Page 1

D u g j o r de d e t m ul i gt ... STATUS 2019 NOV 2019 ISSN: 2569-6545


Open Doors' målsætning er • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne.

Open Doors' blad Ansvh. redaktør: René B. Ottesen Redaktør: G. G. Journalist: J. L. Design/Layout: N. K. Oplag: 8.600 Næste blad udkommer ca. 1.2.2020

Udgiver Open Doors Danmark Haslegårdsvej 10, D9 8210 Aarhus V Tlf.: 9740 7781 E-mail: denmark@od.org www.opendoors.dk Reg: 1551 Konto: 389 4622 Giro: 389-4622 MobilePay: 60387

04

s.

Tema: Fra lænker og forbandelser til præst

12

s.

Tema: Christy tilgav de mænd som voldtog hende

08

s.

Overblik: Du hjalp med at...

14

s.

WWL 2020: Invitation til lancering

10

s.

Tema: De bortførte præsten for at høre om Jesus

15

s.

Kirkepartner: Kirker med metaldetektor


Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe én Den sætning hører jeg ind imellem – og jeg kan godt lide den. Fordi den hjælper mig til at zoome ind på det enkelte menneske, så jeg ikke mister modet og forfalder til håbløshed, når store og voldsomme behov billedligt talt råber mig ind i hovedet. I Open Doors gør vi meget ud af at fortælle den enkeltes historie. Det er vigtigt, at forfulgte kristne ikke bare er et begreb eller en masse – men at det er ansigter; øjne, som vi ser ind i. Mennesker som os selv, der blot lever under helt, helt andre vilkår, end vi gør her i Danmark. I et enkelt blad om året zoomer vi alligevel lidt ud og kigger på Open Doors’ arbejde i fugleperspektiv. For selv om ingen kan hjælpe alle, så kan mange hjælpe mange – og det ser vi i Open Doors. Sammen har vi – du og jeg og tusinder af andre fra mange lande - det seneste år hjulpet hundredtusinder af forfulgte kristne på en lang række forskellige måder. Det fylder mig altid med taknemlighed og ydmyghed, når vi på den måde gør status. Tænk, at jeg får lov til at være en lille brik i alt dette – det oplever jeg som en stor ære.

Dette blad er sådan et statusblad, hvor vi gennem enkeltpersoners historier fortæller og fejrer, hvad vi sammen får lov til at være en del af. Hvordan Open Doors hjælper med uddeling af bibler og bøger, med praktisk hjælp og støtte samt med undervisning og træning. Hvad statussen ikke fortæller noget om, er de mange timer, som du og jeg og tusinder af andre fra mange lande har brugt i bøn for vores forfulgte brødre og søstre. Vi ved, at selv om dette er en skjult tjeneste, så er den afgørende vigtig – den er fundamentet for alt andet, for det er ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre (Zakarias’ Bog 4:6b). Om ikke så længe skal vi fejre jul. Fejre, at fredsfyrsten kom til jorden. Vær med til at bede for vores forfulgte brødre og søstre, at Guds fred, som overgår al forstand, må fylde deres hjerter og sind, så de kan fejre jul med glæde og optimisme. Med ønsket om en glædelig jul og et velsignet nytår.

Golriz Ghozati Souschef i Open Doors Danmark

www.opendoors.dk

3


Status 2019

Tema

Fra fo r

Illustrationsbillede


l ænke r o g r bande lser ti l pr æ st INDIEN: Forbandelser og lænker var i bogstaveligste forstand en del af Ramans barndom. Der kunne umuligt findes en Gud, når Raman skulle lide så meget, konkluderede han. En mirakuløs helbredelse ændrede dog på denne forståelse, og i dag er Raman fyldt af fred og præst i en kirke, som på trods af alvorlig modstand vokser.

Skrevet af Jens Linde Dyreofringer og påkaldelse af hinduistiske guder var en del af hverdagen, da Raman* var barn. Bedstefaren var nemlig præst, og hvis folk ønskede at kaste en forbandelse på nogen, kunne de købe den ydelse hos ham. ”Folk kom ind imellem hen til mig og sagde: Vi lider på grund af din bedstefar”, husker Raman. Som otteårig mistede Raman sin far og alle sine bedsteforældre i løbet af kun tre måneder, og da hans mor nægtede at gifte sig igen, beslaglagde deres slægtninge al deres ejendom og ejendele og tvang Raman, hans mor og søster til at forlade byen. Den lille familie boede det næste års tid i en lille hytte, inden det lykkedes moren at få fat i, hvad Raman kalder et ”rigtigt hus”. ”Men på samme tid begyndte jeg at blive syg. Jeg var svag og kollapsede ofte, og jeg mistede

enhver tro på, at der findes en Gud – for hvorfor skulle jeg lide så meget?” spørger han.

Var lænket i månedsvis Raman begyndte også at høre stemmer – hviskende, mørke tanker, som opfordrede ham til at angribe andre mennesker og dræbe sig selv. Han blev en fare for sig selv og for andre, så i samråd med landsbyboerne lænkede hans mor ham. Det stod på i månedsvis. Ingen vidste, hvad de skulle gøre for at hjælpe ham. En dag var der nogen, som sagde til hans mor: Du skulle tage din søn med i kirken. Morens desperation var stor nok til, at hun efterkom opfordringen, og en måned efter, man havde bedt for ham i kirken, blev Raman rask, og stemmerne forsvandt.

www.opendoors.dk

5


Status 2019

Oplevelsen var så markant for Ramans mor og søster, at de begge blev kristne og begyndte at gå i kirke. ”Selv troede jeg ikke, at det var Gud, som havde helbredt mig. Men jeg gik dog med dem i kirke, fordi jeg elsker min mor,” fortæller Raman.

En stemme med fred Syv år senere kørte Raman galt på motorcykel og blev livsfarligt kvæstet. Lægerne sagde, at han aldrig ville blive i stand til at gå, tale eller i det hele taget gøre noget. Det er straffen for at have forladt den hinduistiske tro, hævdede familien over for Ramans mor. Raman lå i koma i 20 dage. Imens bad præsten og mange medlemmer fra kirken for ham – dog uden at hans tilstand forandredes. Men efter 21 dage vågnede Raman, satte sig op i sengen, talte – og gik. ”Præsten sagde, at det var Gud, som havde givet mig livet tilbage. Det troede jeg ikke på. Jeg så forfærdelig ud med ar i ansigtet, og jeg kunne kun gå ved hjælp af krykker. Jeg følte mig overhovedet ikke glad. Så da folk kom forbi for at besøge mig, begyndte jeg at diskutere med dem om, hvorvidt Gud havde gjort dette.” ”Jeg sagde også til min mor, at hvis det virkelig var Gud, som havde helbredt mig, skulle jeg også kunne gå uden krykker. Så bad hun for mig og sagde: Du skal begynde at gå.” Raman gjorde, som hun sagde, og selv om det var vanskeligt i begyndelsen, så gik der mindre en uge, før styrken var vendt fuldt ud tilbage i hans ben. ”Da indså jeg, at det var Jesus, som havde helbredt mig,” smiler Raman og fortsætter: ”Nu er det Helligåndens stemme, jeg hører. Den er så anderledes fra de andre stemmer, jeg hørte. Hans stemme giver mig fred.”

Kaldet vækker modstand Næsten omgående mødte Raman modstand som følge af sin nye tro. Mange venner forlod ham med beskyldninger om, at han havde accepteret en fremmed Gud. ”Jeg blev ked af det og skuffet og følte mig alene. Samtidig havde jeg en oplevelse af, at Gud gav mig et kald til at åbne nye kirker i hinduistiske landsbyer rundt omkring min egen by.” Raman blev gift, og sammen med sin kone gik han i gang med at holde gudstjenester. Snart var de en lille gruppe kristne, som samledes

6

Open Doors Danmark

Tema

– hvilket provokerede andre i byen så meget, at de begyndte at kaste sten på taget for at forstyrre gudstjenesterne. Dette fortsatte i flere år, hvorefter forfølgelsen blev mere voldsom. ”Da min kone og jeg ventede vores første barn, væltede en gruppe ekstremistiske hinduer os af vores motorcykel, og min kone mistede barnet. Jeg bragte hende til hospitalet, men der var ikke noget, de kunne gøre.” Det mistede barn var naturligvis et voldsomt slag for det unge par, men de skruede ikke ned for deres tjeneste, som blev ved med at vokse, så de i øjeblikket holder søndagsskole 30 steder og gudstjeneste tre steder.

Kirken brændt ned Skruet ned er der heller ikke blevet for forfølgelsen. ”En nat sidste år bad jeg i kirken - jeg var alene og havde låst døren. Omkring midnat bemærkede jeg, at der kom røg ind i kirken, og da jeg åbnede døren, var kirkens forside i brand,” fortæller Raman. ”Min motorcykel, som jeg bruger, når jeg besøger de omkringliggende landsbyer, stod også i flammer. Jeg forsøgte at løbe ud af kirken, men idet jeg gjorde det, faldt noget brændende træ på mig.” Kirken brændte stort set ned, motorcyklen var ubrugelig, og Raman selv døjede med fysikken i tiden derefter. Open Doors’ lokale partnere hørte om katastrofen, og hjalp Raman og hans familie med dagligvarer og andre basale fornødenheder – en kærkommen opmuntring, som hjalp familien til at holde modet oppe. Et par uger efter blev kirken genopbygget, og lydsystemet blev doneret af Open Doors’ partnere. Kort efter holdt kirken en bibelskole for børn, hvor flere end 500 personer deltog.

Jeg ved, det kan koste mig livet Raman er nu kommet sig helt efter de skader, han fik i branden, og han er fast besluttet på at fortsætte med at dele den kristne tro med sine landsmænd. Hans drøm er at åbne 100 nye kirker i landsbyer i lokalområdet. ”Jeg ved, at det kan være farligt. Jeg ved også, det kan koste mig livet. Men jeg er ikke bange. Jeg ønsker at se Indien som et land befriet for alt ondt,” fastslår han.


Du gjorde det muligt… at genopbygge og reparere 3.631 kirker.

Sådan får de kristne i Indien hjælp ⊲ ⊲

⊲ ⊲

Illustrationsbillede

Uddeling af bibler, børnebibler, bøger, undervisnings- og børnekirkemateriale. Seminarer, hvor der undervises ud fra ”Stå stærkt i stormen”-konceptet, der forbereder præster, kirkelige medarbejdere samt kvinder, unge, børn og familier på at håndtere forfølgelse. Lokalt udviklingsarbejde, læsekurser, skoletræning, taleundervisning samt nød- og katastrofehjælp. Juridisk hjælp i form af advokatbistand, juridiske seminarer samt teams, der kan rykke i felten med hurtig juridisk bistand. Særlige projekter: Husbyggeri, sikre husly til fordrevne, købmandsvarer til fordrevne, træning, advokathjælp, medicinsk hjælp, teologisk bistand/ rådgivning i forhold til emnet teologi.


Status 2019

Tema

Du hja lp me d a t … Din støtte gør det muligt for Open Doors at hjælpe vores forfulgte brødre og søstre verden over. Vi hjælper med mange ting inden for de tre hovedkategorier: Bibler og kristen litteratur, undervisning samt praktisk hjælp. På disse sider kan du se, hvad vi sammen har gjort det seneste år.

26

%

34%

1%

570. person unde 17 %

56%

2.023.093 bøger blev uddelt

28%

56 % 17 % 26 % 1 %

8

Kristen litteratur (1.132.933 bøger Bibler (343.926 bibler) Undervisningsmateriale (526.004 bøger) Andet (20.231 bøger)

Open Doors Danmark

34 % 28 % 28 % 5 % 5 %

Forberedt på forfølg Discipelskab (159.796 Andet (Lederskab, fa Bibelundervisning (2 Traumerådgivning (2


5% 5%

% 13

375.919 fik praktisk hjælp 25

%

54%

2 8%

.702 ner blev ervist

1% 7%

%

gelse (194.039 pers.) 6 pers.) amilie, rådgivning) (159.796 pers.) 28.535 pers.) 28.535 pers.)

54 % 25 % 13 % 7 % 1 %

Nødhjælp (202.996 pers.) Socialhjælp (93.080 pers.) Samfundsudvikling (48.869 pers.) Levebrødshjælp (26.314 pers.) Andet (3.759 pers.)

www.opendoors.dk

9


Status 2019

Tema

D e bor t før te a t hø re om Jesus Du gjorde det muligt… at uddele 343.926 bibler.

EGYPTEN: En egyptisk præst troede, hans sidste time var kommet, da han blev kidnappet og ført til en afsidesliggende lagerbygning, hvor 75 muslimske ledere var samlede. Men de ønskede blot at høre om Jesus. Skrevet af René Ottesen Da jeg tidligere på året var en tur i Egypten, hørte jeg en leder fortælle om en præst fra Cairo. En aften for kort tid siden blev han brutalt taget til fange og smidt ind i en sort varevogn. Præsten blev kørt uden for byen og ført ind i en lagerbygning, hvor han fandt omkring 75 muslimske præster og salafistiske ledere samlede. Præsten tænkte, at hans time var kommet. Men disse mænd sad stille og smilede til ham. På et tidspunkt begyndte én af disse ledere at tale. Han undskyldte den hårde medfart, som præsten havde været udsat for.

10

Open Doors Danmark

”Vi har alle flere ting til fælles,” fortalte den muslimske mullah. ”Vi er alle højt placerede religiøse ledere i Egypten – og så har vi alle set Jesus, hvilket har gjort et uudsletteligt indtryk på os. Det har forandret vores liv. Nu har vi bragt dig til dette hemmelige sted, for at du skal undervise os om Jesus og om det, der står i Bibelen.” Præsten var så overrasket, at han knap kunne tale. Men efter kort tid begyndte han at undervise mændene ud fra evangeliernes tekster. Undervisningen fortsatte i mere end fire timer. ”Det var, som om Jesus selv var til stede og


p r æ s te n f or gav mig ordene, der skulle fortælles til disse nyomvendte muslimer. De længtes virkelig efter at høre om Guds godhed,” fortæller præsten, som Open Doors er med til at støtte. Præsten fik besked om, at han i løbet af de kommende uger igen ville blive ’taget til fange’ for endnu engang i al hemmelig at undervise disse nye kristne.

bønner, ja hele deres dagligdag – og det hjælper dem til modigt at leve midt i forfølgelserne. Samtidig understreger disse trosfæller uden tvivl, at bønnerne fra danske kristne har været med til at skabe de fantastiske forandringer, som finder sted. Ud over bønnerne har mange kristne også valgt at bidrage med pengegaver. Disse midler hjælper os til at gøre en forskel for de koptiske kristne. Gaverne er blandt andet blevet brugt på Bibler, bibeldele og undervisningsmateriale, som har hjulpet de nyomvendte muslimer til at blive grundfæstede i troen på Jesus, ligesom vi har bidraget til, at præster og prædikanter får styrket deres teologiske fundament. Der er ingen tvivl om, at vi i løbet af det seneste år er startet på en vandring, hvor vi sammen går sammen med vore ægyptiske trosfæller. Det vil Jesus velsigne!

"Nu har vi bragt dig til dette hemmelige sted, for at du skal undervise os om Jesus og om det, der står i Bibelen.”

Gud vil snart opfylde sine løfter Beretninger som denne fra Egypten er mange. Vi hører, at Jesus åbenbarer sig for både rabiate muslimer, ledere og almindelige mennesker. Disse mennesker vælger efterfølgende at blive kristne, men ofte i al hemmelighed. For de koptiske kristne er dette en kæmpe opmuntring. De er overbeviste om, at Gud meget snart vil opfylde Bibelens løfter for Egypten. Denne forventning præger deres lovsang, deres

Kontakte os på rejser@od.org eller 97407781 for at høre mere om rejser med Open Doors.

Rejs med til

Kina 2020

Dato: Ca. 7 dage i juni

Pris: Kontakt for pris

Sidste tilmelding: 1. marts 2020

Antal pladser: 6


Status 2019

Tema

C hris t y tilg s o m vo

Illustrationsbillede

Du gjorde det muligt... at give traumerĂĽdgivning til 28.535 personer.


av d e mæ nd , oldtog he nd e NIGERIA: Præstekonen Christy blev bortført og voldtaget, men i dag har hun tilgivet de mænd, som begik uhyrlighederne mod hende. Det blev muligt for hende under et ophold på et traumecenter, som Open Doors ’ partnere har åbnet i år. Skrevet af Jens Linde Tidligere i år åbnede Open Doors’ partnere et traumecenter i Nigeria med en særlig afdeling for kvinder. En af kvinderne på centeret er præstekonen Christy*, som sammen sin etårige søn blev kidnappet og ført til en afsidesliggende skov, hvor hun gentagne gange blev voldtaget og slået. Efter tre dage kontaktede kidnapperne hendes mand for at kræve løsepenge. Beløbet var så højt, at han var nødt til at sælge alt, hvad han kunne - inklusive vigtigt udstyr til landbrug og mad – samt få hjælp fra en kirke for at kunne købe hende fri.

Skal vi dø, så lad det ske Kidnapperne frigav Christy og en anden kvinde og deres børn midt om natten, hvor nogle stier mødtes i skoven. De anede ikke, hvor de var; det var mørkt, og der blev skudt omkring dem. ”Vi bad til Gud: ’Hvis du vil have os til at leve, så må du vise os, hvilken vej, vi skal gå. Men ønsker du, at vi skal dø, så lad din vilje ske.’ Jeg fornemmede, at Gud sagde, vi skulle følge månen, så det gjorde vi,” forklarer Christy. Kilometer efter kilometer gik de i månens retning. Pludselig var de ved en rigtig vej, som førte ind i en landsby. ”Vi vidste dog ikke, om det var en kristen landsby, så vi var forsigtige. Men da vi så, at der var en kirke i landsbyen, følte vi os sikre,” fortæller Christy. Det viste sig, at kirken i landsbyen var lige præcis den kirke, som havde været med til at betale løsepenge for dem, og at medlemmerne fra kirken havde ledt efter dem. For Christy var det

et tegn på Guds omsorg og trofasthed, at han havde ført dem dertil.

Guds fred gjorde tilgivelse mulig På traumecenteret er der masser af bønner, masser af kærlighed, masser af medfølelse, masser af fællesskab samt masser af tilbedelse – og i det miljø oplever beboerne, at de får lægt nogle følelsesmæssige traumer. Det har Christy også oplevet. Da hendes kidnappere frigav hende, bad de hende om at tilgive de grusomheder, de havde begået mod hende. Det var hun naturligt nok ikke i stand til – alene tanken derom var for smertefuld at beskæftige sig med. Men under nogle sessioner omkring netop tilgivelse i traumecentret, følte Christy Guds fred så stærkt i sit indre, at hun opdagede, at hun nu kunne tilgive. ”Hvis jeg så mine bortførere i dag, ville jeg endda give dem mad og vand,” siger hun. * Navnet ændret af sikkerhedsmæssige årsager


WWL

2020

Wo rld Wat ch L i st 2020

Svigter Danmark de forfulgte kristne? Kom med til lanceringen af Open Doors ’ World Watch List 2020 samt politisk debat på Christiansborg d. 15. jan. kl. 10 Hvert år udgives World Watch List, der er Open Doors’ årlige kortlægning og rapportering af omfanget af kristenforfølgelser i verden. I år vil vi præsentere dette års rangering samt de særlige tendenser, der forklarer, hvorfor kristnes tros- og religionsfrihed er under pres. Udover fremlæggelsen af Words Watch List 2020, vil der være politisk debat om, hvordan dansk udviklings- og udenrigspolitik kan understøtte forfulgte kristne i hele verden. Tilmeld dig på: opendoors.dk senest d. 13 jan. Arrangør: Open Doors Danmark | Haslegårdsvej 10 D9 | 8210 Aarhus V | opendoors.dk

14

Open Doors Danmark

15 JAN


Kirkepartner

Kirker med metaldetektor

Tonny Jacobsen

Præst i Bykirken Vejle

Danmark

”Det gør indtryk, når man ser folk blive undersøgt med metaldetektorer, inden de får lov til at komme til gudstjeneste,” forklarer Tonny Jacobsen, præst i Bykirken Vejle, om baggrunden for, at Bykirken er kirkepartner med Open Doors Danmark.

Gennem sit samarbejde med en nigeriansk megakirke har Bykirken Vejle forfulgte kristne tæt inde på livet - Nigeria er nummer 12 på Open Doors’ World Watch List over de lande i verden, hvor det er værst at være kristen. Men når det kommer til antallet af mennesker, som dræbes for deres kristne tro, ligger Nigeria klart nummer et – tre ud af fire dræbte er i disse år fra Nigeria. ”Det er især i den nordlige del af Nigeria, at de kristne forfølges – og netop i det område åbner vores samarbejdspartner nye kirker på stribe. Et stykke missionsarbejde med høj risiko, men også med gode resultater,” fortæller Tonny Jacobsen. Tonny Jacobsen har flere gange besøgt forskellige kirker i rundt om i Nigeria, og det er i den forbindelse, at han har set en praksis, hvor alle kirkegængere skal gennem en metaldetektor, før de kommer ind i kirken. ”Sidst jeg var dernede var der skruet endnu mere op for sikkerheden - vi blev kørt til og fra kirke med militæreskorte, blå blink og fire soldater med maskingeværer på en åben vogn. En surrealistisk oplevelse,” konstaterer han og fortsætter: ”Men en stor gruppe kristne, som tilbeder sammen, er et oplagt mål for ekstremister, og derfor er kirkerne desværre nødt til at tage den slags drastiske forholdsregler.” ”Det er voldsomme ting, vores brødre og søstre rundt om i verden står over for. Derfor er det vigtigt, at vi som kirker i Danmark står sammen med dem - både ved at bede for dem og ved at støtte dem praktisk og økonomisk. Et partnerskab med Open Doors er en oplagt måde at gøre dette på.”


Udgiver: Open Doors Danmark | Haslegårdsvej 10, D9 | 8210 Aarhus V

Id-nr. 42498

S t øt verden s for f ulgt e kr i stne M o bile Pa y 6 0 3 87

Skriv projekt ”5023” og giver-id eller din adresse, hvis du ønsker skattefradrag.

B an k 15 51 - 3 8 9 4 6 22 Skriv projekt ”5023” som kommentar.

G i ro br u g ove nstående kode

Brug girokoden under din adresse. Den gælder kun i nov. dec. og jan. måned (brug ikke gamle girokoder).

Profile for Open Doors Danmark

Blad November-Januar  

Blad November-Januar  

Profile for aabnedore