Page 17

‫‪25.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫נוי‬ ‫בי‬ ‫יה‬ ‫שי‬ ‫תע‬ ‫ות‬ ‫לא‬ ‫חק‬

‫ים‬ ‫תי‬ ‫בר‬ ‫‪,‬ח‬ ‫עד‬ ‫ים‬ ‫תי‬ ‫וס‬ ‫חר‬ ‫היל חה‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫רוו‬ ‫ם‬ ‫תי‬ ‫ות‬ ‫ו‬ ‫ריא‬ ‫שר‬ ‫ב‬ ‫תי‬ ‫ירו‬ ‫ש‬ ‫ים‬ ‫ך‬ ‫ורי‬ ‫ו‬ ‫נסי‬ ‫חינ ציב‬ ‫פינ‬ ‫ים‬ ‫הל סקי‬ ‫ות‬ ‫ינ‬ ‫סד‬ ‫י‬ ‫רת‬ ‫מ ם ע מו‬ ‫חו‬ ‫תי‬ ‫שו‬ ‫רו‬ ‫טו‬ ‫תק‬ ‫שי ‪ ,‬בי ה ו‬ ‫ת‬ ‫סנ‬ ‫נקאו אח‬ ‫ב‬ ‫כל‬ ‫רה‪ ,‬ואו‬ ‫חבו‬ ‫ח‬ ‫וני‬ ‫ת‬ ‫אירו מע‬ ‫וק‬ ‫תי‬ ‫ו‬ ‫וני‬ ‫שיר יט‬ ‫ס‬ ‫חר‬ ‫מס‬

‫ערבי‬

‫ים‬ ‫שי‬ ‫‪,‬אי‬

‫בדצמבר ‪ 2007‬כ‪ 26.2% -‬מכלל דורשי העבודה במדינה היו תושבי ישובים ערבים‪.‬‬

‫יהודי‬

‫‪15‬‬

‫מאחר שאוכלוסיית הישובים הערבים אינה כוללת את התושבים הערבים בערים‬ ‫המעורבות‪ ,‬מתייחס נתון זה לאוכלוסייה בסדר גודל של כ‪ 1.1 -‬מיליון נפש ‪ ,‬או כ‪15.2% -‬‬ ‫מאוכלוסיית המדינה‪ .‬לשון אחר‪ :‬שיעור דורשי העבודה בישובים הערבים מתוך כלל דורשי‬ ‫העבודה גבוה ב‪ 72% -‬משיעורם באוכלוסייה‪.‬‬ ‫‪ .12‬שכר‬ ‫ההכנסה החודשית משכר ומשכורת של שכירים ערבים נמוכה בכ‪-‬‬ ‫הממוצע במדינה ונמוכה בכ‪ 50% -‬מן השכר הממוצע של ילידי ישראל‪.‬‬

‫‪ 30%‬מן השכר‬ ‫‪16‬‬

‫‪ 15‬נתוני שירות התעסוקה הישראלי‪ ,‬דצמבר ‪.2007‬‬ ‫‪ 16‬סבירסקי ש'‪ ,‬א' ק' אטיאס‪ ,‬האלה אבו חלא‪ ,‬תמונת מצב חברתית ‪ ,1998-2007‬מרכז אדווה‪ ,‬דצמבר ‪.2008‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement