Page 1

Åbne Døre

Nr. 1 - Januar 2012

-tjener verdens forfulgte kristne

Kristne lærere

gør en livsvigtig forskel side 4-7

”Det føltes, som om lyset omfavnede mig” Side 2-3

På rejse med Gud og en flink taxachauffør Side 8

Kirken er i live Side 10

Skriv til Shiromi Edirisinghe Side 11


Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne. Open Doors International Grundlægger: Broder Andreas International leder: Jeff Taylor Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062, 7500 Holstebro Tlf.: 9740 7781 Fax 9740 7783 E-mail: denmark@opendoors.org Hjemmeside: www.forfulgt.dk www.åbnedøresunge.dk Reg. 1199 Kontonr. : 389 4622 Giro: 389-4622 Oplag: 9200 Eftertryk og citat er tilladt med tydelig kildeangivelse. Open Doors Sverige Telefon: 019-31 05 00 Box 48 701 40 Örebro E-mail: sweden@opendoors.org www.open-doors.se Kontonummer: 1220 01 20427 Svensk bankgironummer: 5951-8464 Open Doors Finland The account number for Open Doors in Finland is 800007-10032254 Åbne Døre Norge Postadr.: Barstølveien 50 F, 4636 Kristiansand Telefon: 3800 8090 Fax: 3800 8091 Forside: Kristen lærer fra Sri Lanka Næste blad udkommer ca. 1.2. 2012

”I min nød råbte jeg til Herren, jeg råbte til min Gud om hjælp. Han hørte mig fra sit tempel, mit råb nåede hans ører..” Sl 18, 7


”Det føltes, som om lyset omfavnede mig” Gud er stor. Man kan ikke sige andet, når man hører, hvordan Jesus møder søgende muslimer igennem drømme og visioner. Ofte virker det som om, der ikke har været andre muligheder, da mission og evangelistation, som vi kender det, ikke har været muligt... uden meget store omkostninger. Fadis vidnesbyrd er bare et af mange fantastiske vidnesbyrd om Guds godhed og store nåde: ”For bare et par år siden var min kone og jeg stadig muslimer. Vi havde et godt liv, men jeg havde en uudholdelig hovedpine og blev endda blind. Lægerne stod på bar bund og anede ikke, hvad de skulle gøre. I ren afmagt og fortvivlelse begyndte min kone at bede for mig til alle de profeter, hun nogensinde havde hørt om. Efter hun bad i Jesu Kristi navn, faldt jeg i søvn, og jeg havde en drøm. ”I min drøm så jeg et strålende lys. Det var som om, det var solen selv. Lyset fyldte rummet. Jeg blev meget bange og spurgte: ”Hvem er du?” En stemme svarede: ”Jeg er kommet for at helbrede og frelse dig.” Det føltes, som om lyset omfavnede mig. Jeg følte mig stærk som en kongesøn. Jeg blev fyldt med en ubeskrivelig dyb glæde, fred og kærlighed. Da jeg vågnede, indså jeg, at jeg kunne se igen! Min kone og jeg er overbevist om, at Kristus helbredte mig. Vi er blevet kristne og er fast besluttet på at tjene ham. ” (Fadi - En arabisk kristen med muslimsk baggrund)

3


Kristne lærere

gør en livsvigtig forskel

S

ri Lankas skolebørn er alle forpligtet til at modtage religionsundervisning, men er frie til at få undervisning i den religion, de er født ind i, så længe der er en lærer på deres skole, der tilhører samme religion. Men 70 % af befolkningen er buddhister. Blot 8 % er kristne, omkring 90 % af dem er katolske og resten er protestantiske.


Så hvis en skole ikke har en kristen lærer, er kristne børn tvunget til at lære om buddhisme og praktisere dens ritualer for at bestå grundskolen. På grund af dette voksende problem for de lokale kristne, lancerede Åbne Døre et projekt i 2009 for at sørge for, at de kristnes børn får kristne lærere. Under vejledning af Sri Lankas nationale evangeliske alliance (NCEASL), hjalp Åbne Døre med at udvælge 10 til 15 åndeligt modne og kvalificerede lærere til at undervise i kristendommen og tjene som gudfrygtige rollemodeller for deres elever. Et månedligt beløb blev fastsat, så disse kvalificerede lærere kan få dækket deres transport og andre udgifter. Projektets succes er blevet rost, ikke bare af de kristne børn og deres forældre, men også af skolernes embedsmænd og lærerkolleger fra andre trosretninger.

kirken dagen før. I løbet af påskeugen sørgede hun for, at hendes elever kunne mødes hos en lokal præst, hvor de så ”The Passion of Christ” og derefter diskuterede filmen. Elever fra andre skoler kom også for at se filmen og deltage i samlingen hos den lokale præst. Ved juletid organiserede Indrani en julegudstjeneste, den første nogensinde, der er afholdt på skolen. Det blev også en positiv oplevelse for de ikke-kristne elever og lærere på skolen, og det introducerede dem for fejringen af Kristi fødsel. ”Jeg er glad for, at jeg har støtte fra mine ikke-kristne kolleger,” sagde søster Indrani. Hendes skoleleder har også udtrykt, at han er ”yderst tilfreds” med hendes præstation på skolen. ”Gud har været kilden til min styrke,” sagde hun.

Loodthirusamy Indrani Ude i Ratnapyra distriktet, i det sydvestlige Sri Lanka, underviser søster Indrani 27 kristne børn i alderen fra 6 til 11 år. Hun kræver, at de alle, hver dag, medbringer deres bibler i skolen. Hver mandag morgen samler Indrani sine elever til en tid, hvor de taler om de prædikener, de hørte i

I Hatton, beliggende i det centrale Sri Lanka, er en lige så passioneret kristen lærer, Loodthirusamy, som står i spidsen for kristendomsundervisningen for 11 kristne elever i 7., 9., 10. og 11. klasse. Han bruger 16 timer hver uge til at dele evangeliet med dem og undervise dem i, hvad det vil sige at følge Kristus. Interessen hos eleverne begyndte at vokse sammen med deres karakterer, og deres samlede præstation

a

5


i skolen. ”Efter bare 18 måneders undervisning var der sket en meget stor forandring!” sagde Loodthirusamy. ”Jeg er glad for at se dem gøre en ekstra indsats ved at dele evangeliet med deres venner.” Loodthirusamys vidnende livsstil har tydeligvis påvirket hans elever, idet de ser, hvordan han bruger sin fritid på skolen. Han er ofte at se i dialog med sine kolleger, lytter til deres problemer og beder for dem. Når muligheden opstår, deler han også evangeliet med dem og uddeler kristne brochurer og foldere.

Filomena De kristne elever på den offentlige skole i Kalawana, i det sydlige Sri Lanka, har ikke haft en fast kristendomslærer i de sidste 25 år. Filomena, som også bor i Kalawana, meldte sig som en mulig lærerkandidat, og gik gennem hele udvælgelsesprocessen, ligesom alle de andre frivillige. Hun blev valgt kort efter, og underviste sin første klasse i februar 2009.

”Jeg prøvede at lære ham, hvordan man skriver ”Jesus” på tamilsk...” ”Jeg underviser på alle klassetrin, otte timer hver dag. Jeg har 27 kristne elever i alt. Det er tydeligt, at børnene er meget stærke åndeligt, så jeg begyndte at opmuntre dem til at nå ud til folk med

evangeliet,”sagde den 32-årige lærer. Med Filomena på skolen, var de 27 kristne børn i hendes klasse blevet ligestillet med resten af de 1.000 elever på skolen, hvor af de fleste er buddhister. ”Mange af børnene var dygtige elever, men alligevel lå de i den nederste ende, da karaktererne blev offentliggjort i slutningen af skoleåret, ganske enkelt fordi der ikke var en kristen lærer til at forberede dem på de forskellige prøver. De andre lærere var glade for at have mig til at samle op på de kristne elever. Jeg blev accepteret og behandlet som enhver anden lærer på skolen.” Efter meget kort tid fik Filomena en sjetteklasse, hvor hun mødte en 14-årig dreng, der ikke kunne skrive noget som helst ... han tegnede bare linjer. Det viste sig, at han ikke vidste, hvordan man skriver! Den tidligere søndagsskolelærer fik at vide, at drengen nok var ordblind. ”Jeg spurgte, hvordan han kunne bestå prøverne, og de andre lærere fortalte mig om visse offentlige regler, der forbyder, at elever ikke består deres prøver. Jeg syntes, at det var en meget dårlig regel... Så jeg besluttede at gøre noget ved det. Vi begyndte at bede for ham i klassen. Jeg prøvede at lære ham, hvordan man skriver ”Jesus” på tamilsk. I første omgang nænnede jeg næsten ikke at påpege hans fejl, men han spurgte mig, og jeg rettede ham blidt.” Med Filomenas vedholdenhed lærte drengen et bogstav efter det andet. Så skete det mest fantastiske


fra mine ”Red mig rre, jeg e H , r e d fjen dig . Lær s o h ig m skju ler or in vilje, f d e r ø g mig at ode ud . Din g G in m r du e .. .” lede mig l a k s d ån -10 Sl 143, 9

efter mange ugers trofast undervisning. Drengen begyndte at skrive noter i timerne! ”Drengens mor kunne i første omgang ikke tro det. Drengen blev meget ked af sin mors reaktion, men jeg forklarede ham, at hun bare var blevet overrasket. Jeg bad ham skrive noget igen og vise det til sin mor. Det er en fantastisk positiv historie. Drengen ønsker at blive en præst en dag.” De kirker der er forbundet med projektet fortæller, at deres unge nu deltager aktivt i kirkens gudstjenester og andre tjenester i kirken. Forældrene oplever konstant forandring og udvikling i deres børns opførsel. Mest af alt vokser eleverne i deres personlige tro, som et resultat af det hårde arbejde og engagement disse kristne lærere udviser. Åbne Døre planlægger at udvide projektet til at omfatte yderligere støtte til 15 kristne lærere. Projektet styrker uden tvivl kirken strategisk i Sri Lanka ved at styrke troen hos disse unge kristne.

Sri Lanka Om kirken Buddhismen er den nationale religion og beskyttes og fremmes. Religionsfrihed er sikret ved lov. Kristendommen bliver ofte opfattet som udenlandsk, og evangelisation som en uetisk og uanstændig opfordring til konvertering.

De nationalistiske buddhister er fortsat den primære kilde til undertrykkelse og forfølgelse. De ønsker at begrænse al udenlandsk økonomisk støtte til kristne organisationer og kirker, begrænse opførelsen af kirker og straffe konverteringer. Selv om en kontroversiel anti-konverterings lov er blevet vraget i første omgang, har de ikke opgivet helt endnu. Buddhistiske munke med politisk ståsted forsøger at begrænse de kristnes aktiviteter ved at foreslå love og regler såsom ”støjforurenings” loven, som forbyder brugen af et lydanlæg under gudstjenester. Imidlertid har kirkeplantning og evangelisation resulteret i mange konverteringer i landdistrikterne. Denne vækst har en pris, bla. med voldsomme angreb på præster og kristne ledere af buddhistiske ekstremister.

Eksempler på forfølgelse Betragtet som en uautoriseret bygning blev Golgata kirken i Rajagiriya revet ned af byplanlægningsmyndighederne den 23. juni 2010. Kirkebygningen blev opført i 2008 med godkendelse af selv samme myndighed. En kirke i den sydlige del af Sri Lanka måtte aflyse deres påske gudstjeneste på grund af trusler om vold. Præsten fik flere dødstrusler og fik et par uger til at forlade området.

7


Åbne Døre - Rejser

På rejse med Gud og en flink taxachauffør I oktober sidste år var vi tre, der rejste afsted fra Danmark til et land i Mellemøsten. Jeg havde været i landet før, men for mine to rejsekammerater var det første gang, så de var meget spændte. Man hører jo så meget om, hvor farligt det er i den del af verden. Og selvfølgelig er der farer i Mellemøsten, men vi mærkede ikke meget til dem som turister. Overalt blev vi mødt af venlige og imødekommende mennesker, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi her i Danmark har noget at lære, når det handler om at tage imod udlændinge. I lufthavnen var der én af os, der blev bedt om at åbne sin kuffert. Åh nej! Han gav sig god tid til at finde nøglen frem, og inden han nåede at få kufferten åbnet, var der heldigvis en anden tolder, der gav ordre til at sende ham videre. Tilfældigheder, rent held eller Guds indgriben? Vi var i hvert fald taknemlige for, at Gud hører bøn, og at Han er mægtigere end nogen tolder på jorden! Vores formål var at aflevere bibler til en bestemt kirke, i en bestemt by, og det lykkedes uden flere ”spændende” episoder. De var meget glade for at se os, og vi var meget glade for at møde dem. Vi var så heldige at få muligheden for at tilbringe et par timer sammen med præsten og hans familie. Det kan ellers normalt ikke lade sig gøre i det pågældende land. Det var meget interessant at høre dem

Du kan også rejse og tjene din familie!

af Morten

fortælle om de muligheder og begrænsninger, de oplever. Efter afleveringen havde vi god tid til at være turister og opleve landet. Vi blev barberet hos en rigtig, gammeldags barber, mødte mange hyggelige mennesker, blandt andet en butiksejer, der havde boet 11 år i Danmark, og vi besteg et højt bjerg – med en lille smule motoriseret hjælp. Men den mest specielle oplevelse handler om en taxachauffør. Efter aftale med vores hotel havde han kørt os til en sø, hvor vi indbød ham til at spise sammen med os. På vej tilbage drejede han pludselig af fra hovedvejen. Han kunne ikke nok engelsk til at forklare, hvad vi skulle, men vi tænkte, at han nok ville vise os lidt mere af området. Da han standsede ved en ret øde mark, blev vi en smule betænkelige, men det viste sig, at han blot ville vise os sin druemark – og give os 10 klaser vindruer med. Derefter kom vi med hjem til ham, hvor vi fik lov til at smage druesirup og se hans urtehave, hvorefter vi besøgte hans far og morbror samt et fiskeopdrætningsanlæg – stadig uden rigtigt at kunne snakke sammen! Det var den mest unikke taxatur, jeg nogensinde har haft, og vi gav ham godt med drikkepenge. Mine rejsefæller kom hjem med et nyt og mere positivt syn på det land, vi havde været i. Men samtidig ved vi godt, at de lokale kristne har det meget svært, og de har fået en særlig plads i vores hjerter.

For yderligere oplysninger kontakt vores rejsekoordinator:

tlf. 9740 7781 eller ingelisebk@od.org


Guddommelige eventyr Der er en sang, jeg elsker at høre omkring nytår. Oversat til dansk lyder noget af teksten: ”Endnu et år er gået, og jeg er stadig ved din side, efter alt det der er sket.” Nogle gange forestiller jeg mig, at det er Gud og mig, der synger dette til hinanden. Kan du høre Gud sige det til dig? ”Endnu et år er gået, og jeg er stadig ved din side, efter alt det der er sket.” Det er stort at huske på, at dette også er sandt, for de mere end 100 mio. kristne, der i 2011 oplevede forfølgelse pga. deres tro på Gud. Efter alt det der er sket, er Gud stadig ved deres side. Og hvis de lever et år mere, kan de høre Ham sige det igen til næste år. Lige meget hvad der kommer til at ske, er Gud stadig ved deres side. Det samme gælder dig og mig. Da jeg for et par måneder siden læste Åbne Døres nye roman ’Tjener for den store general’, som handler om kristnes barske liv i Nordkorea, så tænkte jeg bagefter: ” Denne historie, det er vores historie. Den handler om min familie. Jeg er faktisk stolt – og beæret – over at være i familie med de forfulgte kristne! Tænk, vi har den samme Gud. Den omsorg Han har for dem, har Han også for mig. Den frimodighed de har, ønsker Han også, at jeg udlever. Ligesom Han griber ind i deres liv, kan Han også gribe ind i dit og mit liv. Han er altid ved vores side. Lige meget hvad der er sket. Lige meget hvad der kommer til at ske. Det er trygt og fantastisk at tænke på! Så kan vi gå modige ind i det nye år - spændte på de guddommelige eventyr, der ligger foran os. www.åbnedøresunge.dk - Find os også på Facebook.

MS, Ungdomssekretær

9


Bed for

Nordkorea

Kirken er i live I løbet af årene har mange kristne lidt en forfærdelig død, og mange har lidt enorm smerte i lejre og fængsler. Men kirken er mere levende end nogensinde. En hemmelig kristen leder fortæller Åbne Døre: ”Hver gang jeg besøger vores lidende kristnes hjem, ser jeg, hvis de har problemer og forsøger at give hjælp til dem. Selv om lidelserne er mange i livet, opfordrer jeg dem til at finde håb og glæde gennem deres trængsler og leve med håb om den evige Guds rige. Naturligvis er der mange farer også. Vores største frygt er, at der kan være forrædere eller stikkere i vores kirkenetværk.” De nordkoreanske kristne forsikrer os om, at der er sejr, selv når de bliver tortureret og dræbt. ”En af mine venner bliver frygteligt tortureret i fængslet,” siger en kristen. ”Da han kom til tro, vidste han, at han en dag ville dø for Kristus. Enhver kristen i Nordkorea har taget dette valg. Jeg er overbevist om, at han kan udholde alle de lidelser, fordi han hele tiden minder sig selv om den glæde, der ligger foran ham.” Mange nordkoreanere opdager, at Jesus Kristus er Gud. De hengiver deres liv til Kongen over alle konger. Åbne Døre leverer, til disse troende i Nordkorea, en meget vigtig fysisk og åndelig føde. Hvert år leveres tonsvis af mad, medicin, tøj, bøger, bibler og andre materialer til kristne i Nordkorea. ”Jeres hjælp er bevis

på, at Gud ikke har glemt os,” siger en lokal kristen. Den nordkoreanske kirke fortsætter med at ekspandere. Og det kan være, at den pludselig dukker op på dørtrinnet i de nærliggende lande. Da to kinesiske diakoner hørte en høflig banken på deres kirkedør, blev de forbløffede over at se en 11-årig nordkoreansk pige. Hun havde vandret gennem vand og over bjerge og bad dem om hjælp. ”Lille pige, hvordan vidste du, at du skulle komme her for at få hjælp?”, spurgte diakonerne hende. Hun svarede tillidsfuldt: ”Min bedstefar fortalte mig engang: ’Hvis du nogensinde har brug for hjælp, så se efter korset og gå derhen. Korsets folk vil hjælpe dig. ’”


Du kan skrive en hilsen Verdensranglistens farvekode: Alvorlig forfølgelse Undertrykkelse

Alvorlige begrænsninger Nogle begrænsninger

Nogle problemer

Sri Lanka - Shiromi Edirisinghe Den kristne enke, Shiromi Edirisinghe og hendes 4 årige søn Seradh, har brug for en opmuntrende hilsen. Den 17. februar 2008 blev Neil Edirisinghe dræbt foran hans eget hjem. Han blev skudt i hjertet og døde med det samme. Han blev kun 37 år. Folk der kendte præsten mente, at det var et lejemord, og at det var religiøst motiveret. Hans kone Shiromi og deres lille dreng, som kun var to år gammel, blev også skudt, men de overlevede dog med alvorlige kvæstelser og alvorlige traumer. Åbne Døre hjalp med den medicinske behandling for Shiromi og hendes søn. Den lille husmenighed i Ampara, som Neil og Shiromi plantede sammen, vokser fortsat under Shiromis omsorg og vejledning.

I 2000 flyttede ægteparret fra den nordlige del af Sri Lanka til Ampara. Neil havde en fortid i Frelsens Hær, og de brændte begge for at tjene de unge, de fattige og kriseramte. Sarath de Silva, en nær ven af familien fortæller, at folk i Ampara tog glædeligt imod familien og deres tjeneste der var brug for dem. De hjalp mange teenagere ud af stof- og og alkoholmisbrug. Selv med den smule de havde, formåede de at hjælpe de fattige med forbøn og små, men kærkomne gaver. En anden side af Neils tjeneste var som sjælesørger og familierådgiver. Han var meget dedikeret til at bringe forsoning i familier, især dem, der blev berørt af borgerkrigen. De havde altid nogen boende og hjalp altid folk, der bad om deres hjælp, uanset etnisk baggrund. Det var

nok derfor, truslerne begyndte at komme. Neil og Shiromi valgte at tilgive og elske, selv deres fjender. Idag får Shiromi hjælp af en fuldtidsmedarbejder i kirken. Udover at forkynde og lede gudstjenesten hver søndag, besøger Shiromi kirkens medlemmer på hverdage. Hun og hendes fire-årige søn fortsætter med at bygge deres liv på netop det sted, hvor pastor Neil blev taget fra dem.

Brevskrivningsvejledning • • • • • • • •

Bed før du begynder Inddrag gerne et eller to bibelvers Nævn ikke Åbne Døre Brug gerne farverige postkort Skriv en kort og opmuntrende hilsen på engelsk Regn med, at det postkort du skriver bliver censureret Skriv gerne dit navn, hvilket land du bor i, men ikke hele adressen Send kortet/brevet i et lukket kuvert til Åbne Døres kontor, hvis ikke andet er angivet

Sendes til: c/o Åbne Døre, Postboks 1062, 7500 Holstebro Du kan få vores skrivekampagne: ”Du kan sende en hilsen” via vores hjemmeside eller kontoret:

Tlf.: 9740 7781 - E-mail: denmark@opendoors.org - www.forfulgt.dk/goer-noget 11


Om forfulgte kristne

Nyt

World Watch Listens farvekode: Alvorlig forfølgelse Undertrykkelse Alvorlige begrænsninger

Nogle begrænsninger Nogle problemer

45 kristne dræbt i Nigeria Nigeria (23) I Nigeria er kristne endnu en gang blevet voldsomt angrebet. Denne gang blev mindst 45 kristne dræbt pga. deres kristne tro. Kristne fortæller, at muslimske kvægvogtere fra Fulani-stammen sammen med muslimske soldater, i løbet af den seneste uge, har dræbt mindst 45 etniske kristne. De dræbte kristne tilhører den oprindelige etniske folkegruppe Berom i den nordlige delstat Plateau. Flere mindre angreb, som begyndte den 20. november, gik forud for et større angreb på en kirke i Barkin Ladi onsdag den 23. november. Disse mindre angreb skete angiveligt på grund af anklager fra Fulanimuslimerne for kvægtyveri. På grund af angrebene blev fire kristne dræbt. Men næste dag resulterede et nyt stort angreb i 35 dræbte kristne i Barkin Ladi

og den nærliggende landsby Kwok, beretter områdets kristne ledere. Antallet af kirkegængere ved de lokale kirkers gudstjenester var i går faldet kraftigt, fordi tusinder af kristne har forladt området. Angribere råbte: ”Allahu Akbar” Under angrebet om torsdagen den 24. november råbte Fulanimuslimerne: ”Allahu Akbar” (Gud er den største), fortalte bonden Choli Pamjamo, der er 51 år. David Gyang, der også er 51 år, og en af lederne i en lokal kirke (tilhørende kirkesamfundet ”Church of Christ in Nigeria”) i Barkin Ladi, fortalte, at muslimerne startede en religiøs krise ved at angribe de kristne ved kirken onsdag nat den 23. november. Næste morgen fortsatte de og startede en større offensiv mod de kristne i området.

”Blandt de kristne ofre for dette angreb, ved jeg, at en af dem er en kristen politibetjent, Bulus, som er leder for politistationen i Barkin Ladi,” fortalte Guang. ”Han var hjemme i sit hus den dag, men tre muslimer nedbrød murene til hans værelse og gik ind og dræbte både ham og hans søn.” Kristen halshugget pga. sin tro Nogle af Compass Directs lokale kilder fortæller, at yderligere ni kristne blev dræbt ved angrebet i Barkin Ladi. Compass fandt ud af, at angrebene i området begyndte den 20. november med drabene på tre kristne uden for Barkin Ladi, hvorefter to kristne i landsbyen blev dræbt den 21. november. Næste dag blev en kristen halshugget omme bag et offentligt hotel, der er kendt som ”Den hvide Hest”, fortæller lokale kilder.


15 kristne arresteret Eritrea (12) Det eritrianske politi har endnu en gang foretaget voldsomme arrestationer af kristne - alene pga. deres kristne tro. De 15 arresterede holdes nu indespærret på et ukendt sted i et af Eritreas berygtede fængsler, hvor voldsom tortur hører med til hverdagen. Det eritrianske sikkerhedspoliti anholdte søndag den 6. november en gruppe på 15 kristne i byen Nakfa, der er hovedstad i provinsen Sahel. Anholdelsen fandt sted, efter at huset, hvor gruppen var samlet til bøn og tilbedelse, blev gennemsøgt. Blev slået af politiet Øjenvidner så de kristne, hvoraf fem var kvinder, blive slået af de politifolk, der tog dem til fange, hvorefter de blev kørt bort i militære lastbiler.

Gruppen blev i første omgang tilbageholdt på politistationen i Nakfa, men er siden blevet flyttet til et ukendt sted. Fra frihedskamp til forfølgelse Nakfa ligger omkring 150 km nord for Eritreas næststørste by, Keren. Byen har en særlig betydning for eritreanerne, da den var hjemsted for ”Eritrean People’s Liberation Front” (EPLF - Det eritreanske folks befrielsesfront) under uafhængighedskrigen mod Etiopien. Byen var således længe udgangspunktet for EPLFs kamp for frihed. Under krigen bombede det etiopiske flyvevåben hele byen, undtagen moskeens minaret, der fungerede som pejlemærke for piloterne. Som følge heraf blev Nakfa meget stærkt beskadiget. Efter

Eritreas befrielse er byen blevet fuldstændig genopbygget. Eritreas møntenhed, som blev indført i 1998, er opkaldt efter denne by i Sahel-bjergene, hvilket siger noget om byens betydning for landets selvforståelse. Berygtet for frygtelige fængsler Desto mere trist er det, at 15 kristne i dette område, hvor kampen for frihed havde sit udgangspunkt, nu er blevet arresteret og slået. Det eritrianske styre er kendt for, med alle tænkelige midler, at forsøge at udrydde enhver form for ikke-registreret kristendom i landet. Mange kristne er blevet grufuldt tortureret, og det anslås at mindst 2.200 kristne for øjeblikket sidder fanget i landets berygtede fængsler.

13


På hjemmefronten

Nyt

Lindholm Auto Thistedvej 121

9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen

w w w. l h a u t o . d k TLF. 98 17 04 00

Salg og reparation af alle bilmærker

Conabi

Møbelpolstrerfirmaet

ApS

T Ø M R E R & S N E DK E R F I R M A

www.conabi.dk Tlf.: 70 22 80 22

Værkstedet v/ Max Eriksen

Engvej 8, Gludsted, 7361 Ejstrupholm Tlf.: 7577 5670, Bil: 5050 1535 Rep. af alle bilmærker.

”Det lille værksted med den store service”

MØDER i januar

Ønskemøbler Alt i ombetrækning udføres Tlf.. 9742 0589 E-mail: upholste@post.tele.dk


15

grunde til, at vi er nødt til at møde den forfulgte kirke. I dette hæfte forklarer Ronald BoydMacMillan grundene til, hvorfor han syntes, det var vigtigt for hans tro at møde den forfulgte kirke. I nogle tilfælde er disse grunde dybsindige. I andre tilfælde er de blot personlige. Nogle af dem er endda lidt pudsige. Men tilsammen udgør de et solidt vidnesbyrd om gensidigheden i at tjene de forfulgte – de kan lære os lige så meget, som vi kan lære dem. Dette er et vigtigt fokus for Åbne Døres arbejde. Vi stiller os ikke tilfredse med at bede et antal vestlige kristne om at hjælpe de forfulgte. Vi vil gerne sige til alle vestlige kristne, at det er afgørende for deres tro, at de møder de forfulgte kristne!

NYT HÆFTE af Ronald

Boyd-MacMillan

25,Hæftet kan købes via Åbne Døres hjemmeside:

www.forfulgt.dk eller via kontoret. tlf.: 9740 7781 15


on Camp Persecuti

En Rejse D. 3.-5. feb. i Holstebro

- Kom igen eller kom med for første gang!

Tilmelding senest d. 17. januar 2012

”Så stærkt. Så intenst. Gud fik plads! Tak!” - citat fra Camp P 2011

Bonus:Fredag kl 22-24 er der lovsangsfest åben for alle! SKYWALK spiller... Café en time før og efter. Kom :-)

Læs mere på facebook og www.åbnedøresunge.dk

Januar 2012  
Januar 2012  

Kristne lærere gør en livsvigtig forskel