Page 23

‫‪23‬‬

‫הנהלת בתי המשפט‬ ‫בהנהלת בתי המשפט מועסקים בני מיעוטים לפי הפירוט הבא ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪ 127‬עובדים בני מיעוטים (‪ )3%‬מכלל העובדים מהם ‪ 7‬בכירים ו‪ 41-‬עורכי דין‪ .‬למערכת‬ ‫בתי המשפט הוקצו ‪ 28‬תקנים המיועדים לבני המיעוטים ‪ ,‬בעיקר עורכי דין ‪ ,‬מתוכם‬ ‫שניים לא אויישו ‪ .‬בשנת ‪ 2008‬נקלטו ‪ 30‬עובדים‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪ 12‬רשמים (‪ 13%‬מכלל הרשמים)‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪ 40‬שופטים (‪ 7%‬מכלל השופטים )‪.‬‬

‫בתקופת כהונתו של השר פרידמן בחרה הוועדה למינוי שופטים ‪ 12‬משפטנים ערבים מתוך ‪90‬‬ ‫מינויים‪ ,‬כלומר ‪ 14%‬מהמינויים‪.‬‬ ‫במשך שנים רבות קיימת מסורת לפיה בתי המשפט בכלל ‪ ,‬והשופטים בפרט ‪ ,‬מהווים בבואה של‬ ‫מרבית שדרות העם‪.‬‬ ‫להלן התפלגות בני מיעוטים במערכת ע"פ הערכאות השונות‪:‬‬ ‫בית המשפט העליון – ‪ 1‬שופט‪.‬‬ ‫בתי משפט מחוזיים – ‪ 8‬שופטים ‪.‬‬ ‫בתי משפט השלום – ‪ 29‬שופטים ו‪ 11-‬רשמים‪.‬‬ ‫בתי הדין לעבודה – ‪ 2‬שופטים ורשם ‪.‬‬ ‫מנהל בתי המשפט ציין בהופעתו בוועדה כי חובה עלינו לנהוג בשוויון מוחלט כלפי כל המגזרים‬ ‫במדינה אך הוא אינו יכול להבטיח שיעמוד ביעד הממשלה ‪ .‬נעשה מאמץ כביר לגייס בני מיעוטים‬ ‫כשופטים באיזור המרכז ‪ .‬בירושלים למעלה מ‪ 7-‬שנים לא מצליחים לאתר מועמד ראוי כאשר‬ ‫השאיפה לשלב ‪ 7-6‬שופטים שיוכיחו עצמם ויתקדמו מבלי להתפשר על האיכות ‪ .‬לצורך כך הוחלט‬ ‫להוציא מכרזים מיוחדים לבני המיעוטים‪ ,‬הוקצו לכך תקנים והשאיפה להצליח לאיישם ‪.‬‬ ‫למרות שמשרד המשפטים אמור להוביל במסר של שוויון ‪ ,‬השיעו ר הנמוך של עובדים ערבים‬ ‫במשרד המשפטים ובמערכת המשפט ‪ ,‬אינו מצביע על כך וההיפך הוא הנכון ‪ .‬זאת למרות העובדה‬ ‫שמדי שנה מסיימים ערבים רבים ‪ ,‬נשים וגברים ‪ ,‬לימודי משפטים בכל איזורי הארץ ושיעורם של‬ ‫הערבים המתדיינים בבתי משפט אינו נופל משיעורם בכלל האוכלוסיה ‪.‬‬

‫‪ 23‬הנתונים מעודכנים נכון לתאריך ישיבת הוועדה– ‪.1.12.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement