Page 1

Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

InDesign

CC

Wat is nieuw? door Aad Metz


Wat is nieuw binnen InDesign CC Ondanks dat Adobe, bij introductie van InDesign C5, ons beloofde elke twee jaar met een grote update uit te komen, heeft zij het tempo toch verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat nu niet InDesign CS 6.5 wordt uitgebracht, maar direct InDesign CS7. De nummers zullen wellicht in de toekomst minder belangrijk gaan worden. Middels een abonnement op de Creative Cloud, is dit ook minder van belang omdat je bij dit abonnement automatisch een gratis update krijgt. Wellicht de reden waarom tijdens het opstarten te lezen is dat het InDesign CC is. Tevens stopt Adobe met het uitleveren van nieuwe versies via DVD’s en zijn nieuwe versies alleen beschikbaar via een Creative Cloud abonnement.

Wat is er nieuw in deze versie: -- Interface (Zie pagina 2) -- Tekst (Zie pagina 6) -- QR code (Zie pagina 9) -- ePub (Zie pagina 18)

Pagina 1 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Interface InDesign CC Na Illustrator CS6, Premiere Pro CS6 en Photoshop CS6, heeft InDesign CC nu ook een donker interface. Voor sommigen zal dit een weinig belangrijke aanpassing zijn aan InDesign, maar er zit meer achter. Uiteraard wil Adobe dat alle CS programma’s een zelfde look en feel hebben. Deze donkere interface komt van oorsprong vanuit Adobe Lightroom. Maar het belangrijkste is dat de structuur is aangepast van Carbon naar Cocoa, wat het programma sneller maakt. Om precies te zijn is het nu een 64-bits programma. Specifieke 32-bits plug-ins kunnen eventueel niet werken. Kijk uit naar een update van deze plug-in. Apple heeft vanaf Mac OS X 10.2 het mogelijk gemaakt om Cocao en Carbon door elkaar toe te passen. Echter van Carbon zullen wij afscheid gaan nemen, van daar dat Adobe al haar programma’s aan het herschrijven is voor Cocao. Tevens zijn onderdelen binnen InDesign scherper op een Mac met Retina scherm. Ondank dat Adobe veel tijd heeft gestoken in het donker maken van het programma, is dit eenvoudig terug te zetten naar een lichte interface. Ga hiervoor binnen de voorkeuren (Preferences) naar Interface. Selecteer daar een Kleurthema (Color theme).

Afb. 1

Een kleurenthema kiezen voor de interface.

Pagina 2 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Wat ook opvalt, is dat een gemaakte keuze direct wordt uitgevoerd, ondanks dat dit venster geen Voor足vertoningknop heeft. Door te kiezen voor Plakbord aanpassen aan thema足 kleur (Match pasteboard to theme color), zal het plakbord ook direct van kleur veranderen. Dit kan binnen de voorkeuren worden ingesteld, maar ook door met de rechtermuisknop op het plakbord te klikken en te kiezen voor de overeenkomstige optie.

Afb. 2 Met de rechtermuisknop is het ook mogelijk de themakleur aan het plakbord aan te passen.

Activeren/deactiveren

De optie Activeren/Deactiveren (Activate/Deactivate) is niet meer aanwezig binnen InDesign CC en is vervangen voor Aan/afmelden. Oftewel, je meld je aan bij de Creative Cloud en kunt aan de slag.

Afb. 3

Aan/afmelden bij de Creative Cloud.

Pagina 3 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Aanpassingen Nieuw document venster Binnen het Nieuw document-venster (New document) zijn een aantal kleine dingen aangepast.

Afb. 4

Het vernieuwde Nieuw document-venster.

Rechtsboven zijn de knoppen Voorinstellingen opslaan (Save document preset) en Meer opties (More options) verwijdert. De knop Voorinstellingen opslaan is vervangen door een icoontje ( ) rechts naast Voorinstelling document (Document preset). Om meer opties te tonen binnen het venster, kan nu middels een uitklap icoontje ( ) de afloop en witruimte worden getoond.

Pagina 4 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Wanneer je van veld naar veld springt met de Tab-toets, is het nu ook mogelijk (op de Mac) om te springen naar opties als Pagina’s naast elkaar (Facing pages), Primair tekstkader (Primary text frame). Door de spatiebalk in te drukken, kan de betreffende optie aan of uit worden gezet. Ook kan worden gesprongen met de Tab-toets naar het veld Paginaformaat (Page size). Door met de Pijl-naarboven () of Pijl-naar-beneden () te klikken, kan een ander formaat worden gekozen. Als laatste nieuwe toevoeging aan dit venster is de knop Voorvertoning (Preview) die direct de instellingen toont.

Afb. 5

Middels de Tab-toets ook naar aanvink-opties.

Pagina 5 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Tekst aanpassingen en voorkeuren Binnen de voorkeuren van het deelvenster Tekst (Type) zijn een aantal nieuwe opties toegevoegd.

Afb. 6 Het deelvenster Geavanceerde tekst heeft een aantal nieuwe opties. Het font-menu binnen het Teken-palet (Character panel) en Regelpaneel (Control panel) is aangepast. Zo is aan het veld een zoekopties toegevoegd, zijn fontfamilies gegroepeerd en kan een favoriet font (Favorite) worden aangegeven.

Pagina 6 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Lettertype zoekopdracht

Het is altijd al mogelijk geweest om in het veld bij Let足 tertype in te geven, welk lettertype wordt gezocht, nu kan dit ook worden gespecificeerd. Sommige lettertypen beginnen met dusdanige namen dat het moeilijk zoeken is. Wanneer binnen het zoekveld word gekozen voor Alleen eerste woord zoeken (Search first word only) en het woord Helvetica word ingegeven, verschijnt een korte lijst. Wanneer wordt gekozen voor Volledig letter足 typenaam zoeken (Search entire font name) gekozen en wederom Helvetica wordt ingegeven, verschijnen ook versies als Neue Helvetica.

Afb. 7

Wijze van zoeken naar lettertypen.

Verder is het mogelijk om op een deel van de naam van een lettertype te zoeken, bijvoorbeeld Bold. Wanneer een zoekopdracht moet worden gestopt of een nieuwe moet worden gemaakt, klik dan op het kruis achterin het zoekveld.

Afb. 8

Zoekopdracht herstellen.

Pagina 7 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Font families

Lettertypen die diverse stijlen bevatten (een fontfamilie), kunnen zichtbaar worden gemaakt door op het driehoekje te klikken voor de naam.

Afb. 9 De stijlen binnen een fontfamilie worden zichtbaar wanneer deze wordt opgegeklikd.

Favoriet font

Het is mogelijk aan te geven welke lettertypes bij jou favoriet zijn. Wanneer deze zijn gemarkeerd, kan vervolgens worden gekozen voor Alleen favoriete lettertypen weergeven (Show favorite fonts only).

Afb. 10 Toon alleen je favoriete lettertypen.

Pagina 8 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

QR codes maken QR codes, ja dat is een veel gevraagd onderdeel binnen InDesign. Er bestonden al een paar Third-party extensies om dit te realiseren, maar nu heeft Adobe dit ge誰ntegreerd binnen InDesign CC. Het is een vector gebaseerd object. De optie is te vinden binnen het Object-menu door te kiezen voor QR-code genereren (Generate QR code).

Afb. 11 Opties voor het genereren van een QR code. Achter Type kan worden gekozen voor: -- Hyperlink (Web hyperlink) -- Onbewerkte tekst (Plain text) -- Tekstbericht (Text message) -- E-mail (Email) -- Visitekaartje (Business card)

Pagina 9 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Kleur

In het tabblad Kleur (Color) kan een kleur worden ingegeven afhankelijk van de keuze achter Type. De standaard kleur is zwart met een transparante achtergrond. Extra kleuren (zoals PMS-kleuren) moeten eerst worden aangemaakt binnen het Stalen-palet (Swatches panel) voordat deze binnen dit tabblad kunnen worden gebruikt.

QR code plaatsen en bewerken

Een QR-code kan op drie manieren worden geplaatst Aangezien de QR code een binnen een InDesign pagina. Er kan middels de optie QR vector gebaseerd object is, code genereren een vorm worden aangemaakt en midzal de weergave worden dels klik en sleep op de pagina geplaatst. bepaald door de instelling Een andere methode is middels het Geladen QR bij Weergaveprestaties code-symbool enkel te klikken op de pagina. De QR code (Display performance). zal dan worden aangemaakt op de standaard waarde Ga hiervoor binnen 30 x 30 mm. het Weergave-menu Door de Escape-toets in te drukken zal het plaatsen wor(View) onder Weergave足 den onderbroken. prestaties naar Weergave De derde methode is om met het Rechthoek- (Rectangle) van hoge kwaliteit (High of Rechthoekkader-gereedschap (Rectangle frame) een quality display). kader aan te maken. Wanneer een QR code wordt gegenereerd, zal deze automatisch in dit kader worden geplaatst.

Afb. 12 QR code plaatsen op pagina. Wanneer een QR code is geplaatst op de pagina en deze is geselecteerd, kan deze worden bewerkt door in het Object-menu te kiezen voor QR-code bewerken (Edit QR code). Of met de rechtermuis klikken op het element. De standaard vulling van het kader waarin de Pagina 10 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

QR code staat, is transparant. Het is echter mogelijk om deze kleur op eenvoudige wijze aan te passen op soortgelijke manier als andere objecten worden gekleurd binnen InDesign.

Afb. 13 De achtergrond van het kader waarin de QR code staat vullen met een kleur.

Hyperlink

Wanneer achter Type wordt gekozen voor Hyperlink, is kan hier eenvoudig een hyperlink in worden getypt of geplakt.

Afb. 14 Een QR code maken via een hyperlink.

Pagina 11 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Het resultaat kan ook al vanaf uw beeldscherm worden gecontroleerd. Installeer op uw smartphone een QR code app en houd uw smartphone voor uw beeldscherm. Scan de code vanaf uw beeldscherm.

Afb. 15 De QR-code controleren op het beeldscherm.

Pagina 12 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Onbewerkte tekst

De optie Onbewerkte tekst geeft de mogelijkheid dat nadat de QR-code is ingegeven, een bericht verschijnt op uw smartphone.

Afb. 16 Informatie wordt getoond op je smartphone, wanneer een QR-code op bijvoorbeeld een wijnetiket staat.

Pagina 13 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Tekstbericht

Met de optie Tekstbericht, kan een sms worden verstuurd. Geef hiervoor achter Telefoonnummer het mobiele nummer in en in het veld Melding het bericht. Nadat de code is gescand zal via de sms-app (Berichten voor Apple) een sms-bnericht worden voorbereid.

Afb. 17 Een QR-code voor een sms-bericht.

Pagina 14 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

E-mail

Wanneer vanuit een QR-code direct een e-mail moet worden gestuurd, vanaf een smartphone, kan worden gekozen voor de gelijknamige optie achter Type.

Met de app Scan kan een QR-code met het type E-mail goed worden verwerkt.

Afb. 18 Gegevens voor een e-mail bericht. Let wel! Er zijn diverse (gratis) apps beschikbaar om een QR-code te scannen. Niet elke app zal goed werken en/of de informatie kunnen verdelen in E-mailadres, Onderwerp en Melding. Na het inscannen van een E-mail QR-code, zullen de gegevens worden geopend in de mail app.

Pagina 15 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Visitekaartje

Met de optie Visitekaartje, kunnen contactgegevens worden opgenomen in een QR-code.

Afb. 19 Contactgegevens voor een QR-code. De gescande gegevens zullen vervolgens worden toegevoegd aan het adresboek van uw smartphone.

Pagina 16 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Adobe Exchange palet Het palet was al beschikbaar via AdobeLabs, maar is nu standaard opgenomen in InDesign. Dit palet geeft een overzicht van plug-ins (Extensies) die kunnen worden toegevoegd aan InDesign. Sommige zijn gratis (Free).

Afb. 20 Het Exchange palet. Het palet is te vinden in het Venster-menu (Windows) onder Uitbreidingen (Extensions).

Pagina 17 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

ePub verbeteringen Adobe heeft in de laatste versies van InDesign, behoorlijke aanpassingen gedaan op het gebied van export naar ePub. Naast een aantal kleine aanpassingen, zijn er ook een aantal nieuwe opties toegevoegd. Allereerst is binnen het deelvenster Algemeen (General), binnen het ePub-exportopties-venster (ePub export options) de versie ePub 3.0 met layout verwijderd.

Afb. 21 Geen CSS-stijlen laten genereren. In het deelvenster Geavanceerd (Advanced), is het mogelijk geen CSS te genereren door deze optie uit te zetten. Hiermee zal InDesign niet automatisch CSS aan足 maken. Dit heeft tot gevolg dat er geen overschreven classes worden aangemaakt en de CSS daarom schoner is.

Pagina 18 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Bij het maken van exportlabels (Export tagging), is het nu mogelijk om aan te vinken CSS maken (Emit CSS). Deze optie is te vinden binnen het venster Alineastijlen.

Afb. 22 CSS maken.

Pagina 19 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Objectstijlen

Voor een object, kan een Objectstijl (Object style) worden aangemaakt. Instellingen voor het object, ten behoeve van een ePub, kunnen in een Objectstijl worden opgeslagen. In vorige versies van InDesign kon dit alleen worden ingegeven via het Object-menu door te kiezen voor Exportopties voor object (Object export options). En uiteraard kan aan deze objectstijl een toetscombinatie worden toegepast, zodat snel kan worden toegepast op een afbeelding binnen de ePub.

Afb. 23 ePub opties toevoegen aan een Objectstijl.

Pagina 20 van 21


Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz

Trainingen InDesign

Naast de compacte informatie over InDesign CC, heeft u wellicht behoefte aan meer diepgaande informatie. U kunt bij mijn uitgever Van Duuren Media of andere bedrijven mijn boek bestellen.

Daarnaast kunt u met mij contact opnemen over trainingen InDesign en andere grafische Adobe programma’s. Mogelijke cursussen zijn: -- InDesign basis -- InDesign gevorderd -- InDesign maatwerk -- Verhogen productiviteit bij het werken met InDesign -- Opzetten sjablonen met InDesign -- Tijdschriften opmaken binnen InDesign -- Digitale publicaties maken binnen InDesign voor een tablet (iPad of Samsung Galaxy Tab) -- eBooks (ePub) maken vanuit InDesign voor een eReader -- Certified PDF maken vanuit InDesign

Voor informatie over trainingen InDesign, Photoshop, Illustrator en Acrobat of presentaties en advies, neem contact op met:

Aad Metz ametz@metz-opleidingen.nl www.metz-opleidingen.nl

Pagina 21 van 21

Wat is nieuw in InDesign CC?  

In volgvlucht de nieuwe mogelijkheden binnen Adobe InDesign CC.

Wat is nieuw in InDesign CC?  

In volgvlucht de nieuwe mogelijkheden binnen Adobe InDesign CC.

Advertisement