Aadum Nyt februar 2014

Page 1


  

 

Eftermiddagstur

Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 – 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg i Englehuset og evt. en gåtur i Mariehaven, hvis vejret tillader det. Pris 150 kr. for entrè, underholdning, kaffe og kage. Kørsel foregår i egne biler fra Kirkepladsen kl. 13.15 og aftales ved tilmelding. Afregning for kørsel ordnes i de enkelte biler med 20 kr. pr. mand. Alle er velkomne. Sæt allerede nu X i kalenderen. Tilmelding senest torsdag den 6.marts på tlf. 9737 6065 - 9737 6061 - 9737 6248 - 9737 6053

  

Med venlig hilsen BESTYRELSEN Vinterferie i februar.


Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Da jeg stod op søndag d. 22. dec., havde jeg følelsen af at dagen ville blive god, selvom det måske var sidste gang, der skulle serveres gløgg og æbleskiver i bagbutikken ved Købmanden i Ådum. Dagen gik, der var nisseoptog rundt i byen og desværre et rigtigt træls regnvejr. Jeg synes på et tidspunkt, at der var rigtig mange mennesker i butikken og i bagbutikken, og hvad skete der så? Jo Helle (købmand) ville sige noget. Jeg takker for de pæne ord og gaven jeg fik, jeg blev glad - rørt - overrumplet og hørte nok ikke det, Helle sagde. Jeg fornemmede, at jeg måske ikke er den eneste, der synes, at vi har haft en god tone og venskabelig omgang med hinanden i butikken, både de handlende og os ansatte. Det gjaldt, både når der sket noget glædelig i byen, men også i svære stunder var der tid til at vende tingene. TAK for de 18 år, jeg har været en del af jeres hverdag. Hilsen Karen 

 


OKKET UGG 30  



 

  

   �������������������������������������� ��������������������������������������   


  Søndag d. 3. marts 2014 kl. 14.00 Vi slår katten af tønden og der er præmier til kattekonger, – dronninger og de flotteste og mest fantasifulde udklædte.

Der er fastelavnsboller, kaffe og sodavand efter tøndeslagningen – entre kr. 30,- pr. person Kom og få en hyggelig eftermiddag  Støtteforeningen for Ådum I & U


                                                 

    


Aadum Nyt er trykt af:


Tanholmvej 3 – Aadum – 6880 Tarm • Privat stald med avl og opdræt af DV-heste • Salg af DV-heste. • Opstaldning af heste og ponyer. • Sommergræs. • Mulighed for undervisning (privatheste) • Hestetrailer udlejes. Gitte Tlf.: 25 77 92 03 el. Laust Tlf.: 28 40 62 51 Mail: staldtanholm@bbsyd.dk

www.staldtanholm.dk





 


GENERALFORSAMLING Ådum Venstre mandag d. 24/2-2014 kl. 19.30! Sted: Klublokalet ved Ådumhallen DAGSORDEN. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Valg af stemmetællere Valg af dirigent Beretning ved formanden. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Indkomne forslag Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter På valg er: Mikael Johnsen, modtager genvalg Bjarne Bundgaard, modtager genvalg Morten Bjørslev, modtager genvalg Suppleant: Bjarne Hedegaard, modtager genvalg

EVT:

Valg af revisor, herunder suppleant. På valg er: Peter Hansen, modtager genvalg Suppleant: Carl Evald Pedersen, modtager genvalg

Ådum Venstre er vært ved kaffen  Vel mødt! Venlig hilsen Ådum Venstres bestyrelse! Fremsendelse af forslag til generalforsamlngen bedes være bestyrelsen i hænde senest d. 17/2-14.


Fælles generalforsamling torsdag 27. februar 2014 Husk tilmelding til spisning kl.18 Tilmelding til Tove Christensen tlf. 97376065 eller Kim Hedevang tlf. 61746396 De nævnte foreninger er vært ved spisning, men drikkevarer kan købes. Kl.18.45 Ådum forsamlingshus, umiddelbart derefter Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus. Kl.19.45 Udvalget for støtte til almennyttige formål i Ådum sogn (Vindmøllefonden). Kl.20.00 Ådum Borgerforening. Det er muligt at deltage i den enkelte generalforsamling uden nødvendigvis at have deltaget i spisning. Tiderne er ca. tider, og vi starter ikke før annonceret. Vi håber, at rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften og deltage i debatten. Tag gerne din nabo med. Bestyrelserne for Ådum Forsamlingshus Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus Ådum Borgerforening Vindmøllefonden GE


Aadum Kirke Gudstjenester Februar Søndag 9. februar kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. Søndag 16. februar kl. 9.00, Peder-Henning Søderstjarna Søndag 2. marts kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. Sognepræst Hans Petur Kirkegaard, Bredgade 1, Hoven, tlf. 9737 6008, træffes efter aftale, mandag fri. Kirkens Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk www.tarmpastorat.dk Kirkekontor/kordegn: Lone Marcussen Skolegade 27, 6880 Tarm Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK

Ordinær generalforsamling i

Aadum Købmand ApS afholdes torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.30 i Ådum Forsamlingshus. Bestyrelsen


Ådum Købmand ApS Bestyrelsen for Ådum Købmand vil gerne takke for den meget fine opbakning i efteråret på trods af omstændighederne. En tak skal lyde til jer, som i hele den sidste periode har lagt jeres handel lokalt, på trods af vi stille og roligt skar ned på sortimentet, så vi ikke havde for meget at sælge ud til sidst. Vi havde den glæde – når det nu skulle være - at det var vores egne lokale kunder, som fik glæde af ophørssalget med de rabatter, som vi havde valgt at give. Butikken er nu ryddet helt for varer, og vi skylder en stor tak til de frivillige, som har deltaget i oprydningen, og ikke mindst de, som har brugt rigtigt meget tid på at rengøre butikken, så den nu står flot og ren. Det har været en rigtig stor hjælp for os – tak til alle. Uanset hvad fremtiden byder, så vil vi gerne, at man i Ådum forstår at sætte pris på, at det lykkedes at holde butikken i gang i så mange år. Hvis man kigger rundt til tilsvarende byer – ja så lukkede deres sidste butik for mange år siden. Så man kan kun sige, at I har gjort det helt godt. Det var den økonomiske indsprøjtning, som I foretog for 6 år siden, og ikke mindst jeres handel lokalt, der har været med til at gøre det muligt. Vi vil selvfølgelig gerne opfordre til, at man i Ådum tager imod den gave, som er blevet gjort synlig, og at der er nogle nye folk, som vil gøre en forskel, og være med til at åbne Ådum Købmand igen snarest muligt. Den nuværende bestyrelse siger tak til alle, og vi glæder os til at slutte godt af med en generalforsamling om ikke så længe. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Ådum Købmand ApS Mette Højlund, Hannah Bækgaard, Torben Hansen, Karl Stenhøj Hansen & Niels Møller Hansen


Ådum Forsamlingshus Generalforsamling 2014 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus torsdag den 27/2 2014 kl.18.45 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Dagsorden : Valg af dirigent Formandens beretning. Revideret regnskab til godkendelse, samt fastlæggelse af medlemsindskud. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Karsten Bach, Peder Olesen, Gunnar Pedersen og Michael Andersen. Valg af revisor (på valg er Erik Plauborg) og suppleanter. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest onsdag d. 22/2 2014. Eventuelt.

Støtteforeningen for Ådum forsamlingshus Afholder ordinær generalforsamling umiddelbart efter generalforsamling i Ådum Forsamlingshus. Dagsorden som i Ådum Forsamlingshus. På valg er Mette Højlund og Anders Jensen Venlig hilsen Bestyrelsen

 


Udvalget for støtte til almennyttige formål i Ådum Sogn (”Vindmøllefonden” ) Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 27. februar kl. 19.45 i Ådum Forsamlingshus. Alle borgere i Ådum sogn kan deltage i generalforsamlingen. Husk tilmelding til spisning (se særskilt fælles annonce). Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor. På valg er: Bent Albertsen og Tina Pontoppidan. Revisor Jørn Kristiansen. 6. Eventuelt. Bestyrelsen

Ådum Auto-service Ferielukket fra den 19. februar til den 6. marts. Hilsen Tove og Martin For hjælp ring til Erik på tlf. 40566188    


    

    

 


Generalforsamling

Støtteforeningen For Ådum Børneunivers Onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19.30 i klublokalet Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning fra bestyrelsen ved formanden. 3: Regnskab 4: Vedtægtsændringer. 5: Behandling af indkomne forslag. 6: Valg til bestyrelsen og suppleant. På valg er: Louise Jensen (modtager ikke genvalg) Jannie Hansen (modtager ikke genvalg) 7: Valg af revisor På valg er: Vibeke Tagmose Lundsfryd (modtager genvalg) 8: Evt.

Hilsen Støtteforeningen for Ådum Børneunivers.


                                      


Den selvejende Institution

AADUM DAGLIGVAREHANDEL afholder ordinær generalforsamling,

Torsdag den 13. marts kl. 19,00 i Ådum Forsamlingshus. Generalforsamlingen afholdes forud for generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps.

Dagsorden: 1. Beretning. 2. Revideret regnskab til godkendelse. 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Hele bestyrelsen er på valg hvert år. På valg er: Charlotte Gjørup Pedersen Niels Peter Olesen Niels Henrik Andreasen Tage Barslund Pedersen Knud Johst 4. Valg af revisor og suppleanter. På valg er: Karlo Eskildsen Conni Kviesgaard 5. Eventuelt Bestyrelsen


Blomsterkurser Marts: Forårsbuketter i stativer, vi øver spiral teknikken og sluttern af med stativ. Torsdag 20/3 19.00-21.30 April: Forårs og påske beplantninger i krukker og kurve, til ude og inde. Mandag 7/4 19.00-21.30

Tirsdag 8/4 19.00-21.30 Maj:

Sommer krukker på spændende måder Torsdag 22/5 19.00-21.30 Tilmelding på 61348455 (kursus gebyr 100.- betales ved tilmelding) Medbring selv krukker og skåle øvrige materialer købes på kurset. Venlig hilsen

Blomsterdekoratør

Helle Bom Kurserne afholdes på værkstedet Plantagevej 3, 6880 Tarm


Næste Aadum Nyt udkommer i uge 9. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 21/2-14 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk