Page 1

Bedekalender

Du gjorde det muligt... STATUS 2019 NOV|JAN

2019


Status | November 2019

01

NOV.

Som en bæk er kongens hjerte i Herrens hånd, han leder det hen, hvor han vil. (Ordsprogenes Bog 21:1)

Indien - Siden 2014 har premierminister Narendra Modis hinduistisk-nationalistiske parti BJP regeret Indien, hvilket har betydet, at der har været hyppigere og hyppigere rapporter om overfald og overgreb mod landets kristne og muslimer udført af nationalistiske hinduer. Dette har medført, at Indien i år for første gang var at finde i topti på Open Doors’ World Watch List over de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen af kristne er værst. Derfor var det med ekstra stor interesse, at Indiens kristne fulgte forårets valg. Det gik dog som meningsmålingerne forudså – BJP sikrede sig et solidt flertal i parlamentet for de næste fem år, og meldingerne fra vores kontakter i landet er, at myndighederne efter valget er blevet langt mere aktive i forhold til at fremsøge informationer om ngo’er og kristne organisationer. Bekymringen hos mange er nu, at Modi vil gøre op med Indiens identitet som en sekulær, demokratisk republik og i stedet gøre Indien til et land, hvor det står indskrevet i forfatningen, at landet er hinduistisk. • Bed for kirkelederne i Indien. Bed om, at Gud vil styrke dem, vejlede dem og give dem visdom og mod. • Bed for den indiske regering. Bed om, at den vil lede landet med visdom, og bed om, at Gud vil lede politikernes hjerte hen, hvor han vil. • Tak Gud for de mange beretninger, vi hører fra området, om muslimer, som kommer til tro. Bed Gud bevare disse nye troende. 2

Open Doors Danmark


02

NOV. Indien - Bed for præsten Raman. Ekstremistiske hinduer satte ild til den kirke, han er præst i, mens Raman opholdt sig i bygningen. Han kom til skade, men er nu frisk igen. Bed Gud om at give ham mod og styrke. Han beder også om forbøn for kirkens arbejde blandt børn.

03

NOV. Indien - Bed for Ramans drøm om at etablere nye kirker i 100 landsbyer, som ligger rundt om den by, han bor i. ”Jeg ved, at det kan blive farligt. Jeg ved også, at det måske kommer til at koste mig livet. Men jeg er ikke bange,” siger han.

04

NOV. Indien - Bed for præsten Vikas*, som er blevet truet, chikaneret og fængslet. Open Doors’ partnere betalte kaution for at få ham frigivet, og han beder nu om forbøn for sit arbejde med at dele evangeliet – at han frit må kunne gøre det uden hele tiden at møde modstand.

05

NOV. Indien - Bed for en gruppe kristne, som tidligere i år blev udsat for et voldeligt angreb og tvunget til at flygte fra deres hjem. Der var både kvinder og børn i gruppen. Bed Gud om at trøste og styrke dem og lede dem til en løsning på deres situation.

06

NOV. Indien - En af dem, som blev udsat for det voldelige overfald, var Baku*. Han brækkede en arm ved overfaldet og fortæller, at han var meget bange under angrebet. ”Men jeg nægtede at forlade Gud. Det er et privilegium for mig at lide for Kristus,” erklærer han. Bed for Baku.

07

NOV. Indien - Bed om, at de familier, som blev fordrevet ved overfaldet, må få mulighed for at vende tilbage til deres hjem, og at det må være sikkert for dem at gøre det. Og hvis det ikke er muligt – at Gud vil hjælpe dem med at finde et andet og sikrere sted at bo.

08

NOV. Indien - Open Doors’ partnere har hjulpet ovennævnte familier med basale fornødenheder. Bed om visdom og beskyttelse til kirker og kristne over hele Indien, som på samme måde hjælper trossøskende i nød.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

3


Status | November 2019

09

NOV. Indien - Bed særligt for Sharda*, som arbejder blandt de fattigste børn og kvinder i sit lokalområde. Der er mange, som modarbejder hende, men hun ønsker at hjælpe disse kvinder, som i samfundets øjne ikke er meget værd. Bed Gud give hende visdom og stor tillid til ham.

10

NOV. Indien - Bed om, at Gud fortsat vil arbejde gennem de kurser i forberedelse på forfølgelse, som Open Doors’ partnere tilbyder. Deltagernes respons er, at kurserne opmuntrer dem til at stå fast. Bed om, at kurserne må give deltagerne ny styrke, nyt håb og nyt mod.

11

NOV. Indien - Bed for præsten Neelesh*. Hans søn blev dræbt af buddhistiske ekstremister, hans hus er blevet brændt ned, og hvert år bliver hans afgrøder ødelagt af de andre landsbyboere. Alligevel nægter han at gå på kompromis med sin tro. Bed Gud beskytte Neelesh og hans familie.

12

NOV. Indien - Nogle hinduistiske naboer forsøgte at drukne Beenas* mand. Derfor bor parret nu et andet sted sammen med en af deres sønner, mens en anden søn og deres datter bor hos noget familie. Bed Gud beskytte og vejlede denne familie.

4

Open Doors Danmark


13

NOV. Indien - Bed for de kurser for forfulgte kvinder, som Open Doors’ partnere tilbyder. Bed om, at Gud vil bruge kurserne til at bringe heling til kvinder, som har været udsat for traumatiske oplevelser.

14

NOV. Indien - Raj* er en ung mand, som blev kristen, efter hans mor blev helbredt for leddegigt. Bed om, at han må få et job, som gør ham i stand til at forsørge sin familie - og bed om, at familien må vokse i deres tro på trods af de udfordringer, de møder.

15

NOV. Indien - Open Doors’ partnere tilbyder undervisning til unge kristne. Ovennævnte Raj* er en af de unge, som har nydt godt af dette. Bed om, at undervisningen vil hjælpe unge kristne til at vokse i deres tro og til at blive modige vidner for Kristus.

16

NOV. Indien - Tak Gud for, at Open Doors’ partnere har mulighed for at give juridisk hjælp til troende, som bliver udsat for falske anklager og arresteret. Bed om, at Gud vil lede Open Doors’ partnere til de kristne, som har mest brug for juridisk bistand.

17

NOV. Indien - Tak Gud for Open Doors’ partnere, som giver basal praktisk støtte til forfulgte kristne i krisesituationer. Bed Gud om at velsigne dette arbejde, som hjælper vores forfulgte brødre og søstre til at holde ud midt i alvorlige forfølgelser.

18

NOV. Indien - Bed om visdom og beskyttelse til Open Doors’ partnere. De sætter ofte deres egen sikkerhed på spil i bestræbelserne på at støtte forfulgte kristne ”Hvorfor hjælper I ham? Hvem er I?” er typiske spørgsmål til vores partnere, når de rækker ud til de forfulgte.

19

NOV. Indien - Bed for Kirti* - en ung enke og mor til fire. Hendes mand blev dræbt, fordi parret holdt kristne møder i deres hjem, og Kirti blev alvorligt såret. Bed Gud styrke og trøste hende og børnene, og bed om, at det må blive muligt for Kirti at få et nyt hus. * Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

5


Status | November 2019

20

NOV. Indien - Enken Kirti spørger om forbøn: “Bed for min mands mordere. Bed Gud om at forvandle deres hjerter, så de accepterer Jesus i deres liv. Bed også for en ældre kvinde i min landsby, som bliver forfulgt for sin tro. Og bed om, at alle i min landsby må komme til tro på Jesus.”

21

NOV. Indien - Præsten Kuldeep* blev angrebet med en økse og næsten dræbt. Open Doors’ partnere skaffede ham medicinsk behandling. Bed Gud beskytte Kuldeep og den kirke, han tjener i. Bed om, at folk ikke kun opsøger kirken for at blive helbredt, men for at modtage Jesus i deres liv.

22

NOV. Indien - Tak Gud for de gange, hvor Open Doors’ partnere har kunnet give medicinsk hjælp til kristne, som har været udsat for voldelige overfald som følge af deres tro. Bed om, at vores partnere må komme i kontakt med dem, som har akut brug for hjælp.

23

NOV. Indien - Saree* er kun en stor pige, men blev kristen efter at være blevet helbredt for døvhed. Hendes nærmeste familie bankede og forstødte hende, så hun nu bor hos en kristen tante. ”Bed om, at min familie kommer til tro. Bed særligt for min bror,” siger hun. 6

Open Doors Danmark


24

NOV. Indien - Bed for Sarees fremtid. Da hun ikke er myndig, kan hun ikke skifte skole til det sted, hun bor nu, uden sine forældres underskrift – og den vil de ikke give hende. Bed om, at Gud vil bane en vej for hende til at få en uddannelse.

25

NOV. Indien - Bed Gud beskytte børnene i de kristne familier. I stigende grad udsættes de for trusler og angreb – i de værste tilfælde bliver de voldtaget eller dræbt. Bed Gud hele og læge traumerne hos dem, som har været udsat for og overlevet sådanne overgreb.

26

NOV. Indien - Bed Gud beskytte Maruc*, som underviser forfulgte kristne. Bed også om beskyttelse til hans familie. Han trues jævnligt med drab eller kidnapning af hans børn. Bed om, at ingen af disse trusler bliver ført ud i livet, og bed om, at Maruc må kunne fortsætte sin tjeneste.

27

NOV. Indien - Bed for Meeta*, en ung alenemor med hinduistisk baggrund. Open Doors’ partnere har uddannet hende og hjulpet hende økonomisk, så hun har kunnet åbne en salon, som gør det muligt for hende at brødføde sig selv og sin søn. Bed Gud velsigne og lede hendes fremtid.

28

NOV. Indien - Tak Gud for, at Open Doors’ partnere er i stand til at hjælpe forfulgte kristne med at etablere små firmaer, så de kan forsørge sig selv og deres familie. Bed om, at disse små firmaer må have så stor succes, at ejerne får midler til at hjælpe deres forfulgte brødre og søstre.

29

NOV. Indien - Bed for indiske politikere og myndigheder – at Gud vil give dem visdom og forvandle hjerterne hos dem, som forfølger kristne og andre minoriteter. Bed om, at Gud vil bruge dem til at sørge for, at kristne I Indien kan leve fredelige og gudfrygtige liv.

30

NOV. Indien - Bed om frelse til det indiske folk. Bed om, at de må erfare Jesu Kristi godhed, kærlighed og barmhjertighed. Bed om, at Guds rige må komme og hans vilje ske – som i himlen således også i Indien.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

7


Status | December 2019

01

DEC.

For dine fjender, Herre, ja, dine fjender går til grunde, og alle forbryderne spredes. (Salme 92:10)

Nigeria - I Nigeria er det ikke usædvanligt, at man skal gennem en metaldetektor for at komme til gudstjeneste. Det skyldes, at terrorgruppen Boko Harams massive tilstedeværelse har gjort tilværelsen højst usikker for de kristne – ikke mindst for dem, som bor i den nordlige, muslimsk dominerede del af Afrikas folkerigeste land. Siden 2009, hvor Boko Haram for alvor optrappede volden, er flere end 25.000 personer blevet dræbt, og 2,5 millioner er drevet på flugt. Alene sidste år blev mindst 1.200 personer dræbt og 200.000 drevet på flugt. Det betyder, at Nigeria er topscorer på World Watch List’s voldsindeks – kun Pakistan ligger på samme høje niveau. Samlet set ligger Nigeria nummer 12 på den seneste udgave af listen. Selv om Boko Haram ikke længere er så stærke som tidligere, sørger de stadig for at sprede skræk og rædsel omkring sig. Som da de tidligere dette år tog otte kvinder til fange i det nordlige Cameroun og skar ørerne af dem, inden de frigav dem igen. • •

8

Bed for kirkelederne i Nigeria. Bed om, at Gud vil styrke dem, vejlede dem og give dem visdom og mod. Bed for den nigerianske regering. Bed om, at den må få mod, styrke og visdom til et endeligt opgør med Boko Haram, så der kan komme fred og sikkerhed til alle egne af landet.

Open Doors Danmark


02

DEC. Nigeria - I den nordlige del af Nigeria bliver piger fra kristne familier jævnligt bortført og tvunget til at gifte sig med en muslim og konvertere til islam. Bed om styrke og visdom til kirkerne til at forholde sig til denne alvorlige udfordring.

03

DEC. Nigeria - Bed også om Guds trøst til de familier, hvor en datter/ søster er blevet bortført. Og bed for de piger, som er blevet bortført. Bed om, at Gud vil trøste og opmuntre dem og beskytte dem mod overgreb.

04

DEC. Nigeria - Hvert år dræbes adskillige kristne af militante fulanier (muslimsk nomadefolk). Regeringen virker rådvild, og Nigerias kristne efterlyser, at vi sammen med dem beder om visdom til regeringen, så den kan finde en brugbar løsning på problemet.

05

DEC. Nigeria - Militante fulaniers talrige drab på kristne skal løses på regeringsniveau. Bed om, at kirken i Nigeria får visdom og hjælp til at komme i dialog med regeringen om dette. Bed også om, at der må være et vedvarende internationalt pres på regeringen angående dette.

06

DEC. Nigeria - Bed for Esther*, som har været fange hos Boko Haram i tre år. Hun flygtede, men var blevet gravid, mens hun var der. Hendes familie har endnu ikke accepteret Esthers datter. Bed Gud styrke og opmuntre Esther til at holde ud - og bed om accept og støtte fra familien.

07

DEC. Nigeria - Sidste efterår blev Kogis’ hjem stormet af en gruppe mennesker, som skød vildt omkring sig. 10 personer blev dræbt, kun Kogi og en kusine overlevede deres skudsår. Bed Gud hele det traume, som angrebet har påført Kogi og kusinen.

08

DEC. Nigeria - Bed for Kogis far. Han var ikke til stede i huset under skyderiet, og da han kom hjem fandt han ligene af sin kone, mor og børn. Siden da har han ikke været sig selv. Bed Gud trøste og hjælpe ham – og bevare ham fra bitterhed.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

9


Status | December 2019

09

DEC. Nigeria - Tak Gud for den traumerådgivning, som Open Doors’ partnere tilbyder. Bed om hjælp til at overvinde praktiske forhindringer. Og bed om, at der må være en særlig nåde over programmet, så Gud ved sin Ånd heler og læger de mennesker, som deltager i det.

10

DEC. Nigeria - Bed Gud forvandle hjerterne hos de militante fulanier og hos Boko Haram. Bed om, at de må åbne sig for hans kærlighed, nåde og barmhjertighed - og bed om, at hans rige må komme og hans vilje ske i deres liv.

11

DEC. Marokko - Bed om enhed og samling i den marokkanske kirke. Mange kristne er spredt rundt om i landet i små grupper, som ikke kender hinanden særlig godt. Bed om, at det må lykkes at forene disse spredte grupper til én kirke. Bed for de mennesker, som arbejder med dette.

12

DEC. Marokko - Bed for kristne som Amina* og Marwa*, der begge lever i et afsidesliggende område i Marokko. Bed Gud om at beskytte og styrke dem samt vejlede dem til at leve som kristne i små lokalsamfund uden at have et kirkeligt fællesskab til at læne sig op ad.

10

Open Doors Danmark


13

DEC. Marokko - Bed for Oum Fadl*, som for nylig er blevet kristen. Hun bor i en lille landsby på landet og leder efter andre kristne, hun kan have fællesskab med. Bed om, at det lykkes hende, og bed om, at gruppen derefter vil vokse i tro og kærlighed til Gud.

14

DEC. Marokko - Bede for Faza*, en universitetsstuderende, som oplever at det er vanskeligt at være kristen i et studiemiljø. Bed Gud give hende visdom, indsigt og håb. Bed også for andre studerende som Faza – at Gud vil styrke og opmuntre dem.

15

DEC. Marokko - Bed for Iban*, som har udfordringer med sit helbred. Hans familie nægter at hjælpe ham. Bed om, at kirken må være i stand til at træde til som hans nye familie. Bed om, at Gud vil trøste, opmuntre og læge ham.

16

DEC. Marokko - Tak Gud for de marokkanere, som møder Jesus og gør ham til herre i deres liv. Bed om visdom til ledere for forskellige kirkesamfund - og bed om, at åndelige broer må blive bygget mellem dem, så de kan stå sammen om at nå deres land med evangeliet.

17

DEC. Algeriet - Myndighederne har lukket en del kirker i den senere tid. Bed om, at de må blive genåbnet, og at presset mod kirkerne generelt set må aftage. Bed for regeringen, at den skifter spor og giver kirkerne større frihed.

18

DEC. Algeriet - De algierske kirkeledere arbejder hårdt i bestræbelserne på at være ’gode hyrder for hjorden’. De gør også, hvad de kan for at række ud til isolerede kristne. Bed om, at Gud vil styrke og opmuntre disse ledere, som uselvisk tjener fællesskabets bedste.

19

DEC. Algeriet - Der er et klima af politisk uro i Algeriet. Bed om, at der vil komme stabilitet og frihed til borgerne – og til kirkerne. Bed om, at de kristne må få visdom til at kunne håndtere den nuværende usikkerhed bedst muligt.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

11


Status | December 2019

20

DEC. Algeriet - Det er ikke kun myndighederne, som giver kirken udfordringer. Den ikke-kristne befolkning gør det også. Der er eksempler på, at folkemængder pludselig samles og forlanger, at en lokal kirke lukker. Bed Gud beskytte kirkerne og de kristne i Algeriet.

21

DEC. Centralafrikanske Republik - Præsten Zoundji* leder en kirke på 200 medlemmer i lejr for internt fordrevne flygtninge i midten af landet. Lejren er med sine 30.000 flygtninge den største i landet. Bed Gud velsigne og beskytte Zoundji og hans familie.

22

DEC. Centralafrikanske Republik - Bed for de mange tusinder internt fordrevne, som henslæber tilværelsen rundt om i flygtningelejre. Mange af dem er kristne - bed om, at Gud vil kalde dem nær til sig gennem de udfordrende omstændigheder, så de kommer til at kende ham endnu bedre.

23

DEC. Centralafrikanske Republik - Selv om flertallet af indbyggerne er kristne, er det alligevel et af de lande, hvor volden over for kristne er værst. I dele af landet er der lige nu ro, men andre steder er der stadig væbnede konflikter. Bed om fred til alle dele af landet.

24

DEC. Centralafrikanske Republik - Bed om, at julefejringen må være en opmuntring for kirkelederne i de dele af landet, hvor der er uro. Kirkerne har mistet meget – bed om, at de må få de ressourcer, som de har brug for, og at præsterne igen må blive trosfyldte i deres forkyndelse. 12

Open Doors Danmark


25

DEC. Centralafrikanske Republik - Bed om visdom til regeringen. Sammen med FN’s fredsbevarende mission MINUSCA arbejder den på at genopbygge den offentlige administration i landet samt at bane vej for en blivende fred efter mere end seks år med konflikter. Bed om, at det må lykkes.

26

DEC. Centralafrikanske Republik - Bed om, at de kristne i landet må vokse i kendskab til Gud - og bed om, at regeringen og lokale myndigheder aktivt må sikre kirkernes ret til at forkynde evangeliet.

27

DEC. Eritrea - Skoler drevet af religiøse organisationer blev tidligere på året tvunget til at afgive kontrollen til regeringen. Bed for de studerende og ansatte på kristne skoler. Bed om Guds visdom, vejledning og styrke til dem, så de kan navigere i den nye situation.

28

DEC. Eritrea - En række kirkelige nøgleledere er kommet i myndighedernes søgelys. ”Først blev vi bange – men så mindede vi os selv om, at vi er sikre i Guds hånd,” siger en af dem. Bed om beskyttelse over disse ledere og deres kirker – og bed om, at Guds fred vil omslutte dem.

29

DEC. Eritrea - Kristne, som tidligere har været fængslet, bliver sat i fængsel igen. Dertil kommer, at fængslede kristne flyttes til ukendte steder – en katastrofe, fordi de indsatte er afhængige af mad og tøj fra deres familier. Bed Gud styrke de kristne i denne svære tid.

30

DEC. Eritrea - ”Det er virkelig vanskelige tider lige nu. Men lad os se, hvad der sker – vi stoler på Herren,” lyder det fra en eritreisk kristen. Bed om visdom til kirken, så den kan håndtere, hvad der virker som en optrapning af fjendtlighederne fra myndighedernes side.

31

DEC. Eritrea - Knap halvdelen af befolkningen er kristne. På trods af dette har Eritrea i årevis været i top ti over lande, hvor det er vanskeligst at være kristen. Bed om, at undertrykkelsen af de kristne hører op. Bed om, at Guds vilje sker – som i himlen således også i Eritrea. * Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

13


Status | Januar 2020

01

JAN.

Hærskarers Herre skal velsigne dem og sige: ”Velsignet være mit folk Egypten …” (Esajas’ Bog 19:25a)

Egypten - Med sine 100 millioner indbyggere er Egypten et af de folkerigeste lande

i Afrika. Omkring 10 procent af befolkningen er kristne, primært koptere. Flere gange i løbet af det seneste årti har de kristne oplevet bølger af voldsomme angreb mod kirker, men selv om de kristne i landet i skrivende stund har været forskånet for bombeangreb i et par år, så har Egyptens score på World Watch List alligevel bevæget sig hurtigt opad de seneste fem år – fra 61 til 76. Havde scoren i dag været på 61, ville Egypten have ligget som nummer 39 på listen – men den aktuelle placering er som nummer 16. Det seneste år er mindst 17 kristne blevet slået ihjel som følge af deres tro – mod 128 året før, hvor bombningen af flere kirker fandt sted. Adskillige huse og enkeltpersoner er derudover blevet angrebet, og der er sket mere end en tredobling i antallet af kirker, som er blevet angrebet på den ene eller anden måde. Summa summarum er med andre ord, at selv om de helt voldsomme angreb ligger et par år tilbage, bliver situationen for de kristne i landet år for år dårligere. • •

14

Bed for kristne martyrers efterladte – at Gud vil trøste og styrke dem. Bed om, at landets muslimske flertal må respektere det kristne mindretals ret til at praktisere deres tro.

Open Doors Danmark


02

JAN. Egypten - Bed for præsident al-Sisi, som arbejder målrettet på at begrænse ekstremistisk islam. Han har blandt andet bedt islamiske lærde ved Al-Azhar Universitet (sunnimuslimernes religiøse højborg) bekæmpe radikalisme og reformere den islamiske lære. Bed om, at dette må lykkes.

03

JAN. Egypten - Præsident al-Sisis fremfærd mod radikal islam - ikke mindst mod Det Muslimske Broderskab – har skabt dybe kløfter i samfundet, idet en stor del af befolkningen sympatiserer med broderskabet. Bed om, at Gud vil hjælpe med, at der bliver bygger broer over disse kløfter.

04

JAN. Egypten - Bed om styrke og udholdenhed til egyptiske kristne med muslimsk baggrund. I Egypten, som i andre muslimsk dominerede lande, er disse kristne særligt udfordrede, idet deres familier og det omgivende samfund ofte lægger et stærkt pres på dem for at vende tilbage til islam.

05

JAN. Egypten - Siden 2016 har flere end 3.700 kirker søgt om godkendelse hos staten, som er meget langsom til at give disse blå stempler. Nogle kirker har ventet flere end 20 år på en godkendelse. Bed Gud om, at staten ændrer politik på dette område og ekspederer disse sager hurtigt.

06

JAN. Egypten - Bed for to kristne mænd. Den ene er fra muslimsk baggrund, og hans familie holdt ham fanget, da de opdagede, han var blevet kristen. Den anden er en kirkeleder, som støtter den nyomvendte – han intimideres nu også af den omvendtes familie og er derfor gået under jorden.

07

JAN. Egypten - Kristne oplever, at deres sociale medier hackes og fyldes med blasfemiske udsagn om islam. Det ophidser ellers moderate muslimer, som i store grupper angriber kristnes huse med sten og køller. Flere kristne er tilmed blevet arresteret for blasfemi. Bed Gud sætte en stopper for denne hackingkampagne.

08

JAN. Egypten - Bed om styrke til 19-årige Marqos*, som mærker ansvaret for sin mor og resten af familien tynge, samtidig med at han er i sorg. Marqos er nu eneste mand i huset, efter hans far for to et halvt år siden blev myrdet, fordi han nægtede at konvertere til islam. * Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

15


Status | Januar 2020

09

JAN. Egypten - Bed for Magid, som er enlig far til en dreng og en pige, efter hans kone blev dræbt i bombeangrebet i Alexandria palmesøndag 2017. Bed Gud styrke og opmuntre ham, og bed Gud trøste både Magid og hans børn efter tabet af deres ægtefælle/mor.

10

JAN. Egypten - Bed for 13-årige Maryam*, som mistede sin mor i et bombeangreb mod en kirke. Hun savner sin mor meget, men ved, at hun er hos Jesus. Maryam drømmer om at blive nonne, fordi hun så kan være tæt på Gud hele tiden og bruge hele dagen i bøn.

11

JAN. Nordkorea - Bed for nordkoreanske kvinder, som er flygtet til Kina og blevet solgt til kinesiske mænd. De kan ikke stikke af fra deres mænd, for hvis de opdages af eller angives til myndighederne, bliver de sendt tilbage til Nordkorea – sandsynligvis til fængsel eller fangelejr.

12

JAN. Nordkorea - Nogle af de nordkoreanske kvinder, som er flygtet til Kina og solgt til kinesiske mænd, mødes til bibelstudier og undervisning i lederskab. Bed Gud velsigne denne undervisning, og bed ham rejse stærke og åndsfyldte ledere op blandt disse kvinder.

16

Open Doors Danmark


13

JAN. Nordkorea - Kyung-so* kom til tro i Nordkorea, fordi en hemmelig kristen løb en stor risiko ved at dele evangeliet med ham. I dag er han flygtet til Sydkorea, fordi myndighederne opdagede hans tro. Bed Gud velsigne, vejlede og styrke ham.

14

JAN. Nordkorea - Kun sjældent vover kristne forældre at fortælle deres børn om troen på Jesus, fordi risikoen, for at børnene taler over sig, er for stor. Bed Gud lede disse børns hjerter til sig, og bed ham give forældrene en dyb fred i og tillid til, at han har hånd om deres børn.

15

JAN. Nordkorea - Hemmelige steder i Kina holdes der bibelstudier for nordkoreanske flygtninge. Man spiser og læser Bibelen sammen og får lektier for – man skal lære et kapitel udenad til næste gang. Bed Gud velsigne og beskytte disse grupper - og bed ham give dem åndelig vækst.

16

JAN. Nordkorea - Yu-mi* er en nordkoreansk kvinde, som deltager i ovennævnte bibelstudier i Kina. Her er hun kommet til tro på Kristus og er blevet døbt. Bed om, at hun må lære mere om Jesus, og at hun må finde glæde i at leve efter bibelske principper i sin dagligdag.

17

JAN. Nordkorea - Bed for nordkoreanere, som mangler mad efter dette forårs dårlige høst. Endnu værre er det, at man mange steder ikke har haft ris nok til at plante ud, så den næste høst er ikke-eksisterende. Bed Gud hjælpe Nordkorea, så landet ikke ryger ind i en hungersnød som den i 1990’erne.

18

JAN. Afghanistan - Situationen for de kristne i Afghanistan er ekstrem farlig - man kan ikke offentligt leve som kristen. Derfor er der heller ikke nogle officielle kirker i landet. Bed for de få og spredte kristne i Afghanistan – at Gud vil styrke og bevare dem.

19

JAN. Afghanistan - Ifølge forfatningen er Afghanistan islamisk. Bliver en muslim kristen betragtes det derfor som forræderi og som en skam for både familien og samfundet. Bed Gud styrke, beskytte og vejlede nye kristne og give dem visdom til at håndtere de mange dilemmaer, de havner i.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

17


Status | Januar 2020

20

JAN. Afghanistan - Kristne konvertitter betragtes ofte som sindssyge, og nogle bliver indlagt på psykiatrisk hospital, mens andre bliver dræbt. I begge tilfælde vil konvertittens familie redde æren ved at ’fjerne’ den kristne. Bed Gud beskytte de kristne konvertitter.

21

JAN. Kina - Myndighederne forsøger at hindre børn og unge under 18 år i at deltage i ’religiøse aktiviteter’. Bed om, at Gud vi rejse ungdomsledere op, som er villige til at række ud til unge på trods af myndighedernes trussel om, at dette kan få alvorlige konsekvenser.

22

JAN. Kina - Bed for et træningsprogram, som udruster ungdomsledere og forældre til at tage hånd om de nye generationer. Bed om visdom og beskyttelse og om, at træningen må bære en rig frugt. Bed også om, at de unge ledere må være fyldt af tro, glæde og håb.

23

JAN. Kina - Forældreløse børn, som har boet i buddhistiske klostre, er af myndighederne blevet flyttet til andre børnehjem, så de kan få en ateistisk opdragelse. Bed om, at lokale kirker må lykkes i at række ud til disse børn og vise dem Gud Faders kærlighed til de faderløse.

24

JAN. Kina - Bed for Jiajia*, en pige med buddhistisk baggrund, som er blevet kristen. Hendes familie brækkede en af hendes tommelfingre, da hun nægtede at knæle foran buddhistiske guder. Bed om, at hendes finger heler fuldstændigt, og at hun fortsat må være fyldt af mod og kraft. 18

Open Doors Danmark


25

JAN. Kina - I store dele af Kina er overvågningskameraer så udbredte, at det efterhånden er forbundet med fare for undergrundskirken, hvis man mødes med dem. Bed om visdom til dem, som arbejder med at opmuntre Kinas kristne – at de finder nye veje til at kontakte de kristne.

26

JAN. Kina - Bed for kristne med muslimsk baggrund fra den vestlige del af landet. De udsættes både for regeringskontrol og racefordomme. Mange føler sig derfor modløse og udmattede. Bed Gud styrke og opmuntre dem.

27

JAN. Kina - Bed for Chai*, en præst med buddhistisk baggrund, som har ledt flere end 100 mennesker fra sin landsby til tro på Kristus. Han og de andre kristne beskyldes nu for at bringe uheld til landsbyen. Bed om visdom, frimodighed og styrke til Chai og den menighed, han betjener.

28

JAN. Kina - Mange muslimer i det vestlige Kina holdes i ’genopdragelseslejre’. Blandt dem var Ammar*, som godt nok ikke er muslim, men kristen med muslimsk baggrund. Han sad fanget i ni måneder. Bed for ham og hans familie – at Gud vil genoprette dem, og at Ammar finder et job.

29

JAN. Kina - Bed for kirkelederen Abdul*, som har været arresteret, og som har mistet både bolig og hustru – sidstnævnte forlod ham, fordi hun ikke længere orkede den konstante overvågning af parret samt dårlig økonomi og andre restriktioner. Bed Gud styrke og opmuntre Abdul.

30

JAN. Kina - Bed for den generelle situation for de kristne i landet. I 2018 strammede regeringen grebet – al salg af online bibler og anden kristen litteratur blev forbudt, kirker blev lukket på stribe, kirkeledere fængslet, og kristne overvåget på gaden og online som aldrig før.

31

JAN. Kina - Ja, vi er bange, siger kristne fra Kina, men vi har Jesus. Bed Gud styrke Kinas kristne og fylde dem med udholdenhed, mod og visdom til at navigere i den ændrede situation med betydeligt vanskelige vilkår.

* Navne er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

www.opendoors.dk

19


World Watch List 2019 1. Nordkorea 2. Afghanistan 3. Somalia 4. Libyen 5. Pakistan 6. Sudan 7. Eritrea 8. Yemen 9. Iran 10. Indien 11. Syrien 12. Nigeria 13. Irak

14. Maldiverne 15. Saudi-Arabien 16. Egypten 17. Usbekistan 18. Myanmar (Burma) 19. Laos 20. Vietnam 21. CAR. 22. Algeriet 23. Turkmenistan 24. Mali 25. Mauretanien 26. Tyrkiet

27. Kina 28. Etiopien 29. Tadsjikistan 30. Indonesien 31. Jordan 32. Nepal 33. Bhutan 34. Kasakhstan 35. Marokko 36. Brunei 37. Tunesien 38. Qatar 39. Mexico

40. Kenya 41. Rusland 42. Malaysia 43. Kuwait 44. Oman 45. FAE 46. Sri Lanka 47. Colombia 48. Bangladesh 49. Palæstinensiske omr. 50. Aserbajdsjan

+

Ekstrem forfølgelse Meget alvorlig forfølgelse Alvorlig forfølgelse

WORLD WATCH

LIST 2019 -27th Edition-

Profile for Open Doors Danmark

Bedeblad Nov-Jan 2019  

Bedeblad Nov-Jan 2019  

Profile for aabnedore