Page 41

‫‪33‬‬

‫‪ .12‬המשרד להגנת הסביבה‬

‫במשרד להגנת הסביבה מועסקים ‪ 490‬עובדים מתוכם ‪ 22‬עובדים ערבים (‪ .)4.5%‬בתום ‪2008‬‬ ‫יועסקו ‪ 25‬עובדים‪ .‬אין עובדים בכירים‪.‬‬ ‫לא התקיימה ישיבת ועדה בהשתתפות השר ונציגי משרדו ‪ .‬הוועדה פנתה לשר בבקשה למסירת‬ ‫נתונים ולהלן התייחסותו‪:‬‬ ‫לדעתו אין חסמים או קשיים הניצבים בפני מועמדים ערבים להתקבל לעבודה במשרד ‪ .‬במקרים‬ ‫בהם קיים קושי באיתור מועמדים מתאימים לאיוש משרות קיימות ‪ ,‬נבחנים מחדש תנאי הסף‬ ‫לדרישות התפקיד ובמידת הצורך פועלים לתיקונם‪.‬‬ ‫כדי לעמוד ביעד הממשלה פועל המשרד על פי שיטת מכרזים המיועדים למגזר הערבי כגון‬ ‫יועמ"ש במחוז צפון‪ ,‬מרכז תשתיות במחוז ירושלים‪ ,‬מרכז חומ"ס (חירום) מחוז ירושלים ‪.‬‬ ‫הוועדה ביקשה פירוט באילו תפקידים משמשים העובדים הערבים ובאילו דרגות‬

‫‪:‬‬

‫‪ .‬להלן ניתוח‬

‫הנתונים על פי מתח דרגות התפקידים‪:‬‬

‫עובדים ערבים במשרד להגנת הסביבה‬ ‫על פי מתח דרגות התפקידים‬ ‫נמוך (‪20-18‬‬ ‫מינהלי‪40-38 ,‬‬ ‫מח"ר)‪23% ,5 ,‬‬

‫נמוך מאד (‪17-15‬‬ ‫מינהלי)‪5% ,1 ,‬‬

‫גבוה (‪45-42‬‬ ‫מח"ר)‪14% ,3 ,‬‬

‫בינוני (‪42-40‬‬ ‫מח"ר)‪58% ,13 ,‬‬

‫‪ .‬כמו כן ‪,‬‬ ‫שיעור העובדים במשרד להגנת הסביבה נמוך והינו רחוק מהיעד שהציבה הממשלה‬ ‫בהסתמך על מתח דרגות התפקידים ניתן לראות כי חלק גדול מבין העובדים (‪ )58%‬אינו משולב‬ ‫בתפקידים בכירים‪.‬‬

‫‪ 33‬הנתונים מעודכנים נכון לתאריך‪.16.09.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement