Page 31

‫‪ .7‬משרד התקשורת‬

‫‪28‬‬

‫משרד התקשורת מעסיק ‪ 4‬ערבים בלבד מתוך כ‪ 140-‬עובדיו (‪.)3%‬‬ ‫לדברי השר יש לקבוע מדיניות של אפליה מתקנת בכל המגזרים על מנת שינתן שוויון הזדמנויות‬ ‫לכל אזרח‪ ,‬ולשם התקנת האיזונים הנדרשים בחברה מורכבת ורבגוונית כמו בישראל‪.‬‬ ‫מתשובתו נראה כי המשרד יתקשה לבצע את החלטת הממשלה בדבר העלאת שיעור הערבים ל‪-‬‬ ‫‪.10%‬‬ ‫להלן פירוט העובדים ומתח הדרגות‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫מרכז (תכנון ותיאום תדרים עם הרש "פ ומדינות ערב ) באגף ספקטרום ותדרי רדיו ‪ ,‬בדרגה ‪40‬‬ ‫הנדסים‪/‬טכנאים‪.‬‬

‫‪‬‬

‫מרכז בכיר (חקירה ומודיעין בזק) באגף פיקוח ואכיפה מערך התקשורת בדרגה ‪ 41‬מח"ר‪.‬‬

‫‪‬‬

‫עוזרת ראשית ליועץ המשפטי בדרגה ב‪ 1‬משפטי‪.‬‬

‫‪‬‬

‫מרכז (חקירה ומודיעין בזק) בדרגה ‪ 39‬מח"ר‪.‬‬

‫הסיבות לאי העסקת עובדים ערבים בעיקר בירוקרטיות‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫אי הוספת תקנים מחד וצידוד בהעסקת ערבים במשרות ייעודיות‪.‬‬

‫‪‬‬

‫העדר תקציב לתשלום תוספות רכב‪ ,‬שעות נוספות וכו'‪.‬‬

‫‪‬‬

‫מדובר במשרד מטה קטן ומקצועי המחייב העסקת מומחים בתחומי טלקומוניקציה ‪ ,‬כלכלה‬ ‫ומשפטים‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ריחוק מועמדים ערבים ממרכזי עבודת המשרד בירושלים או בת"א‪.‬‬

‫משרד התקשורת הינו הרגולטור העיקרי בתחום התקשור ת‪ .‬מתוקף כך ‪ ,‬יכולתו לפעול למען יצוג‬ ‫הולם בכלל ובתעסוקה בפרט לחלקי אוכלוסיה שונים (כולל לערבים)‪ ,‬בענפי המשק הפועלים מכוח‬ ‫זכיונות שהינם בתחום אחריות המשרד‪ ,‬רחבה‪.‬‬ ‫‪ 28‬הנתונים מעודכנים נכון לתאריך ישיבת הוועדה– ‪.26.11.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement