Page 20

‫ראש הממשלה סיכם ואמר כי בשירות הממשלתי (הכולל ‪ 57‬אלף עובדים ) שיעור הערבים הינו‬ ‫‪( 6.2%‬ופחות מ‪ 4% -‬בניכוי מערכת הבריאות )‪ .‬אחוז זה נמוך ומהווה מחצית מהרף שהציבה‬ ‫החלטת הממשלה ‪ .‬ואולם‪ ,‬עד לשנת ‪ 2012‬בכוונת הממשלה לקל וט ‪ 2000‬עובדים ע רבים נוספים‬ ‫לשירות הממשלתי‪ .‬לשם כך‪ ,‬בכל שנה יקלטו ‪ 500‬עובדים‪ .‬זהו יעד בר השגה אשר משנת ‪2012‬‬ ‫ישמר לאורך השנים ‪ .‬האוכלוסיה הערבית בישראל אינה נפרדת מהמדינה ולכן יש לעשות כל‬ ‫שלאל ידינו לשיפור איכות חייה ורמת השתלבותה בחברה הישראלית‪.‬‬ ‫הוועדה פנתה בבקשה לבחון מנגנון פתרון‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫בכל אחת מן השנים ‪ 2012-2009‬יקבע יעד ביניים ליישום החלטת הממשלה ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫כל משרד ממשלתי יגיש תכנית עבודה שנתית לוועדה הרלוונטית בכנסת עם אישור‬ ‫תקציבו‪.‬‬

‫‪‬‬

‫בכל משרד ימונה בשנת ‪ 2009‬לפחות עובד ערבי אחד לתפקיד בכיר (סמנכ"ל‪/‬ראש אגף)‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ליצור תכנית שילוב עובדים ערבים בכל חברה ממשלתית עד שנת ‪.2012‬‬

‫מנכ"ל משרד ראש הממשלה השיב לפנייה וההתייחסות‬ ‫הדו"ח‪.‬‬

‫לנושאים השונים מפורטת בהמשך‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement