Page 1

Derfor er der håb for

Mellemøsten AUG 2019 ISSN: 2569-6545


Open Doors' målsætning er • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne.

Open Doors' blad Ansvh. redaktør: René B. Ottesen Redaktør: Golriz Ghozati Journalist: J. L. Design/Layout: N. K. Oplag: 8.600 Næste blad udkommer ca. 1.11.2019

Udgiver Open Doors Danmark Haslegårdsvej 10, D9 8210 Aarhus V Tlf.: 9740 7781 E-mail: denmark@od.org www.opendoors.dk Reg: 1551 Konto: 389 4622 Giro: 389-4622 MobilePay: 60387

04

s.

Tema: Hvorfor forsvinder de kristne fra mellemøsten

10

s.

Tema: Nava mødte Jesus i et mareridt

06

s.

Interview: Klaus Wivel

12

s.

Tema: Styret i Iran har skruet op for presset

08

s.

Tema: Så få kristne er der i mellemøsten i dag

15

s.

Konference: Forfulgt'19


H vor d a n l yd e r d et , n å r en "ro d s tu b " b ed e r ? For et år siden mødtes jeg med en række kirkeledere i Betlehem. Vi var samlet til samtale og til bøn. Vi talte om de kristnes situation i Betlehem og på Vestbredden. Vi talte også om, hvordan antallet af kristne trosfæller er nået et kritisk lavpunkt, som fortæller, at kirken er tæt på at forsvinde i dette gamle bibelske område. På et tidspunkt i samtalen blev der stille omkring bordet. Men pludselig er der én af lederne, der begynder at bede. Det var den forfulgte kristnes bøn, vi lyttede til! Det var ikke en frygtsom, desperat eller urolig bøn, men en bøn, som blev båret af fred, vished og håb. Den bedende udtrykte en forvisning om, at Jesus har omsorg for sin kirke, og at ”dødsriget porte ikke har magt over Guds menighed”. Her sad jeg så i et baglokale i et indeklemt hus i Betlehem tæt på fødselskirken, mens jeg fascineret var vidne til, hvilken enestående bæreevne troen har hos de lokale og stærkt pressede kristne, som er tilbage her. I én af Bibelens forudsigelser om Jesus, bliver han kaldt for ”Isajs rodskud”. En rodstub er resterne af et levekraftigt træ, som er blevet fældet.

Der findes mange af sådanne rodstubbe i Iran, Irak, Syrien og på Vestbredden, som jeg besøgte. Vi bliver let triste, når vi betragter disse stubbe, som vidner om stærke kristne fællesskaber, som var engang. Men vi skal passe på, at tristhed og modløshed ikke lammer os. Her har de få lokale kristne noget at lære os. De griber til bøn midt i deres sorg og smerte over kirkens tilstand. Deres bøn er paradoksal. De har en fast tro på, at forudsigelserne om Jesus også gælder dem, og at kirkens rodstub rundt om i Mellemøsten vil skyde på ny. De ved af erfaring, at bag enhver korshøj findes der en opstandelsesmorgen. Derfor er vores relation til dem så vigtig. De har noget at lære os, fordi deres fortælling minder os om evangeliets kraft. Derfor vil vi her i Danmark – når samtalerne forstummer, og vi løber tør for ord - begynde at bede sammen med dem, som beder sammen med os. Og derfor er der stadig håb for Mellemøsten. Artiklerne her i bladet afspejler denne dobbelthed af både tilbageslag og vækst.

René Brocelius Ottesen Generalsekretær

www.opendoors.dk

3


Mellemøsten

Tema

H vor for f or s vi n d e r d e krist n e f r a Me l l e mø s te n ? Mellemøsten tømmes langsomt for kristne, og det er der især tre grunde til: Lave fødselstal, ustabilitet samt forfølgelse. Skrevet af M. H. & J. L. Kristne forlader Mellemøsten. Det er den realitet, man igen og igen bliver mødt med. En tur forbi Fødselskirken i Betlehem, en af de ældste kirker i verden og stedet, hvor det hele begyndte, illustrerer denne historie. Engang var kirken hjemsted for en stor armensk menighed. I dag er der én familie tilbage. Til nyhedsbureauet Reuters har den lutherske præst Mitri Raheb fra Betlehem fortalt, at han frygter, at det hellige land vil være tømt for kristne om 50 år. De kristne armeniere i Betlehem er nemlig en del af en større fortælling om palæstinensiske kristne, som i århundreder har haft menigheder i historiske byer som Betlehem, Jerusalem og Nazaret. I 1910 udgjorde de kristne således 11,6 procent af den palæstinensiske befolkning. 100 år senere var tallet faldet til 1,9 procent. For Mellemøsten som helhed er tallene henholdsvis 13,6 procent i 1910 og 4,2 procent i dag. I 2025 forventes tallet at være 3,6 procent.

Derfor forsvinder de kristne fra Mellemøsten Men hvorfor forsvinder de kristne fra Mellemøsten? Det er der tre grundlæggende svar på: • Lave fødselstal • Ustabilitet og krig • Diskrimination og forfølgelse

Illustrationsbillede

Af de tre årsager er den første naturligvis den mest fredelige. Det amerikanske forskningscenter PEW Research fastslår, at muslimer i Mellemøsten får flere børn pr. par end kristne. Præcise tal er svære at fremskaffe, men til illustration får kristne par i Egypten gennemsnitligt 1,9 børn sammenlignet med 2,7 børn for muslimske par. Det betyder, at for hver generation, der går, bliver andelen af kristne i området mindre og mindre.


Udmattede kristne udvandrer Langt værre er den anden årsag. Som minoriteter er kristne i Mellemøsten ofte i en meget svær position og har derfor til tider haft gavn af en stærk leder, som har kunnet holde de mange forskellige etniciteter og religiøse grupper i ro. I det kaos, der fulgte i kølvandet på det arabiske forår, blev de kristne minoriteter derfor mere udsatte overfor militante og kriminelle grupper. Det har medført, at store grupper af kristne er udvandret fra Mellemøsten. De er kort sagt udmattede og orker ikke mere, har den libanesiske professor i historie Kamal Salibi sagt til den britiske avis The Guardian: ”Der er blandt de kristne i hele Mellemøsten en følelse af, at løbet er kørt.” Især Irak og Syrien, hvor Islamisk Stat udråbte deres kalifat, har oplevet en regulær udvandring af kristne. Men også lande som Egypten, der traditionelt har haft en stor kristen minoritet, oplever at kristne i stort tal forlader landet.

Islam levner for lidt plads

De fleste af landene i området er at finde på Open Doors årlige rangliste over de 50 lande i verden, hvor det er vanskeligst at være kristen. Voldelige overfald, fængsling og tortur er én ting. Noget andet er den konstante mistænkeliggørelse fra muslimske naboer og familiemedlemmer. Samtidig har mange lande i Mellemøsten en lovgivning, som giver Islam en særlig position. Selvom mange af de samme lande også har love, der sikrer minoriteters rettigheder, føler mange kristne sig som andenrangsborgere i deres egne lande, og mange føler sig ekstra presset på grund af deres tro.

Konvertitter er ekstra udsatte Der er dog én gruppe af kristne, som er langt mere udsat end andre: Kristne, som er konverteret fra islam. Open Doors har i mange år dokumenteret den forfølgelse, de bliver udsat for - også i lande, der traditionelt har været rolige lande for kristne. I flere lande går op mod halvdelen af muslimerne ifølge PEW Research tilmed ind for at straffe frafald fra islam med dødsstraf.

Den tredje årsag til, at Mellemøsten langsomt tømmes for kristne, er velkendt for faste læsere af Open Doors' blad: Kristne i området udsættes for en meget høj grad af diskrimination og forfølgelse, hvilket får en del til at flygte.

Mellemøsten tømmes for kristne ⊲⊲

⊲⊲

I 1910 udgjorde kristne 13,6 procent af Mellemøstens befolkning. I 2010 var tallet faldet til 4,2 procent – og i 2025 forventes det at være 3,6 procent. Der er tre hovedårsager til, at kristne langsom forsvinder fra Mellemøsten: ⊲⊲ Lave fødselstal ⊲⊲ Ustabilitet og krig ⊲⊲ Diskrimination og forfølgelse


Mellemøsten

Interview

" V i s ka l v æ r e m eg e t s ka r p e r e i vor e s på ta l e "

Klaus Wivel: Privatfoto

6

Open Doors Danmark


Kristne i Mellemøsten føler sig meget udsatte, og det bør vi påtale over for de arabiske lande i meget skarpere vendinger, end vi gør lige nu, mener Klaus Wivel, forfatter til bogen ”Den sidste nadver – en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden”. Skrevet af J. L. Det var ikke alle, som brød sig om den indlysende konklusion efter terrorangrebet i Sri Lanka påskedag: At terroristerne var gået målrettet efter kristne. Og det er heller ikke alle danske biskopper, som ønsker at tale højt om de forfulgtes kristnes sag. Men overordnet set er der i Danmark i dag langt større fokus på verdens forfulgte kristne, end der var tidligere. Således har Danmark et kontor for trosfrihed, og Danmark var også med, da USA denne sommer var vært for det andet topmøde for ministre fra hele verden med religiøst forfulgte som tema. I 2013 var der dog ikke meget, som tydede på, at forfulgte kristne ville få det officielle Danmarks fokus. På trods af at Open Doors og andre organisationer i årevis har sat fokus på emnet, var der generelt set larmende stilhed omkring emnet i den brede offentlighed – lige indtil journalist ved Weekendavisen Klaus Wivel udkom med bogen "Den sidste nadver - en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden". I bogen beskriver han, hvad han kalder "en skandale, som udspiller sig for øjnene af os" - nemlig massefordrivelsen og undertrykkelsen af den kristne minoritet i Mellemøsten. "De kristne har forladt området gennem de seneste 150 år, men det er taget voldsomt til det seneste årti. Og jeg synes, at det er en kæmpe historie, at kristne forlader de arabiske lande i stort tal. Det er gamle kristne områder med nogle af de vigtigste byer i kristendommen, og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er blevet skrevet meget mere om det i bøger," siger han. "Under en af intifadaerne i Israel havnede jeg hos en kristen familie og så ved selvsyn, hvilket helvede livet er for mange kristne, som lever med daglig chikane fra islamiske miljøer og fra den israelske besættelsesmagt. Det fik mange af hundredvis af dem til at flygte."

Tavshed satte bogen i gang Det var en helt specifik hændelse, som i sin tid fik Klaus Wivel til at skrive bogen. Da revolutionen i

Egypten var på sit højeste i 2011, var der masser af rapporter om angreb på kristne, og der var mange kristne, som flyttede ud af landet. "Jeg gik i gang med bogen, efter at titusinder af kristne – og muslimer – demonstrerede mod forskellige kirkeafbrændinger, hvor militæret ikke havde gjort noget for at beskytte kirkerne. Demonstrationen blev angrebet af militæret, som både skød med skarpt og kørte pansrede køretøjer ind i folkemængden. 27-28 personer blev ved den lejlighed dræbt." "Det var så voldsomt, at jeg fandt det på sin plads at skrive et åbent brev til daværende udenrigsminister Villy Søvndal og spørge, hvad han ville gøre ved det. Jeg bad ham indkalde ambassadører fra hele Mellemøsten – for det er over hele Mellemøsten, at kristne lider – og gøre dem klart, at det var et problem og noget alvorligt." "Men jeg fik aldrig noget svar, og jeg forstod ikke, hvorfor der heller ikke var andre, som reagerede. Jeg er ikke selv kristen eller medlem af folkekirken, men det her er et stort emne uanset hvad. Det burde optage den kristne verden i meget større stil, end det gør."

Danmark kan gøre meget mere Som nævnt har Danmark siden bogens tilblivelse fået et skærpet fokus på forfulgte kristne. Men vi kan gøre meget mere, mener Klaus Wivel. "Jeg tror, at vi først og fremmest skal være opmærksomme på, at det er stort problem. Følgelig må vi tage det op med de arabiske lande, at de skal behandle deres mindretal ordentligt. For det er ikke kun kristne mindretal, som bliver udsat for forfølgelser, men de kristne er som kanariefuglen i mineskakten i forhold til, hvordan situationen er i Mellemøsten. Og den er forfærdelig," fastslår han. "Vi bliver nødt til meget offensivt at fordømme, hvad der foregår. Kristne føler sig meget udsatte, og det bør vi påtale over for de arabiske lande i meget skarpere vendinger, end vi gør lige nu."

www.opendoors.dk

7


Mellemøsten

Tema

Så få kr istne er de r i M el lemøst e n i d a g Kristentroen udspringer fra Mellemøsten, og i årtusinder har der været kristne samfund i området. Disse er nu i fare for at forsvinde. Se hvor få kristne der er i udvalgte lande i området i dag.

Palæstin e ns is ke områder 46 .6 0 0 kr i s tn e

Kristne udgør 0,90 procent af befolkningen. Nummer 49 på Open Doors' World Watch List over de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen af kristne er værst.


Ty rki e t

19 4 .0 0 0 krist ne

Kristne udgør 0,20 procent af befolkningen. Nummer 26 på Open Doors' World Watch List over de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen af kristne er værst.

S y r ie n

814 . 0 0 0 krist ne

Kristne udgør 4,5 procent af befolkningen. Nummer 11 på Open Doors' World Watch List over de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen af kristne er værst.

I rak

2 2 5 .0 0 0 krist ne

Kristne udgør 0,60 procent af befolkningen. Nummer 13 på Open Doors' World Watch List over de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen af kristne er værst.

Ir a n

8 0 0 . 0 0 0 krist ne

Kristne udgør 0,98 procent af befolkningen. Nummer 9 på Open Doors' World Watch List over de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen af kristne er værst.

J o rdan

13 0 .0 0 0 krist ne

Kristne udgør 1,30 procent af befolkningen. Nummer 31 på Open Doors' World Watch List over de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen af kristne er værst.


Mellemøsten

Tema

Nava mødte J esus i et mareridt Hver dag er der muslimer i Mellemøsten, som konverterer til den kristne tro og slutter sig til den voksende undergrundskirke. Mange af dem konverterer, fordi de møder Jesus i drømme 21-årige Nava er én af dem. Skrevet af J. L. Der er masser af håb for kirken i Mellemøsten. For selv om gamle kristne samfund opløses, og millioner af kristne er udvandrede eller flygtede, sker der samtidig en modsatrettet bevægelse: Tusinder af muslimer har overnaturlige oplevelser, hvor de møder Jesus, hvilket får dem til at konvertere til den kristne tro. En af disse er 21-årige Nava, som har været kristen i mindre end to år. Hun har langt, bølget hår og et kors hængende om halsen. Og netop dét kors spiller en helt central rolle i hendes liv. "Det er meget dyrebart for mig!" erklærer hun. "Der har været kristne i min muslimske familie i årevis - alligevel interesserede personen Jesus Kristus mig aldrig for alvor. Men dette kors ændrede mit liv fuldstændigt."

Råbte på Jesus i mareridt Det hele begyndte med en drøm, som Nava havde. Et mareridt, hvor slette mennesker med onde hensigter nærmede sig for at flå tøjet af hende. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre og følte sig hjælpeløs. Men i drømmen begyndte hun pludselig at kalde på Jesus. "Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Jeg var

10

Open Doors Danmark

ikke en kristen på det tidspunkt, selv om min mor var det. I drømmen svarede Jesus på mit råb. Han dukkede op, kom hen til mig og gav mig et kram, mens hans sagde: 'Du skal ikke være bange'." "Han gav mig også et lommetørklæde. Da jeg åbnede det, så jeg, at det indeholdt et kors, som hang i en halskæde." Opskræmt og forvirret af drømmen gik Nava næste dag til en guldsmed for at se, om hun kunne finde en halskæde med et kors som vedhæng. Men den slags førte butikken ikke. En mand på gaden havde dog hørt hendes spørgsmål, og han stoppede hende, da hun forlod butikken. "Han fortalte mig, at han tilfældigvis havde en pakke med sig, hvori der var en halskæde med et kors. Hvis jeg ville købe det af ham, skulle jeg betale med det samme, men vente med at åbne pakken, til jeg kom hjem." Muligheden for at blive snydt var overhængende, men Nava* betænkte sig kun kortvarigt. "Jeg betalte ham og skyndte mig hjem."


Illustrationsbillede

Et køb i blinde Det næste, der skete, ændrede Navas liv fuldstændigt. Da hun kom hjem og åbnede pakken, så hun, at det kors, hun havde købt i blinde, var præcis magen til det, som Jesus havde givet hende i drømmen. Den dag blev Nava kristen og overgav sit liv til Jesus. "Jeg har ikke ord for, hvad jeg følte den dag. Måske ’privilegeret’ og ’velsignet’ er det nærmeste, jeg kan komme det: Universets herre havde kaldet mig til at være hans datter, hvor overvældende er det ikke?" spørger hun retorisk. Nava stråler af glæde over sin nyfundne tro, og hun fortæller gerne om den til sine venner og familie. En af hendes venner er som følge af dette

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

konverteret til den kristne tro. Nava er dog helt på det rene med, at hun løber en stor risiko ved at gå ud med sin Bibel og ved fortælle sine venner om sin tro på Jesus Kristus. "Jeg har læst om, hvor dan det gik Farshid Fathi (iransk præst, som har været fængslet i Iran, red.)," fortæller hun. "Det, som han har været igennem, er hårdt, og jeg ved, hvad jeg risikerer ved på samme måde at dele min nyfundne tro. Men det stopper mig ikke. Jeg har tænkt en del over det, og jeg kan nu helhjertet sige, at jeg er rede til at lide for Jesus. Folk skal vide, at Jesus elsker dem. Han er den ultimative kraft for os alle, og han er den eneste, som kan udfylde vores tomhed."

www.opendoors.dk

11


Mellemøsten

Tema

S t yr et i Ira n ha r skru et op f o r p r e s s e t

Illustrationsbillede

12

Open Doors Danmark


Den iranske undergrundskirke mærker presset fra regimet, som har skruet op for både bøder og fængselsstraffe til kristne. På trods af dette fortsætter kirken med at vokse – men væksten er skrøbelig. Skrevet af J. L.

efterhånden almindeligt med fem år eller mere for kristne, som fængsles for første gang. Som leder i en undergrundskirke risikerer man, at sikkerhedstjenesten følger efter en på gaden, og at man får sin telefon aflyttet. Truende telefonopkald finder også sted."

Fængslet traumatiserer

I 2018 blev flere end 150 kristne fængslet. Nogle Dørklokken ringer hjemme hos præst Yousef klarer fængsel og tortur bedre end andre. Der Nadarkhani i Iran. Det er kun kort tid siden, er således talrige eksempler på, at kirken lever at præsten er blevet idømt 10 års fængsel, videre i fængslet. Mange kristne fanger beder men han er endnu ikke blevet sat i fængsel, for og med hinanden, og de fortæller også andre hvilket i sig selv er usædvanligt. fanger om den kristne tro, selv om det er strengt Yousefs søn Daniel åbner døren, og straks forbudt, og mange kommer til tro. tiltvinger betjente sig adgang til hjemmet, efter Men der er også kristne, som traumatiseres dybt at have pacificeret Daniel med en strømpistol. af et fængselsophold. Der er fysisk tortur, isolatiYousef får også en omgang strøm, hvorefter onsceller påvirker psyken, og almindelige celler betjentene tager ham med i fængsel. er så overfyldte, at man sover så tæt sammen Eksemplet er desværre ikke enestående. Den som bøger i en bogreol. En del bliver syge på unødvendigt voldgrund af de dårlige somme fremfærd er "D e t ø g e d e p r e s f ra st yre t forhold. blot et af flere tegn på, "Jeg har mødt troat det iranske styre har ha r fø r t ti l , a t f le r t alle t af ende, som efter at skruet op for undertryk- kr i s tn e e r b l e ve t m e re f ri- have været fængslet kelsen og forfølgelsen ikke er i stand til at af kristne. Et andet tegn m o d i g e i fo r hold t il at t ale rumme andet end det er, at fængselsstraffene som de har o m J e s u s , o g m ange nye traume, været udsat for. De er blevet hårdere – for eksempel fik Amin Afshar er nødt til at arbejde tro e n d e e r kom m e t t il." Naderi 15 års fængsel for med deres traume, inden de kan gøre noget som helst andet – og at have konverteret fra islam til kristentro. "Antallet af arrestationer stiger også. Og retssagerne det kan tage flere år," fortæller Sara fra Open Doors. tager længere tid – og imens sagerne står på, trues de anklagede som regel til at forlade landet," fortæller Mange er trætte og sårede Kia Aalipour fra organisationen Article 18, som forsvarer Kia Aalipour fra Article 18 vurderer, at styret iranske kristnes rettigheder. reagerer som følge af det voksende antal kristne "Og hvis man nægter at give efter for truslerne og for- konvertitter; antallet er så højt, at det har forurolade landet, idømmes man lange fængselsstraffe. Det er liget myndighederne.

www.opendoors.dk

13


Mellemøsten

- Der er kommet flere restriktioner på kirkerne, og myndighederne forsøger at ruinere kristne ved at idømme dem meget høje bøder, forklarer han. Myndighedernes strategi med at presse de kristne er til dels lykkedes. Alle er blevet mere forsigtige, og en del ledere fra undergrundskirken har forladt landet. Det betyder, at der rundt om i kirkerne er indsat ledere, som reelt set er for unge og umodne til det ansvar. Endvidere skærer flere og flere huskirker ned på deres antal af møder – nogle af praktiske grunde, andre af frygt. En huskirke består måske af 25 personer, som samles i en dagligstue. Hvis myndighederne bliver opmærksom på gruppen, er en strategi at dele den op i mindre grupper på to-tre personer for at aflede fokus. Det betyder, at huskirkerne blevet sværere at finde for nye troende – og netop fællesskabet med andre troende er noget af det vigtigste for nye kristne med muslimsk baggrund. Forsigtigheden påvirker også, hvor meget de kristne rækker ud til deres omgivelser. Der er eksempler på, at selv om folk udviser interesse for kristentroen, så tør kristne ikke tale med dem. Kort sagt er mange troende trætte og sårede og har brug for at blive forfrisket i deres tro.

Tema

Illustrationsbillede

Sådan hjælper Open Doors i muslimske områder ⊲⊲

Væksten er der - men er skrøbelig Når dét er konstateret, er der samtidig et andet og mere dominerende billede: Det øgede pres fra styret har ført til, at flertallet af kristne er blevet mere frimodige i forhold til at tale om Jesus, og mange nye troende er kommet til. "Men væksten er skrøbelig – og spørgsmålet er: Hvordan skal disse nye kristne vokse i troen uden hjælp fra en undergrundskirke? Eller – hvis de er i en kirke: Hvordan skal de vokse i deres tro, hvis kirken ledes af en uerfaren leder?" spørger Sara fra Open Doors.

14

Open Doors Danmark

⊲⊲

Traumebehandling til tidligere fanger, som er flygtede til udlandet Grupper på 10-15 personer mødes en time til halvanden, hvor man dels taler sammen under kyndig vejledning af en traumebehandler og dels arbejder kreativt med at udtrykke, hvad dagens emne har betydet for en selv. Den kreative proces er en hjælp til at bearbejde traumet. "Forfølgelse forandrer en person for altid. Der er ikke noget med at vende tilbage til sit tidligere jeg – det er en helt ny begyndelse," fortæller en traumebehandler. Undervisning til unge kirkeledere Fem dage med bibelundervisning og fællesskab med andre unge med samme ansvar – samt muligheden for at tale med erfarne undervisere og kirkeledere. Alt sammen giver et kæmpe løft til unge kirkeledere, som ofte står helt alene.


Danmark

Forfulgt'19

FORFULGT´19 SAMMEN MED DEM, SAMMEN MED OS

27. okt ob e r

N or dves tkir ken , Kø be n hav n


Udgiver: Open Doors Danmark | Haslegårdsvej 10, D9 | 8210 Aarhus V

Id-nr. 42498

Stø t M ellemøsten s f o r f ulgt e kr i stne MobilePay 60387

Skriv projekt ”5023” og giver-id eller din adresse, hvis du ønsker skattefradrag.

B an k 15 51 - 3 8 9 4 6 22 Skriv projekt ”5023” som kommentar.

G i ro br u g ove nstående kode

Brug girokoden under din adresse. Den gælder kun i aug. sep. og okt. måned (brug ikke gamle girokoder).

Profile for Open Doors Danmark

August 2019 - Mellemøsten  

Derfor er der håb for Mellemøsten: Miraklernes tid er ikke ovre. Selvom mange kristne forlader Mellemøsten, så Gud møder mennesker igennem d...

August 2019 - Mellemøsten  

Derfor er der håb for Mellemøsten: Miraklernes tid er ikke ovre. Selvom mange kristne forlader Mellemøsten, så Gud møder mennesker igennem d...

Profile for aabnedore