Page 44

‫‪ .14‬סיכום‬ ‫בשל פיזור הכנסת ה‪ 17 -‬ובהתחשב בעובדה ש עבודת הוועדה נמשכה שישה חודשים בלבד ‪ ,‬טרם‬ ‫התקיימו דיונים עם כל משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטים‪ .‬לצורך השלמת איסוף הנתונים יש‬ ‫לזמן משרדי ממשלה נוספים‪.‬‬ ‫היו משרדים ושרים שנענו לזימון ההופעה בוועדה ואף שטחו בפניה את מורכבות הבעיה ‪ .‬לצד‬ ‫הופעת ראש הממשלה ‪ ,‬היועץ המשפטי לממשלה ‪ ,‬שר המשפטים ושרים בכירים אחרים ‪ ,‬בלטו‬ ‫בהעדרם שר האוצר ונגיד בנק ישראל אשר לא נענו לנ יסיונות הוועדה להזמינם ‪ ,‬כאשר האחד‬ ‫עומד בראש המערכת הכלכלית לה תפקיד מכר יע בסוגיה הנדונה והאחראי על אגפים ע תירי כח‬ ‫אדם מחד (רשות המיסים ‪ ,‬מערכת החשב הכללי )‪ ,‬ומרכזיים (רשות החברות הממשלתיות ‪ ,‬אגף‬ ‫התקציבים) מאידך‪ ,‬והשני עומד בראש גוף שלמרות חשיבותו הרבה לכלל המשק מעסיק‬ ‫עובדים ערבים בלבד‪.‬‬

‫שני‬

‫הליך איסוף הנתונים לווה לא אחת בקשיים ולמרות פניות חוזרות ונשנות מצד הוועדה לעיתים‬ ‫לא סופקו הנתונים המתבקשים ‪ ,‬או שההתייחסות הייתה חלקית ‪ ,‬אם לא מתחמקת ‪ .‬מן הראוי‬ ‫לציין כי הנתונים המפורטים לעיל עדכניים למועד מסירתם לוועדה ‪ ,‬ואולם‪ ,‬בלתי מבוקרים על‬ ‫ידנו‪.‬‬ ‫למרות ה אמירות שנשמעו במהלך דיוני הוועדה ע "י ה מוזמנים‪ ,‬שרים כפקידים ‪ ,‬אנו עדים לפער‬ ‫גדול בין המישור ההצהרתי לבין המישור המעשי ‪ .‬יתכן שפער זה מסביר ‪ ,‬ולו חלקית ‪ ,‬את העדר‬ ‫העלייה המשמעותית יותר בקליטת העובדים הערבים בשירות הציבורי‪.‬‬ ‫ישנם משרדי ממשלה בהם הייצוג נמוך מאוד ‪ .‬רוב העובדים מועסקים במשרות סקטור ליות‬ ‫והייצוג במשרדי ממשלה ראשיים בהם נקבעת המדיניות ‪ ,‬הוא עדיין שולי ‪ .‬רק מיעוט קטן מועסק‬ ‫במשרות שאינן קשורות ישירות למגזר הערבי ‪ .‬העובדים הערבים עדיין מודרים מהרמות הבכירות‬ ‫בשירות המדינה ‪ ,‬אינם משולבים בת הליכי קבלת ההחלטות ובעמדות המסמיכות אותם ל השפיע‬ ‫על קביע ת מדיניות‪ ,‬לפתח יוזמות ותכניות או לממש רעיונות בעלי השלכות על כלל אזרחי‬ ‫המדינה‪.‬‬ ‫בעיית העדר הייצוג ההולם בשירות הציבורי חורגת מן הפן המוסרי וגולשת לצד המעשי בהיותו‬ ‫מעסיק רב היקף ‪ .‬כמו כן ‪ ,‬המצב בסקטור הציבורי מקרין על המצב בסקטור הפרטי ‪ .‬על המדינה‬ ‫מוטלת החוב ה להמנע מאפלייה ‪ ,‬אך‪ ,‬על אף ההבטחות החוזרות ונשנות של הממשלות השונות‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement