Page 36

‫עובדים ערבים בשירותי הווטרינריים על פי מתח‬ ‫דרגות התפקידים‬ ‫גבוה (‪45-42‬‬ ‫מח"ר)‪5% ,1 ,‬‬ ‫בינוני (‪42-40‬‬ ‫מח"ר)‪15% ,3 ,‬‬

‫נמוך מאד (‪17-15‬‬ ‫מינהלי)‪65% ,13 ,‬‬

‫נמוך (‪20-18‬‬ ‫מינהלי‪40-38 ,‬‬ ‫מח"ר)‪15% ,3 ,‬‬

‫עובדים ערבים במינהל המחקר החקלאי על פי‬ ‫מתח דרגות התפקידים‬

‫נמוך מאד (‪17-15‬‬ ‫מינהלי)‪32% ,9 ,‬‬

‫נמוך (‪20-18‬‬ ‫מינהלי‪40-38 ,‬‬ ‫מח"ר)‪21% ,6 ,‬‬

‫גבוה (‪45-42‬‬ ‫מח"ר)‪36% ,10 ,‬‬

‫בינוני (‪42-40‬‬ ‫מח"ר)‪11% ,3 ,‬‬

‫כדי לעמוד ביעד שקבעה הממשלה מייעד משרד החקלאות משרות למגזר הערבי המתפרסמות‬ ‫במסגרת מכרזים ייעודיים‪.‬‬ ‫זים שפורסמו למגזר הערבי בתחומים מקצועיים‬ ‫המשרד נתקל במספר לא מבוטל של מכר‬ ‫שנדרשת להם השכלה בתחומים כגון ‪ :‬מדעי הטבע ‪ ,‬מדעי החקלאות ‪ ,‬דייג‪ ,‬חוקרים‪ ,‬הנדסה וכו '‬ ‫אשר לא אותרו מועמדים‪.‬‬ ‫מוצע כי משרד החקלאות יעבוד בשיתוף עם חברות השמה שיסייעו באיתור מועמדים מקצועיים‬ ‫בתחומי עיסוקו‪.‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  
דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement