Page 21

‫‪ .2‬משרד המשפטים‬

‫‪19‬‬

‫במשרד המשפטים ‪ 2813‬עובדים מתוכם ‪ 153‬עובדים ערבים (‪.)5.3%‬‬ ‫‪ 45‬משרות נוספות מיועדות לעובדים ערבים כ ך שלאחר שיאויישו יגיע שיעור העובדים הערבים‬ ‫במשרד ל‪.7%-‬‬ ‫שיעור המשפטנים הערבים עומד על ‪ 50( 5%‬מתוך ‪.)1099‬‬ ‫בשנת ‪ 30% 2008‬מן המשרות החדשות הוקצו לעובדים ערבים‪ ,‬כמו גם מהמשרות המתפנות‪.‬‬ ‫היועץ המשפטי לממשלה ציין בהופעתו בפני הוועדה ‪ 20‬כי מאז ומתמיד ראה חשיבות רבה‬ ‫בפעילות יזומה ואקטיבית של משרדי הממשלה וגורמי השלטון בשילוב הציבור הערבי בכל‬ ‫המערכות במדינה ובשירות הציבורי ‪ .‬כבר בשנת ‪ 1994‬ננקט המהלך הראשון בסוגיה כאשר‬ ‫החליטה הממשלה לייעד משרות לאוכלוסיות מסוימות ‪ .‬הקצאת משרות ייעודיות נכונה והכרחית‬ ‫כאשר נקודת המוצא פחות ה והפערים גדולים ‪ .‬מאז רמת המחוייבות לנושא לא הייתה זהה‬ ‫בממשלות השונות‪.‬‬ ‫לדעת היועץ המשפטי לממשלה הפעולות שננקטו לשילוב עובדים ערבים במשרד המשפטים הביאו‬ ‫לשיפור‪ ,‬ואולם ‪ ,‬מבחן התוצאה רחוק מלהשביע רצון ‪ .‬אנו רחוקים מלהשיג את היעדים הראויים‬ ‫שנקבעו‪ .‬אין להתעלם ממ ה שהושג ‪ ,‬עצם ההכרה בבעיה והצבת הנושא על סדר היום ‪ ,‬חשובה‪ .‬יש‬ ‫גידול לא מבוטל בכמות ובשיעור העובדים בשירות הציבורי מאז שנת ‪ 2000‬והמגמה בכיוון עליה ‪.‬‬ ‫עם זאת ‪ ,‬לאחר שנים שהטיפול בבעיה התמקד בייעוד משרות ‪ ,‬הגיעה המערכת להכרה שזה לא‬ ‫מספיק ויש לנקוט בפעולות וצעדים נו ספים‪ .‬לדבריו‪ ,‬לא צריך להתבייש מלתת העדפה מתקנת‪.‬‬ ‫בשנתיים האחרונות נעשה במשרד המשפטים מאמץ לקדם באופן מואץ שילוב ערבים ולא בכדי‬ ‫מנכ"ל המשרד הינו יו "ר הוועדה להסרת חסמים ‪ .‬לגבי שילוב משפטנים ופרקליטים במשרד‬ ‫ובמערכת המשפט ‪ ,‬רואה היועץ המשפטי לממשלה למטרה לא רק להגדיל את מספרם אלא גם‬ ‫להבטיח שישובצו ויגיעו לדרגות בכירות ומשפיעות‪.‬‬ ‫שר המשפטים ציין בהופעתו בפני חברי הוועדה ‪ 21‬כי שיעור העובדים הערבי הנמוך בשירות‬ ‫הציבורי מצביע ללא ספק על בעייתיות בקליטתם ‪ .‬מכאן גם ההצדקה לאמרה של ועדת אור כי‬ ‫האזרחים הערבים "חיים במציאות של אפלייה ‪ ".‬להערכתו‪ ,‬אילו הממשלה הייתה מתמידה‬ ‫בפעילותה לאורך זמן ונוהגת על פי מדיניות חד משמעית שמובילה לשילוב של האוכלוסיה‬ ‫‪ 19‬הנתונים מעודכנים נכון לתאריך ישיבת הוועדה‪.1.12.08‬‬ ‫‪ 20‬מ' מזוז‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.17.12.08‬‬ ‫‪ 21‬ד' פרידמן‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.1.12.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  
דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement