Page 1


   Syng julen ind Søndag den 18. december synger vi julen ind. Vi mødes i kirken kl. 19.00. Derefter er der julehygge i Forsamlingshuset med fælles kaffebord, luciaoptog, sang og amerikansk lotteri. Pris: Entrè + kaffe 30 kr. for voksne. Entrè + sodavand 10 kr. for børn. Alle er meget velkomne, så mød op og lad os få en god start på julen. Aftenen er i samarbejde med Menighedsrådet.  Bestyrelsen for Husholdningsforeningen ønsker alle en glædelig jul. Tak for jeres opbakning i det år, der er gået. Vi glæder os til at se jer i 2012.  Fællesmøde tirsdag den 2. februar 2012 foredrag ”Når korset får vinger” med flyverpræst Ole Rasmussen. Sæt allerede nu X i kalenderen.


                      

    

 

VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG HÅBER AT SE JER TIL JULEOPTOGET DEN 18. DECEMBER! ***********************************************


Kommende arrangementer 2012: Febr. 1. Luthersk Mission: Møderække v/Bent Kjøller Hansen 19.30 2. Borgerf.m.fl.: Fællesmøde v/flyverpræst Ole Rasmusen 3. Luthersk Mission: Møderække v/Ole Lønborg 19.30 8. LOF Højskole: Bent Ole Pedersen, Bjerringbro, 9.30 22. LOF Højskole: Fortæller Ruth Kirkedal, Nr. Nissum, 9.30 22. Tarm Pastorat: Fællesmøde biskop eme. Søren Lodberg Hvas, Ålborg, 19,30 23. Indre Mission: Møde v/Martin Christoffersen, Lemvig, 19.30 Marts: 14. Husholdningsf.: Butiksbesøg hos Kirkens Genbrug, Tarm 14. Luthersk Mission: Generalforsamling 19.30 29. Indre Mission: Møde v/Per Dyrvig, Kibæk, 19.30 April:15. Pilgrimsvandring fra Egvad Kirke til Ådum Kirke 17. Husholdningsforening: Generalforsamling m/spisning 18. Luthersk Mission: Møde v/Børge Haahr Nielsen 19.30 27. Indre Mission: Familieaften vLene Larsen, Astrup.19.30 Maj:

9. Luthersk Mission: Møde v/Christian Haahr Andersen 19.30 24. Indre Mission: Møde v/Simon Overgård, Lemvig, 19.30

Juni: 28. Indre Mission: Fællesspisning og frit samvær, 18.00. Husk at bruge kalenderen. Henvendelse Dagmar Vestergaard, tlf. 97376035 Mail djvestergaard@bbsyd.dk Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer.

Indlevering/omdeling af Aadum Nyt 2011: Sidste frist for indlevering: Januar Februar Marts April

Omdeling fredag/ lørdag: 16. december 20. januar 17. februar 23. marts

uge 52 uge 4 uge 8 uge 13




 



                     

  


       

      

  


El s e Chemnitz

Privatpraktiserende familie og psykoterapeut, MPF Tarmvej 16, 6870 Ølgod Tlf. 8813 0973 Mobil 2856 6880 www.e-chemnitz.dk E-mail: kontakt@e-chemnitz.dk

Ådum Nyt er trykt af:


Kære Aadum Borger Så er det igen tid til at melde sig til forskellige frivillige opgaver i foreningerne i Aadum Borgerforeningen: Sognefest / revy / forårsfest __ klargøring + opstilling __ dække borde __ lave borddekorationer __ stille scene op __ lave pr. __ stå i bar __ hjælpe i køkken __ vaske op søndag __rydde op søndag __hjælpe med at lave bål til Sankt Hans __hjælpe Sankt Hans aften __sætte julebelysning op

Aadum I & U’s støtteforening Traktortræk: __stå i pølsevogn __stå i bar __gøre banen klar __sætte telte m.m. op __rydde op Fastelavnsfest: __sætte tønder op __sætte borde og stole op __bage fastelavnsboller __hjælpe ved afviklingen __rydde op bagefter

Aadum I & U: Badminton: __ være træner / hjælpetræner __ være med i udvalget __ hjælpe ved stævner __ være holdleder

Fodbold: __ være træner / hjælpetræner __ være dommer __ være med i udvalget __ være holdleder for børnehold __ kridte baner op udendørs __hjælpe ved stævner Grøn Sport: __ hjælpe ved loppemarked Gymnastik: __ være træner / hjælpetræner __ være med i udvalget __ hjælpe ved gymnastikopvisning __være træner/leder i Børneidræt

Løb og motion: __være træner __være i udvalg __hjælpe med løbearrangement Petanque: __ være træner / hjælpetræner __ være med i udvalget __hjælpe med klargøring af baner __ hjælpe med vedligeholdelse af baner og nærområde Tennis: __ være træner / hjælpetræner __være i udvalg __hjælpe med at klargøre baner Volley: __ være træner / hjælpetræner __være i udvalg

http://www.aadum.com/aadumiogu/forening/frivilligliste/


Diverse: __ hjælpe ved forskellige arrangementer __bage kage __jeg er frivillig i _____________________ Er du frivillig i forvejen så skriv det lige på, så vi kan se at du stadig er med på banen, eller hvis du er frivillig i anden sammenhæng. Du kan udfylde sedlen på Aadum I & U’s hjemmeside / aflevere den i postkassen inde i forgangen ved hallen/eller i postkassen Odderupvej 5. Denne seddel er afleveret af:______________________________________ ________________________________________ Tlf.______________ Med venlig hilsen Borger- og idrætsforeningen m/støtteforening

Aadum Borgerforening Aadum Idræts- og Ungdomsforening og I & U’s Støtteforening

FRIVILLIGLISTE

2012

FYLD UD OG SEND


Tanholmvej 3 – Aadum – 6880 Tarm • Privat stald med avl og opdræt af DV-heste • Salg af DV-heste. • Opstaldning af heste og ponyer. • Sommergræs. • Mulighed for undervisning (privatheste) • Hestetrailer udlejes. Gitte Tlf.: 25 77 92 03 el. Laust Tlf.: 28 40 62 51 Mail: staldtanholm@bbsyd.dk

www.staldtanholm.dk

    


  

                

 


>>Vindmøllefonden<< Udvalget for støtte til almennyttige formål i Ådum Sogn har konstitueret sig: Formand: Bjarne Thestrup Nielsen Næstformand: Tina Pontoppidan Kasserer: Jens Pedersen Sekretær: Bent Albertsen Bestyrelsesmedlem: Niels Møller Hansen ”Vindmøllefonden” uddeler 100.000 kr. hvert år til gavn og glæde for borgere i Ådum Sogn i den tid, hvor møllerne på Bindesbølvej producerer energi til elnettet. Vindmølleejerne giver dette beløb via ”Vindmøllefonden” til sognets indbyggere, og udlodningen starter i 2012. Vi vil opfordre foreninger til at søge støtte hos udvalget. Små og store projektansøgninger er velkomne. Evt. ikke udbetalt beløb kan overføres fra det ene år til det andet. Udvalgets formål er: ”At give økonomisk støtte til formål af ikke-politisk og ikke-religiøs karakter for foreninger i eller med overvejende tilknytning til Ådum Sogn, der ledes og hvis arbejde udføres af ulønnede frivillige og som tjener almennyttige eller alment velgørende formål i sognet.” Det er vigtigt at påpege, hvordan et projekt påvirker - positivt såvel som negativt - andre end foreningens egne medlemmer. Dette fremgår ligeledes af ansøgningsskemaet. Ansøgningsfristen er 01.04. og 01.10. Der kan rekvireres ansøgningsskema hos: Bent Albertsen, Skodsbølvej 8. E-mail: mail@bent-albertsen.dk


  

������������������������������������������ 


    

         


Aadum Kirke Gudstjenester December

Søndag 4.december kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard, Søndag 11. december kl. 10.30, Svend Nygaard, Søndag 18. december kl. 19.00, Hans Petur Kirkegaard, Vi synger julen ind Juleaften 24. december kl. 15.00, Hans Petur Kirkegaard, 1.juledag 25. december kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, Nytårsdag 1. januar kl. 14.00, Svend Nygaard.

Sognepræst Hans Petur Kirkegaard, Bredgade 1, Hoven, tlf. 9737 6008, træffes efter aftale, mandag fri. Kirkens Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk www.tarmpastorat.dk Kirkekontoret Engvej 4, Tarm, tlf. 9737 1370, træffes bedst mandag-onsdag-fredag kl. 10-13.


Ådum sogns Spare- og Lånekasses almennyttige fond Fondens årlige nettoindtægt anvendes til almennyttige formål i sparekassens oprindelige virkeområde.

Ansøgningsskema kan afhentes hos: Anders Jensen Rosendalvej 5a Ådum eller bestilles via mail: Rosendam@mail.tele.dk. Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 31. december 2011.

   Teglværksvej 1⋅⋅ Aadum Stort udvalg i ♥Vinterkranse og dekorationer ♥ Pyntegrønt ♥ Juletræer ♥ Dekorationsmaterialer ♥ Lys m.m. ♥ Kaffe på kanden! Åbent: Lørdag/søndag kl. 10-17 til 23. december eller efter aftale på tlf. 97 37 62 48. Desværre ingen dankort.


                                  


Næste Aadum Nyt udkommer i uge 52. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 16/12-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

/aadum-nyt-december-2011  
/aadum-nyt-december-2011  

http://www.aadum.com/wp-content/uploads/2011/11/aadum-nyt-december-2011.pdf

Advertisement