Page 1

Åbne Døre Bedekalender

Tæ n d l ys i

No r dkorea MAJ-JUL

2019

Bedekalender_Maj-Juli.indd 1

10/04/2019 21.47


WWL 2019 | Maj

01

MAJ

I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag! (Andet Korintherbrev 6:22)

Nordkorea - Lysner det for Nordkoreas kristne, efter at Sydkorea og Nordkorea er begyndt at nærme sig hinanden igen - og efter USA og Nordkorea har åbnet en dialog? Umiddelbart er det nedslående svar: Nej. Selv om præsident Trump angiveligt tog emnet op under de mere private samtaler ved i hvert fald det første topmøde, så er det ikke topprioriteten for hverken Donald Trump eller Kim Jong-un. Hvis det lykkes at lave en aftale om henholdsvis atomnedrustning og ophævelse af sanktioner, må det formodes, at begge umiddelbart vil være tilfredse med det. Presset fastholdes dog på præsident Trump fra det amerikanske kontor for trosfrihed, USCIRF’s, side. Kontoret plæderer kraftigt for, at USA skal gøre humanitære, trosfrihedsog menneskerettighedsspørgsmål til en del af enhver form for forhandling med Nordkorea – og til at koble fremskridt på disse områder til alle former for økonomisk, politisk eller diplomatisk hjælp fra amerikansk side. • • •

2

Tak Gud for den dialog, som USA og andre lige nu har med Nordkorea. Bed om, at dialogen må fortsætte og være præget af åbenhed og tillid. Bed om, at det internationale pres på Nordkorea i forhold til menneskerettigheder må give konkrete og mærkbare resultater for landets kristne.

Open Doors Danmark

Bedekalender_Maj-Juli.indd 2

10/04/2019 21.47


02

MAJ Nordkorea - Høsten i Nordkorea slog fejl i 2018. Især gik det ud over majshøsten, men også ris og soja blev ramt. Det har fået Nordkorea til at bede FN om hjælp. Bed for den nordkoreanske befolkning – at de må få mad, og at ingen må sulte ihjel under denne krise.

03

MAJ Nordkorea - Bed for Tim Hamilton fra Storbritannien og andre, der som ham deltager i Muskathlon den 5.-12. oktober i Seoul i Sydkorea. Her vil Tim Hamilton løbe en maraton for at samle penge ind til Open Doors – og særligt til forfulgte kristne i Nordkorea. Bed om mange penge og stor opmærksomhed om sagen.

04

MAJ Nordkorea - Bed også for den åndelige side af Muskathlonet, hvor deltagerne sammen med sydkoreanske kristne vil stå ved grænsen og bede for Nordkorea. Bed for fællesskabet mellem dem der deltager i ugen, og bed om, at en ild må sprede sig derfra, så endnu flere deltager i det næste Muskathlon i 2020.

05

MAJ Nordkorea - Mindst hver sjette kristen i Nordkorea sidder i fangelejr under fuldstændig horrible forhold. Bed for disse kristne – at Gud vil styrke dem og give dem mod, håb og kraft. Bed om, at de må være beskyttede mod overgreb, og at de må opleve, at glæden i Herren er deres styrke.

06

MAJ Nordkorea - Bed om beskyttelse for de nordkoreanske kristne, så de ikke bliver angivet til myndighederne. Bed om, at de får åndelig visdom til at bedømme, hvem der er spioner, og hvem der ikke er. Bed om, at det må lykkes for ensomme kristne at opnå en eller anden form for kontakt med andre kristne.

07

MAJ Nordkorea - En bibel er i Nordkorea en uvurderlig skat. Bed om, at det må lykkes at distribuere mange bibler til nordkoreanske kristne. Bed om beskyttelse, kreativitet, visdom og mod i dette arbejde. Og bed om penge til at finansiere biblerne og distributionen.

08

MAJ Nordkorea - Radiobølger stopper ikke ved den nordkoreanske grænse. Derfor er kristne radioprogrammer en god måde at række ud til nordkoreanere på. Bed om, at programmerne må styrke de kristne og give dem mod og håb – og bed om, at mange må komme til tro ved at lytte til programmerne.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

Bedekalender_Maj-Juli.indd 3

www.opendoors.dk

3

10/04/2019 21.47


WWL 2019 | Maj

09

MAJ Nordkorea - Børn trænes i at angive forældre og venner. Derfor er det farligt for kristne forældre at fortælle deres børn om Gud. Bed for børn af kristne forældre. Bed om, at Gud forbereder deres hjerter. Bed om, at de må forstå og modtage evangeliet, når det engang bliver fortalt til dem.

10

MAJ Nordkorea - Bed for kristne forældre – at de ikke mister håbet om, at deres børn kommer til tro. Bed om, at de må få visdom til at formidle troen til deres børn. Og bed om, at Gud vil beskytte familierne mod at skulle opleve, at blive angivet af hinanden.

11

MAJ Nordkorea - Bed for Elisabeth*, som er flygtet til Sydkorea. Bed for hendes søn, som stadig er i Nordkorea, og som hun ikke har set i flere år. Bed om, at det må lykkes ham at flygte, og at Elisabeth derefter får lejlighed til at fortælle ham om sin tro.

12

MAJ Nordkorea - Mange nordkoreanere, som flygter til Kina, bliver hjulpet af kristne, der også fortæller flygtningene, at der er en Gud, som elsker dem. Bed for fru Tilflugt* og andre som hende, der modtager flygtningene i deres hjem og hjælper dem videre.

4

Open Doors Danmark

Bedekalender_Maj-Juli.indd 4

10/04/2019 21.47


13

MAJ Nordkorea - Slut dig til de nordkoreanske kristnes bønner for Kim Jong-un. Bønnerne handler ikke om, at de skal slippe af med ham, men om, at han bliver frelst og får evigt liv. Bed om, at Kim Jong-uns hjerte må være som en bæk i Guds hånd, som Gud leder hen, hvor han vil.

14

MAJ Nordkorea - Bed om revner og sprækker i de åndelige mure omkring landet. Bed om, at Guds lys må skinne gennem disse revner. Bed om, at murene omkring Nordkorea vil falde, som de faldt omkring Jeriko. Bed om, at Guds kærlighed og lægende olie vil helbrede og genoprette den enkelte nordkoreaner.

15

MAJ Nordkorea - Bed om, at Guds navn må være og blive helliget i Nordkorea. Bed om, at hans rige må komme med retfærdighed, glæde og fred i Helligånden. Og bed om, at hans vilje må ske – som i himlen således også i Nordkorea.

16

MAJ Vietnam - Bed for to kvinder, som blev overfaldet og gennembanket, mens de bad. Kvinderne har mén efter overfaldet – både fysiske og psykiske, og de har ikke fået nogen hjælp fra de lokale myndigheder. Bed om, at Gud vil trøste og genoprette de to kvinder samt helbrede deres traumer – fysiske som følelsesmæssige.

17

MAJ Vietnam - Tak for pastor Van*, som ofte er blevet arresteret, fordi han forkynder evangeliet. Sidste sommer blev han udsat for et så voldsomt overfald, at han blev døv og fik hovedskader. Bed om, at Gud vil styrke og helbrede ham. Bed også for hans familie, som er dybt påvirkede af dette.

18

MAJ Vietnam - Bed for H’re-stammen, som er en af de fattigste i landet. Stammen er afhængig af medicinsk hjælp og anden støtte fra myndighederne, hvilket gør dem sårbare i forhold til valg af religion. Bed for de kristne i H’re-stammen, at de må blive styrket i deres tillid til, at Gud er deres forsørger.

19

MAJ Vietnam - Nye, religiøse love skulle give større trosfrihed, men efter lovene er fuldt implementeret, føler mange kirker – især i landområderne – at den lovsikrede frihed er stærkt begrænset, og at myndighederne snarere er blevet endnu strengere.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

Bedekalender_Maj-Juli.indd 5

www.opendoors.dk

5

10/04/2019 21.47


WWL 2019 | Maj

20

MAJ Vietnam - Tak Gud for de sommerlejre for børn, som finder sted hvert år. Bed for medarbejderne og deres forberedelser til dette års lejre. Bed om, at Gud vil give dem styrke og opfindsomhed. Og bed om, at børnene på lejrene må erfare Guds kærlighed.

21

MAJ Vietnam - Bed for præsterne, at de må være modige og opfindsomme i udførelsen af deres opgave. Bed om, at glæden i Herren må være deres styrke. Bed også om, at de må finde indtægtskilder - som for eksempel mikrofirmaer, økologiske minilandbrug eller andet - der kan gøre dem uafhængige af støtte udefra.

22

MAJ Vietnam - Bed om, at kirkerne må finde nye måder at mødes med andre kirker på – til trods for restriktioner. Bed om at de kristne må vokse i forståelse af, hvad forfølgelse er, så de kan reagere på den med visdom. Og bed om, at de kristne må udvikle modstandsdygtighed i perioder med forfølgelse.

23

MAJ Vietnam - Bed for de kristne blandt stammefolkene. Bed om at de må værdsætte skolegang og sund livsstil, så der kan vokse nye generationer af kristne op, som er oplyste og sunde mennesker. Bed om, at de må vokse i deres kristne tro og gøre en forskel i deres familier og lokalsamfund.

24

MAJ Vietnam - Bed for relationen mellem den unge og den ældre generation i kirkerne. Bed om, at sunde mentorrelationer vil opstå mellem modne præster og unge præstespirer. Og bed om, at store kirker vil få hjerte for at tage mindre kirker – og deres præster – under sine vinger og støtte dem. 6

Open Doors Danmark

Bedekalender_Maj-Juli.indd 6

10/04/2019 21.47


25

MAJ Filippinerne - Filippinerne ligger ikke på Verdensranglisten over de 50 værste lande at være kristen i, fordi omkring 90 procent af indbyggerne er kristne. Men i den sydlige del af landet er flertallet muslimsk, og forfølgelsen er markant. Bed for de kristne, som bor i denne del af landet.

26

MAJ Filippinerne - Siden 1970’erne har 150.000 personer mistet livet som følge af uroligheder i den sydlige del af Filippinerne. I januar i år stemte et flertal for øget selvstyre i den del af landet – håbet er, at dette vil afslutte urolighederne. Bed om, at håbet går i opfyldelse, og urolighederne stopper.

27

MAJ Filippinerne - I slutningen af januar i år sprængte to selvmordsbombere fra IS sig selv i luften midt under en messe i en katolsk kirke. Flere end 25 blev dræbt og adskillige blev såret. Bed for de sårede og for de efterladte til de dræbte – at Gud vil trøste dem og læge deres traume.

28

MAJ Filippinerne - Bed for flygtninge fra byen Marawi. En by, som i 2017 blev ødelagt, da IS angreb den. Der blev drevet klapjagt på kristne, og tusinder bor nu i flygtningelejre. Bed om, at flygtningene må blive flyttet til et bedre sted end nu, og bed om, at de må blive lægt for deres traumer.

29

MAJ Filippinerne - Bed om visdom til dem, som forestår genopbygningen af den sønderbombede by Marawi – lige fra den nationale regering til de lokale myndigheder og private firmaer. Bed også om at sikkerheden bliver så god, at de fordrevne flygtninge snart kan begynde at vende hjem.

30

MAJ Filippinerne - Det er vigtigt, at unge kristne uddannes, så de står forrest i kampen mod islamistisk propaganda. Tak Gud for en gruppe teenagedrenge - mange med muslimsk baggrund – som deltager i et discipelskabsprogram. Bed om, at Gud vil virke i dem, og at de vil bruge det, de lærer i programmet, til Guds riges ære.

31

MAJ Filippinerne - Bed for Mike*, som arbejder blandt muslimer på øen Mindanao. Han har modtaget trusler og føler sig overvåget og forfulgt, når han bevæger sig rundt. Bed om, at Gud vil beskytte ham og hans team. Bed også om, at han må få visdom til at fortælle sin kone om dette – hun er ny i troen.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

Bedekalender_Maj-Juli.indd 7

www.opendoors.dk

7

10/04/2019 21.47


WWL 2019 | Juni

01

JUN.

Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet, så det er blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker (Filipperbrevet 1,12-13)

Indonesien - Tak Gud for at Ahok er blevet løsladt. Den tidligere guvernør, som er kristen, blev i december 2016 uretmæssigt anklaget for blasfemi, mens han var til genvalg som guvernør for Indonesiens hovedstad, Jakarta. I 2017 blev han erklæret skyldig på baggrund af en video, hvor han anklagede sine modstandere for at bruge vers fra Koranen til at få muslimer til at lade være med at stemme på ham. Videoen viste sig senere at være falsk, og videoens tilrettelægger blev sendt i fængsel. Trods protester og appeller blev Ahok ikke frigivet, men har måtte sidde i fængsel i godt to år, men han er nu blevet løsladt pga. god opførsel. Ahok blev taget imod af sin ældste søn og en gruppe af støtter. Den tidlige frikendelse har ledt til protester fra muslimske grupperinger. • • • 8

Tak Gud for Ahok, og for at Ahok stod ved sin tro og besluttede sig for at være et forbillede for de andre kristne i Indonesien. Bed for Ahok og hans familie, som har været adskilt i to år. Bed Gud om at beskytte dem i fremtiden. Bed om beskyttelse fra de aggressive grupperinger, der vil de kristne det ondt.

Open Doors Danmark

Bedekalender_Maj-Juli.indd 8

10/04/2019 21.47


02

JUN. Indonesien - Bed for en kristen studerende, der er anklaget for at tale nedsættende om islam på sociale medier og står overfor at skulle i fængsel i 18 måneder – særligt pga. pres fra islamistiske grupperinger. Bed om, at han må blive frikendt.

03

JUN. Indonesien - Bed for Alvaro, som er 5 år gammel. I 2016 blev han ramt af et bombeangreb i en kirke. Siden har han gennemgået omfattende operationer og har været igennem forskellige behandlinger, hvor Open Doors har støttet familien økonomisk. Bed om at Alvaro må blive helt rask igen.

04

JUN. Indonesien - Bed Gud om, at kirken i Indonesien må få flere kvindelige ledere igennem Open Doors discipelskabskursus. Flere kristne kvinder med muslimsk baggrund har ofte et lavt selvværd med, når de konverterer og er derfor tilbageholdende med at træde ind i ledende funktioner.

05

JUN. Indonesien - Bed for Pastor Elia, som tager fra landsby til landsby og prædiker evangeliet. Elias virke er støttet af Open Doors, og igennem ham kan vi hjælpe de kristne, Elia møder på sin vej. Tak Gud for Pastor Elia, og bed om beskyttelse for ham.

06

JUN. Indonesien - Bed for de mange konvertitter, der kommer fra en muslimsk baggrund. Ofte bliver de udstødt af deres egen familie og truet og presset til at vende tilbage til islam, ligesom de ofte bliver isoleret i deres tro. Bed om, at kirkerne må nå dem, der er nye i troen og støtte dem.

07

JUN. Indonesien - Bed for Open Doors’ kursus, der lærer de kristne om, hvordan de skal håndtere forfølgelse. Kurserne er rettet mod kirkeledere, unge kristne og særligt folk, der konverterer fra islam. Over 1.000 kristne deltog sidste år. Bed for alle dem, som skal deltage i løbet af dette år.

08

JUN. Indonesien - Bed for den fortsatte assistance til de, der blev ramt af jordskælvet i byen Palu i oktober 2018. Open Doors hjælper med at restaurere de kirker, der er blevet ødelagt og hjælper med at skaffe levebrød til de kristne, som særligt er blevet ramt af jordskælvet. Bed om velsignelse over dette arbejde. * Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

Bedekalender_Maj-Juli.indd 9

www.opendoors.dk

9

10/04/2019 21.47


WWL 2019 | Juni

09

JUN. Indonesien - Bed for en særlig retræte for kristne kvinder med muslimsk baggrund. Formålet med retræten er, at de kristne kvinder kan blive styrket i troen, dele viden og have fællesskab med hinanden. Bed Gud om at beskytte kvinderne, mens de er samlet.

10

JUN. Indonesien - Bed for de unge kristne i Indonesien. Flere forlader troen pga. forfølgelse både i lokalområdet, men også i skolerne. Bed Gud om at være de unge kristne nær i de hårde tider, så der må vokse en ny stærk generation af kristne forbilleder op i Indonesien.

11

JUN. Brunei - Sharialoven er nu trådt i kraft i Brunei. Med denne lov kan retsvæsenet udføre islamiske domme som stening til døden og amputation af lemmer for tyveri, røveri etc. Bed for de som står over for disse umenneskelige domme.

12

JUN. Brunei - Bed om at Gud må åbenbare sig for for Sultanen i Brunei, som siden 2013 har fremmet Islamiske love i landet. Må han blive mødt af Guds godhed og tilgivelse og lede landet med sandhed og nåde.

10

Open Doors Danmark

Bedekalender_Maj-Juli.indd 10

10/04/2019 21.47


13

JUN. Brunei - Bed for de kristne i landet, som oplever et pres fra deres muslimske naboer. Må de fyldes med glæde og mod til at række ud til deres naboer med evangeliet. Må de bære Kristi lys i de mørkeste afkroge i landet og kendes for at være stiftere af fred.

14

JUN. Brunei - Bed om at Gud må oprejse næste generation af kristne ledere i Brunei med hjerte og mod til at være et stærkt vidnesbyrd om Kristi næstekærlighed.

15

JUN. Brunei - Bed om, at Gud vil give de unge i Brunei mod til at udtrykke deres tro på Kristus og overvinde presset til at konvertere til islam. Bed om, at Helligånden vil give dem styrke og visdom i denne udfordring.

16

JUN. Brunei - Bed om at præster og ledere i kirken må have mod til at gennemføre kristendomsundervisning som en del af kirkens arbejde. Bed om at Gud vil sende deltagere til undervisningen, så flere må blive nysgerrige på evangeliet.

17

JUN. Brunei - Hver dag bliver de kristnes aktiviteter stærkt kontrolleret og overvåget af regeringen i Brunei. Bed om, at kirken må opleve Guds beskyttelse og nærvær i deres forsamling og vokse i antal.

18

JUN. Brunei - Nogle forældre tillader ikke deres børn at få muslimske venner i skolen af frygt for, at de bliver omvendt. Bed om, at kristne familier ikke reagerer på islamisering med frygt, men med visdom og frimodighed.

19

JUN. Brunei - Hver måned ser vi rapporter om mennesker, der konverterer til islam, hovedsageligt pga. økonomisk gevinst og bedre karrieremuligheder. Bed om at de kristne i brunei må stå fast i deres tro på Kristus og erfare Guds godhed og generøsitet over deres liv.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

Bedekalender_Maj-Juli.indd 11

www.opendoors.dk

11

10/04/2019 21.47


WWL 2019 | Juni

20

JUN. Brunei - Undervisningsministeriet håndhæver sin politik om, at alle elever, uanset deres tro, skal studere islam på alle uddannelsesniveauer. Bed om at kristne børn og unge må benytte denne lejlighed til forstå Islams faldgruber og blive styrket i deres tro på Kristus.

21

JUN. Kina - Den systematiske digitale overvågning i Kina har øget presset på de kristne i Kina. Bed særligt for systemkritikere, præster og journalister som modigt går op i mod systemet. Bed for deres sikkerhed og om at Gud må møde de behov de står overfor.

22

JUN. Kina - Gud har en drøm for Kina. Bed for den kinesiske præsident XI Jinping, om at Gud må åbenbare sig for ham, hans familie og hans nærmeste rådgivere. Må de blive overvældet af Guds barmhjertighed og nåde og komme til erkendelse af Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

23

JUN. Kina - Ny lovgivning i Kina gør det problematisk for børn og unge at deltage i gudstjenester. Bed for børn og unge i Kina, at Guds ånd må sætte en længsel i deres hjerter efter evangeliet og mod til at samles på trods af statens forhindringer.

12

Open Doors Danmark

Bedekalender_Maj-Juli.indd 12

10/04/2019 21.47


24

JUN. Kina - Bed Gud om at give visdom til kristne, der står over for et hårdt valg mellem deres personlige tro og deres erhvervsmuligheder. Bed om at Gud må bane en vej og åbne en dør, for dem hvis håb er blevet knust, og hvis drømme er bristet.

25

JUN. Kina - Op mod en million mennesker sidder i genopdragelseslejre og fængsler i Kina. Bed om Guds trøst og omsorg for dem, hvis hjerter er knust, og som har mistet deres håb om en fremtid. Må Guds godhed og nåde spredes i deres hjerter, så de kan drømme om en fremtid i frihed.

26

JUN. Kina - Bed for en præst og hans kone, som blev arresteret sammen med 100 andre kirkegængere i det sydøstlige Kina. De er anklaget for at undergrave den kinesiske regering, hvilket kan give op til fem års fængsel. Bed om at regeringen må lade dem gå fri.

27

JUN. Kina - Bed for kristne studerende og lærere i det nordlige Kina, som ikke må promovere eller dele deres tro. I nogle tilfælde er studerende endda blevet bedt om at frasige sig deres tro i skolerne for at kunne modtage deres eksamensbevis eller undervisning. Bed om visdom til, hvordan de kristne skal håndtere situationen.

28

JUN. Kina - Bed for medlemmer af Rongguili kirken, som blev oprettet af Pastor Lam – en af Kinas største evangelister. Kirken blev lukket ned af myndighederne, da de kristne nægtede at indføre overvågningskameraer i kirken. Bed om styrke til, hvordan medlemmerne skal håndtere situationen.

29

JUN. Kina - Bed for den katolske biskop Peter Shao, som er blevet tilbageholdt flere gange af myndighederne. Fem gange på to år er han blevet arresteret og sendt på et slags genopdragelseskursus, hvor han er blevet udsat for politisk indoktrinering.

30

JUN. Kina - Bed for Early Rain Covenant kirken som blev lukket ned for at udføre ’illegale aktiviteter’ i forbindelse med en politirazzia. Medlemmerne har senere holdt fælles lovsang i offentlige parker, hvor de har prist Gud og bedt om styrke. Tak Gud for at de tør holde fast i troen trods svære kår. * Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

Bedekalender_Maj-Juli.indd 13

www.opendoors.dk

13

10/04/2019 21.47


WWL 2019 | Juli

01

JUL.

”Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” - 5. Mos 31:6

Malaysia

- Pastor Raymond Koh, Pastor Joshua og hans hustru har været bortført siden februar 2017. Man har stadig ikke hørt nyt fra efterforskningen, på trods af gentagne henvendelser til politiet. Familien har søgt hjælp fra menneskerettighedskommissionen i Malaysia og internationalt for at presse regeringen til handling og udlevere informationer til de efterladte. Pastor Koh’s hustru udtaler: ”Under det hele har jeg modtaget megen støtte fra kristne såvel som ikke-kristne. Til nattegudstjenester med stearinlys for Raymond er der mange, som har spurgt, hvorfor folk er her for at bede for én, de ikke kender. Folk ville svare, at når én legemsdel lider, så lider de andre også; bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. Det er kristen næstekærlighed!” • • •

14

Bed for den malaysiske regering, at de må engagere sig og give de efterladte de svar, de har brug for. Bed om at sandhed og retfærdighed må ske fyldest i sagen om Pastor Raymond, Pastor Joshua og hans kones bortførsel. Bed for familien til de bortførte, at de fortsat må have modet og stole på Herren, så længe undersøgelserne står på, og når de får svar.

Open Doors Danmark

Bedekalender_Maj-Juli.indd 14

10/04/2019 21.48


02

JUL. Malaysia - Bed for de mange muslimer, som bor i Malaysia. Bed om at de må få et møde med Jesus og komme til tro. Tak Gud for de muslimer, der allerede er konverteret. Bed om Guds beskyttelse over dem, og at de må blive styrket i deres tro.

03

JUL. Malaysia - Bed for de tre muslimske konvertitter og den ene malaysiske kristne, der var i retten sidste år, for at blive formelt godkendt som kristne. Bed om at de ikke må miste modet, selvom lovgivningen ikke vil anerkende konvertitter. Bed om styrke trods modstand i samfundet.

04

JUL. Malaysia - Bed for de fem som blev fanget af politiet, fordi de uddelte bibler og kristent læsemateriale. Bed for at de må komme sig og ikke være mærket af hændelsen. Bed for dem som fik modtaget materialet og frataget det igen, at det må sætte spor.

05

JUL. Malaysia - Bed for de kristne, som er blevet anklaget af en politiker for at bruge kirken til at sprede løgne og falske nyheder om den malaysiske regering. Bed for politikeren, at Gud må opbløde hans hjerte, så han ser lyset og kommer til tro.

06

JUL. Malaysia - Bed for situationen mellem de kristne og muslimerne i Malaysia. Bed for ro og forståelighed mellem de forskellige trosoverbevisninger. Bed om at de kristne vil skinne som lys og vidne om Jesu kærlighed til muslimerne.

07

JUL. Malaysia - Bed for den malaysiske regering og domstol. Bed om at Gud må gribe ind og skabe forandring i lovgivningen, der er stærkt påvirket af Sharialoven, selvom de ikke selv mener det. Bed for de konvertitter, som skal anerkendes ved domstolen for at kunne forlade Islam.

08

JUL. Malaysia - Bed imod den korruption der foregår i Malaysia. Bed om at Gud må åbenbare problemet for myndighederne og vække samvittighed til forandring. Bed om at sandheden må bestå og sætte malaysierne fri.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

Bedekalender_Maj-Juli.indd 15

www.opendoors.dk

15

10/04/2019 21.48


WWL 2019 | Juli

09

JUL. Malaysia - Bed for de kristne menigheder, som er under skarp overvågning fra myndighederne. Myndighederne har indført restriktioner fx. censurerede bibler med navnet Allah i stedet for Jesus. Bed om at de kristne må kunne skelne sandheden fra løgnen.

10

JUL. Malaysia - Malaysia: Bed for kirken i Malaysia, der ikke må bruge kristne symboler i det offentlige rum. Bed om at de kristne, igennem handlinger og næstekærlighed, må kunne vise deres landsmænd, hvem Jesus er. Bed for en bølge af vækkelse i Malaysia.

11

JUL. Myanmar - Bed for missionærerne Mai Yi* og Chew*, der under et besøg i en landsby blev overfaldet og fik mange tæv. Bed om at de ikke må være mærket af denne traumatiske hændelse. Bed for de fem kristne familier, der bor i landsbyen, at de fortsat må tjene Herren i glæde uden frygt.

12

JUL. Myanmar - Bed for den kirke i Myanmar, hvis præst, Pastor Tun Nu*, blev bortført og dræbt. Bed om styrke og trøst til efterladte, både familien og menigheden. Bed om beskyttelse til præster og troende i de øvrige kirker i Rakhine Staten, som også oplever hård forfølgelse.

16

Open Doors Danmark

Bedekalender_Maj-Juli.indd 16

10/04/2019 21.48


13

JUL. Myanmar - Bed for de kristne kvinder i Myanmar. Tak Gud for den styrke de udviser, og det forbillede de er for mange. Bed for nye muligheder for discipeltræning og kurser. Bed om, at Gud må velsigne deres samlinger, og de må få fornyet styrke i deres tro.

14

JUL. Myanmar - Bed for en familie i Sagaing-området, der for et par år siden konverterede fra buddhismen. Bed om at de trods angreb og overfald må holde fast i troen på Jesus. Bed om at de må finde styrke hos Gud. Bed for kirken, som de er en del af. Bed om Guds velsignelse og et dybere fællesskab.

15

JUL. Myanmar - Bed for Magwe-området, hvor en notits er blevet udsendt, som forbyder de troende at mødes i husmenigheder. Bed for Mr. Pu* og hans husmenighed, at Gud må vejlede og give dem visdom i denne situation. Bed for de lokale autoriteter, at de må møde Jesus, så der sker en forandring i samfundet.

16

JUL. Myanmar - Bed for Karen-folket, både de få der er tilbage i Myanmar, men også dem, der er flygtet fra landet. Bed for de thailandske Karen-flygtningelejre, som de sidder i, fordi de ikke kan få indrejse i Thailand. Bed om en fornyet tro og styrke til dem, så de ikke bliver grebet af håbløshed.

17

JUL. Myanmar - Der er borgerkrig mellem regeringstropperne og Kachin-Nationale Hær. Bed om at der snart må blive fred mellem parterne, så de fordrevne kan vende tilbage til deres hjem. Bed for kirkerne, at de må have tro og styrke til fortsat at kunne hjælpe ofrene i konflikten.

18

JUL. Myanmar - Bed for politiker og menneskerettighedsaktivist Aung San Suu Kyi. Bed for hendes ledelse og om at hun må få øjnene op for den etniske udrensning af rohingyaerne, der foregår i Myanmar. Bed om at Gud vil se til rohingyaernes behov, og flere må omvende sig til Jesus.

19

JUL. Myanmar - Bed for de kristne ledere og præster i Myanmar. Bed om at de må få den rette lederskabstræning og undervisning. Bed om at Gud må give dem visdom i deres tjeneste. Bed om muligheder til at fortælle mennesker om Jesus.

* Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

Bedekalender_Maj-Juli.indd 17

www.opendoors.dk

17

10/04/2019 21.48


WWL 2019 | Juli

20

JUL. Myanmar - Bed for de muslimske Rohingyaer, som bliver kristne efter at have hørt om Jesus. Bed om at de må få den rette undervisning og blive discipeltrænet i troen. Bed for glæde og velsignelse i deres valg om at følge Jesus.

21

JUL. Laos - Bed for de kristne i det nordlige Laos. Bed for dem som er i fængsel på grund af deres tro. Bed for deres familier, at de må finde ro og hvile i Gud på trods omstændighederne. Bed om Guds beskyttelse og styrke til de lokale kirker, som hjælper og opmuntrer de kristne under forfølgelser.

22

JUL. Laos - Tak Gud for en af Open Doors’ samarbejdspartnere. Gennem hans tjeneste er syv kommet til tro og fire er blevet døbt. Bed for disse nye troende, at de fortsat må have en længsel efter at søge Gud. Bed om at de under vores partners discipelskabstræning må få styrket deres tro.

23

JUL. Laos - Bed for Khue* fra Luang Prabang i Laos, der er blevet fordrevet fra sin landsby sammen med sin familie. Bed om at han må finde en måde, hvorpå han kan finde et job uden de nødvendige dokumenter, som stadig er i landsbyen. Bed om at de må stole på, at Gud vil se til deres behov.

24

JUL. Laos - Bed for de laotiske kristne som fortsat bliver arresteret og diskrimineret på grund af deres tro. Tak Jesus for deres hurtige frigivelse. Bed om at de ikke må miste modet, men derimod, trods risiko for fængsling, må have mod til at udleve deres kald. 18

Open Doors Danmark

Bedekalender_Maj-Juli.indd 18

10/04/2019 21.48


25

JUL. Laos - Bed for Ptr Xay*, der mødtes med lokale myndigheder til en samtale om religion. Bed for at det må have positive følger for de kristne i området, så de fredeligt må kunne mødes fremover. Bed for at myndighederne gennem Ptr Xay må se, hvem Jesus er. Bed for forvandlede hjerter.

26

JUL. Laos - Tak Gud for de studerende på Hmong Bible School. Tak Gud for den mulighed, de har, for at vokse i deres tro og relation til ham. Bed om at Gud vil sørge for deres behov og sørge for det rette bibelmateriale.

27

JUL. Laos - Bed for Dennis*, som stadig har traumer efter overfald fra politiet, fordi han havde en bibel i sin taske. Bed om at Gud fortsat må virke i hans liv, så hans tro bliver styrket. Bed for Dennis’ ægteskab og deres børn, at de ikke må være mærket af hændelsen.

28

JUL. Laos - Tak Gud for Elvin* og hans kone, der er de første kristne i deres landsby. Bed om at de må kunne vidne om Jesus til deres familie og landsby uden frygt for at komme i fængsel igen. Bed om at Gud må forsikre dem om, at de ikke er alene, men at han er med dem.

29

JUL. Laos - Bed om at Gud må åbne nye muligheder for levering af kristen litteratur. Tak Gud for Jonathan*, der er bibellærer. Bed Gud velsigne ham og hans tjeneste, og at Gud må bruge ham til at formidle Guds kærlighed til laoterne.

30

JUL. Laos - Bed for befolkningen i Laos, som tror på buddhismen. Bed om at Gud må åbenbare sig for dem, så de møder Guds kærlighed og omvender sig. Bed om at de må få øjne at se med og ører til at høre. Bed for de modige sjæle, der fortæller deres landsmænd om Jesus.

31

JUL. Laos - Bed for den politiske fremtid i Laos. Bed om åbne hjerter overfor religiøse minoriteter som Hmong-folket, der bliver diskrimineret på grund af deres tro. Bed om at Laos’ regering må åbne sig op for religionsfrihed og efterleve menneskerettighederne. * Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn

Bedekalender_Maj-Juli.indd 19

www.opendoors.dk

19

10/04/2019 21.48


World Watch List 2019 1. Nordkorea 2. Afghanistan 3. Somalia 4. Libyen 5. Pakistan 6. Sudan 7. Eritrea 8. Yemen 9. Iran 10. Indien 11. Syrien 12. Nigeria 13. Irak

14. Maldiverne 15. Saudi-Arabien 16. Egypten 17. Usbekistan 18. Myanmar (Burma) 19. Laos 20. Vietnam 21. CAR. 22. Algeriet 23. Turkmenistan 24. Mali 25. Mauretanien 26. Tyrkiet

27. Kina 28. Etiopien 29. Tadsjikistan 30. Indonesien 31. Jordan 32. Nepal 33. Bhutan 34. Kasakhstan 35. Marokko 36. Brunei 37. Tunesien 38. Qatar 39. Mexico

40. Kenya 41. Rusland 42. Malaysia 43. Kuwait 44. Oman 45. FAE 46. Sri Lanka 47. Colombia 48. Bangladesh 49. Palæstinensiske omr. 50. Aserbajdsjan

+

Ekstrem forfølgelse Meget alvorlig forfølgelse Alvorlig forfølgelse

Bedekalender_Maj-Juli.indd 20

WORLD WATCH

LIST 2019 -27th Edition-

10/04/2019 21.48

Profile for Open Doors Danmark

Bedeblad Maj-Juli  

Bedeblad Maj-Juli  

Profile for aabnedore