Page 2

‫תוכן עניינים‬ ‫מבוא‬ ‫ע"מ‬

‫דבר היו"ר‬ ‫חברי הוועדה‬ ‫עבודת הוועדה‬

‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫שער ראשון‪ :‬יצוג הולם תמונת מצב להקמת הוועדה‬

‫‪13‬‬

‫פרק ראשון‪ :‬המסגרת הנורמטיבית‬ ‫פסיקה וחקיקה‬

‫‪13‬‬

‫החלטות הממשלה‬ ‫פרק שני‪ :‬העסקת עובדים בשירות המדינה עד שנת ‪2007‬‬ ‫פרק שלישי‪ :‬המיעוט הערבי נתונים רלוונטים (סוף ‪)2007‬‬ ‫פרק רביעי‪ :‬הגורמים להיווצרות הבעיה‬

‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25‬‬

‫שער שני‪ :‬תעסוקת ערבים במשרדי הממשלה ‪ ,‬בחברות ממשלתיות‬ ‫ובשלטון המקומי‬

‫‪28‬‬

‫שער שלישי‪ :‬קשיים‪ ,‬הסתייגויות וחסמים – תגובות לדיוני הוועדה‬

‫‪54‬‬

‫שער רביעי ‪ :‬מסקנות והמלצות ביניים‬

‫‪64‬‬

‫פרק ראשון‪ :‬מסקנות‬ ‫פרק שני‪ :‬המלצות‬

‫‪64‬‬ ‫‪69‬‬

‫נספחים‪:‬‬ ‫נספח א'‪ :‬יצוג הולם לאוכלוסיה הערבית בשירות המדינה‪ ,‬החלטת ממשלה מס' ‪ 1402‬מיום‬ ‫‪.27.01.2004‬‬ ‫נספח ב'‪ :‬קידום השוויון ושילוב אזרחי ישראל מקרב בני המיעוטים בשירות המדינה‪ ,‬החלטת‬ ‫ממשלה מס' ‪ 4729‬מיום ‪.12.03.2006‬‬ ‫נספח ג'‪ :‬החלטת הממשלה מספר ‪( 414‬ערב ‪ )3‬מיום ‪ ,31.08.2006‬נותנת תוקף להחלטת ועדת‬ ‫השרים לענייני המגזר הלא יהודי מיום ‪( 15.08.2006‬ערב ‪.)3‬‬ ‫נספח ד'‪ :‬יצוג הולם לבני האוכלוסיה הערבית הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה‪ ,‬החלטת‬ ‫ממשלה מס' ‪ 2579‬מיום ‪.11.11.2007‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement