Page 1


     Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt. kørsel aftales ved tilmelding.


Har du snakket med din købmand i dag? Bestyrelsen for Ådum Købmand vil gerne takke vores kunder for den opbakning, som I har givet os i 2012. Havde vi ikke fået den opbakning, så havde opgaven været umulig for os, og opgaven er der stadigvæk, vi kan ikke opfordre kunderne nok til at bruge den lokale butik – hver gang du lægger din handel i butikken, der er du med til at forlænge butikkens levetid. Vi ser til stadighed, at de små butikker må lukke i de mindre byer, og der er desværre ikke andre end os lokale til at handle i butikken, så det skal vi være gode til. Vi glæder os til fortsat opbakning til butikken i 2013, og der kommer snart generalforsamling, og der vil vi gerne opfordre rigtig mange til at komme og deltage og give jeres indput til butikkens fortsatte eksistens. Vi har styr på den kommende bestyrelse, så det er ikke farligt at deltage på vores generalforsamling. At handle behøves ikke at tage mere end 5 minutter, men til generalforsamlingen vil vi så gerne at du bliver lidt længere. Bestyrelsen for Ådum Købmand ApS

      


Nyt fra Ådum Børneunivers Skolebestyrelsen ved Ådum Børneunivers har sat et nyt initiativ i gang, hertil mangler frivillige hænder. Medlemmer af skolebestyrelsen har oprettet en busforening, hvis formål er at forbedre Børneuniversets børnetal. Dette skal ske ved at hente børn fra andre skoledistrikter. Den største udfordring for at løse denne opgave er, at der er behov for frivillige chauffører til at køre bussen. En 8 personers bus, hvor et almindeligt kørekort er nok. Hvis man godt kunne se sig selv i denne vigtige funktion, er man meget velkommen til at kontakte skolebestyrelsesformanden Bjarne Jørgensen på telefon 30 63 87 50 eller 97 37 60 26 hurtigst muligt. Han vil så med de frivillige planlægge et informationsmøde, hvor detaljerne vil blive fremlagt. Skolebestyrelsen vil hermed gerne opfordre Ådums borgere til at bakke op om Børneuniversets ide/tanke for fremtiden. På Ådum Børneuniversets vegne Bjarne Jørgensen


HUSK

        OG

Generalforsamling i Aadum I & U Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.30 i klublokalet


GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Aadum Venstre mandag d. 18/2 kl. 19.30! Sted: Bech´s Hotel, Tarm.

Valg af stemmetællere Valg af dirigent Beretning ved formanden. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Indkomne forslag Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter På valg er: Bjarne Jørgensen (ønsker ikke genvalg) Maibritt Moslund (ønsker ikke genvalg) Mikael Andersen Bjarne Hedegaard Valg af revisor, herunder suppleant. På valg er: Peter Hansen Suppleant: Find Andersen EVT:

Ådum Venstre er vært ved kaffen. Vel mødt! Venlig hilsen Ådum Venstres bestyrelse!

KOMMUNALVALG 2013. Der er kommunalvalg til november i år. Det vil for Ådum sogns fremtidige virke og udviklingsmuligheder være en kæmpe styrke at have et lokalt medlem i kommunalbestyrelsen. Igennem længere tid har vi - i Aadum venstre - overvejet mange mulige emner - og også spurgt nogle borgere fra sognet, om det kunne have deres interesse. Vedkommende er – til nu – IKKE lykkedes at finde. Det er ingen hemmelighed, det vil være en stor og tidskrævende opgave, men med rette engagement og opbakning kan det give DIREKTE indflydelse på den kommunalpolitiske dagsorden.

Hvis det er noget for dig, tag kontakt til Aadum Venstres bestyrelse, så vi kan komme i dialog om, hvordan et evt. fremtidigt samarbejde kan føre lokale kræfter – via en valgsejr – til byrådssalen. Skriv til m-is-johnsen@mail.tele.dk

MVH Mikael Johnsen, Formand


Aadum Nyt er trykt af:


Tanholmvej 3 – Aadum – 6880 Tarm • Privat stald med avl og opdræt af DV-heste • Salg af DV-heste. • Opstaldning af heste og ponyer. • Sommergræs. • Mulighed for undervisning (privatheste) • Hestetrailer udlejes. Gitte Tlf.: 25 77 92 03 el. Laust Tlf.: 28 40 62 51 Mail: staldtanholm@bbsyd.dk

www.staldtanholm.dk

Else Chemnitz

Privatpraktiserende familie og psykoterapeut, MPF Tarmvej 16, 6870 Ølgod Tlf. 8813 0973 Mobil 2856 6880 www.e-chemnitz.dk E-mail: kontakt@e-chemnitz.dk


Ådum Jagtforening Ordinær generalforsamling og trofæaften Fredag 22. februar 2013, kl. 18.30 i Ådum Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi begynder med spisning efterfulgt af generalforsamling og afslutter med trofæaften Forslag til generalforsamlingen skal være formand, Michael Jensen i hænde senest 15/2 2011. Medbring både danske og udenlandske trofæer Husk krageben og ønske om jagtkort til Skjern Enge

Vindmøllefonden Vi vil opfordre foreninger til at søge støtte hos udvalget. Der er pr. år 100.000 kr. at uddele. Små og store projektansøgninger er velkomne. Udvalgets formål er: ”At give økonomisk støtte til formål af ikke-politisk og ikke-religiøs karakter for foreninger i eller med overvejende tilknytning til Ådum Sogn, der ledes og hvis arbejde udføres af ulønnede frivillige og som tjener almen nyttige eller almen velgørende formål i sognet.” Der er vigtig at påpege, hvilke påvirkninger såvel positivt som negativt et projekt har for andre end foreningens egne medlemmer. Dette fremgår ligeledes af ansøgningsskemaet.Ansøgningsfristen er 01.04 og 01.10.

Der kan rekvireres ansøgningsskema hos: Bent Albertsen, Skodsbølvej 8. E-mail: mail@bent-albertsen.dk


Fælles generalforsamling 27. februar Husk tilmelding til spisning kl.18 Tilmeld dig hos Tove Christensen tlf.97376065 eller Bjarne Thestrup tlf.60714113

De nævnte foreninger er vært ved spisning, men drikkevarer kan købes Kl.18.45 Ådum forsamlingshus, umiddelbart derefter Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus Kl.19.45 Udvalget for støtte til almennyttige formål i Ådum sogn (Vindmøllefonden) Kl.20.00 Ådum Borgerforening Det er muligt at deltage i den enkelte generalforsamling uden nødvendigvis at have deltaget i spisning. Tiderne er ca. tider og vi starter ikke før annonceret. Vi håber, at rigtig mange vil møde op til en hyggelig aften og deltage i debatten. Tag gerne din nabo med. Bestyrelserne for Ådum Forsamlingshus Støtteforeningen for Ådum Forsamlingshus Ådum Borgerforening Vindmøllefonden


FERIE FERIET UGE 29 OKKET UGG 30  



 

    

  

�������������������������������������� 


     

         

             


Ådum Forsamlingshus Generalforsamling 2013 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Ådum Forsamlingshus Onsdag den 27. februar kl.18.45 Dagsorden :

1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Revideret regnskab til godkendelse , samt fastlæggelse af medlemsindskud 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Tove Andersen, Tove Christensen og Aase Hedevang 5. Valg af revisor og suppleanter. 6. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest onsdag d. 22/2 –2013 7. Eventuelt

Støtteforeningen for Ådum forsamlingshus Afholder ordinær generalforsamling umiddelbart efter generalforsamling i Ådum Forsamlingshus Dagsorden som i Ådum Forsamlingshus. På valg er Karin Sølvsten Venlig hilsen Bestyrelsen


         



                




Aadum Kirke Gudstjenester Februar

Søndag 10. februar, kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. Søndag 17. februar, kl. 14.00, Anne Marie Baun Christensen Søndag 24. februar, kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard.

Sognepræst Hans Petur Kirkegaard, Bredgade 1, Hoven, tlf. 9737 6008, træffes efter aftale, mandag fri. Kirkens Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk www.tarmpastorat.dk Kirkekontoret Engvej 4, Tarm, tlf. 9737 1370, træffes bedst mandag-onsdag-fredag kl. 10-13.

  


Generalforsamling Støtteforeningen for Ådum Børneunivers Tirsdag den 5. marts kl. 19.00 i klublokalet Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning fra bestyrelsen ved formanden. 3: Regnskab 4: Vedtægtsændringer. 5: Behandling af indkomne forslag. 6: Valg til bestyrelsen og suppleant. På valg er Lola Skou Dalentoft (modtager ikke genvalg) Torben Lund (modtager ikke genvalg) Dennis Moslund (modtager ikke genvalg) Janni Danielsen (modtager valg) 7: Valg af revisor 8: Evt.

Hilsen Støtteforeningen for Ådum Børneunivers.

 


 

  

 



                       

  


Den selvejende Institution

AADUM DAGLIGVAREHANDEL Afholder ordinær generalforsamling,

Mandag den 4. marts kl. 19,00 i Ådum Forsamlingshus. Generalforsamlingen afholdes forud for generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps.

Dagsorden: 1. Beretning. 2. Revideret regnskab til godkendelse. 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Hele bestyrelsen er på valg hvert år. På valg er: Charlotte Gjørup Pedersen Niels Peter Olesen Henrik Andreasen Tage Barslund Pedersen Knud Johst 4. Valg af revisor og suppleanter. På valg er: Karlo Eskildsen Conni Kviesgaard 5. Eventuelt Bestyrelsen


Ordinær generalforsamling i

Aadum Købmand ApS Mandag den 4. marts 2013 kl. 19.30 i Ådum Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Behandling af indkomne forslag 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 6. Valg af bestyrelse på valg er: Niels Møller Hansen Torben Lund 7. Valg af første og anden suppleant 8. Valg af revisor 9. Eventuelt

Bestyrelsen


Næste Aadum Nyt udkommer i uge 8. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 15/2-13 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

Aadum Nyt februar 2013  

Aadum Nyt februar 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you