪.‬‬ ‫התסכול נעוץ בשני מרכיבים ‪ :‬האחד‪ ,‬תחושת אי הש וויון הנובעת מהיות הערבים מיעוט‬ ‫במדינת לאום יהודית ‪ .‬השני‪ ,‬הקשיים בפריצת מעגל האפלייה מצד הרוב בחברה היהודית ‪,‬‬ ‫אשר ה מנגנונים הממשלתיים‪ ,‬אלה האמורים לבצע את מדיניות הממשלה ‪ ,‬מהווים חלק‬ ‫ממנה‪ .‬במקרים רבים השגת הזכויות בפועל כרוכה במאבק המיעוט מול הרוב למימוש‬ ‫זכויותיו‪ .‬כך הדבר במקרים בהם המיעוטים הם אתניים או ג יאוגרפיים מזה או מהגרים‬ ‫מזה‪.‬‬ ‫‪ .61‬אזרחי ישראל הערבים מהווים מיעוט ייחודי בשל מספר היבטים המעצבים ייחודו‪:‬‬ ‫א‪ .‬המיעוט הערבי הינו מיעוט יליד‪ ,‬ולא מהגר‪ ,‬שהיווה עד לפני ‪ 60‬שנה בלבד רוב בטריטוריה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הרוב הנוכחי ‪ ,‬קרי‪ :‬היהודי‪ ,‬היה עד לפני ‪ 60‬שנה מיעוט באותה טריטוריה ‪ .‬יתר על כן‬ ‫חברת הרוב במדינה היא חברה מהגרת שרובה המכריע היגר אליה לאחר הקמתה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬השתייכות המיעוט הערבי לעם הפלסטיני מחד‪ ,‬והמשך המאבק הישראלי‪-‬פלסטיני מאידך‪,‬‬ ‫אינה‬ ‫‪ 35‬ועדת אור‪ ,‬אלול התשס"ג ‪ -‬אוגוסט ‪ ,2003‬שער ראשון‪ ,‬פרק א'‪ ,‬תהליכי הסלמה במגזר הערבי ברקע פרוץ‬ ‫המהומות‪ ,‬סעיף ‪.19‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement