Page 1

Åbne Døre

Nr. 2 - Februar 2013

Tjener verdens forfulgte kristne

Nordkorea

Brikker i diktatorens spil 1

NORDKOREA

2 SAUDI-ARABIEN 3 AFGHANISTAN

side 4-7

4 IRAK

5 SOMALIA

6 MALDIVERNE 7 MALI

Åbne Døre

“FØR ORDET FOR DE STUMME, TAL DERES SAG, NÅR DE ER VED AT BUKKE UNDER. FØR ORDET, DØM RETFÆRDIGT, OG SKAF DEN HJÆLPELØSE OG FATTIGE RET”.” Ordsprogenes bog 31, 8-9 Dette kort er udarbejdet på baggrund af Åbne Døres verdensrangliste (World Watch List) – en rankering af de 50 lande, hvor troen koster mest. Listen er baseret på data fra Åbne Døres lokale medarbejdere, centrale kirkeledere samt anerkendte eksperter i over 65 lande.

VERDENSRANGLISTEN 2013

8 IRAN

9 YEMEN

10 ERITREA 11 SYRIEN

48

12 SUDAN 13 NIGERIA 14 PAKISTAN 15 ETIOPIEN

16

38

16 USBEKISTAN

19

17 LIBYEN 18 LAOS 19 TURKMENISTAN

30

39

20 QATAR 21 VIETNAM

29

22 OMAN

36 17

23 MAURITANIEN

11 34

26 FOR. ARABISKE EMIRATER

23

7

27 BRUNEI

50

2 10

12

43

28 BHUTAN

13

29 ALGERIET 30 TUNISIEN 31 INDIEN

40

33 KUWAIT

Ud af Nordkorea 1 Absolute persecution side 3 2 Extreme persecution 3

Severe Persecution

4

Moderate Persecution

5

Sparse Persecution

Hvad er bøn? side 9

34 JORDAN 35 BAHRAIN 36 PALÆSTINENISKE OMRÅDER 37 KINA 38 ASERBAJDSJAN 39 MOROKKO 40 KENYA

1

Absolute persecution

41 COMORERNE

2

Extreme persecution

43 DJIBOUTI

42 MALAYSIA 44 TADSJIKISTAN

20

26

49

1

44

37

3 14

28 31

22

6 5

Verdensranglisten top 20 side 1 24

46

41

21

32 18

9

15 47

32 BURMA (MYANMAR)

8

33 35

25

24 TANZANIA 25 EGYPTEN

4

27

42

45

SYD AMERIKA

3

Severe Persecution

4

Moderate Persecution

46 COLOMBIA

5

Sparse Persecution

47 UGANDA

Åbne Døre

2

48 KASAKHSTAN

Postboks 1062 7500 Holstebro T 9740 7781 E denmark@od.org W www.forfulgt.dk

3

45 INDONESIEN

49 KIRGISISTAN 50 NIGER

HVOR TROEN KOSTER MEST

FARVENØGLE 1

Absolut forfølgelse Ekstrem forfølgelse Alvorlig forfølgelse

4

Moderat forfølgelse

5

Beskeden forfølgelse Åbne Døre © 2012

Guds løsninger hjælper kirker til at vokse side 12


Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne. Open Doors International Grundlægger: Broder Andreas International leder: Jeff Taylor Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062, 7500 Holstebro Tlf.: 9740 7781 Fax 9740 7783 E-mail: denmark@opendoors.org Hjemmeside: www.forfulgt.dk www.åbnedøresunge.dk Reg. 9674 Kontonr. : 389 4622 Giro: 389-4622 Generalsekretær: JBK Ungdomssekretær : MS Journalist: SF Informationssekretær: SH Informationssekretær: GG Rejse- og Women2Women koordinator: IBK Mødeplanlægger og ambassadørkoordinator: SB Sekretær: SK Bestyrelse: NA(Konstitueret formand) PH, HKH, MB, HM Åbne Døres Blad Ansvh. redaktør: JBK Redaktør: SF AD: SH Oplag: 10.000 Eftertryk og citat er tilladt med tydelig kildeangivelse. Open Doors Sverige Generalsekreterare: PP Telefon: 019-31 05 00 Box 48 701 40 Örebro E-mail: sweden@opendoors.org www.open-doors.se Kontonummer: 1220 01 20427 Svensk bankgironummer: 5951-8464 Open Doors Finland The account number for Open Doors in Finland is 800007-10032254 Forside: Nordkoreansk politi Næste blad udkommer ca. 1.3. 2013


Ud af Nordkorea Kim* kom til Kina for nogle måneder siden og lignede noget, der var løgn. Han var tynd, hans blik flakkede, og han var utrolig frygtsom og mistænksom. Han havde fået at vide, at hvis han ville have hjælp, skulle han opsøge nogle af de huse med et kors på. Det havde han nu ikke tænkt sig, for i hele hans opvækst havde han hele tiden fået at vide, at de kristne er onde og spioner. Dem skal man for enhver pris undgå. Da han havde været i Kina i to uger, var han ved at gå i panik. Ingen ville hjælpe ham. Han måtte stjæle mad for at få noget at spise, men det var ikke let. En dag så han et af de huse med et kors på. Var de nu også så farlige? Han kunne jo prøve… Han tog mod til sig og blev ganske overrasket. I begyndelsen kunne han ikke tro det og troede, at dem i ’korshuset’ forsøgte at spille skuespil for senere at narre ham. De var venlige, gav ham mad, noget nyt tøj og en seng at sove i. Det var næsten for godt til at være sandt. Efter nogle uger, hvor han langsomt kom sig, spurgte de, om han ikke ville med til andagt. Det var han ikke meget for. Han havde fået nok af indoktrinering og ensretning, men de tvang ham ikke til at være med, og han måtte godt blive i ’korshuset’ alligevel. De smed ham ikke ud eller tog maden, tøjet eller sengen fra ham. En dag, da han lå i sin seng og tænkte på, hvad han nu skulle med sit liv, kunne han høre dem synge inde ved siden af. Det lyder nu ikke så slemt det der ”andagt” – hvad det så end er for noget. Han kunne jo gå ind og høre, hvad de sagde. Han kunne jo bare gå igen! Han var fri og bestemte selv! En helt ny følelse. ”Gud elsker dig! Gud vil have med dig at gøre! Gud sendte sin søn for at redde dig! Guds kærlighed er uendelig! Uanset hvem du er, og hvad du har gjort, vil Gud tilgive dig”. Præstens ord fra andagten blev ved med at rumstere den aften, da han lå i sin seng. Det kunne dog umuligt passe! Og så dog alligevel … Han kunne mærke, at den hårde klump, han havde inde i hjertet, var begyndt at smelte. Det havde han aldrig prøvet før. Var det muligt, at man kunne have det godt i sit indre også? Han havde været så fokuseret på bare at få nok til sin krop, at han ikke havde opdaget det kolde og mørke i sit hjerte. Præsten havde sagt, at man kunne give sit hjerte til Jesus. Måske ville det mørke og hårde i hans hjerte helt forsvinde, hvis han nu gav Jesus sit hjerte? Det måtte lette. Tænk hvis man havde et let hjerte. Det ville faktisk være bedre end at have mad nok. Han kunne ikke tro sine egne tanker. Det ville han ikke have tænkt for en måned siden! Hvad var der dog sket? Hvad havde præsten sagt om at bede Gud komme ind i sit liv? Man kunne bare sige det. Skulle man knæle samtidig? Det kunne vel ikke skade. Tanken om et let hjerte fik ham op af sengen og ned på knæ. ”Gud, hvis du kan tage mørket og alt det hårde ud af mit hjerte og gøre det let, så tag det. Det er dit”. Han ventede lidt. Var det sådan, man bad. ”Du kan sige alt til Gud.” Præstens ord kom til ham. Hmm, og så fortalte han Gud, hvordan han havde det. Om det svære liv i Nordkorea, om sulten, frygten og flugten til Kina og alt det andet. Pludselig kunne han ikke holde ordene tilbage og et sted fjernt inde i hans hoved fløj en tanke rundt om, hvor nemt det egentlig var at bede. I dag er Kim* tilbage i Nordkorea. Cirka et år efter at han kom til Kina, vendte han tilbage for at fortælle sin familie og sine venner om Jesus. ”Jeg ved godt, at det er farligt. Hvis de fanger mig, kommer jeg i en dødslejr. Men jeg må tilbage og fortælle dem de gode nyheder fra Gud”. Bed for Kim og de andre nordkoreanere, der hvert år vender tilbage for at forkynde evangeliet. De risikerer deres liv, for at deres landsmænd må høre evangeliet. * Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige årsager.

JBK, Generalsekretær 3


Nordkorea

Brikker i diktatorens E spil ndnu engang topper Nordkorea Åbne Døres Verdensrangliste. Det kan godt være, at Kim Jong-Un har tilladt Mickey Mouse at optræde i sit land, og at


han eksperimenterer med økonomiske reformer, men kristne betragtes stadig som fjender af staten. Nordkoreas hjerte har ikke ændret sig i løbet af det seneste år. Hvilke tanker løb gennem hans sind, før han gik ind i baderummet? Ingen ved det præcist. Umiddelbart inden var der sket det, at den nordkoreanske afhopper havde talt med efterforskere i Sydkoreas Hanawon center og tilstået, at hans land havde presset ham til at foretage en spionagemission. ”Man har beordret mig til at opspore missionærer og kristne organisationer, der er involveret i kristent arbejde blandt nordkoreanske flygtninge. De holder min familie som gidsler. Jeg er nødt til at adlyde”. Der var ingen udvej for ham. Hans mission sluttede i Seoul. Han kunne ikke bære det pres, det var at være ansvarlig for den afstraffelse, der ville vente hans familie. Han gik ind i baderummet, løste snørebåndene i sine sko, trak dem ud, og hængte sig i dem. Ifølge den koreanske avis Joongangilbo var han allerede død, da vagterne fandt ham. Nordkoreas leder, Kim Jong-Un, havde ofret én af sine undværlige brikker i et åbenlyst angreb på sine kristne fjender i Sydkorea.

Forstå forfølgelse i Nordkorea ”Vi må ikke glemme, at forfølgelse altid er personlig,” siger Åbne Døres chefstrateg, Ron Boyd-MacMillan. ”Vi kan alle finde ’overordnede’ årsager til forfølgelse såsom ideologisk eller religiøs motivation, men i praksis er det meget vigtigt at huske på, at megen forfølgelse er motiveret af personlig uvilje eller jalousi. Eller som én engang sagde: ’Før der er forfølgelse, er der en forfølger’”. Analytikere, der forsøger at forklare religiøs forfølgelse i Nordkorea, peger på den kommunistiske undertrykkelse som den vigtigste baggrund. Den vigtigste drivkraft for forfølgelse er dog af Åbne Døre blevet benævnt ‘diktatorisk paranoia’. Nordkoreas første leder Kim Il-Sung, hans søn Kim Jong-Il og barnebarn Kim Jong-Un synes alle personligt at bære nag til kristne. Det er svært at finde grunden til deres klager over Kristi efterfølgere, da det er en vidt udbredt opfattelse, at Kim Il-Sungs bedsteforældre, som opdragede ham, var kristne.

Efter anden verdenskrig blev Kim Il-Sung til ‘den store leder’, og kristne kunne i endnu mindre grad føle sig sikre, end de gjorde under det japanske kolonistyre. Hvorfor indførte Kim IlSung foranstaltninger mod de kristne? Brød han sig ikke om sine bedsteforældres tro? Var han en sand, anti-religiøs kommunist? Var kristne en trussel mod den lære og mod den personkult, han var ved at udvikle? Under Koreakrigen i 1950-1953 forsøgte mange kristne at flygte mod syd. For Kim var denne forræderiske gerning bevis på deres sande natur. Lige siden dengang har den nordkoreanske propaganda stemplet kristne som farlige amerikanske og sydkoreanske spioner. Børn hører historier om kristne, der kidnapper uskyldige nordkoreanere, eller lokker dem ned i en hospitalskælder for at dræbe dem og tappe deres blod. Kim Il-Sung formåede at viderebringe sit had til kristne til sin efterfølger Kim Jong-Il. Far og søn har udviklet et sofistikeret, grusomt system til at undertrykke hele befolkningen. På samme måde som Adolf Hitler gav ’særbehandling’ til jøder, sigøjnere og andre mennesker, han anså som urene, har de kristne fået deres helt egen placering i Kim’ernes rige. Politibetjente, spioner og informanter modtager specialtræning og specifikke ordrer om at afsløre kristne aktiviteter. Når de lykkes i det, modtager de belønninger som f.eks. forfremmelser.

Kim Jong-Uns skakbræt Kim Jong-Un arvede dette system fra sine forgængere. Nordkorea er blevet hans skakbræt, og menneskerne hans brikker. Målet er ikke at vinde. Målet er at fortsætte med at spille skak. Men det er ikke nogen leg. Når en brik bliver taget, flyder blodet. En illustration af dette: I 2012 blev en nordkoreansk, kvindelig flygtning arresteret i Kina og sendt til et nordkoreansk fængsel. Hun mødte en troende, der var blevet forrådt af en anden person. Kvinden afviste maden fra vagterne, og benyttede udelukkende sin tid til at bede og arbejde. Det imponerede den nordkoreanske flygtning, og hun begyndte også at bede. Efterfølgende kollapsede den troende under tvangsarbejdet.

55


Denne illustration, tegnet af en tidligere fange, viser en fange, ser bruger mad til at fange en mus.

at de kunne forråde deres brødre og søstre - eller for at de kunne fungere som lokkemad. Den fængslede flygtning blev løsladt lidt senere og flygtede til Kina, hvor hun selv blev en troende, fordi hun følte, at Gud havde hjulpet hende. Hea-Woo (dæknavn), en kristen flygtning, der har tilbragt flere år i en fangelejr, kan virkelig identificere sig med disse eksempler: ”Da jeg var i lejren, var der så meget død omkring mig. Når folk døde, tog vi deres tøj og skulle bringe ligene op til bjergene. Andre blev brændt i krematorier, og deres aske blev spredt ud over vejen. Hver eneste dag måtte vi gå ad den vej. Jeg tænkte: ’En dag skal de andre fanger gå henover mig’. Vi betød ikke noget for vagterne. De slog mig så hårdt, at jeg troede, jeg skulle dø. Når vi arbejdede, havde vi ikke lov til at holde pause, for vi var kriminelle. Vores eneste formål var at arbejde”. Blodet flyder i Nordkorea.

Stadig større kontrol Det kan godt være at Kim Jong-Un, der overtog ledelsen i december 2011, tillader kvinder at bære bukser offentligt, at han ønsker at se Mickey Mouse og vennerne på scenen, og at han eksperimenterer med en moderat landbrugsreform, men han har ikke indført nogen væsentlige ændringer i Nordkorea. Faktisk har han øget antallet af spioner i Kina, der søger efter (kristne) organisationer, der hjælper nordkoreanske flygtninge. Grænsepatruljer er samtidig blevet overtaget af den nationale sikkerhedstjeneste, der lægger pres på tilfangetagne smuglere, så de videregiver oplysninger om personer, der hjælper afhoppere. Siden han kom til magten er en sydkoreansk missionær blevet dræbt i Kina, og to andre er døde i mistænkelige bilulykker. Kristne i Nordkorea fortæller, at der ingen ændringer er sket i deres situation. Der er ingen tegn på, at Kim Jong-Un vil forbedre religionsfriheden i sit land. Faktisk blev nogle kristne arresteret og tortureret og derefter løsladt, for

”Det er dybt tragisk. Det er virkelig farligt at hjælpe kristne, der er blevet løsladt af regeringen. Nogle er blevet tortureret så slemt, at de ikke kan gå længere. Ofte kan vi ikke hjælpe dem, fordi det ville være for stor en risiko for os. Det eneste, vi kan gøre, er at bede for dem. Vi ved, at Jesus ikke vil forlade dem eller svigte dem. Det har han lovet”, forklarer en Åbne Døre-medarbejder, der er involveret i kristent arbejde blandt nordkoreanere.

At bringe håb Åbne Døres kald har altid været at styrke de(t) tilbageværende - dem, der fortsat er der. Derfor bringer vi i dybeste hemmelighed mad, medicin, tøj, bøger og bibler til de kristne i Nordkorea. Vi underviser også nordkoreanske flygtninge og har en række endnu mere hemmelige projekter kørende. ”Det vigtigste, vi kan gøre, er at bringe de kristne håb ved at bede for dem og vise, hvor meget vi holder af dem, ved på trods af risikoen at bringe dem disse essentielle varer”, fortæller en talsmand for Åbne Døre. Vores støtte bruges også til at hjælpe kristne familier, der er tvunget til at leve i fjerntliggende områder. Åbne Døre ydede hjælp til én familie i særdeleshed. En nordkoreansk kristen, der besøgte familien, fortæller, at der i familien var en kvinde, som led af alvorlige helbredsmæssige problemer. Hendes finger- og tånegle var næsten faldet af på grund af lang tids tvangsarbejde. ”Med Guds nåde og kærlighed kunne vi hjælpe familien. De har måttet udstå enorme smerter som følge af tvangsarbejde, men de har aldrig glemt Gud. Hun var taknemlig og vidste ikke, hvordan hun skulle udtrykke sin taknemlighed over for alle, der har hjulpet dem. Hun sagde også, at hun føler sig forsikret om, at der er mange brødre og søstre, der altid tager sig godt af dem. Hun vil stå styrket i sin tro og vil gøre sit bedste for at tilbagebetale noget af al den kærlighed, som hun og hendes familie har modtaget”. b


Kort om forfølgelsen i Nordkorea I Nordkorea er den primære drivkraft bag forfølgelsen ’kommunismens undertrykkelse’ og ’diktatorisk paranoia’. Landet, der hører blandt verdens få tilbageværende kommunistiske lande, promoverer to ideologier, der begge er i modstrid med religion af enhver slags: Menneskets selvtilstrækkelighed (også kaldet ’Juche’) samt en tilbedelse af landets ledere som guder (betegnet ’Kimilsungism’).

den. Derfor ønskes kristendommen udryddet. Kristne bliver stemplet som fjendtlige og udsættes for diskriminering, anholdelser, tilbageholdelser, tortur og endda offentlig henrettelse. Til blandt andet det formål findes der også et system af arbejdslejre. En af dem er det berygtede fængsel Nr. 15, ’Yodok’, som siges at huse op mod 6.000 kristne. Det anslås at mellem 50.000 og 70.000 kristne lider i de nordkoreanske fangelejre.

Særligt Nordkoreanere, der er flygtet til Kina, men siden bliver sendt hjem, Ideologien er tiltagende og sammen er i stor fare, men der eksisterer med den en overbevisning om, at også et velfungerende udryddelseskristendommen er forbundet med program med det formål at omden vestlige verden og derfor en vende, fængsle, forvise eller henrette trussel mod Nordkoreas samfundsorindivider, der er blevet kristne. Der

Vil du bede for Nordkorea?

Vil du bede for Nordkorea? ”I Nordkorea er bøn et spørgsmål om liv eller død”, fortæller en af Åbne Døres kontakter, der arbejder med nordkoreanske flygtninge.

dem må stole på Gud. Det er derfor, bøn er så vigtigt”. Kirken i Nordkorea har endda selv startet en bedekampagne for deres land.

rapporteres også om nordkoreanske spioner, som bliver sendt til Kina for at infiltrere netværk, der forsøger at hjælpe nordkoreanske flygtninge. Flere hjælpearbejdere, hvoraf en stor del er kristne, er blevet dræbt. Udover nogle få kirkebygninger i Pyongyang, som styret bruger til at give omverden et fejlagtigt indtryk af religiøs frihed i landet, er der en undergrundskirke i Nordkorea. Åbne Døre anslår, at antallet af troende kan være mellem 200.000-400.000. Der er intet, der tyder på, at regimet vil stoppe forfølgelsen af de kristne. For 11. år i træk tager Nordkorea en ubestridt førsteplads på listen over lande, hvor forfølgelsen er værst, og er alene i kategorien ’absolut forfølgelse’.

som en forberedelse til det”. Hvad kan jeg gøre?

I februar inviterer vi kristne i hele Danmark til at stå sammen med deres nordkoreanske søskende i bøn. I et ”Gud gav os en vision”, siger ledere fra hemmeligt brev skrev en nordkoundergrundskirken. ”En dag vil vores reansk kirkeleder, at ”uanset hvilke land blive åbnet og genforenet med omstændigheder, vi står i, så står vi ”Det allervigtigste, som vi kan lære Sydkorea. Da vil den nordkoreanske fast i Guds mægtige hænder”. I bøn dem, er, hvordan de kan have et og den sydkoreanske kirke arbejde kan vi stille os sammen med dem. forhold til Gud. Når de vender hjem sammen med vores kinesiske brødre Vær med til at bede for Nordkorea. til deres hjemland, kan de ikke tage og søstre om at bringe evangeliet Brug f.eks. månedens bedekalenen bibel med sig. Næsten hver anden til resten af Asien. Det vil blive en der i din daglige bøn. flygtning, der vender hjem til Nordko- hård og vanskelig opgave. Vi ser den rea, bliver arresteret. Hver eneste af nuværende forfølgelse i Nordkorea

KR

Du kan give til Nordkorea

Nordkorea er uden tvivl det sværeste land at være kristen i. Men gennem Åbne Døre kan din støtte nå frem til troende, hvor end de holdes fanget, forfølges eller lider døden for deres tro. Vi kan stå sammen med dem og vise dem vores kærlighed og omsorg. Lad os hjælpe dem på hver eneste måde, vi kan.

Du kan støtte Åbne Døres livsvigtige arbejde i Nordkorea økomomisk. Ønsker du at give en gave til Nordkoreas kristne, kan du bruge det vedlagte girokort – eller gøre det online på www.forfulgt.dk/ giv-en-gave (vælg ’Månedens projekt’).

7


Din billet til din familie

Åbne Døres - Rejser

Trængsel, bøn og lovsang følges hånd i hånd I november tog vi atter turen til Egypten for at møde vore kristne venner. Vi var ti deltagere, og vi oplevede, hvordan frygt for fremtiden, bøn og lovsang var fremherskende temaer for kirken i Egypten. Tiderne er på ingen måde blevet lettere for de kristne efter ”det arabiske forår”. De kristne kalder det da heller ikke for forår, men det ”arabiske efterår” og forventer, at efterår følges af vinter.

trængslerne og usikkerheden driver dem til Gud i bøn. Kirkens ledere prædiker, at kun gennem bøn og lovsang kan frygten slippe sit tag i de kristne. Der holdes store bedemøder – et sted betalte 3000 personer ligefrem entré for at komme til bedemøde. Den megen bøn kan ikke undgå at skabe vished om Guds nærhed, og om at Han har hånd om det alt sammen.

I vores møde med kirken oplevede vi, at de er bange for, at den nye forfatning, som lige er blevet vedtaget, vil bombe landet 1000 år tilbage; at det vil blive som på Muhammeds tid, så det f.eks. bliver muligt for mænd at gifte sig med piger helt ned til 7 år.

Bønnen skaber også lovsang, hvilket vi oplevede meget af på vores tur. Uanset hvilken kirke vi kom i, var der den samme fantastiske lovsang. Midt i trængslen oplever kirken vækkelse. Der har været mange kulturkristne i Egypten. Mange af dem” vågner” nu og ser, at Gud er virkelig.

Samtidig oplever de kristne, at ekstreme muslimer ikke holder sig tilbage fra at kidnappe de unge kristne piger, og tvinge dem til at underskrive erklæringer om, at de har konverteret til islam. Herefter bliver de bortgiftet til muslimske mænd i andre dele af landet, så familien ikke kan hjælpe dem fri. Familierne står meget alene i dette, idet myndighederne ikke ønsker at hjælpe dem. Myndighederne accepterer pigens underskrift og vil derfor ikke gribe ind. Vi hørte desværre flere vidnesbyrd om denne praksis og mærkede de kristnes frygt og frustration.

De sidste års usikkerhed har samlet kirkerne. På en rejse for tre år siden hørte vi om, hvordan den ortodokse kirke modarbejdede den evangeliske kirke. Nu arbejder de sammen. De holder fælles lovsangsmøder, og de unge mødes på tværs til store stævner. Desuden er der undervisningsprogrammer, der rulles ud over hele kirken uanset retning. Endnu en oplevelse af Guds storhed og nærvær. Kirkens ledere ser det som et stort mirakel for den trængte kirke i Egypten.

Men vi fik også et stærkt vidnesbyrd om, hvordan

Har du også lyst til at rejse så kontakt vores rejsekoordinator: tlf. 9740 7781 eller ingelisebk@od.org


ELE VERDEN H I . E E ALT UNG R F D A N IS RA NDV N FO A TUSI K BØN

PÅ TRO I S LE SAM

AT

?

øn b r e

Bøn er troens åndedræt. Bøn er vores livsnerve. Og vores livslinje når alt andet smuldrer væk under os. Bøn er tro. Tro på en almægtig og kærlig Gud, som vil os det godt. Tro på at det, der synes umuligt, er muligt. Bøn er intimt fællesskab med vores skaber, som kender os bedre end nogen anden. Bøn er fællesskab mellem mennesker og skaber kærlighed, både mellem venner og fjender. Bøn er fuldstændig forvandlende. Det der sker, når vi ber, er utroligt. Vi sætter himmelske kræfter i aktion. Bøn udvirker mirakler. Bøn skaber liv af intet, spreder lys i mørket, vender sorg til glæde. Bøn er håb. Håb om at alt kan blive godt. Bøn er forløsende. Bøn virker til helbredelse. Åndelig, psykisk og fysisk helbredelse. Bøn sætter alt i perspektiv. Vi erfarer hvem vi selv er, og hvem Gud er. Bøn er tillid. Bøn er hjerte til hjerte. Bøn er fuld af kraft og saft. Bøn er en gave fra Gud til os. Bøn er simpelthen for vildt!

d Hva

Hvad tror du der vil ske, hvis tusindvis af unge samles på samme tid og beder om det samme? Jeg tror på, at Gud vil glæde sig! Og at Han, som vores elskende Far, vil lytte og handle. Den første weekend i marts samles tusindvis af unge over hele verden til Shockwave – for at bede. Vi vil bede for vores modige trossøskende, som hver eneste dag opgiver deres eget liv, for at vinde det evige. Vores trossøskende, som oplever voldsom forfølgelse, fordi de ønsker at leve som børn i vores Fars rige. Vi vil bede om styrke og opmuntring til dem. Vi kalder det SHOCKWAVE, fordi vi tror på, at vores BØN vil skabe en kæmpe BØLGE af livgivende kraft, som vil skylle hen over forfulgte kristne. Vil du være med? Vi holder Shockwave i både Århus, København og Holstebro. Tjek det ud på facebook eller på www.åbnedøresunge.dk. Bøn er troens åndedræt. Bøn er simpelthen for vildt. Lad os bede!

INFO

MS, Ungdomssekretær

www.åbnedøresunge.dk find os på facebook

9


16

1

19 11

8

4

3 14

17 2 7

12 13

10

20 18

9

15

6 5

Verdensranglisten top 20 Bevægelse i 2012

1

1 Nordkorea

-

11

syrien

+25

2 Saudi-ArabiEN

+1

12

sudan

+4

3 Afghanistan

-1

13 Nigeria

4 Irak

+5

14

pakistan

-4

5 Somalia

-1

15 Etiopien

+23

6

-

16 Usbekistan

-9

Maldiverne

-

7 mali

ny

17

libyen

+9

8

iran

-3

18

laos

-6

9

yemen

-1

19 Turkmenistan

-1

10

eritrea

+1

20

+2

Farvenøgle Absolut forfølgelse

qatar

2

Ekstrem forfølgelse

4

Moderat forfølgelse

3

Alvorlig forfølgelse

5

Beskeden forfølgelse

Verdensranglisten anno 2013 Sammenlignet med sidste års verdensrangliste tegner Verdensranglisten 2013 et billede af en verden, der er i forandring. Det er f.eks. ikke kun Mali, der er ny på listen – flere afrikanske lande debuterer på top 50. Og mens listen ikke overraskende vidner om en tiltagende forfølgelse i den arabiske verden i kølvandet på ’det arabiske forår’, kan vi glæde os på vegne af forfulgte kristne i et par af de

asiatiske lande, hvor der er (små) fremskridt at spore. Følg med i bladet i de kommende måneder, hvor vi fortsat vil sætte fokus på den nye rangliste, dens nøglelande, rokader og overraskelser. Du kan allerede nu se hele Verdensranglisten 2013 (World Watch List) på

www.forfulgt.dk

Hvad er Verdensranglisten? Siden 1993 har Åbne Døre gennem grundig research og med specialdesignede spørgeskemaer hvert år forsøgt at kortlægge forfølgelsen af kristne rundt om i verden. Resultatet er Verdensranglisten – også kaldet World Watch List (WWL) - der er en oversigt over de 50 lande i verden, hvor troen koster mest. Verdensranglisten får betydelig opmærksom i verdens medier, når den udkommer i starten af hvert år, og bliver i stigende grad anerkendt som en troværdig oversigt. Men formålet med ranglisten er ikke kun at skabe opmærksomhed om situationen for de mange millioner af

forfulgte kristne, men også at give et redskab, der hjælper kirker i andre dele af verden til handling og til at støtte forfulgte trossøskende. For at udforme Verdensranglisten stilles nøglepersoner med ekspertviden på det enkelte land en række spørgsmål, der skal afdække forfølgelsens omfang og form. For forfølgelse kan tage mange former. Undersøgelsens 50 spørgsmål afdækker derfor så forskellige ting som f.eks. kristnes lovmæssige status, virkeligheden for den enkelte kristne, kirkens rolle i samfundet, samt andre faktorer, der kan hæmme eller hindre religionsfrihed.


SKAB

EN

BØLGE

AF

GLOBAL

BØN MERE END 100 MILLIONER FORFULGTE KRISTNE VÆLGER AT FØLGE JESUS UANSET HVAD DET KOSTER! DE LEVER ET FARLIGT LIV UDSAT FOR VOLD, DISKRIMINATION OG DØDSTRUSLER. DE BEDER OS OM AT BEDE FOR DEM. HVOR & HVO

RNÅR:

Apostelkirke

n i Københav

n Lørdag d. 2. marts kl. 19:3 0

Nørrelandskir

ken, Hols

tebro Lørdag d. 2. marts kl. 19:3 0

Århus Valgm enighed

Søndag d. 3. marts kl. 19:3 0

TEMA: N igeria - Hold On To Jesus

TUSINDVIS AF UNGE I HELE VERDEN SAMLES I TRO PÅ AT BØN KAN FORANDRE ALT.

2.-3. MARTS

2013

Bedestation

er, lovsang, f ilm, café... www.åbnedøReSunge.dk - Find oS ogSå på FAcebook 11


Nyt

Om forfulgte kristne Verdensrangistens farvenøgle: Absolut forfølgelse Ekstrem forfølgelse Alvorlig forfølgelse

Moderat forfølgelse Beskeden forfølgelse

1

Absolute persecution

2

Extreme persecution

Guds løsninger hjælper kirker til at vokse Algeriet (29)

3

Severe Persecution

4

Moderate Persecution

5

Sparse Persecution

Kirken vokser fortsat i Algeriet - til trods for en lovgivning, der gør personlig evangelisation strafbar. Satellit-tv har vist sig at være et effektivt redskab til at nå befolkningen. Selvom lovgivningen i Algeriet begrænser mulighederne for at praktisere den kristne tro og forbyder kristen evangelisation, så vokser kirken støt. Særligt blandt Kabyle-folket - en berbisk etnisk gruppe på omkring fem millioner mennesker, der primært holder til i Nordalgeriet. I dag anslås det, at der lever omkring 10.000 katolikker og 30.000 protestantiske kristne i Algeriet. Men tallet kan være endnu højere, helt op til 100.000 protestanter, anslår nogle. Lige så svært er det at sætte præcise tal på kirkens

vækst, for evangeliet bliver i dag primært udbredt via satellit-tv. ”Siden loven fra 2006 har åbenlys evangelisation ikke eksisteret. Det er forbudt, og det er meget risikabelt at fortsætte på den gamle måde. En kristen kan idømmes op til fem års fængsel for at prædike evangeliet til en muslim. Han kan blive retsforfulgt for at have ”rystet en muslims tro”, fortæller en algerisk kristen, der af hensyn til sin sikkerhed ønsker at være anonym. Han forklarer, at mange kristne for eksempel er blevet slæbt i

retten for enten at have udført ikke-muslimsk tilbedelse uden tilladelse eller for forsøg på at konvertere muslimer ved at tilbyde cd’er eller kristne bøger. Derfor har kirken i de senere år måtte finde nye veje til at dele ”de gode nyheder”. Den mest effektive fremgangsmåde har vist sig at være satellit-tv: ”Gennem satellit-tv bliver seerne konfronteret direkte med budskabet og udfordres til at tage et valg i slutningen af hver film”, forklarer den algeriske troende. ”Det er ikke påtrængende eller forkyndende på en negativ måde. Det er en


positiv tilgang, fordi folk bliver mødt i hjemmet uden at blive generet af folk, der banker på døren. De reflekterer over programmet og træffer deres egne valg. Det er en ekstremt effektiv måde at række ud på”.

“I starten havde vi hverken mange penge eller meget erfaring, men vi handlede med det, vi havde på hånden. Jesusfilmen er et eksempel på et rigtig godt værktøj, fordi filmen fandtes på Kabyle-sproget.

blevet retsforfulgt. Ingen var fængslet i længere tid tidligere, men der var fængslinger, og der var bøder at betale. Det var regeringens måde at skræmme de kristne for at behage islamisterne”

På skærmen under udsendelserne findes et lokalt telefonnummer, som seere kan ringe til, hvis programmet har talt til dem. Over telefonen kan de få svar på deres spørgsmål om den kristne tro, blive henvist til en kirke, eller bestille kristne bøger og cd’er.

I 2003 begyndte vi også at udvikle programmer på Kabyle-sproget. Vi lavede synkroniserede bibelske film med vidnesbyrd og samtaler. Tidligere investerede vi hovedsageligt i programmer på arabisk”.

”Vi har også set forfølgelse i familier i form af udstødelse af troende. Der er troende, som er blevet sendt væk fra deres familier efter at have konverteret til kristendommen. Andre har oplevet forfølgelse på arbejdspladsen. De kristne ligger under for alle former for pres”, lyder det fra den troende i Algeriet.

Satellit-missionen vokser fortsat, og kirken høster frugten af arbejdet. Det startede dog, som ting så ofte gør, i det små:

Men sideløbende med at kirken vokser, vokser også forfølgelsen i Algeriet.

b

“Siden lovens indførelse i 2006, har vi hørt om flere folk, der er

13


Nyt

På hjemmefronten

Lindholm Auto Thistedvej 121

9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen

w w w. l h a u t o . d k TLF. 98 17 04 00

Salg og reparation af alle bilmærker

Møbelpolstrerfirmaet

Ønskemøbler Alt i ombetrækning udføres Tlf. 9742 0589 E-mail: upholste@post.tele.dk

Dette kunne være din annonce! Støt os ved at reklamere for dit firma i vores blad. Pris pr. gang 1.600,- + moms Kontakt Åbne Døre tlf. 97407781 Eller denmark@od.org

Envicon

Mariehøjvej 13 8600 Silkeborg info@envicon.dk Tlf. 41 41 51 60

www.envicon.dk - udvikler web- og SMS-løsninger

Murerfirmaet aps

Kjærgaard Murermester Jens Kjærgaard kjaergaardaps@dlgmail.dk

Tlf. 97 36 26 40 / 20 29 40 93


BibelPortal

Bibellæseplaner - Bibelressourcer - Bønnetips

25,+ porto

B

ibelen er historiens mest elskede, udforskede og læste bog. BibelPortal er et redskab til hjælp til dine bibelstudier. Hæftet er lavet for at flere skal få glæde af rigdommene, kraften, visdommen, udfordringerne og håbet, som findes i Bibelen.

I dette hæfte finder du: • • • • •

5 bibellæseplaner til forskellige ambitionsniveauer Nyttig hjælp til at finde rundt i Bibelen Inspiration til aktiv bibelbrug Tips og ressourcer til bøn Tematiske oversigter.

Hæftet er skrevet af den norske præst, Øivind Benestad, der arbejder for Åbne Døre i Norge, med ønsket om at inspirere og skabe begejstring for bibellæsning. Hæftet er en bearbejdning af den norske originaludgave og er oversat til dansk. 51 sider.

Køb den i web-butikken på www.forfulgt.dk Du kan også bestille den på tlf.: 9740 7781 eller e-mail: denmark@opendoors.org

Februar 2013  
Februar 2013  

Nordkorea - Brikker i diktatorens spil